Domácí úkoly

25.1.
ČJ
ČJ 1
str. 63/5 - posledních 5 slov
str. 59/3 - vždy na nový řádek: 1. vybrat podstatná jména

 1. vybrat citoslovce
 2. vybrat slovesa
  M
  všichni: PS str. 40/2,5 + kontrola, že máte vypracována cvičení 1,3,4 a 6 na téže stránce, pokud ne, doplňte si + případné opravy na str. 40; dále procvičujte římské číslice od 1 - 3 999
  chybějící: do M2 vypracujte uč. 40/1a + uč. 48/5c,d
  VL - vlepit si do sešitu dnešní zápis
  ŽK - sebehodnocení

24.1.
ŽK - doplnit si sebehodnocení za 2. čtvrtletí (3 smysluplné věty).
INF - postupné plnění úloh na code.org. Na stránce procvičování pročíst 01 Učebnice Digitální zařízení a 02 Učebnice Práce s počítačem. Ukázka testu je v přiloženém odkazu, Evropská oblast služby, přihlásit se jako host, ID 771379 V každé otázce je více správných odpovědí.

M
všichni:
Jednotky objemu - dokončit PS str. 39/4,5 + dělení 39/6
nové učivo: M4_Roznásobení závorky.pdf - uč. s. 50 + PS 35/1,2,3 - vypracovat do pondělí 30.1.
Videa k vysvětlení - stačí první video

ČJ ČJ 2
71/3 - 3. a 4. věta 73/5 - 4. věta 74/3 - první a poslední věta

23.1.
M
všichni: jednotky objemu (ml-cl-dl-l-hl), PS 39/1,2,3 + PS 35/4
pro chybějící: procvičuj římská čísla (vypracuj do M2): 27, 40, 63, 51, 74, 85, 90, 16, 39, 48, 100, 49

19.1.
M
1 Procvičujte zápis římských číslic od 1 do 100.
2 PS str. 28/3, 2

ČJ 1 -
str. 77/3 - poslední 3 slovní spojení
str. 78/2 - první 2 věty str. 79/3 - první 2 věty
opakovat skloňování vzorů str. 69, 76

17.1.
Nabídka kroužku Věda nás baví pro 2. pololetí: Letáček.pdf.
M
všichni: PS s. 40/1,3,4,6 + učit se sloupeček římských jednotek a desítek (v pondělí si napíšeme testík na převod)
chybějící: do M2 procvičuj - 6 149 ≐ T, 4 732 ≐ S, 7 405 ≐ D, počítej pod sebou - 3 467 + 2 583, 7 062 - 4 536 + zk, 768 x 7, 385 x 24, 8 739 : 7 + zk

16.1. M (pro chybějící): M4_Římské číslice.pdf
odkazy:
Římské číslice_1
Římské číslice_2

13.1.
Prosíme, z organizačních důvodů, omluvenku na úterní plavání přinést již v pondělí (je-li to možné), děkujeme.
Kdo ještě nepřinesl 50 Kč na pondělní divadlo, nezapomene přinést...
M - DÚ (všichni)
1 - kontrola PS (opravy, doplnění): 28/1, 32/celá, 34/celá, 36+37/celé, 38/celá
2 - naučit se větu: "Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města." - pomůcka pro zapamatování si základních římských čísel + naučit se základní římské číslice (I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000).

12.1.
M (pro chybějící): PS s. 32/celá
Zítra si nezapomenout vzít geometrii a hlavně kružítko ;-)
ČJ
naučit se skloňovat podst. jména rodu ženského, tabulka str. 76

11.1.
ČJ Opakovat skloňovaní podstatných jmen rodu středního - tabulka str. 69 Procvičovat ústně zařazování ke vzorům po str. 75
M
PS 34/1,2,3,5 - dokončit, případně si opravit + PS 28/1
Video k vysvětlení

10.1.
M - dokončit PS str. 38 (Převody jednotek hmotnosti) + opravy nebo doplnění PS str. 36+37
Přinést 50 Kč na divadlo (po 16.1., Orlovna, netýká se těch, kteří vystupují).
Ve čtvrtek 12. 1. 2023 budou konzultační hodiny od 16:30, na časy se můžete zapisovat v odkazu níže (z 6.1.). Poprosím podepsat také v ŽK.

9.1.
MGeo - do pátku 13.1. vypracovat PL z geometrie (kolmice, rovnoběžky, kružnice)
M (jen chybějí) - M4_PŘEVODY JEDNOTEK HMOTNOSTI.pdf - tabulku přepsat do M1, ostatní si vlepí po návratu + PS 38/1,2,3

6.1.
Info:
Příští týden ve čtvrtek 12. 1. 2023 budou konzultační hodiny od 16:30, zapisovat se na termíny můžete zde: Konzultační hodiny 12. 1. 2023. Prosím, podepište v ŽK, děkuji. LSi
M
DÚ (všichni) - do sešitu SÚ (zepředu) vypracuj 2 slovní úlohy z učebnice (jen V+O): 37/1abc, 35/3abcd; zopakuj si převody jednotek délky
jen pro chybějící: počítej písemně (tj. pod sebou) do M2: 5 467 + 2 459, 7 605 - 3 927 + zk, 1 706 . 4, 147 . 36, 9 632 : 7 + zk
ČJ
brožurka s Hubertem - vyplnit str. 12, 13
ČJ - opakovat po str. 68, naučit se vzory podst. jmen rodu středního ČJ 2 - 65/5 - každou větu napsat na jeden řádek, za ně do závorky napsat jaký je pád podst. jm.

5.1.
M - DÚ: vypočítej do M1 (písemně, tj. pod sebou, kromě dělení)
3 579 + 2 967
8 502 - 4 937
276 . 27
98 . 46
8 367 : 4 + zk
7608 : 6 + zk
Vzkaz: zítra si do VL vemte VL sešit, VL učebnici + sešit do PŘV.

st 4.1.
M - SP/DÚ: do pátku 6.1. dokončit převody jednotek délky v PS s.36, s.37; v pátek si napíšeme minutku (zaokrouhlování + včerejší příklady)
VL - v pátek 13.1. test Přemyslovci (učte se z A5 souhrnu) + románský sloh
PŘV - kdo nestihl, dokončí si dnešní práci Obratlovci

3.1.2023
Krásný nový rok :-)
Zítra 4.1. si s sebou neberte vlastivědu, budeme ji mít ve čtvrtek.
M - DÚ + práce pro chybějící
PS - zkontrolujte si, že máte vypracována cvičení 27/3celé, 25/2,4 a 27/2, nemáte-li, doplňte si
do M2 přepište a počítejte písemně:
3 749 + 783 + 2 301 =
7 206 - 3 425 = + zk
1 352 . 6 =
849 . 8 =
37 . 90 =
159 . 30 =
246 . 25 =
8 536 : 7 = + zk
7650 : 9 = + zk

21.12.
ve čtvrtek si donesu pouzdro, lepidlo, pravítko, Ps do matematiky a do čj Pamatováček ČJ
Přes prázdniny si budu opakovat po str. 60 Denně nahlas budu číst

16.12.
AJ - opakovat slovíčka Unit 3 (PS vzadu), dokončit cvičení v PS 20, 21. K procvičení učiva z Unit 2 jsou v jazykové učebně cvičení v Lekci 7 - sedm kvízových cvičení. Doporučuji jejich vypracování.
INF - dokončit práci na www.code.org - vše z nedokončených úloh.
M
DÚ: PS 27/1
nové učivo: Převody jednotek délky - PS 36/1,2,3,4

15.12.
Info: zítra 16.12. nebude náboženství.
PŘV - dnes jsem kontrolovala sešity, VŠICHNI si sešit projdou od začátku školního roku a: doplní si chybějící zápisy, úkoly apod., vybarví obrázky a dokreslí chybějící obrázky (podzimní ilustraci + V dopravě); příští středu si sešity opět zkontroluji!

14.12.
VL - ukázat doma test Sámova říše + Velká Morava, zítra přinést zpět
M - dokončit PS s. 26/1, 3

13.12.
pro chybějící
1 - nové učivo: PÍSEMNÉ DĚLENÍ beze zbytku (uč. s. 38)
odkaz 1
odkaz 2
procvičujte v PS str. 25/1,3
2 - SÚ z PS (do 20.12.): 20/3, 22/5, 23/5 (z+v+o)
3 - kontrola PS: doplnit opravy a chybějící cvičení

pro přítomné ve škole:
1 - DÚ: do M1 počítej písemně: 5 538 : 3, 9 760 : 8 (kdo nestihl ve škole) + 5 194 : 7, 3 810 : 6, 7 893 : 3 + zk
2 - SÚ z PS (do 20.12.): 20/3, 22/5, 23/5 (z+v+o)
3 - kontrola PS - doplnit opravy a chybějící cvičení

12.12.
ČJ 2 - str. 57/3

9.12.
M - PS 33/3,2 + 31/2, na pondělí si připomenout, jak se násobí a dělí čísla končící nulami
VL - v PZ Lucemburkové si přečíst o Janu Lucemburském a Karlu IV.

2.12.
všichni:
MGeo - příští čtvrtek do geometrie kružítko, za DÚ si na volný list papíru zkuste kružítkem narýsovat několik kružnic (mohou se i překrývat), papír pak vložte do rýsovacího sešitu za obal
VL - Vznik českého království - do středy vypracovat K? Přemyslovci (13.-14. století), 9.12. test Sámova říše + Velká Morava
pro chybějící: do M2 zapiš pod sebe a vypočítej: 7 039 - 3 274, 3 594 + 2 869, 794 x 8, 178 x 40, 186 x 37
MGeo - procvičujte rýsování kolmic a rovnoběžek - na volný list papíru
M4 - násobení.pdf - projděte si
Násobení 10, 100, 1 000, uč. 44/1 - ústně
Násobení - činitele zakončeni nulami, uč. 45/1 - ústně
M: PS 29/1 - jen 1. a 2. sloupec (nás.), PS 30/1 - jen 1. a 2. sloupec (nás.)

30.11.
ČJ - procvičit psaní ě/je ve slovech

29.11.
M (pro chybějící): M4_29.11..pdf
Prosím o kontrolu ŽK a doplnění podpisů: chybějící omluvenky, str. 27 - třídní schůzky + hodnocení za 1. čtvrtletí, str. 28 - doplnit sebehodnocení + podpis R, na přebalu ŽK vzadu pod rozvrhy podepsat seznámení s řády a směrnicemi školy. Děkuji, LSi.
ČJ
ČJ 1 - str. 38/4 - poslední 3 řádky
ČJ 2 - str. 49/3a, nad slova napsat číslicí slovní druhy str.49/3b

28.11.
M

1) PS - kontrola vypracovaných cvičení: 23/1,4 + 24/1,3
2) nové učivo: PS 23/2 (písemné násobení celou desítkou), M4_pís.nás. 2 cif. bez tabulky.pdf - do M1
3) do sešitu SÚ uč. 36/3 - jen výpočty a odpovědi

25.11. Info k neděli
Školní vánoční jarmark od 15:15 - prodej výrobků (kdo z dětí bude pomáhat při prodeji, vědí, přijde kolem 15:05), prodej výrobků bude probíhat před zpívání a po něm, během vystoupení se výrobky prodávat nebudou.
Zpěváci - sraz v 15:45.
MGeo - procvičovali jsme rýsování rovnoběžek a kolmic
M PS 24/1
VL - SPTx Přemyslovská knížata

24.11.
MGeo - nové učivo: Rovnoběžky - kdo chybí, zkouší rýsovat rovnoběžky na jednu stránku v rýsovacím sešitě podle videa
MGeo - DÚ - do rýsovací sešitu narýsovat úkoly 1, 2 a 3, úkol 4 budeme rýsovat zítra
Zítra se v M budeme ještě věnovat rovnoběžkám.
ČJ - opakovat vyjmenovaná slova

23.11.
M - DÚ: PS 22/3, 24/3
VL - Vznik českého státu, vláda Přemyslovských knížat - přečíst uč. s. 16-17, kdo dostal zápis, přečte si zápis
Zítra máme geometrii - budete potřebovat 2 pravítka (30 cm + trojúhelník).
Zítra od 17:00 třídní schůzky, poté možnost individuálních konzultací.

22.11.
M - PS s. 23/cv.1 + cv.4

21.11.
M
pro chybějící: do M2 procvičujte písemné násobení: 684 x 7, 705 x 6, 2 396 x 3, 1 234 x 5, 398 x 9
pro všechny - nové učivo: Písemné násobení 2ciferným činitelem
do M1: M4_Pís nás. 2cif činitelem.pdf
ze začátku budeme psát a počítat v pomocných tabulkách M4_Písemné nás. 2cif. činitelem - tabulky pro začátek.pdf

18.11.
M - uč. 34/4 - do sešitu M1 opravte špatně spočítané příklady (opravíte 7 příkladů) - kdo nestihl ve škole, dokončí za DÚ
ČJ - v pondělí donést nový sešit č. 523

V pondělí přinést lísteček s účastí na Rozsvěcování ván. stromečku (kdo dnes chyběl, dostane lísteček v pondělí)
KOLEDY - učte se texty, zpívejte, procvičujte:
upravené texty: VÁNOČNÍ KOLEDY_finverze.pdf - kdo dnes chyběl, dostane v pondělí
Veselé vánoční hody
Dej Bůh štěstí
Jak jsi krásné neviňátko - 5 slok
Štěstí, zdraví, pokoj svatý
Štědrej večer nastal
Z jedné strany chvojka - 3 sloky, místo "Zelená se louka, na té louce chvojka" zpíváme "Z jedné strany chvojka, z druhé borověnka", jinak stejně...
Pásli ovce valaši - 3 sloky
My tři králové
Rolničky, rolničky - začínáme refrénem

16.11.
M - nové učivo: písemné násobení jednociferným činitelem: PS 22/1, 2, 4 + uč. 34/4 (vypracovat do sešitu SÚ, jen výpočet a odpověď)
VL - samostatná práce s textem Velká Morava (chybějící si vypracují za DÚ až dostanou kontrolní otázky)
PŘ - 30.11. minutka Dopravní značky + cyklista; DÚ: pod dopravní značky namalovat obrázek s tématikou dopravy
Procvičujte koledy ;-)

15.11.
M - DÚ: v M1 dopočítat 4 příklady + zk
VL - dokončit/opravit PL Velká Morava + přečíst si zápis Velká Morava v sešitě
Kdo mi dnes nedal, přinést sebehodnocení za 1. čtvrtletí - do ŽK str. 28.
V ŽK str. 27 podepsat třídní schůzky 24.11. od 17:00.
Na přebalu ŽK vzadu pod rozvrhy hodin podepsat seznámení s organ. řádem atd.

9.11.
ČJ 1 - 29/2 - 5 vět

8.11.
Info: v pondělí 14.11. koncert Moje tvář má známý hlas, Orlovna (od 10:00), vybírám vstupné 50,- Kč (kdo vystupuje, neplatí)
M: Písemné odčítání do 10 000
!!! Pozor na přechody přes desítku - pro vysvětlení přechodů
uč. 33/žlutý rámeček - odčítání
do M1 přepsat a vypočítat uč. 33/1b,d
SP/DÚ: PS 20/1,2
Zítra si vyberu sešit SÚ + PS.

ČJ
zopakovat všechna vyjmenovaná slova

Učit se koledy ;-)

7.11.
ČJ 2 - 33/9
M
SP/DÚ: PS s.20/5
nové učivo: Písemné sčítání do 10 000
Jak na to? - první video, odpovídá uč. str. 33 - jen žlutý rámeček
do M1 vypracujte uč. str. 33/1a,c

4.11.
MGeo (pro chybějící z 3.11.): MGeo4_KOLMICE_3.11..pdf
M (pro chybějící 4.11.): uč. 32/2a,b - vypracovat do sešitu slovní úlohy zezadu + DÚ 28/1 (zepředu sešitu SÚ, do út. 8.11.)
VL - přečíst si v učebnici kapitolu Nejstarší české pověsti

2.11.
M (pro chybějící): uč. 28/2 - vypracovat do sešitu slovní úlohy zezadu

1.11.
ANTHROPOS středa 2. 11. 2022
Zítra proběhne první hodina – s sebou M (učebnici a sešit slovních úloh).
Po 1. hodině budeme odcházet na MHD.
S sebou: batůžek, ŽK, M – uč. + sešit SÚ (pak necháme ve škole, domů si vezmete ve čtvrtek), menší pouzdro, svačinu, pití, deštník/pláštěnku, 2 lístky na 60 minut / šalinkartu (zvláštní roční kupón) / nebo ofocenou kartičku pojišťovny se jménem a datem narození (pro žáky do 10 let, kteří nemají ten zvláštní roční kupón), přiměřené kapesné…
Návrat: v průběhu 5. vyuč. hodiny

M (pro chybějící):
za pondělí: uč. str. 29 (pročíst, ústně počítat) + PS 18/1,2,3
úterý 1.11.: uč. str. 31 (pročíst, ústně počítat) + PS 19/1,2,3
M (všichni): PS 18/4 + 19/4 - dvě slovní úlohy (do 8.11.), zítra budeme řešit SÚ z učebnice

31.10.
ČJ čtení - str. 24/dočíst příběh

25.10.
INF - z důvodu podzimních prázdnin nám odpadne čtvrteční informatika. Děti můžou dokončovat svoje práce na www.code.org a dále procvičovat úlohy v archivu testů na www.ibobr.cz - kategorie mini.
M
DÚ: PS 17/dokončit cv. 1+2 (vybarvit), vypracovat cv. 3
všichni: SÚ na út 1.11. PS 16/4 + 17/4
pro chybějící: nové učivo Pamětné + a - do 10 000 bez přechodu (uč. str. 26 + 27, PS 16/1,2,3 + 17/1,2,3)

24.10.
ČJ 1 - str. 31/ 5
Čtení - str. 23/ otázky ústně
AJ - procvičovat slovíčka Unit 2, číslovky v sešitě 0-100 písemně i hláskování. Do pondělí 31. 10. nahrát v jazykovce 3. část příběhu Rapunzel.
AJ - v pondělí 31. 10. budeme probírat Helloween, děti můžou/nemusejí přijít v kostýmech.

21.10.
PŘV - PZ Dopravní značky - vypracovat a vlepit do přv sešitu (do 9.11.)
VL - dokončit za DÚ PL Slované, obstřihnout a vlepit dozadu do vl sešitu, přečíst si v učebnici zápis Staré pověsti české
M - DÚ: PS str.9/celá, PS 15/4 + kdo nestihl 15/1,2,3

19.10.
Zítra s sebou mimořádně AJ.
M - zaokrouhlování (uč. s. 25; PS 15/1,2,3 - vždy jen první a druhý sloupec!!!), SP/DÚ 15/6
VL (jen chybějící) - přečíst si uč. s. 10 (Sámův kmenový svaz)
PŘ - 9.11. minutka Neživá příroda (voda, vzduch, Slunce, minerály, horniny, půda) - dnes jsme si nezapsali, zapíšeme si zítra do úkolníčku

18.10.
M
všichni: slovní úlohy (do po 24.10.) - tentokrát v PS : 4/3, 6 + 6/2, 5 + 8/4
chybějící:
PS 13/1, 2, 4, 3
uč. 24/1, 3, 4 - vybracovat do M1

17.10.
ČJ 1 - 28/2a - každé slovo na nový řádek
M (chybějící): Porovnávání čísel do 10 000 - uč. s. 23/přečíst žluté rámečky, PS 14/1,2,3,4,5

4.10.
M - DÚ: do M1 číselná osa 4 000 - 5 000, PS 14/6, do M2 uč. 22/4c,d
Vybírám: 70,- (Anthropos, středa 2.11.), 120 Kč tempery (zbývající částku převedu do PČ), 100 Kč PČ (kdo ještě neplatil, týká se už jen 5, 6 dětí).

11.10.
M - číselná osa 0 - 10 000 - počítejte na ČO (PS 11/1) po 1 000 a po 100, ukazujte; DÚ - Číslená osa (měli byste mít vloženo za obalem sešitu M1) - číselnou osu si přeložte, vlepte do sešitu M1 a pod ní zapište čísla, která jsou na ČO znázorněna zeleně (jako jsme dělali ve škole).

6.10.
zítra si donesu Ps i učebnici do M M - Ps str. 12/celá ČJ - opakovat po str. 24

30.9.
ČT - procvičovat denně čtení nahlas ČJ - opakování ústně po str. 22
VL - přečíst si zápis pravěk a kontrolní otázky, připomenout si, jak určujeme století

29.9.
MGeo - DÚ: uč. str. 6/ cv. 3 a,b - narýsujte podle zadání do rýsovacího sešitu (nevynechávejte stránky)
VL - dokončit kontrolní otázky Pravěk
M - dokončit PS 7/5, 6/3,4 (i pro chybějící)
M (pro chybějící): do M1 přepsat M4_Dělení mimo násobilku 2.pdf

27.9.
Info: čtvrteční rozvrh (29.9.): MGeo - ČJ - VL - M - Inf; VV + PČ budou v pátek
ČJ 1 - str. 18/2 , každou větu na nový řádek
ČJ . opakovat po str. 21
M - do sešitu Mškolní2 udělat opravu minutky z minulého týdne, do pondělí 3.10. slovní úlohy
M (pro chybějící): M4_Dělení mimo obor malé násobilky.pdf - přepsat do Mškolní1

27.9. - z aktualit školy
Nejisté počasí na Cestu za poznáním
Vážení rodiče,
vzhledem k nejisté předpovědi počasí rozhodneme o konání nebo odložení čtvrteční Cesty za poznáním až ve čtvrtek ráno.
Sledujte prosím naše stránky nebo FB. Děkujeme.

26.9.
M - násobení mimo obor malé násobilky M4_Násobení.pdf - chybějící si přepíší do sešitu Školní 1
M - SP/DÚ: PS 6/3, 4, 5 + 7/4
Pro chybějící - M: PS str. 8/celá, VL - přečíst si v učebnici kapitolu Pravěk (str. 5 - 7)

22.9.
Zítra 23.9. Cvičení v přírodě - s sebou vhodnou obuv a oblečení, batůžek, pláštěnku, svačinu, pití, pouzdro, blok/sešitek na psaní, 2 páry starých (i děravých) ponožek, tenké rukavice + lísteček Cesta za poznáním.

21.9. ČJ 2 - str 17/5a ČJ 1 - str. 16/2a, napsat slova správně + nad slova napsat číslem pořadí slov podle abecedy str. 17/3 - ka každému podstatnému jménu napsat sloveso v infinitivu, každou dvojici na nový řádek

16.9.
Info: Od úterý 20.9. chodíme plavat na ZŠ Labská - s sebou nosit ČJ a M, na plavání batůžek, plavky, ručník, plaveckou čepici, podle počasí čepici, fén, šalinkartu nebo dva lístky (budeme jezdit linkou 69 tam i zpět).
Čtvrtek 22.9. - třídní schůzky od 17:00.
Pátek 23.9. - Cvičení v přírodě (nebude-li příznivé počasí, zůstáváme ve škole).
Čtvrtek 29.9. - Cesta za poznáním od 16:30, hřiště pod myslivnou - dnes děti dostaly lístečky s návratkou, kterou vyplňte a děti mi ji do pátku 23.9. přinesou.

15.9.
M
Příští středu 21.9. si z M napíšeme první minutku (nás. + děl. do 100, ma pojmy pro +/-/x/: , zaokrouhlování čísel na desítky a stovky, příklady s/bez závorek, písemné +/- se zkouškou).
Kdo dnes v matematice něco nedokončil, dokončí za DÚ.
INF
Odkaz na stránky o bezpečnosti na internetu: www.kpbi.cz
Odkaz na stránky kódování: www.code.org
Ke kódování dostaly děti své přístupové údaje. Pokud je zapomněly či ztratily, neváhejte se ozvat.

14.9.
rozvrh čt 15.9.: TV - ČJ - M - VV - INF; geometrii mít nebudeme, bude matematika

12.9.
M - vypracovat 4 slovní úlohy do pondělí 19.9.
Rozvrh zítra: TV - ČJ - MGeo - PČ - M
Čtvrtek 22.9. třídní schůzky, prosím podepsat ŽK str. 27

9. 9. AJ

 • opakovat slovíčka 3. třídy s využitím slovíček v pracovním sešitě Happy Street 1 (děti, které sešit již nemají, dostaly kopii slovíček)
 • procvičovat abecedu - spelling - hláskování anglicky nejen řady písmen abecedy, ale i anglická slova
 • vyzkoušet přístup do jazykové učebny z webu školy: projekty - jazyková učebna - přístup pro žáky (jméno a heslo, kterým se přihlašují ve škole)
 • v jazykové učebně "Angličtina 4. A" zkusit nahrát čtení v souboru "HS1-Rev-1" v první složce. Komu to nepůjde, ukážeme si a vyzkoušíme příští týden ve škole.

5.9.
M - procvičovat násobení a dělení v oboru malé násobilky.
Vzhledem k tomu, že plavání začne až 20.9., v út 6.9 + čt 8.9. + út 13.9. budeme mít tělocvik - s sebou tričko, tepláky/kraťasy a tenisky.
Pátek 16.9. Cvičení v přírodě - vycházka do Kohoutovic.

Doplnění pomůcek do 4. třídy: POMŮCKY 4.pdf, prosím částku 30 Kč na euroobaly přinést v hotovosti, zbývající částku 470 Kč na pracovní sešity můžete platit hotově anebo na účet školy s variabilním číslem žáka (dnes jsme si symboly rozdávali).
Odkaz na tempery PRIMO 1000 ml
Obalit učebnice přírodovědy a vlastivědy.
V pondělí si přinést kufřík do VV.
Procvičujte řady násobků, násobení a dělení v oboru malé násobilky.
Plavání bude probíhat až od úterý 20.9., tzn. příští a přes příští týden budeme mít tělocvik.

29.6.
Pomůcky 4. třída 22_23.pdf
Zítra vyučování končí v 9 : 40h. S sebou: folii na vysvědčení.

28.6.
Ve středu si děti budou odnášet věci ze šatní skřínky a budou odevzdávat klíček.

27.6.
V úterý si děti budou odnášet tělocvik.
Mohou si donést hry.

24.6.
V pondělí si děti budou odnášet výtvarné pomůcky.

23.6.
Zítra - tašku na výkresy.

20.6.
Zítra - celodenní výlet.

17.6.
V pondělí budeme vybírat učebnice - ČJ, ČT, AJ, M.

16.6.
AJ - str.61 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.61
pracovní sešit AJ - str.79/cv.2 - nakreslit obrázek

14.6.
M2 - str.49/cv.33 - dopočítat
učebnice AJ - str.60 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.60
ČÍTANKA - str.112, 113 - číst
Na zítra - AJ.

13.6.
pracovní sešit AJ - str.77/cv.4 - vybarvit obrázek
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.58, 59

9.6.
AJ - str.56, 57 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.56, 57

8.6.
M1 - str.47/cv.14 - dopočítej

7.6.
ČJ1 - str.94/cv.2 - slova přepiš do sešitu a nad ně napiš číslo slovního druhu

6.6.
sešit M - GEOMETRIE - narýsuj trojúhelník KLM. Délka úsečky KL = 7cm, délka úsečky LM = 6cm, délka úsečky MK = 5cm.
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.55
Na úterý 7.června přinést zubní kartáček.

2.6.
PRV - opakovat

1.6.
Zítra - pojedeme městskou dopravou do parku Lužánky na dětské zábavné dopoledne MP Brno EMPÍK hledá Foxíka.

31.5.
ČJ - brožurka - PROCVIČUJEME SLOVNÍ DRUHY - str.23/cv.6
AJ - učebnice - str.54 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.54

30.5.
sešit M - GEOMETRIE - narýsuj úsečku MN = 7cm. Pak kružítkem narýsuj střed této úsečky.
pracovní sešit AJ - str.68 - nakreslit obrázek

27.5.
ČJ2 - str.92/cv.2 - dokončit
Procvičuj podstatná jména - pád, číslo, rod; slovesa - osoba, číslo, čas
ŽK - str.31 - podpis rodičů - třídní schůzky

26.5.
AJ - str.53 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.53

24.5.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.27/cv.3
AJ - str.52 - číst
AJ - pracovní sešit - str.67 - vybarvit obrázek

23.5.
M1 - str.40/cv.14 - dopočítej
sešit AJ - popiš postavy
ŽK - focení

19.5.
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.51

18.5.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.27/cv.1,2
M1 - str.38/cv.2 - dopočítej první sloupeček
M - procvičuj násobení a dělení mimo obor násobilek

17.5.
M - procvičuj násobení a dělení mimo obor násobilek
AJ - str.50 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.50

16.5.
M - procvičuj násobení a dělení mimo obor násobilek
AJ - str.49 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.49

13.5.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.25/cv.4, 5
M1 - str.35/cv.22 - vypočítej třetí, čtvrtý sloupeček
Opakuj násobení, dělení.

12.5.
ČÍTANKA - str.100, 101 - číst

11.5.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.25/cv.1,2
M2 - str.34/cv.18 - vypočítej

10.5.
M1 - str.33/cv.11 - čtvrtý, pátý, šestý sloupeček
ČJ2 - str.89/cv.5b
AJ - str.48 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.48

9.5.
M2 - str.32/cv.5 - dokončit

5.5.
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.47
ČÍTANKA - str.98, 99 - číst

4.5.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.22/cv. 3,4
M2 - str.28/cv.4 - čtvrtý, pátý, šestý sloupeček

26.4.
M1 - str.25/cv.2 - dopočítat
ČJ2 - str.81/cv.5 - napiš
AJ - pracovní sešit - str.57 - nakresli obrázek

25.4.
AJ - str.45 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.44
sešit ČJ - VYJMENOVANÁ SLOVA - vybarvit obrázky - vyjmenovaná slova po z

21.4.
AJ - str.44 - číst
AJ - PS - str.56 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.44

20.4.
M2 - str.23/cv.8 - první dva sloupečky

19.4.
M1 - str.21/cv.13 - třetí, čtvrtý sloupeček
ČJ2 - str.79/cv.5 - napiš
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.43

12.4.
M2 - str.20/cv.7 - první dva sloupečky - opiš a vypočítej

11.4.
AJ - učebnice - str.42 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.42
ČÍTANKA - str.88, 89 - číst

8.4.
ČJ2 - str.77/cv.3 - tři řádky
M1 - str.16/cv.47 - vypočítej pátý, šestý, sedmý sloupeček

6.4.
M2 - str.14/cv.34 - vypočítej druhý sloupeček + zkoušku

5.4.
M1 - str.13/cv.29 - vypočítej druhý sloupeček + zkoušku
ČJ1 - str.76/cv.2a - dva řádky
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.41

4.4.
ČJ - opakovat řadu vyjmenovaných slov po v
M2 - str.12/cv.22 - vypočítej druhý sloupeček + zkoušku
AJ - pracovní list - Monsters - nakresli a popiš
ŽK - podpis rodičů - str.31 - Průběžné hodnocení - 3.čtvrtletí, str.32 - Vlastní sebehodnocení žáků
HV - naučit délky not (celá, půlová, čtvrťová, osminová, šestnáctinová) - viz. PL ve složce

1.4.
sešit ČJ - VYJMENOVANÁ SLOVA - vybarvit obrázky - vyjmenovaná slova po v
ČJ - PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.35 - třetí sloupeček

31.3.
ČJ - PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.35 - první a druhý sloupeček
AJ - str.40 - číst

30.3.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.17/cv. f
M1 - str.9/cv.12 - opiš příklady a vypočítej

29.3.
ČJ1 - učebnice str.73/cv.5 - napiš dva řádky
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.40
M - opakuj násobení, dělení

28.3.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.16/cv. a

25.3.
Opakuj vyjmenovaná slova po s.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.16/cv.h,i

24.3.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.15/cv.d,e
AJ - pracovní sešit - str.97/cv.3 - dokončit

23.3.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.15/cv.a,b
M1 - učebnice str.3/cv.9 - zápis, výpočet, odpověď
ČÍTANKA - str.84, 85 - číst

22.3.
ČJ - opakuj řadu vyjmenovaných slov po s
M - opakuj násobení, dělení

21.3.
sešit ČJ - VYJMENOVANÁ SLOVA - vybarvit obrázky - vyjmenovaná slova po s
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.39

18.3.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.14/cv.3
Doplň si opravy v sešitech.
Matematika - opakuj rýsování kružnice dané délky.
ČÍTANKA - str.80, 81 - číst
Referát ke knize - do 27.května

17.3.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.13/cv.f,g,h

16.3.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.12/cv.b,c
ČÍTANKA - str.78, 79

15.3.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.12/cv.f,g,h
ANGLICKÝ JAZYK - str.37 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.37

14.3.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.11/cv.d,e
M - pracovní sešit GEOMETRIE - str.38/cv.e,f
PRV - kdo má v prvoukovém sešitě málo místa, zakoupí si do konce školního roku sešit 410+lenoch nebo sešit 413+

4.3.
PRV
1_vyhlášení dobrovolné celoškolní fotosoutěže Kvetoucí poslové jara_letáček.pdf
2_PRV3_Otázky k procvičování.pdf

3.3.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.9/cv.a,b
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.36
AJ - str.36 - číst

2.3.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.8/cv.i,j

1.3.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.8/cv.g,h
ČÍTANKA - str.72, 73 - číst

28.2.
PRV - v pátek 4.3. si napíšeme testík - Uvnitř lidského těla + Zásady správného životního stylu
sešit VYJMENOVANÁ SLOVA - vybarvit obrázky - vyjmenovaná slova po P
M1 - str.44/cv.13 - dopočítej

25.2.
ČÍTANKA - str.71 - čtení

24.2.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.8/cv.f
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.35
učebnice AJ - str.35 - číst

23.2.
ČJ - brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.7/cv.c

22.2.
ČJ1 - str.58/cv.2 - dva řádky
AJ - str.34 - číst

21.2.
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.34
rozvrh hodin 3.A od 21.2. po dobu nemoci paní učitelky třídní třídy 3.B

18.2.
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.23 - třetí sloupeček, str.24 - třetí sloupeček
M - kružítko - od 28.února

16.2.
sešit ANGLICKÝ JAZYK - nakresli obrázky

15.2.
M2 - str.39/cv.18 - dopočítat
AJ - donést na středu
MATEMATIKU - donést na čtvrtek

14.2.
učebnice ANGLICKÝ JAZYK - str.33 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.33
ČÍTANKA - str.64, 65 - číst

11.2.
sešit ČJ - VYJMENOVANÁ SLOVA - vybarvit obrázky
sešit ČJ - VYJMENOVANÁ SLOVA - opakovat řadu vyjmenovaných slov po M
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.23 - druhý sloupeček
ČÍTANKA - číst str.62
MATEMATIKA - opakuj násobilku
PRVOUKU - donést na pondělí

10.2.
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.23 - první sloupeček
M1 - str.34/cv.5 - první sloupeček, str.34/cv.8 - první sloupeček

9.2.
M - procvičuj písemné sčítání, odčítání
MATEMATIKU, sešit do PRVOUKY - donést na čtvrtek

8.2.
M1 - str.32/cv.4 - čtvrtý, pátý sloupeček
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.32
učebnice AJ - str.32 - čtení
ČTENÍ - donést na středu

7.2.
M - opakuj násobilku

3.2.
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.3/cv.f,g - doplň y,ý,i,í

2.2.
M2 - str.29/cv.9 - žlutý rámeček
M - opakuj násobilku

1.2.
M1 - str.29/cv.3
ČJ - pravopisné pětiminutovky se zajíčkem - str.19 - třetí sloupeček
Na středu - donést ČÍTANKU
Na čtvrtek - donést MATEMATIKU

26.1.
ČJ1 - str.53/cv.3 - první dva řádky
Na čtvrtek 27.1. donést matematiku.

25.1.
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.6/cv.d,e - doplň y,ý,i,í
sešit AJ - nakresli a popiš obrázek - pizza

24.1.
ČJ1 - str.52/cv.3 - první dva řádky
M1 - str.28/cv.4 - první dva sloupečky
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.31

21.1.
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.4/cv.e - doplň y,ý,i,í
ČÍTANKA - str.60, 61 - číst

19.1.
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.2/cv.g - doplň y,ý,i,í
M1 - str.24/cv.5 - první dva sloupečky
Na čtvrtek si děti donesou matematiku.
Doplnit lepidlo - komu chybí.

18.1.
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.2/cv.f - doplň y,ý,i,í
sešit ČJ - VYJMENOVANÁ SLOVA - vybarvit obrázky L
Ve středu bude místo TV - Čtení.
Na čtvrtek si děti donesou tělocvik.

17.1.
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.1/cv.c - doplň y,ý,i,í
ČÍTANKA - str.56, 57 - číst

14.1.
ČJ2 - str.47/cv.2 - tři řádky
M2 - str.19/cv.61 - modrý rámeček
ČESKÝ JAZYK - přečíst knížku do 18.února

13.1.
ANGLICKÝ JAZYK - str.29 - číst
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str.35 - dokresli obrázek
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.29

12.1.
M1 - str.18/cv.55 - poslední sloupeček

11.1.
ANGLICKÝ JAZYK - str.28 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.28
ČJ2 - str.45/cv.3 - napiš tři řádky
Opakuj podstatná jména - pád, číslo, rod.

10.1.
ČJ1 - str.43/cv.3 - napiš prvních šest vět
M - GEOMETRIE - str.15/cv.5
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.27
HV - procvič si bubnování - příště zkoušíme horní řádek.
PRV - donést na úterý sešit

6.1.
sešit ČJ2 - napiš řadu vyjmenovaných slov po b
ANGLICKÝ JAZYK - str.26 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.26

5.1.
sešit ČJ - VYJMENOVANÁ SLOVA - opakovat řadu vyjmenovaných slov po B
sešit ČJ - VYJMENOVANÁ SLOVA - vybarvit obrázky
M1 - str.16/cv.41 - třetí, šestý sloupeček - přepsat a vypočítat
sešit PRV - úkol č.1 v sešitě

4.1.
M2 - str.14/cv.38 - výpočet, odpověď
ČJ1 - str.117/cv.9

3.1.
ČÍTANKA - str.52, 53 - číst

22.12.
Přes prázdniny:
ČJ - procvičovat - u podstatných jmen - pád, číslo, rod, u sloves - osoba, číslo, čas
souvětí, věta jednoduchá, základní skladební dvojice
číst knížku
M - procvičovat - sčítání, odčítání, násobení, dělení do 100, slovní úlohy, matematické pojmy, převody jednotek délky, geometrie - bod, přímka, polopřímka, úsečka
AJ - procvičovat slovní zásobu

21.12.
ANGLICKÝ JAZYK - str.25 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.25

20.12.
M2 - 2.díl učebnice Matematika - str.6/cv.14 - dopiš
ČESKÝ JAZYK - procvičuj slovesa - osoba, číslo, čas
ANGLICKÝ JAZYK - str.24 - číst

17.12.
sešit ČJ1 - slovesa - urči osobu, číslo, čas
ČÍTANKA - str.50, 51 - číst

16.12.
sešit M1 - převody jednotek
pracovní sešit ANGLICKÝ JAZYK - str.95/cv.1,2 - kdo nestihl ve škole
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.24

15.12.
Matematika - opakuj jednotky délky

14.12.
M2 - str.51/cv.31 - vypočítej (zkoušku - nemusíme)
ČÍTANKA - str.48 - číst

13.12.
sešit M - Geometrie - str.53/cv.2

10.12.
M1 - str.49/cv.21 - šest posledních příkladů

8.12.
ČJ2 - str.106/cv.3 - poslední řádek sloves - napiš slovesa v čase přítomném, minulém, budoucím

7.12.
ČJ1 - str.106/cv.4c - napiš podstatná jména a urči pád, číslo, rod
M2 - str.48/cv.13 - poslední 4 příklady
učebnice AJ - str.22 - číst

6.12.
M1 - str.48/cv.8 - vypočítej poslední 4 příklady
ČÍTANKA - str.46, 47 - číst

3.12.
M2 - str.44/cv.18

2.12.
ČJ2 - str.104/cv.4
učebnice AJ - str.21 - číst
pracovní sešit AJ - str.24 - číst

1.12.
M2 - str.43/cv.13 - třetí, čtvrtý, pátý sloupeček

30.11.
ČJ1 - str.103/cv.7 - dokončit - u podstatných jmen určit - pád, číslo, rod
pracovní sešit AJ - str.23

29.11.
M1 - str.43/cv.8
ČÍTANKA - str.42, 43 - číst

26.11.
ČJ1 - str.103/cv.5 - druhý řádek - urči pád podstatného jména

25.11.
ČJ - opakuj pády podstatných jmen
AJ - str.18 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.18, 19
ČÍTANKA - str.41, 42, 43 - číst

23.11.
učebnice AJ - str.17 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.17
ČÍTANKA - str.35 - číst

22.11.
M2 - str.39/cv.22 - 4 sloupečky přepiš a vypočítej
učebnice AJ - str.16 - číst
ČÍTANKA - str.32, 33 - číst

19.11.
M1 - str.36/cv.15 - první dva sloupečky opiš a vypočítej
M1 - str.37/cv.19 - první dva sloupečky opiš a vypočítej
PRV - opakovat povrch krajiny, orientace v krajině
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA - str.31, 32 - komu chyběly podpisy rodičů

18.11.
AJ - str.16 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.15, 16

9.11.
ČJ - uč. 37/2a) b) - přepsat do malého sešitu, zakroužkovat kořen u příbuzných slov.
M - malý sešit - ze zadaných slovních úloh napsat pouze příklad a výpočet dle vzoru z hodiny
Do návratu paní učitelky třídní prosím sledujte učivo a domácí úkoly také na stránkách třídy 3. B.

8.11.
ČJ2 - str.87/cv.4 - napiš dva řádky
M1 - str.34/cv.3 - zápis, výpočet, odpověď
PRV - na středu nastříhat obdélník - 1 x 6cm - 4kusy. Nejlépe z krabičky od čaje.

5.11.
M - procvičuj násobení, dělení

4.11.
AJ - učebnice - str.13 - číst
AJ - pracovní sešit - str.13 - číst, nakreslit obrázek
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.13
ČJ - ČÍTANKA - str.30, 31 - číst

3.11.
ČJ2 - str.37/cv.2b - do sešitu napiš vyznačená slova a zakroužkuj kořen
M2 - str.29/cv.25 - napiš a vypočítej čtvrtý, pátý sloupeček
PRV - chodec, cyklista - zkoušení

1.11.
ČÍTANKA - str.28, 29 - čtení
zítra - Hvězdárna, planetárium Brno

29.10.
Kuchyně ZŠ mimo provoz 1. - 5. 11. 2021
Z důvodu nemoci personálu kuchyně ZŠ nejsme schopni zajistit provoz v týdnu po podzimních prázdninách.
Děkujeme za pochopení.

25.10.
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.12

21.10.
ČJ2 - str.35/cv.3 - napiš dvojice slov protikladných
ČÍTANKA - str.26 - číst
Prv - zkoušení - dopravní značky

20.10.
M2 - str.24/cv.63 - třetí sloupeček

19.10.
M1 - str.23/cv.54
ČJ2 - str.22/cv.2 - napiš první 4 věty a urči základní skladební dvojice
ČÍTANKA - str.24 - číst
sešit AJ - barvy - najdi slova

18.10.
M2 - str.22/cv.43 - zápis, výpočet, odpověď
AJ - str.10 - číst
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.10

15.10.
ČJ1 - str.28/cv.3 - napiš vzorce souvětí
M1 - str.21/cv.32 - zápis, výpočet, odpověď
ČÍTANKA - str.22, 23 - číst

14.10.
AJ - str.9 - čtení
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.9
Pro zájemce - Už jsou fotky z výletu - zámek Milotice - cena: 120,-.

13.10.
ČJ1 - str.24/cv.1 - napiš věty jednoduché, najdi sloveso a podtrhni je vlnovkou
M2 - str.20/cv.21
VV - nezapomeň podzimní listy na skřítka Podzimníčka

12.10.
M2 - str.20/cv.23 - výpočet, odpověď
ČÍTANKA - str.20, 21 - číst

11.10.
ČJ2 - str.22/cv.2 - napiš první tři věty a urči slovní druhy
M1 - str.19/cv.14 - zápis, výpočet, odpověď
M - procvičuj násobilku
AJ - str.8 - čtení

7.10.
PRV - učit se ze sešitu
PRV - v sešitě - namalovat

5.10.
ČJ - PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.1 - dokončit
AJ - Vocabulary - slovíčka - str.8
TV - donést švihadlo - kdo nemá
M - procvičuj násobilku, násobení, dělení
Zítra - na středu - donést ANGLICKÝ JAZYK. MATEMATIKA bude ve čtvrtek - místo ANGLICKÉHO JAZYKA.

4.10.
ČJ1 - str.19/cv.8 - napiš, co vidíš na obrázcích
ČÍTANKA - str.19 - číst
MATEMATIKA - opakuj matematické pojmy

1.10.
M1 - str.14/cv.68 - zápis, výpočet, odpověď

30.9.
ANGLICKÝ JAZYK - opakuj abecedu
ANGLICKÝ JAZYK - opakuj slovní zásobu ze 2.třídy
ANGLICKÝ JAZYK - Vocabulary - slovíčka str.7 - napsat
VÝTVARNÁ VÝCHOVA - doplnit zástěrku nebo tričko, temperové barvy - kdo neměl
ČESKÝ JAZYK - přečíst knížku do 12.listopadu

29.9.
ČJ1 - učebnice str.17/cv.1 - napiš dva řádky
MATEMATIKA - opakuj sčítání odčítání do 100, matematické pojmy
Info: stále máme volná místa v přírodovědném kroužku, pokud by někdo rád poznával přírodu a prováděl pokusy, rádi ho u nás přivítáme, letáček: PŘV kroužek.pdf

27.9.
ANGLICKÝ JAZYK - opakuj abecedu

24.9.
M2 - str.11/cv.47 - třetí, čtvrtý sloupeček - přepiš a doplň číslo
ČÍTANKA - str.14, 15, 16 - číst

23.9.
ČÍTANKA - str.12, 13 - číst
ANGLICKÝ JAZYK - opakuj slovní zásobu ze druhé třídy - Happy birthday, Bathtime, Playtime, I´m hungry
ANGLICKÝ JAZYK - str.6 - číst
Dobrovolná aktivita - logická olympiáda

22.9.
M2 - str.10/cv.40 - do sloupečků napiš pouze výsledky
PRVOUKA - úkol č.3

20.9.
ANGLICKÝ JAZYK - učebnice - str.6 - číst
ANGLICKÝ JAZYK - Vocabulary - slovíčka str.6 - napsat
ANGLICKÝ JAZYK - opakuj slovní zásobu ze sešitu druhé třídy - Dressing up, Summertime, Happy faces

17.9.
M2 - str.8/cv.34 - pouze výpočet, odpověď
MATEMATIKA - opakuj matematické pojmy, násobilku
Sešit z prvouky - donést v pondělí

14.9.
MATEMATIKA - opakuj násobilku
M1 - str.7/cv.28 - 5., 6. sloupeček přepiš a vypočítej
ANGLICKÝ JAZYK - opakuj slovní zásobu ze sešitu druhé třídy - Come and play!, Playroom safary, Numbers, Colours, School time
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str.4 - napiš a nakresli

13.9.
ČJ2 - str.10/cv.1c
ČÍTANKA - str.9, 10, 11 - číst
ANGLICKÝ JAZYK - opakuj slovní zásobu ze sešitu druhé třídy - Pens and pencils, Animal friends
HUDEBNI VÝCHOVA - složka

10.9.
ČESKÝ JAZYK - opakuj rozdělení hlásek
MATEMATIKA - opakuj násobilku
ČÍTANKA - str.6,7 - číst

9.9.
učebnice ANGLICKÝ JAZYK - str.5 - číst
ANGLICKÝ JAZYK - Vocabulary - slovíčka - str.5 - napsat
ČÍTANKA - str.5 - číst

8.9.
sešit M2 - str.5/cv.16 - čtvrtý a pátý sloupeček - opiš čísla a porovnej
MATEMATIKA - opakuj násobilku

7.9.
sešit ČJ2 - str.6/cv.8 - napiš slova
sešit ČTENÍ - nakresli obrázek
sešit M1 - str.4/cv.7 - přepiš a vypočítej pátý, šestý sloupeček
Matematika - opakuj násobilku
učebnice ANGLICKÝ JAZYK - str.4 - číst

6.9.
sešit ČJ1 - str.5/cv.4 - napiš věty
MATEMATIKA - procvičuj násobilku
sešit M1 - opakuj matematické výkony - pojmy

3.9.
MATEMATIKA - procvičuj násobilku

2.9.
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA - vyplnit první stranu, podepsat zadní stranu
Obalit učebnice, sešity.

30.6.
SEZNAM ŠKOLNÍCH POMŮCEK PRO 3.TŘÍDU
TV – 1.pololetí – plavání
batůžek na ramena, plavky, plavecká čepice, ručník, mýdlo
TV – 2. pololetí
tepláková souprava, tričko, sálová obuv se světlou podrážkou, švihadlo
VV + PČ – do plastového košíku nebo kufříku:

 • vodové barvy nebo anilinové barvy (jsou sytější)
 • temperové barvy
 • paleta na tempery
 • černá tuš + redispero s násadkou + nízká kulatá krabička se širokou základnou (Rama, Flora)
 • kelímek na vodu
 • voskovky
 • suché pastely
 • barevné fixy
 • černý lihový fix
 • štětec plochý – č.10, 16
 • štětec kulatý – tenký i silný
 • 2 hadříky
 • igelitový ubrus na lavici
 • zástěra nebo starší tričko
 • barevné papíry
 • plastelína do plastové krabičky (např. od Ramy, Flory)
 • špejle
 • dobře stříhající ostré nůžky
 • lepidlo – lepicí tyčinka
 • lepidlo Herkules
  DO TŘÍDY:
  přezůvky, papírové kapesníčky
  POUZDRO:
  2 pera, 3 tužky (č.1,2,3) – jedna s tvrdou tuhou na rýsování (nebo pentelka), guma, ořezávátko, tenký černý fix, pastelky alespoň 12 barev, kružítko, krátké pravítko na podtrhování
  DALŠÍ POMŮCKY:
 • popisovací folie A4, A5
 • pravítka – dlouhé (30cm) a trojúhelník s ryskou
 • stíratelná tabulka + fix a hadříček na tabulku
 • úkolníček
 • obaly na sešity, učebnice
  Všechny pomůcky dětem podepište.