Probrané učivo

čtvrtek 16.6.
M - písemné násobení - uč. str. 46

čtvrtek 8.6.
ČJ - věta, souvětí, PS 40/ 2 a 2

 • hledání chyb v textu
 • tvoření vět podle zadaných slovních druhů
 • částice a citoslovce - PS str. 12

M - opakování - polopřímky opačné, matýskova matematika

 • PS str. 15

středa 8.6.
ČJ - opakování vyjmenovaná slova

 • opakování párové souhlásky uvnitř slov, PS PP 4/2

M - opakování sudá/lichá, zaokrouhlování na 10 a 100

 • procvičování násobení a dělení mimo obor násobilky, sešit tabulka s příklady - 2. část

úterý 31.5.
ČJ - opakování - základní skladební dvojice, zájmena

 • diktát
 • předložky, uč. 93, Ps 10/1, 2

M - jednotky hmotnosti (g, dkg-dag, kg, t) - co váží 1g, 1 kg, ...?

ČT - práce s textem - porozumění textu - 5 příběhů

pondělí 30.5.
ČJ - význam slov - [procvičit zde](ČJ - druhy vět - procvičení, mi / my - procvičení

 • příslovce - PS SD 22/3 + 23/6

M - dělitelnost - čísla 24, 55, 60, 36

 • dělení a násobení mimo obor násobilky, tabulka v sešitu sloupec začínající příkladem 128 : 8

čtvrtek 26.5.
ČJ - druhy vět - procvičení, mi / my - procvičení

 • diktát
 • příslovce - PS 10/1,2

M - nové učivo - uč. 35 / 19 (do sešitu)

 • dělitelnost čísel PS 28 / 8, 10
 • slovní úlohy - uč. 28 - 35 (pouze výpočet)

úterý 24.5.
ČJ - zájmena - opakování

 • test - rozbor věty (mluvnické kategorie podstatných jmen, řazení podle abecedy, jiný tvar slova / slova příbuzná)
 • slovní druhy - opakování

M - převody jednotek délky - procvičujte zde

 • dělení mimo obor násobilky - uč. 33 - 34, PL 44 / 1
 • test násobení mimo obor násobilky (příklady typu 326 * 3)
 • PS 25 / 1, 5, 6, 7

HV - Stupnice C dur, hudební křížovka 15 (doplnit do složky)

 • nota a tón d2, písnička Sedí liška pod dubem, doprovod flétna

středa 18. 5.
ČJ - slova příbuzná a jiné tvary slov

 • zájmena - PS PROCVIČUJEME SLOVNÍ DRUHY str. 12/3
 • zájmena mi / my
 • pracovní sešit 7 / 3
 • pravopisné pětiminutovky 43/2. sloupec

ČJ - pro ty, kteří chyběli v úterý

 • sešit ČJ2 otočte zezadu a nalepte postupně všechny lístečky. Na úvodní obal č. 1 - domečky, dále dovnitř postupně všechny další)

M - převody jednotek m - cm - procvičte zde

 • násobení trojciferných čísel uč. 29 / 8 (do sešitu)
 • počítání výhodně uč. 29 / 14 (do sešitu)
 • zaokrouhlování na 100 - uč. 28 / 6 (zaokrouhli tentokrát na 100)

úterý 17. 5.
ČJ - tvoříme věty podle zadání slovních druhů (např. 1 5, 2 1 5, 2 1 5 7 1 7 1, ...)

 • zájmena - PS PROCVIČUJEME SLOVNÍ DRUHY str. 12/1,2
 • test - rozbor věta (slovní druhy, mluvnické kategorie sloves, antonyma)
 • procvičování zájmen skolakov

M - pojmy součet, rozdíl, součin, podíl

 • násobení dvojciferných čísel uč. 32 / 5
 • násobení trojciferných čísel uč. str. 28 / 4
 • zaokrouhlování uč. 28 / 6

HV - stupnice C dur na klaviatuře, PL C (ve složce) - doplnit názvy tónů na klávesách

 • fl. Běžela ovečka - celá
 • test noty c1 - c2

pondělí 16. 5.
ČJ - zájmena, uč. str. 90

 • PS PROCVIČUJEME SLOVNÍ DRUHY str. 11
 • procvičování rysava - 1. i 2. cvičení

M - opakování

 • uč. str. 27
 • 27 / 17 písemně do sešitu

pátek 1. 5.
ČJ - číslovky, učebnice str. 90 - 91, PS str. 8

 • vyjmenovaná slova PS 9 / 3

čtvrtek 5. 5.
ČJ - opakování slovních druhů, seznámení s definicemi slovních druhů v učebnici str. 86 - 95, kontrola cvičení v PS (některým chybí z nepřítomnosti ve škole), PS 32/3 doplň i/y.
M - cvičení v PS II. díl - slovní úlohy (pochopení zadání), písemné sčítání a odčítání - PS 2/7, 8, 9 a 3/2, 3, 4, 5 - někteří nestihli v hodině, dokončí doma.

čtvrtek 28.4.
ČESKÝ JAZYK

 • Vyjmenovaná slova po Z - uč. str. 80
 • PS str. 29 (celá)
 • slovní druhy - tvoření vět podle zadání slovních druhů (např. 1 8 1 5 7 2 1 - Maminka a tatínek šli do nákupního centra. Bob a Bobek letěli v kouzelním klobouku.)

ČESKÝ JAZYK 2

 • Do Čj 1 nalepit Co mám umět na test z gramatiky.
 • Zkušební test z gramatiky
 • Do Čj 2 nalepit Vyjmenovaná slova po Z

MATEMATIKA

středa 13.4.
MATEMATIKA

 • CYKLOTRASY - nebudete-li přítomni, vytiskněte si soubor v příloze. Vyřeště 2 strany. Do první mapy se překresluje obrazec z venkovního prostoru, místo tohou využijte hotovou mapku na str. 3.

úterý 12.4.
ČESKÝ JAZYK

 • diktát
 • opakování slovní druhy - umimeto

MATEMATIKA

 • dělení se zbytkem číslem 9
 • uč. str. 16
 • PL 34/ 5-8
 • slovní úlohy - umimeto

pondělí 11.4.
ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po V - povyk, výheň, předpona vy-, vý-
 • PS str. 27 (celá)

MATEMATIKA

 • dělení se zbytkem číslem 8
 • PL 34/ 1-4
 • slovní úlohy na dělení se zbytkem (umimeto)

pátek 8.4.
ČESKÝ JAZYK

 • sloh - recept
 • pravopisné pětiminutovky str. 30 - 31

čtvrtek 7.4.
ČESKÝ JAZYK

 • čtení o středověkých řemeslech, řazení textu
 • předpona, kořen přípona
 • vyjmenovaná slova - opakování

MATEMATIKA

 • opakování krychlové stavby, origami, součtové pyramidy, autobusy, pavučiny, nonogramy

středa 6.4.
ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po V - vydra, výr, vyžle
 • PS str. 26 celá

MATEMATIKA

 • dělení se zbytkem číslem 7
 • PL 33/5-8

úterý 5.4.
ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po V - výska, zvykat, žvýkat + (výskat / vískat, zvykat / zviklat)
 • PS str. 25 celá

MATEMATIKA

 • dělení se zbytkem číslem 6
 • učebnice str. 13

Ve čtvrtek jsou třídní schůzky v 17:00.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 • flétna - Čáp - naučit
 • nota celá, půlová, čtvrťová, osminová, šestnáctinová - naučit (pomlky zatím ne), vše dostaly děti do složky HV.

pondělí 4.4.
ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po V - vy, vysoký, výt + (výška / vížka, výt / vét / Vít)
 • PS str. 24 celá

MATEMATIKA

 • dělení se zbytkem číslem 5
 • učebnice str. 12

pondělí 17.1.
ČESKÝ JAZYK

středa 12.1.
ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

úterý 11.1.
ČESKÝ JAZYK + ČTENÍ

 • slovesa - osoba, číslo, čas - uč. 114/3 (do sešitu)
 • zvratná slovesa (uč. 112) a infinitiv slove (uč. 113)
 • PS 35/ celá + 37/1-3

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání po stovkách - vysvětlení - MC uč. 8 - str. 7 nebo Matýskova matematika str. 7
 • PL (PS MC) - str. 6 a 7 (celé)

pondělí 10.1.
ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

pátek 7.1.
ČESKÝ JAZYK

 • slovesa - čas - uč. MC 99
 • PS 34 / 1, 3

MATEMATIKA

 • test shrnutí učebnice díl 1

čtvrtek 6.1.
ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

úterý 21.12.
ČESKÝ JAZYK

 • slovesa - osoba - uč. MC str. 98
 • PS 33 / 1, 2

ČTENÍ

MATEMATIKA

pondělí 20.12.
ČESKÝ JAZYK

 • slovesa - číslo, uč. MC str. 97
 • PS 32 / 1, 4, opakování rozbor souvětí (věty, vzorec, základní skladební dvojice, slovní druhy, skloňováné PJ, ...)
 • slovesa - procvičte si, i když máte splňeno

MATEMATIKA

 • zaokrouhlování - uč. MC str. 30
 • PS str. 21 celá

pátek 17.12.
ČESKÝ JAZYK

 • oprava všech sešitů (PS, malý, diktát), zápis známek za distanční období. Vzhledem k mé nepřítomnosti a následné karanténě, zapisovali jsme dnes větší množství známek. Známky z online výuky jsou zapsány tužkou a mají menší váhu než známky získané ve škole.

MATEMATIKA

 • pracovní list - autobusy, pavučiny, slovní úlohy a krychlové stavby (nemocným jsem poslala). Procvičovat můžete také zde.

TVOŘENÍ

čtvrtek 16.12.
ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • uč. str. 48/9, 10, 11 - slovní úlohy do malého sešitu
 • nonogramy

ČTENÍ

středa 15.12.
ČJ - opakování (slovní druhy, pravopisné jevy). Doma můžete procvičovat slovní druhy zde.
M - PS 16/7 + 18/9 - 13

úterý 14.12.
Dne ještě pracujeme online. Od středy již probíhá standardní výuka. Nemocní nebo děti v karanténě budou už pracovat samostatně podle přehledu učiva.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ČTENÍ

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 • flétna - noty g, a, h, Měla jsem milého sokolíka. Noty máte doma. Dávejte vždy pozor - na 1 nádech hrajeme 4 noty. Tón tvoříme Tú-dú, končíme dú(d).

pondělí 13.12.
ČESKÝ JAZYK

 • rozcvička - ú/ů/u
 • PS 9/1,5
 • uč. MC str. 62/3 (urči slovní druhy, které znáš - 1, 2, 5, 7, 8)

MATEMATIKA

pátek 10.12.
ČESKÝ JAZYK

 • slovesa - MC učebnice 61 (přečti si, co jsou slovesa), procvič ve cvičení 1
 • PS 9/2,4
 • určování sloves

MATEMATIKA

GEOMETRIE

čtvrtek 9.12.
ČTENÍ - V PRVNÍ HODINĚ NEBUDU PŘÍTOMNA - PRACUJTE SAMI

 • Příběh Bouřka - přečti si a vypracuj otázky na papír nebo si dvojlist vytiskni a pracuj na něm

MATEMATIKA

 • písemné odčítání s přechodem přes desítku - PS 15/1, 2
 • týmové počítání (sudá a lichá, pořadí operací, plán stavby)

ČESKÝ JAZYK

středa 8.12.
ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

7.12.
ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ČTENÍ

6.12.
Výuka pro tento týden Od pondělí máte možnost pracovat s námi online. Zvažte, podle zdravotního stavu a vašich možností, zdali se dítě připojí. Prosím, dejte mi jen vědět, jak jste se rozhodli, ať vím, koho hledat a koho ne. Pokyny pro online výuku zde.

ČESKÝ JAZYK

AJ v týdnu od 6. 12.
Připojení pro žáky z domu přes MS Teams - jak bylo oznámeno 29. 11.:
Přihlášení do MS Teams žáků s přihlašovacím mailem žáků: jmeno.prijmeni@skolabosonohy.cz
Heslo dejte stejné jako do jazykové učebny, ale přidejte jako poslední znak plus (+).
Každou hodinu angličtiny (pondělí, úterý a středa) bude možnost připojit se do výuky a podle možností se jí účastnit.
Probíráme Unit 3 - hračky, děti si doma mohou procvičovat slovíčka z PS 101, 102.

3.12.
ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • rozcvička - zapiš do tabulky
 • písemné odčítání bez přechodem přes desítku - Media Creator (MC) - Matýsek 7 - matematika, str. 32 (projít si stránku, splnit interaktivní cvičení - IC). Výuková videa najdete ZDE.

ČTENÍ

 • pokračujte v práci na zápisu z vaší přečtené knihy podle vzoru.
 • Čtěte. Svoji knihu budete prezentovat - povídat o ní, odpovídat na otázky třídy. Do písemného zápisu Referát o knize zapisujte knihu, kterou jste skutečně četli. Dvojlist uschovejte, odevzdáte ho po návratu do školy.

2.12.
ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • rozcvička - autobusy - 2. ročník, autobusy 1 - 5 úloh.
 • písemné sčítání s přechodem přes desítku - Media Creator (MC) - Matýsek 7 - matematika, str. 39 (projít si stránku, splnit interaktivní cvičení - IC). Výuková videa najdete ZDE.

ČTENÍ

 • přečtěte si úvodní strany z příběhu - strana 1 i strana 2
 • Začněte pracovat na zápisu z vaší přečtené knihy podle vzoru.

1.12.
ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • rozcvička - pyramidy - 2. ročník, pyramidy (4 úrovně) - 5 úloh.
 • písemné sčítání k celým desítkácm - Media Creator (MC) - Matýsek 7 - matematika, str. 35 (projít si stránku, splnit interaktivní cvičení - IC). Výuková videa najdete ZDE.

30.11.
ČESKÝ JAZYK

 • pád podstatných jmen - procvičujeme zde,
 • pak do malého sešitu uč. 103/5,
 • dále slovní druhy splňte na umimeto - TŘÍDA - NÁSTĚNKA
 • Prosím, zastavte se ve škole ve vchodu, kde budete mít připraven pracovní sešit Procvičujeme slovní druhy k další práci od středy. Děkuji.

MATEMATIKA

 • písemné sčítání - Media Creator (MC) - Matýsek 7 - matematika, str. 31 (projít si stránku, splnit interaktivní cvičení - IC). Výuková videa najdete ZDE.
 • Do malého sešitu vypracovat slovní úlohu z učebnice 42/4

ČTENÍ

 • Porozumění textu - fotky s příběhem II. Splňte všech šest úkolů (Superman, Muzikanti, Benátky, Jídlo, Opice, Tanečnice).
 • Přineste si ve středu svoji knížku, kterou nyní čtete.

29.11.
M - rozcvička násobilka, početní operace se závorkami - vysvětlení, PS 14/8,9,12,13.
Čj - rozcvička - umimeto - NÁSTĚNKA (určování podstatných jmen), určování pádů podst. jmen, určování mluvnických kategorií podstatných jmen.
AJ
Prosím o vyzkoušení možnosti přihlášení do MS Teams žáků s přihlašovacím mailem žáků: jmeno.prijmeni@skolabosonohy.cz
Heslo dejte stejné jako do jazykové učebny, ale přidejte jako poslední znak plus (+).

26.11.
M - opakování (násobilka, početní operace, práce s tabulkou).

25.11.
ČJ - pády podstatný jmen, procvičoání skolakov.eu
M - MC geometrie uč. str. 7 a 9, PS str. 6

24.11.
ČJ - Pád podstatných jmen, uč. str. 102, procvičujeme zde - cvičení 1 - 3 (nahoře v záložce přehodíte, dále procvičujeme zde, .
M - test - slovní úlohy, logické úlohy.

23.11.
ČJ - životnost podstatných jmen, uč. str. 100, opakování čílo a rod - PS 15 (celá)
M - počítáme zpaměti, uč. str. 40 - 41, do malého sešitu 41/33

22.11.
ČJ - číslo podstatných jmen, uč str. 101, PS 14/3

18.11.
ČJ - diktát, rod podstatných jmen, PS 13/2
M - + a - do 100 s přechodem, uč. str. 39, do malého sešitu 39/25. Procvičovat můžete např. zde.

16.11.
ČJ - rod podstatných jmen, uč. 98 - 99, písemně 98/3
M - PS str. 13

15.11.
ČJ - podstatná jména, uč. 86 . 87
M - sčítání a odčítání do 100 s přechodem, uč. 36 - 37
PRV - dnes děti dostaly menší mapu ČR - vyhledávat v ním vybraná pohoří a řeky ČR, krajská města - zkouším.

10.11.
ČJ - význam slov - test
GEOM - učebnice MC str. 5, PS MC (Media Creator) str. 5. Odkaz pro nemocné na výuková vide geometrie na Matýskově matematice.

10.11.
ČJ - opakování význam slov - uč. 38-39, zítra test
M - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu - procvičení, uč. 34 - 35, součtové pyramidy

9.11.
ČJ - slova příbuzná - uč. str. 36-37, PS str. 19, význam slov - opakování
M - sčítání a odčítání do 100, příklady typu 35 + 24, uč. str. 34 - 35

8.11.
ČJ - slova mnohoznačná, citově zabarvená, PS str. 17
M - slovní úlohy složené, uč. str. 30

22.10.
ČJ - věta a souvětí, větný vzorec, základní skladební dvojice, PL 14
M - geometrie str. 4, PL krychle, tabulky, autobusy, násobilka PL 8-9

21.10.
ČJ - nahrávka čtení v Robotelu, test - rozbor věty, PL 13/2,3
M - orientace v programu Media Creator

20.10.
ČJ - interaktivní učebnice Media Creator - 108/2 - do malého sešitu, PL 12/1,2
M - uč. 24/61 (do tabulky do sešitu), násobilka 8 - opakování, autobus, test početní operace + - * / do 100

19.10.
ČJ - druhy podstatných jmen, interaktivní učebnice ČJ v programu Media Creator 109/2 (IC) - napsat + vzorec, 107/1 + žlutý rámeček, do sešitu 107/2
M - uč. str. 24/59, 60 (do malého sešitu), dál 26/3,4, PL str. 8 (2 sloupce)

18.10.
ČJ - rozbor věty (jednoduchá, souvětí, větný vzorec, slovesa), druhy podstatných jmen (osoba, zvíře, věc, vlastnost, děj), pravopisné pětiminutovky 3/1
M - opakování násobilka 8, PL str. 8 (2 sloupce), sčítání a odčítání se závorkami - PL (8 příkladů), slovní úlohy PS 7/1

15.10.
ČJ - věta jednoducá a souvětí
M - slovní úlohy s autobusy, geometrie PS str. 3 celá

14.10.
M - slovní úlohy uč. str. 21 - 23, geometrie přímka a bod, uč. str. 9
ČJ . Diktát uč. 21 / 16, uč. str. 24 - 25

13.10.
M - slovní úlohy uč. str. 20, geometrie PS str. 2 celá
ČJ - spojování vět v souvětí, větný vzorec - uč. str. 26 a 28

12.10.
M - slovní úlohy typu 2x více, 2x méně, uč. str. 19, do malého sešitu 19/13.
HV - flétna nota celá, tóny g, a. Písnička Na horách sejou hrách.

11.10.
ČJ - věta a souvětí, uč. 22
M - příklady se závorkami, uč. str. 13

7.10.
ČJ - opakování str. 20 - 21, příprava prezentace projektu.
M - oapkování str. 13 - 15, papírový hlavolam

6.10.
ČJ - projekt terasa
M - početní operace do 100, číselná osa, PL 6, geometrie str 1 celá

5.10.
ČJ - podstatná jména a slovesa (hledání v textu), párov souhlásky, uč. str. 19, PS 10/1, 3 a 11/6
M - početní operace (sočin, součet, rozdíl a podíl dvou čísel), PS 6/11, 12
ČT - čítanka 9 - 11, do malého sešitu zapsat nadpis + odpovědi na otázky 1 - 6 za článkem
HV - flétna - nota celá a pomlka celá, PL Bratře Kubo

4.10.
AJ - opakovat slovíčka Unit 1, 2 - PS 101.
AJ - Prosím rodiče, aby vyzkoušeli s dětmi propojení do jazykové učebny přes stránky školy. V učebně jsou připraveny úlohy a potřebujeme vyzkoušet, že vám bude doma fungovat. Děkuji. Stanislav Skřička
ČJ - párové souhlásky, uč. str. 18, pravopisné pětiminutovky - 4/1, 5/1, 6/1,3, 7/1,3
M - násobilky 1 - 7, slovní úlohy násobení a dělení

30.9.
ČJ - řazení slov podle abecedy, diktát z PS 9/8, párové souhlásky uč. str. 17, PS 10/4,5
M - krychové stavby - PL, násobilka 1 - 6, PL cvič. 1 a 2
HV - úvod hry na flétnu, správné držení, hmat "tříprstík", hra noty celé, zvuky podle obrázků

29.9.
ČJ - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - PS 9/7 a) b) c) e), pravopisné pětiminutovky str. 1
M - procvičování násobilky 6, slovní úloha PS 5/2

27.9.
ČJ - slova s ě. PS 9/5, 6.
M - krychlové stavby, pracovní list.
Děti, kterým rodiče na třídních schůzkách objednaly flétnu, ji dnes obdržely (pro nemocné mám schovanou). Pokud jste ji zatím neplatili, prosím o zaslání 180,-. (Cena 161,- + doprava). Kdo už platil 150,-, doplatek posílat nemusí, vezmu jej z třídního fondku.

24.9.
ČJ - opakování, uč. str. 16, PS 7/6, diktár PS 7/8
Čt - lidová přísloví, hledání přísloví v písničce - písnička Přísloví Jiří Pazour

23.9.
ČJ - ú/ů, tvrdé a měkké slabiky - pravopisné pětiminutovky PP str. 2 celá, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - PS str. 8 celá
M - násobilka, sudá a lichá čísla, PS 5/12, 13, 14, 15, 16, 17
Čt - str. 5 - září, přísloví a pranostiky

22.9.
M - početní operace do 100, PS 1/9, násobení a dělení 2, 3, 4 v tabulkách, opačné operace (3 . = 12, 12 : 3 = ) ,_ PL cv. 1 - 4
ČJ - u/ú/ů - uč. 8/14, PS 5 celá, diktát slov (i/y)

20.-21.9.
ČJ - měkké a tvrdé slabiky, učebnice str. 14 - 15, PS 6 (celá)
M - slovní úlohy, PS 3 celá

17.9.
ČJ - prezentace projektů
Vv - origami
M - krychlové stavby

14.9.
ČJ - opakování, participativní projekt - škola M - opakování násobilka 3, slovní úlohy typu a + (a + b), nákres, zápis, zápis do tabulky, obměny zadání, (uč. str. 8, 10 - zelené rámečky)
HV - opakování not c1 - c2, notové soutěže a hry, rytmus - nota půlová, čtvrťová, osminová, pomlka.
Noty procvičte zde. Rytmus procvičte zde.

13.9.
ČJ - abeceda, řazení slov podle abecedy, PS str. 4 (celá)
M - opakování násobilka 2, slovní úlohy typu a + b, a - b, nákres, zápis, zápis a výpočet v tabulce, obměny úloh. (uč. - vzorové úlohy str. 5, 6, 7 - zelený rámeček)

10.9.
ČJ - malý sešit - 4 slova s hláskovým vzorcem, mluvnické cvičení do malého sešitu DIKTÁTY, sešit podepsat
ČT - čítanka báseň Září, odpovědět na otázky za básničkou
SLOH - PS 3/1 - podle pokynů napsat do malého sešitu ČTENÍ

9.9.
ČJ - dělení hlásek, zápis hlásek pod slovo (x o), souřadné výrazy, PS 2/3,6. Podepsat malý sešit.
M - PL sčítání a odčítání do 100