Probrané učivo

17.9.
ČJ - prezentace projektů
Vv - origami
M - krychlové stavby

14.9.
ČJ - opakování, participativní projekt - škola M - opakování násobilka 3, slovní úlohy typu a + (a + b), nákres, zápis, zápis do tabulky, obměny zadání, (uč. str. 8, 10 - zelené rámečky)
HV - opakování not c1 - c2, notové soutěže a hry, rytmus - nota půlová, čtvrťová, osminová, pomlka.
Noty procvičte zde. Rytmus procvičte zde.

13.9.
ČJ - abeceda, řazení slov podle abecedy, PS str. 4 (celá)
M - opakování násobilka 2, slovní úlohy typu a + b, a - b, nákres, zápis, zápis a výpočet v tabulce, obměny úloh. (uč. - vzorové úlohy str. 5, 6, 7 - zelený rámeček)

10.9.
ČJ - malý sešit - 4 slova s hláskovým vzorcem, mluvnické cvičení do malého sešitu DIKTÁTY, sešit podepsat
ČT - čítanka báseň Září, odpovědět na otázky za básničkou
SLOH - PS 3/1 - podle pokynů napsat do malého sešitu ČTENÍ

9.9.
ČJ - dělení hlásek, zápis hlásek pod slovo (x o), souřadné výrazy, PS 2/3,6. Podepsat malý sešit.
M - PL sčítání a odčítání do 100