Probrané učivo

13.10.
ČESKÝ JAZYK - věty tázací, rozkazovací, přací
sešit ČJ2 - zápis Věty tázací, rozkazovací, přací
ČÍTANKA - str.27 - číst
MATEMATIKA - geometrie - délka úsečky, opakování sčítání, odčítání do 100, slovní úlohy
zápis do sešitu GEOMETRIE
str.18, 19

12.10.
ČESKÝ JAZYK - věty oznamovací
str.23/cv.1,2
sešit ČJ2 - zápis Věty oznamovací
ČÍTANKA - str.23
PÍSANKA - str.9,10
MATEMATIKA - orientace na číselné ose, slovní úlohy, sčítání, odčítání desítek, diktát příkladů
str.18/cv.2,3,4 - žlutý rámeček

9.10.
ČESKÝ JAZYK - druhy vět, vyhledávání informací z textu, básnička - rým, komiks
str.22
sešit ČJ2 - zápis do sešitu - Druhy vět
ČÍTANKA - str.20, 21, 22, 24, 25
sešit ČTENÍ - doplňovačka - Lískulka, Komiks
MATEMATIKA - součet, rozdíl, číselná osa, slovní úlohy
str.17/cv.5,6,7,8, str.18/cv.1

8.10.
ČESKÝ JAZYK - diktát, začínáme druhy vět
ČÍTANKA - str.20, 21
MATEMATIKA - opakování sčítání s rozkladem do 20, sčítání, odčítání desítek pod sebou
str.17/cv.1,2,3
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby - psaní, čtení; nové - Can you see a ...? Can zebras run (climb trees, fly) ?
učebnice - str.10, 11
pracovní sešit - str.7, 8

7.10.
ČESKÝ JAZYK - pořádek vět v příběhu
str.21
MATEMATIKA - sčítání,odčítání desítek, slovní úlohy, číselná řada
str.16/cv.6,7,8, str.17/cv.4

6.10.
ČESKÝ JAZYK - pořádek vět, sestavování vět
str.20
pracovní písanka PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.3/cv.4
MATEMATIKA - sčítání, odčítání desítek, slovní úlohy, centimetr
str.16/cv.2,3,4,5

5.10.
ČESKÝ JAZYK - mluvíme ve větách - mateřský jazyk, cizí jazyky, pořádek vět
str.18, 19/cv.1,2
ČÍTANKA - str.18, 20, 21
sešit ČTENÍ - Oříšek - pořadí vět v příběhu
MATEMATIKA - opakování geometrie - bod, úsečka; centimetr
str.15, 16/cv.1

2.10.
ČESKÝ JAZYK - testík - řazení slov podle abecedy, prosba, poděkování, mluvíme ve větách - mateřský jazyk, cizí jazyky
str.17
ČÍTANKA - informace z textu, dějová posloupnost
str.18, 19
PÍSANKA - str.8
MATEMATIKA - geometrie - úsečka - zápis do sešitu Geometrie

1.10.
ČESKÝ JAZYK - opakování řazení slov podle abecedy, diktát, prosba, poděkování
str.17
ČÍTANKA - pranostiky, informace z přečteného textu
str.15, 16, 17
PÍSANKA - str.7
MATEMATIKA - sčítání,odčítání desítek, slovní úlohy, porovnávání
str.14/cv.5,6,7
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slov slovní zásoby, píseň, čtení, psaní názvů zvířat, nové: Can you...
učebnice - str.9
pracovní sešit - str.6

30.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování abecedy, řazení slov podle abecedy
str.15/cv.4,5, str.16/cv.6,8
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání desítek
str.13/cv.2, str.14/cv.1,2,3,4

29.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování složitější řazení slov podle abecedy
str.15/cv.2,3,4
pracovní písanka PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.2/cv.3
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání s přechodem přes desítku s rozkladem do 20, sčítání, odčítání desítek, slovní úlohy
str.12/cv.3,5, str.13/cv.1,3

25.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování abecedy, řazení slov podle abecedy, opakování - písmeno, slabika, slovo
str.14/cv.5,6,7, str.15/cv.1
ČÍTANKA - vyhledávání informací z textu, rým
str.12, 13, 14

24.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování abecedy, řazení slov podle abecedy, diktát
str.13/cv.2
ČÍTANKA - vyhledávání informaci z textu
MATEMATIKA - sčítání desítek, slovní úlohy
str.11
ANGLICKÝ JAZYK - Playroom safari, nová slovní zásoba - a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion
str.6,7,8
pracovní sešit - str.4,5

23.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování abecedy, řazení slov podle abecedy
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20 s rozkladem, geometrie - opakování - čára křivá, přímá, lonená, nové - bod
zápis v sešitě GEOMETRIE

22.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování abecedy, řazení slov podle abecedy
str.13/cv.1
pracovní písanka PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.2/cv.2
MATEMATIKA - orientace v číselné řadě do 100, geometrie - opakování geometrických tvarů
str.8/cv.6,7,8,9, str.9/cv.1,2,3

21.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování Abeceda, abecení řazení písmen, slov
str.13/cv.4
ČÍTANKA - str.10, 11
PÍSANKA - str.6
MATEMATIKA - desítky, jednotky, slovní příklady, orientace v číselné řadě do 100
str.8/cv.1,2,3,4,5

18.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování Abeceda, abecední řazení písmen
str.12/cv.2,3
ČÍTANKA - str.10, 11
MATEMATIKA - desítky, jednotky, orientace v číselné řadě
str.7

17.9.
ČESKÝ JAZYK - Abeceda, diktát jmen
ČÍTANKA - str.8,9
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20, desítky, jednotky do 100, porovnávání
str.6
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby z první třídy
sešit ANGLICKÝ JAZYK - zápis slovní zásoby z první třídy - Come and play, Happy birthday, Bathtime

15.9.
ČESKÝ JAZYK - Abeceda
str.11/cv.2,3, str.12/cv.1
pracovní písanka PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.1/cv.1 - do ČJ1
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20, počítání do 100 - orientace v číselné řadě, porovnávání, desítky a jednotky

14.9.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo, slabika, písmeno
str.10/cv.2,3, str.11/cv.1
ČÍTANKA - str.6,7
PÍSANKA - str.5
MATEMATIKA - rozcvička 10 příkladů, začínáme počítat do 100
str.5

11.9.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo
str.9
ČÍTANKA - str.6,7
PÍSANKA - str.4
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání s přechodem, GEOMETRIE - opakování geometrických tvarů, čára - křivá, přímá, lomená - zápis do sešitu GEOMETRIE
str. 4

10.9.
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby z 1.třídy, alphabet
sešit ANGLICKÝ JAZYK - zápis slovní zásoby z první třídy - Dressing up, Pens and pencils, Animal friends
učebnice - str.4,5
ČESKÝ JAZYK - porozumění textu, sled událostí, jak se postupně staly
str.7/cv.1 - dole, str.8
MATEMATIKA - slovní úlohy, procvičování sčítání, odčítání s přechodem přes desítku
str.3/cv.5,6,7

9.9.
ČESKÝ JAZYK - vlastní jména, orientace v textu, vyhledávání informací
str.6/cv.5, str.7/cv.1,2
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání s přechodem přes desítku s rozkladem, desítky, jednotky
str.3/cv.1, 2, 3, 4

8.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - věta, slovo, slabika
str.5/cv.1,2 - dole, str.6/cv.3 - ústně, str.6/cv.4 - do sešitu ČJ1
ČÍTANKA - str.5 - básnička, rým
PÍSANKA - str.3
MATEMATIKA - opakování odčítání s přechodem přes desítku s rozkladem, porovnávání čísel, doplňování čísel do tabulky, číselna řada
str.2/cv.5,6,7,8

7.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - věta, slovo, slabika
horní polovina str.5/cv.1 - ústně, cv.2a - do sešitu ČJ2
ČÍTANKA - str.4,5 - čtení, odpovědi na otázky v sešitě ČTENÍ
MATEMATIKA - opakování sčítání s přechodem přes desítku s rozkladem, desítky, jednotky, slovní úlohy
str.2/cv.2,3,4

4.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - věta, slovo, slabika
str.4
ČÍTANKA - str.4 - čtení, vyhledávání informací z textu
MATEMATIKA - opakování sčítání s přechodem přes desítku, nové - desítky, jednotky
str.1, str.2/cv.1

3.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování, procvičování čtení, psaní písmen
ČÍTANKA - str.3
MATEMATIKA - procvičování, opakování sčítání do 20 s přechodem přes desítku s rozkladem
ANGLICKÝ JAZYK - děti dostaly učebnici, pracovní sešit a sešit. Prosím, vše je potřeba obalit.
učebnice ANGLICKÝ JAZYK - str.2,3 - opakování slovní zásoby z 1. třídy
pracovní sešit - str.2