Probrané učivo

17.6.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy
brožurka PROCVIČUJEME SLOVNÍ DRUHY - str.17, 18
ČÍTANKA - str.117-119
MATEMATIKA - opakování

16.6.
ČESKÝ JAZYK - opakování
ČÍTANKA - str.114 - 116
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.61

15.6.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, souvětí - vzorec souvětí, základní skladební dvojice, podstatná jména - pád, číslo, rod, slovesa - osoba, číslo, čas, slova příbuzná, kořen slov, vyjmenovaná slova, význam slov - slova protikladná, synonyma
brožurka PROCVIČUJEME SLOVNÍ DRUHY - str.31, 32

14.6.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy
brožurka PROCVIČUJEME SLOVNÍ DRUHY - str.27, 28, 29, 30
MATEMATIKA - opakování - písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení se zbytkem
učebnice - str.47, 48, 49
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.60
pracovní sešit - str.76, 77

13.6.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy
brožurka PROCVIČUJEME SLOVNÍ DRUHY - str.24, 25, 26
MATEMATIKA - opakování - matematické pojmy, písemné násobení, zaokrouhlování, příklady se závorkou, geometrie - kruh - poloměr, průměr
učebnice - str.48, 49
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.58, 59
pracovní sešit - str.75, 76

9.6.
ČESKÝ JAZYK - opakování - příbuzná slova, slovní druhy, předložky k pádům, podstatná jména - pád, číslo, rod, slovesa - osoba, číslo, čas
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.56, 57
pracovní sešit - str.73, 74

8.6.
MATEMATIKA - opakování - matematické pojmy - součet, rozdíl, činitel, podíl; písemné násobení jednociferným činitelem
učebnice - str.45/cv2, 46/cv.8, 47/cv.14

7.6.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, částice, citoslovce, vyjmenovaná a příbuzná slova
učebnice - str.94, 95
sešit ČJ - SLOVNÍ DRUHY - částice, citoslovce, nejčastější předložky k pádům
MATEMATIKA - opakování - matematické pojmy - součet, rozdíl, činitel, podíl, GEOMETRIE - konstrukce trojúhelníku
pracovní sešit GEOMETRIE - celou str.45
ANGLICKÝ JAZYK
pracovní sešit - str.99

6.6.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, částice
učebnice - str.93, 94
MATEMATIKA -opakování - matematické pojmy - součet, rozdíl, činitel, podíl; dělitelnost čísel, GEOMETRIE - konstrukce trojúhelníku
sešit M - GEOMETRIE - Konstrukce trojúhelníku - zápis
pracovní sešit GEOMETRIE - celou str.44
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.55
pracovní sešit - str.70, 71, 72

3.6.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, příslovce, předložky, spojky
pracovní sešit - str.11/cv.2,3
MATEMATIKA -opakování - slovní úlohy, GEOMETRIE - kružnice - poloměr, průměr
pracovní sešit GEOMETRIE - str.42/cv.C,D, str.43/cv.A,B,C

1.6.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, příslovce, předložky, spojky
brožurka PROCVIČUJEME SLOVNÍ DRUHY - str.23
pracovní sešit - str.11/cv.1
MATEMATIKA -opakování - slovní úlohy, GEOMETRIE - kružnice - poloměr, průměr
sešit GEOMETRIE - zápis - poloměr, průměr kružnice
pracovní sešit GEOMETRIE - str.42/cv.A,B

31.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, příslovce
brožurka PROCVIČUJEME SLOVNÍ DRUHY - str.21, 22
MATEMATIKA -opakování - slovní úlohy, GEOMETRIE - porovnávání úseček, střed úsečky
pracovní sešit GEOMETRIE - celou str.40, 41
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.54
pracovní sešit - str.69

30.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, příslovce, předložky
pracovní sešit - str.10
MATEMATIKA - GEOMETRIE - porovnávání úseček, střed úsečky
zelená učebnice 3.díl - str.11, 18, 24
sešit GEOMETRIE - zápis
pracovní sešit GEOMETRIE - str.40/cv.A,B
ANGLICKÝ JAZYK
pracovní sešit - str.68

27.5.
ČESKÝ JAZYK - příslovce, opakování - slovní druhy, podstatná jména - pád, číslo, rod; slovesa - osoba, číslo, čas
učebnice - str.92
sešit ČJ Slovní druhy - slovesa, příslovce
MATEMATIKA - opakování násobení a dělení mimo obor násobilek, GEOMETRIE - opakování - bod, přímka, polopřímka, úsečka
zelená učebnice 3.díl - str.6

26.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovesa
pracovní sešit - str.9/cv.1,2,3
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.53
pracovní sešit - str.67

25.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy
MATEMATIKA - opakování násobení a dělení mimo obor násobilek, příklady typu 40:2+15, 100-4.15 , slovní úlohy
zelená učebnice 3.díl - str.41

24.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova, slovní druhy - číslovky
pracovní sešit - str.8/cv.4
brožurka Procvičujeme slovní druhy - str.16
MATEMATIKA - opakování násobení a dělení mimo obor násobilek, slovní úlohy
zelená učebnice 3.díl - str.41
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.52
pracovní sešit - str.67

23.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova, slovní druhy - číslovky
pracovní sešit - str.8/cv.3
MATEMATIKA - opakování násobení a dělení mimo obor násobilek, slovní úlohy, písemné sčítání, odčítání
zelená učebnice 3.díl - str.40
ANGLICKÝ JAZYK
sešit - popis postav

20.5.
ČESKÝ JAZYK - číslovky
učebnice - str.90
pracovní sešit - str.8/cv.1,2
brožurka Procvičujeme slovní druhy - str.14
MATEMATIKA - opakování - jednotky času, procvičování násobení, dělení do 1000, slovní úlohy, opakování - polovina, třetina, čtvrtina
učebnice - str.38, 39

19.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování - druhy zájmen
brožurka Procvičujeme slovní druhy - str.14
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.51
pracovní sešit - str.65, 66

18.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, zájmena, vyjmenovaná slova
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.26
brožurka PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.40
MATEMATIKA - jednotky času, opakování násobení a dělení mimo obor násobilek
zelená učebnice 3.díl - str.38

17.5.
ČESKÝ JAZYK - slovní druhy - zájmena
pracovní sešit - str.7
brožurka Procvičujeme slovní druhy - str.11, 12
MATEMATIKA - opakování násobení a dělení mimo obor násobilek, slovní úlohy, opakování - polovina, třetina,...
zelená učebnice 3.díl - str.36
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.50
pracovní sešit - str.63/cv.2, str.64

16.5.
ČESKÝ JAZYK - slovní druhy - zájmena
učebnice - str.90
pracovní sešit - str.7
ČÍTANKA - str.102
MATEMATIKA - opakování násobení a dělení mimo obor násobilek, slovní úlohy
zelená učebnice 3.díl - str.36
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.49
pracovní sešit - str.63/cv.1

13.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova, podstatná jména, přídavná jména
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.25
pracovní sešit - str.4, 5
MATEMATIKA - dělení mimo obor násobilek
zelená učebnice 3.díl - str.35

12.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, přídavná jména
brožurka Procvičujeme slovní druhy - str.8, 9, 10
ČÍTANKA - str.100, 101
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.48
pracovní sešit - str.98, 62

11.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.24
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.39
MATEMATIKA - dělení mimo obor násobilek
zelená učebnice 3.díl - str.34

10.5.
ČESKÝ JAZYK - slovní druhy - opakování, přídavná jména
učebnice - str.89
pracovní sešit - str.6
brožurka Procvičujeme slovní druhy - str.7, 8/cv.2,3
MATEMATIKA - dělení mimo obor násobilek
zelená učebnice 3.díl - str.33
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.48
pracovní sešit - str.62/cv.2

9.5.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná, podstatná jména - opakování
brožurka Procvičujeme slovní druhy - str.4/cv.7, str.5, 6
brožurka Vyjmenovaná slova - str.22, 23
MATEMATIKA - dělení mimo obor násobilek
zelená učebnice 3.díl - str.32
ANGLICKÝ JAZYK
pracovní sešit - str.59, 60, 61, 98

6.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, podstatná jména
pracovní sešit - str.4/cv.4
brožurka Procvičujeme slovní druhy - str.3, 4/cv.5
MATEMATIKA - násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem, převody jednotek délky, objemu - hektolitr, litr, slovní úlohy
zelená učebnice 3.díl - str.29

5.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, podstatná jména
pracovní sešit 2 - str.2/cv.3, str.3/cv.2,3
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.47
pracovní sešit - str.58

4.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování - rozdělení slovních druhů na ohebné a neohebné, opakování - vyjmenovaná slova, předpony vy-, vý-
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.38
pracovní sešit - str.2/cv.2,3a
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.22/cv.3,4
MATEMATIKA - násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem - např. 4.196
zelená učebnice 3.díl - str.28

3.5.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná - opakování, rozdělení slovních druhů na ohebné a neohebné
učebnice - str.83, 85
pracovní sešit - str.2/cv.1
sešit ČJ - SLOVNÍ DRUHY - přehled slovních druhů, rozdělení slovních druhů - ohebné, neohebné
MATEMATIKA - násobení se závorkou - např. (40 + 6) . 3
zelená učebnice 3.díl - str.27
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby
pracovní list - Where's the...?, The red doll is in the bed.

26.4.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po z
učebnice - str.81
pracovní sešit - str.29/cv.3,4
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.20/cv.a,b
MATEMATIKA - opakování - násobení dvojciferných čísel jednociferným
zelená učebnice 3.díl - str.25
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.45
pracovní sešit - str.57

25.4.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po z
učebnice - str.80
pracovní sešit - str.29/cv.1,2
MATEMATIKA - opakování - slovní úlohy - dělení se zbytkem, opakování - násobení a dělení mimo obor násobilek
zelená učebnice 3.díl - str.23
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.45

20.4.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po v, předpony vy-, vý
pracovní sešit 2 - str.28/cv.1,2
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.37
MATEMATIKA - dělení násobků deseti jednocifernými čísly
zelená učebnice 3.díl - str.22, 23

19.4.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po v, předpony vy-, vý
učebnice - str.79
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str18/cv.c,d,e, str.19/cv.f
MATEMATIKA - násobení a dělení mimo obor násobilek
zelená učebnice 3.díl - str.21
ANGLICKÝ JAZYK
pracovní sešit - str.55

13.4.
Projektové vyučování - DOPRAVNÍ VÝCHOVA

12.4.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po v, předpony vy-, vý, opakování stavby slova - kořen, předpona, příponová část
pracovní sešit - str.27/cv.1,4
učebnice - 78, 79/cv.5
ČÍTANKA - str.87, 88, 89
MATEMATIKA - násobení a dělení mimo obor násobilek
zelená učebnice 3.díl - str.19
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.43
pracovní sešit - str.54

11.4.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po v, předpony vy-, vý, opakování stavby slova - kořen, předpona, příponová část
pracovní sešit - str.27/cv.3, 2
MATEMATIKA - dělení se zbytkem, slovní úlohy
zelená učebnice 3.díl - str.17
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.42
pracovní sešit - str.53

8.4.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po v
pracovní sešit 2 - str.26/cv.2,3
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.33
MATEMATIKA - procvičování dělení se zbytkem
učebnice - str.16

7.4.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po v, opakování - slovní druhy, podstatná jména - pád, číslo, rod, slovesa - osoba, číslo, čas
pracovní sešit 2 - str.26/cv.1
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.18/cv.a,b
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.40, 41
pracovní sešit - str.52

6.4.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po v, opakování - kořen slova, slovní druhy, podstatná jména - pád, číslo, rod, slovesa - osoba, číslo, čas
pracovní sešit 2 - str.25/cv.1,2,3
MATEMATIKA - dělení se zbytkem
učebnice - str.14

5.4.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po v, opakování - slovní druhy, podstatná jména - pád, číslo, rod, slovesa - osoba, číslo, čas
učebnice - str.76
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.36
MATEMATIKA - dělení se zbytkem
zelená učebnice 3.díl - str.13
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.41

4.4.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po v
pracovní sešit - str.24
MATEMATIKA - dělení se zbytkem
zelená učebnice 3.díl - str.12
ANGLICKÝ JAZYK
opakování slovní zásoby

1.4.
ČESKÝ JAZYK - začínáme vyjmenovaná slova po v
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.35
MATEMATIKA - dělení se zbytkem
zelená učebnice 3.díl - str.10

31.3.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova a příbuzná po s
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.34
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.40
pracovní sešit - str.51

30.3.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po s, opakování - slovní druhy, podstatná jména, slovesa
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.17
MATEMATIKA - dělení se zbytkem
zelená učebnice 3.díl - str.9

29.3.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po s, opakování - slovní druhy, podstatná jména, slovesa
učebnice - str.73
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.16
MATEMATIKA - dělení se zbytkem
zelená učebnice 3.díl - str.7, 8
ANGLICKÝ JAZYK
opakování, nová slovní zásoba ze str.40

28.3.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po s, opakování - slovní druhy, podstatná jména, slovesa
pracovní sešit - str.23
MATEMATIKA - opakování - násobení, dělení, příklady se závorkou, slovní úlohy, písemné sčítání, odčítání
zelená učebnice 3.díl - str.5
ANGLICKÝ JAZYK
opakování
pracovní sešit - str.50

25.3.
ČESKÝ JAZYK - opakování - kořen, předpona, příponová část, vyjmenovaná slova a příbuzná po b,l,m,p,s
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.16/cv.f,g,h,i
pracovní sešit - str.23/cv.1
MATEMATIKA
Matematický KLOKAN 2022

24.3.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova a příbuzná po b,l,m,p,s
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - celou str.15
ANGLICKÝ JAZYK
pracovní sešit - str.97

23.3.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po b,l,m,p,s
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.29
pracovní sešit - str.22/cv.1,2
ČÍTANKA - str.84, 85
MATEMATIKA - opakování - násobení, dělení, příklady se závorkou, slovní úlohy
zelená učebnice 3.díl - str.4

22.3.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po s
učebnice - str.69, 70
pracovní sešit - str.21/cv.1,2 - dole
MATEMATIKA - opakování - násobení, dělení, příklady se závorkou, slovní úlohy
zelená učebnice 3.díl - str.3
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.39
pracovní sešit - str.48, 49

21.3.
ČESKÝ JAZYK - začínáme vyjmenovaná slova po s
učebnice - str.68
pracovní sešit - str.20/cv.1 - dole, str.21/cv.1,2,3
MATEMATIKA - opakování - kruh, kružnice dané velikosti; písemné sčítání, odčítání, slovní úlohy
pracovní sešit 2 - celou str.1
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.39
sešit ENGLISH - části těla

18.3.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova a příbuzná po B,L,M,P
učebnice - str.65
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - celou str.13
ČÍTANKA - str.80, 81
MATEMATIKA - opakování - písemné odčítání, písemné sčítání třech sčítanců, zaokrouhlování, slovní úlohy
učebnice - str.46

17.3.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova a příbuzná po B,L,M,P
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - celou str.13
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.37, 38
pracovní sešit - str.46, 47

16.3.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova a příbuzná po B,L,M,P
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.27
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - celou str.12
ČÍTANKA - str.78, 79
MATEMATIKA - opakování - násobení, dělení do 100, písemné odčítání GEOMETRIE - opakování - kružnice, poloměr, průměr, průsečík, rýsování kružnice dané velikosti
pracovní sešit GEOMETRIE - str.39
učebnice - str.45

15.3.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova a příbuzná po P
učebnice - str.63, 64
ČÍTANKA - str.78, 79
MATEMATIKA - opakování - násobení, dělení do 100, GEOMETRIE - opakování - kružnice, poloměr, průměr, rýsování kružnice dané velikosti
pracovní sešit GEOMETRIE - str.37
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.36, 37
pracovní sešit - str.45

14.3.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova a příbuzná po P
pracovní sešit - str.20/cv.1,2,1
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - celou str.11
učebnice - str.62
MATEMATIKA - opakování - násobení, dělení do 100, GEOMETRIE - opakování - kružnice, poloměr, průměr, rýsování kružnice dané velikosti
učebnice - str.42
pracovní sešit GEOMETRIE - str.38
ANGLICKÝ JAZYK
sešit ENGLISH - opakování Numbers 1-20

4.3.
ČESKÝ JAZYK - opakování - podstatná jména - pád, číslo, rod, vyjmenovaná slova a příbuzná po P
pracovní sešit - str.19
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.9/cv.a,b,c,d
MATEMATIKA - GEOMETRIE - opakování - kruh, kružnice, poloměr, průměr, rýsování

3.3.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po P
pracovní sešit 2.díl - str.18
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.36
sešit ENGLISH - Numbers

2.3.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po P
pracovní sešit - 2.díl - celou str.17, str.18/cv.1
MATEMATIKA - geometrie - opakování kruh, kružnice, poloměr, průměr
pracovní sešit GEOMETRIE - str.35, 36

1.3.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova po P
pracovní sešit - 2.díl - str.17/cv. - dole - 1.2.3
MATEMATIKA - geometrie - kruh, kružnice
učebnice - 35, 36
sešit GEOMETRIE - zápis - kruh, kružnice
ANGLICKÝ JAZYK
sešit ENGLISH - Have you got a big/small...? Yes, I have. No, I haven't.

28.2.
ČESKÝ JAZYK - začínáme vyjmenovaná slova po P
učebnice - str.60
sešit VYJMENOVANÁ SLOVA - řada vyjmenovaných slov, obrázky k vyjmenovaným slovům po P
MATEMATIKA
učebnice - do str.44
pracovní sešit 2.díl - str.1/cv.1,2
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.34, 35
pracovní sešit - str.44

25.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova a příbuzná po M, opakování - slovní druhy, podstatná jména - pád, číslo, rod, základní skladební dvojice
ČÍTANKA - str.70, 71
MATEMATIKA - opakování - sčítání, odčítání, slovní úlohy, nestandardní aplikační úlohy
pracovní sešit - dokončení - do str.40

24.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova a příbuzná po M
učebnice - str.59
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.7, 8/cv.f
ČÍTANKA - str.68, 69, 70, zápis do sešitu ČTENÍ - Protivné ale
MATEKATIKA - sčítání, odčítání do 1000, porovnávání, převody jednotek, slovní úlohy
pracovní sešit - str.38
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.35

22.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova a příbuzná po M
učebnice - str.58
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.23, 24, 26
ČÍTANKA - str.68, 69, 70
MATEKATIKA - sčítání, odčítání do 1000, porovnávání, převody jednotek, slovní úlohy
pracovní sešit - str.37
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.34
pracovní sešit - str.43

21.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova a příbuzná po M
pracovní sešit - str.40
MATEKATIKA - sčítání, odčítání do 1000, porovnávání, převody jednotek, slovní úlohy
pracovní sešit - str.35, 36
ANGLICKÝ JAZYK
počítáme do 20

18.2.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po M
pracovní sešit - str.38, 39
MATEMATIKA - sčítání, odčítání do 1000, slovní úlohy

17.2.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po M
pracovní sešit - str.37, 38/cv.1,2
MATEMATIKA - pamětné odčítání do 1000
učebnice - str.40, 41
ANGLICKÝ JAZYK
sešit AJ - Have you got a ...? Yes, I have. No, I haven't.

16.2.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova a příbuzná po M
pracovní sešit - str.35, 36
MATEMATIKA - opakování sčítání odčítání do 1000, slovní úlohy
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.32, 33
pracovní sešit - str.41, 42
sešit ANGLICKÝ JAZYK - I've got a bike. My bike is (blue)...

15.2.
ČESKÝ JAZYK vyjmenovaná slova a příbuzná po M
pracovní sešit - str.35/cv.1,2 - nahoře, str.35/cv.1 - uprostřed
ČÍTANKA - str.64 - 67
MATEMATIKA - písemné sčítání do 1000
str.39
pracovní sešit - str.32/cv.7

14.2.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova po M
učebnice - str.56, 57
ČÍTANKA - str.63, 64, 65
MATEMATIKA - písemné sčítání do 1000
učebnice - str.38
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.33
pracovní sešit - str.40, 41/cv.1

11.2.
ČESKÝ JAZYK - začínáme vyjmenovaná slova po M
učebnice - str.55
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.23 - druhý sloupeček
ČÍTANKA - str.62
MATEMATIKA - písemné sčítání do 1000
učebnice - str.37
pracovní sešit - str.31

10.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná a příbuzná slova po B,L
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.20, 21, 22
pracovní sešit - str.34/cv.4
MATEMATIKA - opakování - pamětné sčítání, odčítání do 1000
učebnice - str.34
pracovní sešit - str.30

9.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova a příbuzná po B,L
pracovní sešit - str.34/cv.1,2,3
sešit ČTENÍ - Rčení - zápis
MATEMATIKA - opakování zaokrouhlování trojciferných čísel, pamětné sčítání
učebnice - str.33

8.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova a příbuzná po B,L
pracovní sešit - str.33
MATEMATIKA - zaokrouhlování trojciferných čísel
učebnice - str.32
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.32
pracovní sešit - str.40/cv.1

7.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova a příbuzná po B,L
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání, násobení dělení, slovní úlohy, geometrie - opakování - bod, přímka, polopřímka, úsečka, trojúhelník, obdélník, osa souměrnosti
ANGICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby, konverzace, rozhovor

3.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování vyjmenovaná slova po B,L
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - celou str.2, 3
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 1000, násobilka
učebnice - str.30
ANGLICKÝ JAZYK
opakování slovní zásoby

2.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování vyjmenovaná slova po B,L
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.20 - první dva sloupečky
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 1000, násobilka, písemné sčítání, odčítání, geometrie - opakování - čtverec, obdélník
učebnice - str.29
pracovní sešit MATEMATIKA - str.28, 29

1.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování vyjmenovaná slova po B,L
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.19
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 1000, geometrie - opakování - čtverec, obdélník; osová souměrnost
pracovní sešit GEOMETRIE - str.33
učebnice - str.29
ANGLICKÝ JAZYK
opakování slovní zásoba
opakování - učebnice - str.30

31.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování vyjmenovaná slova po B,L
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.18
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 1000, geometrie - opakování - čtverec, obdélník; osová souměrnost
pracovní sešit GEOMETRIE - str.33
ANGLICKÝ JAZYK
pracovní sešit - str.38, 39

28.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování vyjmenovaná slova po B,L
pracovní sešit - str.29/cv.1,2, str.30/cv.1,2, str.32 - celou stranu
MATEMATIKA
pracovní sešit GEOMETRIE - str.29

27.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova po B,L, slovní druhy
MATEMATIKA - geometrie - obdélník
učebnice - str.26
pracovní sešit - GEOMETRIE - str.29
ANGLICKÝ JAZYK
pracovní sešit - str.37

26.1.
ČESKÝ JAZYK - procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po B, L
učebnice - str.53
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.6/cv.f
MATEMATIKA - geometrie - obdélník, opakování - čtverec
sešit GEOMETRIE - opakování čtverec; obdélník
učebnice - str.20

25.1.
ČESKÝ JAZYK - procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po B, L
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - celá str.5
pracovní sešit - str.31
ČÍTANKA - str.60, 61
MATEMATIKA - geometrie - čtverec
učebnice - str.20
sešit GEOMETRIE - zápis - čtverec
ANGLICKÝ JAZYK
sešit ANGLICKÝ JAZYK - pizza

24.1.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova po L
učebnice - str.52
sešit VYJMENOVANÁ SLOVA - vyjmenovaná slova po L
MATEMATIKA - jednotky objemu - litr, hektolitr
učebnice - str.28
pracovní sešit - str.28/cv.6,7
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.31
sešit ANGLICKÝ JAZYK - zápis - Can I have two plums?...

21.1.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova po L
učebnice - str.51
pracovní sešit - str.30/cv.3, 4
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - celá str.4
ČÍTANKA - str.60, 61
MATEMATIKA - jednotky hmotnosti
učebnice - str.27
pracovní sešit - str.27

19.1.
ČESKÝ JAZYK - procvičování vyjmenovaných slov po b, začínáme vyjmenovaná slova po L
sešit VYJMENOVANÁ SLOVA - slyšet, mlýn, blýskat se
učebnice - str.50
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.4/cv.a,b
ČÍTANKA - str.52, 53
MATEMATIKA - opakování - jednotky délky
učebnice str.24

18.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování - podstatná jména, vyjmenovaná slova po B, začínáme vyjmenovaná slova po L
sešit VYJMENOVANÁ SLOVA - obrázky k vyjmenovaným slovům po L
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.1, str.2/cv.f
ČÍTANKA - str.54
MATEMATIKA - opakování násobení dělení do 100, sčítání, odčítání do 1000, slovní úlohy, geometrie - trojúhelník
učebnice - str.21, 22
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.30
pracovní sešit - str.36

17.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování - vyjmenovaná slova po b
pracovní sešit - str.28/cv.1 - nahoře
ČÍTANKA - str.56, 57
zelená brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.1/cv.c
MATEMATIKA - sčítání, odčítání do 1000, slovní úlohy, opakování násobení, dělení
učebnice - str.19, 21
ANGLICKÝ JAZYK
pracovní sešit - str.33

14.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy - podstatná jména, slovesa, vyjmenovaná slova po b
učebnice - str.47
pracovní sešit - str.27
brožurka VYJMENOVANÁ SLOVA - str.1/cv. a, b
MATEMATIKA
str.19

13.1.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova po b
sešit VYJMENOVANÁ SLOVA - kobyla, býk, Přibyslav
učebnice - str.46, 47
pracovní sešit - str.25, 26, 27
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.29
pracovní sešit - str.35

11.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování - podstatná jména, vyjmenovaná slova po b
učebnice - str.45
pracovní sešit - str.25, 26/cv.4
MATEMATIKA - opakování - geometrie - trojúhelník, sčítání odčítání do 1000, slovní úlohy
pracovní sešit GEOMETRIE - str.28/cv.D,E,F
učebnice - str.17
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.28
pracovní sešit - str.34

10.1.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova po b
sešit VYJMENOVANÁ SLOVA - slova - příbytek, nábytek, dobytek
učebnice - str.44, 45/cv.1
pracovní sešit - str.25/cv.2
MATEMATIKA - GEOMETRIE - trojúhelník
sešit M - Geometrie - zápis - Trojúhelník, učebnice - str.15/cv.2,3,4,5
pracovní sešit GEOMETRIE - str.27, str.28/cv.1A,B
ANGLICKÝ JAZYK
sešit ANGLICKÝ JAZYK - zápis - I like..., I don't like...
učebnice - str.27

7.1.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova po b
sešit VYJMENOVANÁ SLOVA - slova - bydlet, obyvatel, byt
učebnice - str.43, 44/cv.1
MATEMATIKA - sčítání, odčítání do 1000, slovní úlohy
učebnice str.16

6.1.
ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova po b
sešit VYJMENOVANÁ SLOVA - slovo být
pracovní sešit - str.23/cv.1,2, str.24/cv.1,3, str.25/cv.4,5
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.26
pracovní sešit - str.32

5.1.
ČESKÝ JAZYK - začínáme vyjmenovaná slova po B
učebnice - str.42
MATEMATIKA - sčítání odčítání do 1000
učebnice - str.14, 16

4.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování - podstatná jména, slovesa, slova příbuzná
učebnice - str.117, 41
sešit ČTENÍ - Rčení
Děti dostaly sešit Vyjmenovaná slova.
MATEMATIKA - sčítání, odčítání do 1000
učebnice str.13, 14
ANGLICKÝ JAZYK
sešit - How many...?
pracovní sešit - str.31

3.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování - podstatná jména - pád, číslo, rod, slovesa - osoba, číslo, čas
učebnice - str.116, 117
ČÍTANKA - str.52, 53
MATEMATIKA - pamětné sčítání, odčítání do 1000
učebnice - str.11, 12, 13
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - učebnice - str.25
pracovní sešit - str.30

21.12.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovesa
učebnice - str.113, 114
MATEMATIKA - porovnávání, pamětné sčítání do 1000 typu 200 + 400
žlutá učebnice - str.6, 7, 10
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.25, 66, 67
pracovní sešit - str.85

20.12.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovesa - osoba, číslo, čas
MATEMATIKA - začínáme do 1000 - jednotky, desítky, stovky
žlutá učebnice MATEMATIKA - 2.díl - do str.5, str.6/cv.13, 14
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.24
PRACOVNÍ SEŠIT - str.29

17.12.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovesa
učebnice - str.112
pracovní sešit - str.35
ČÍTANKA - str.50, 51
MATEMATIKA - zaokrouhlování čísel na desítky
učebnice - str.52, 54, 55

16.12.
ČESKÝ JAZYK - zvratná slovesa, slovesa - infinitiv
učebnice - str.112
ČÍTANKA - str.50, 51
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.24
pracovní sešit - str.95

15.12.
ČESKÝ JAZYK - slovesa - osoba, číslo, čas
učebnice - str.111
pracovní sešit - str.33/cv.2,3,4
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání, násobení dělení, matematické pojmy, jednotky délky
učebnice - str.50, 51

14.12.
ČESKÝ JAZYK - slovesa - osoba, číslo, čas
učebnice - str.110
pracovní sešit - str.32/cv.2,4, str.33/cv.1
ČÍTANKA - str.48
MATEMATIKA - písemné sčítání, slovní úlohy
učebnice - str.50, 51
ANGLICKÝ JAZYK
pracovní sešit - str.27, 28

13.12.
ČESKÝ JAZYK - slovesa - osoba, číslo
učebnice - str.109
MATEMATIKA - geometrie - vzájemná poloha dvou přímek - různoběžky, rovnoběžky
sešit GEOMETRIE - zápis - rovnoběžky, kolmé přímky
učebnice - str.38, 45, 53/cv.1,2
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.22, 23
pracovní sešit - 25, 26

10.12.
ČESKÝ JAZYK - slovesa - slovesný tvar
učebnice - str.108
sešit ČJ2 - zápis - Jednoduchý, složený slovesný tvar
MATEMATIKA - slovní úlohy, písemné sčítání, odčítání do 100
učebnice str.49

8.12.
ČESKÝ JAZYK - slovesa - čas
učebnice - str.106/cv.3, str.107/cv.1,3
MATEMATIKA - slovní úlohy, GEOMETRIE - vzájemná poloha dvou přímek
sešit GEOMETRIE - zápis - Vzájemná poloha dvou přímek

7.12.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, základní skladební dvojice, podstatná jména - pád, číslo, rod, slovesa
učebnice - str.106
MATEMATIKA - opakování písemné odčítání dvojciferných čísel, slovní úlohy
učebnice - str.48
pracovní sešit - str.15
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.22

6.12.
ČESKÝ JAZYK - opakování pád, číslo, rod podstatných jmen
MATEMATIKA - písemné odčítání dvojciferných čísel, opakování písemné sčítání dvojciferných čísel
učebnice - str.47, 48
ANGLICKÝ JAZYK
sešit - What's your favourite toy?

3.12.
ČESKÝ JAZYK - opakování - pád, číslo, rod podstatných jmen, životnost podstatných jmen
učebnice - str.105, 100
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 100, slovní úlohy, příklady typu - 3.6+7.2=
učebnice - do str.44

2.12.
ČESKÝ JAZYK - opakování pádů podstatných jmen
sešit ČJ2 - zápis - Nejčastější předložky k pádům
učebnice - str.104
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.21
pracovní sešit - str.24

1.12.
ČESKÝ JAZYK - opakování pádů podstatných jmen
učebnice - str.104/cv.1
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku, příklady bez závorek na násobení, dělení, sčítání, odčítání
učebnice - str.43

30.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování pádů podstatných jmen
učebnice str.43
MATEMATIKA - opakování slovní úlohy, písemné sčítání do 100
učebnice - str.43
pracovní sešit - str.8
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.20
pracovní sešit - str.22, 23

29.11.
ČESKÝ JAZYK - určování pádů u podstatných jmen
učebnice - str.103
pracovní sešit - str.16/cv.1,2
ČÍTANKA - str.42, 43
MATEMATIKA - písemné sčítání dvojciferných čísel
učebnice - str.42, 43
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.19
pracovní sešit - str.21

26.11.
ČESKÝ JAZYK - pády podstatných jmen, skloňování
učebnice - str.103
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 100, porovnávání - o kolik je číslo větší - menší; roznásobený součet
učebnice - str.40, 41

25.11.
ČESKÝ JAZYK - pády podstatných jmen, skloňování
učebnice - str.102
ČÍTANKA - do str.43
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.17, 18
pracovní sešit - str.19, 20

24.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování podstatná jména - číslo, rod, nové - pádové otázky
učebnice - str.102
sešit ČJ2 - Pád podstatných jmen
MATEMATIKA - opakování násobení, dělení do 100, příklady typu 9.2+65, 25-2.6, 74+21:3
učebnice str.40

23.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, podstatná jména - číslo, rod
učebnice - str.101/cv.1, str.99/cv.4
ČÍTANKA - str.35
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání dvojciferných čísel zpaměti, příklady se závorkou
učebnice - str.39
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.17
sešit - Is it a ... ? No, it isn't. Yes, it is.

22.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování - podstatná jména - číslo, rod
učebnice - str.101/cv.3
pracovní sešit 2.díl - str.15/cv.1,2,4
ČÍTANKA - str.32, 33
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání dvojciferných čísel zpaměti
učebnice - do str.37, str.38/cv.22
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.16
pracovní sešit - str.18

19.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování slovní druhy, rod, číslo u podstatných jmen
učebnice - str.101/cv.2
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání dvojciferných čísel, příklady typu 68 + 25, 65 - 28
učebnice - str.36, 37

18.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, rod podstatných jmen
učebnice - str.98/cv.1
pracovní sešit 2.díl - str.14/cv.1,2,3
ANGLICKÝ JAZYK - začínáme třetí lekci
str.13 - opakování, str.16

9.11.
ČJ - slova příbuzná - uč. str. 36-37, PS str. 19, význam slov - opakování
M - sčítání a odčítání do 100, příklady typu 35 + 24, uč. str. 34 - 35

8.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slova příbuzná - kořen, předpona, příponová část; podstatná jména - obecná a vlastní
sešit ČJ2 - zápis - podstatná jména - obecná, vlastní
učebnice - str.86/cv.1,2, str.87/cv.3,4
ČÍTANKA - str.30, 31
MATEMATIKA - opakování - násobení, dělení do 100, slovní úlohy; sčítání, odčítání dvojciferných čísel
učebnice - str.34
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.13, 14
pracovní sešit - str.14
sešit Vocabulary - slovní zásoba ke str.14

5.11.
ČESKÝ JAZYK - slova příbuzná - kořen, předpona, příponová část
učebnice - str.37
pracovní sešit - str.19
ČÍTANKA - str.30, 31
MATEMATIKA - opakování - násobení, dělení, sčítání, odčítání do 100, polovina, třetina, čtvrtina,... z čísla, slovní úlohy
učebnice - str.30, 32

4.11.
ČESKÝ JAZYK - slova příbuzná - kořen, předpona, příponová část
učebnice - 37
ČÍTANKA - str.30, 31
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.13
pracovní sešit - str.13
sešit Vocabulary - slovní zásoba ze str.13

3.11.
ČESKÝ JAZYK - slova příbuzná - kořen, předpona, příponová část
sešit ČJ2 - zápis
učebnice - str.36, 37/cv.2
MATEMATIKA - sudá, lichá čísla, opakování - jednotky, desítky, slovní úlohy, příklady typu - 12 : ? = 6, ? : 4 = 7
učebnice str.28, 29
sešit M1 - lichá, sudá čísla

1.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování - význam slov, začínáme, začínáme slova příbuzná
učebnice - str.36
ČÍTANKA - str.28, 29

26.10.
ČESKÝ JAZYK - opakování - význam slov
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.16, 17
MATEMATIKA - převody jednotek délky, GEOMETRIE - opakování - bod, přímka, úsečka, polopřímka, polopřímka opačná
sešit M1 - zápis - JEDNOTKY DÉLKY
učebnice - str.27
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.12
pracovní sešit - str.12/cv.2
sešit - Where are you from? I'm from...

25.10.
ČESKÝ JAZYK - opakování - souvětí, věta jednoduchá, vzorec, opakování - význam slov
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.15, 16/cv.1
MATEMATIKA - opakování - násobení, dělení do 100, slovní úlohy, GEOMETRIE - opakování - polopřímka, polopřímka opačná
učebnice - str.25, 27/cv.9, 10
PRACOVNÍ SEŠIT - str.5
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.12
pracovní sešit - str.12/cv.1
sešit - zápis - Where are you from?

22.10.
ČESKÝ JAZYK - souvětí, věta jednoduchá, základní skladební dvojice, vzorce souvětí - opakování, slovní druhy, význam slova - slova souznačná, protikladná
str.34, 35
ČÍTANKA - str.26
MATEMATIKA - slovní úlohy, GEOMETRIE - polopřímka, polopřímka opačná
učebnice - str.26
sešit GEOMETRIE - polopřímka, polopřímka opačná

21.10.
ČESKÝ JAZYK - základní skladební dvojice, souvětí, věta jednoduchá, význam slova - slova nadřazená, podřazená, souřadná
učebnice - str.33
ANGLICKÝ JAZYK
pracovní sešit - str.10, 11

20.10.
ČESKÝ JAZYK - základní skladební dvojice, souvětí, věta jednoduchá, párové souhlásky - opakování
učebnice - str.32
MATEMATIKA - slovní úlohy, násobení, dělení do 100
učebnice - str.24

19.10.
ČESKÝ JAZYK - základní skladební dvojice
sešit ČJ2 - zápis Základní skladební dvojice
ČÍTANKA - str.24, 25
MATEMATIKA - násobení, dělení do 100, slovní úlohy
učebnice - str.23, 24
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.9, 10
pracovní sešit - str.10/cv.1

18.10.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, věta jednoduchá, souvětí, sloveso, spojovací výraz, vzorec souvětí
učebnice - str.30, 31
ČÍTANKA - str.22, 23 - seřazení textu podle děje
MATEMATIKA - slovní úlohy, násobení, dělení
učebnice str. 22
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.10
pracovní sešit - str.8, 9
sešit Vocabulary - slovní zásoba ze str.10

15.10.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, věta jednoduchá, souvětí, sloveso, spojovací výraz, vzorec souvětí
učebnice - str.27, 28
ČÍTANKA - str.22, 23
MATEMATIKA - opakování - násobení, dělení, slovní úlohy
učebnice - str.21
pracovní sešit - str.4

14.10.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, věta jednoduchá, souvětí, sloveso, spojovací výraz, vzorec souvětí
učebnice - str.25, 26
zápis do sešitu ČJ2 - spojky
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice str.9
sešit - What's this? It's a...

13.10.
ČESKÝ JAZYK - opakování slovní druhy, věta jednoduchá, souvětí, sloveso, spojovací výraz, vzorec souvětí
sešit ČJ2 - zápis - čárka před spojkou
učebnice - str.25
MATEMATIKA - násobení, dělení do 100, slovní úlohy
str.20

12.10.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, slovesa, souvětí, určování vět v souvětí
učebnice str.23, 24
MATEMATIKA - násobení, dělení, slovní úlohy
učebnice - str.19, 20

11.10.
ČESKÝ JAZYK - slovní druhy
učebnice - str.22
ČÍTANKA - str.20, 21
MATEMATIKA - opakování - příklady se závorkou, slovní úlohy, násobilka
učebnice - str.19
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby
učebnice - str.8
pracovní sešit - str.7

8.10.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, větný celek - věta jednoduchá, souvětí, spojovací výraz, vzorec souvětí
sešit ČJ2 - spojovací výraz, vzorec souvětí
MATEMATIKA - opakování - matematické pojmy, násobení, dělení do 100, GEOMETRIE - úsečka
sešit GEOMETRIE - Úsečka
učebnice - str.18

7.10.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, diktát; věta jednoduchá, souvětí
zápis v sešitě ČJ2 - větný celek - věta jednoduchá, souvětí
PRACOVNÍ SEŠIT - str.12/cv.13, 14, 15
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.3
MATEMATIKA - opakování - matematické pojmy, příklady se závorkou, slovní úlohy
učebnice - str.17
PRACOVNÍ SEŠIT - str.3/cv.4,5,6,7,8,9,10, 11

5.10.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, párové souhlásky uvnitř a na konci slov
učebnice - str.21
PRACOVNÍ SEŠIT - str.12/cv.11, 12
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.1
ČÍTANKA - str.19, sešit - ČTENÍ - popis boriny divé
MATEMATIKA - násobení, dělení do 100, doplňování dělence, dělitele, slovní úlohy, opakování - příklady se závorkou
učebnice - str.17
ANGLICKÝ JAZYK - opakování 1.lekce, začínáme 2.lekci, nová slovní zásoba
učebnice - str.8
sešit Vocabulary - slovní zásoba ze str.8

4.10.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, párové souhlásky uvnitř a na konci slov
učebnice - str.19
PRACOVNÍ SEŠIT - str.11/cv.9,10
ČÍTANKA - str.17, 18, 19
MATEMATIKA - opakování - matematické pojmy, násobilka, doplňování činitelů do příkladu, slovní úlohy
učebnice - str.16
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby - čtení, psaní, poslech, konverzace, abecedy, spelling
učebnice - str.7
pracovní sešit - str.6, str.93

1.10.
ČESKÝ JAZYK - párové souhlásky uvnitř a na konci slov
učebnice - str.18
PRACOVNÍ SEŠIT - str.10/cv.4,5, str.11/cv.6,7,8
ČTENÍ - seřazení textu podle děje
MATEMATIKA - opakování násobilky, příklady se závorkami, slovní úlohy
učebnice - str.14
PRACOVNÍ SEŠIT - str.2/cv.11, 12, 13, 14, 15, str.3/cv.1, 2, 3

30.9.
ČESKÝ JAZYK - párové souhlásky uvnitř a na konci slov
učebnice - str.17/cv.2
PRACOVNÍ SEŠIT - str.10/cv.1,2,3
ČÍTANKA - do str.16
ANGLICKÝ JAZYK - alphabet, spelling, opakování slovní zásoby ze 2.třídy
učebnice - str.6,7
pracovní sešit - str.5
sešit Vocabulary - slovní zásoba ze str.7

29.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování psaní i,í,y,ý po tvrdých, měkkých souhláskách, párové souhlásky uvnitř a na konci slova, slovní druhy
učebnice - str.17/cv.1
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY se zajíčkem - str.2
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 100, matematické pojmy, záměna pořadí sčítanců
učebnice - str.13/cv.58, 59

27.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - hlásky, slovní druhy
učebnice - str.15/cv.6,7,str.16/cv.8
PRACOVNÍ SEŠIT - str.7/cv.6,7
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 100, změna pořadí sčítanců, činitelů, příklady se závorkou, slovní úlohy
učebnice - str.12, str.13/cv.56
ANGLICKÝ JAZYK - alphabet, spelling, opakování - barvy, čísla - 1 - 10

24.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování souhlásky tvrdé, měkké, slovní druhy
učebnice - str.14/cv.3, str.15/cv.4, 5
PRACOVNÍ SEŠIT - str.7/cv.5
ČÍTANKA - str.14, 15, 16
MATEMATIKA - násobilka, slovní úlohy, porovnávání čísel
učebnice str.11

23.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - souhlásky tvrdé, měkké, slovní druhy
PRACOVNÍ SEŠIT - str.6/cv.4
ČÍTANKA - str.12, 13
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby, čtení
učebnice - str.6

22.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - souhlásky, slovní druhy
učebnice - str.13, 14/cv.1, 2
PRACOVNÍ SEŠIT - str.6/cv.1, 2, 3
MATEMATIKA - GEOMETRIE - opakování - bod, přímka; slovní úlohy, opakování sčítání, odčítání do 100
učebnice str.9, 10
PRACOVNÍ SEŠIT - str.1/cv.10, str.2/cv.16, 17

20.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování souhlásek, slabiky di, ti, ni, určování slovních druhů z věty
učebnice - str.12
PRACOVNÍ SEŠIT - str.8/cv.4
MATEMATIKA - opakování - slovní úlohy, GEOMETRIE - opakování - čára - křivá, přímá, lomená, bod, přímka
zápis sešit GEOMETRIE - bod, přímka
učebnice - str.9
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby, čtení, psaní
učebnice - str.6
slovníček - Vocabulary - nová slovní zásoba - ze str.6

17.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování rozdělení hlásek, slovní druhy - podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
učebnice - str.11
PRACOVNÍ SEŠIT - str.8/cv.1,2,3
ČÍTANKA - str.9,10,11
MATEMATIKA - matematické pojmy, násobilka, slovní úlohy - o něco více, méně než
učebnice - str.8

14.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - abeceda, řazení slov
učebnice - str.10/cv.3, 4
PRACOVNÍ SEŠIT - str.4/cv.3, 4
MATEMATIKA - opakování - násobilky, matematických pojmů, sčítání, odčítání, násobení, dělení do 100, slovní úlohy
učebnice - str.7
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby ze druhé třídy - čtení, pamětné psaní; konverzace
sešit ENGLISH - zápis, čtení konverzace
PRACOVNÍ SEŠIT - str.4

13.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - rozdělení hlásek, abeceda, řazení slov podle abecedy
učebnice - str.10/cv.1
PRACOVNÍ SEŠIT - str.4/cv.2, str.5/cv.3
ČÍTANKA - str.9, 10, 11
MATEMATIKA - opakování násobilky, násobení, sčítání, odčítání do 100, slovní úlohy
učebnice - str.5/cv.17, str.6/cv.18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby ze druhé třídy a nové slovní zásoby ze třetí třídy - čtení, psaní, poslech
učebnice - str.5 - čtení
PRACOVNÍ SEŠIT - str.3/cv.1,2

10.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování rozdělení hlásek, délka samohlásek
učebnice - str.8/cv.12, 13, 14
PRACOVNÍ SEŠIT - str.5/cv.1,2
ČÍTANKA - str.6,7
MATEMATIKA - číselná řada, porovnávání čísel, slovní úlohy, násobení, sčítání, odčítání do 100
učebnice - str.5/cv.12,14,15, sešit M2 - str.5/cv.13
PRACOVNÍ SEŠIT - str.1/cv.3,4,5,6,7,8,9

9.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - rozdělení hlásek, slovní druhy, věta, slovo, slabika, hláska
učebnice - str.7/cv.10, str.8/cv.11
pracovní sešit - str.2/cv.5,6
ČÍTANKA - str.5
sešit ČTENÍ - zápis z ČÍTANKY ze str.5, lidová pranostika
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.4,5
sešit - zápis - Who's this? It's Otto....
slovníček - Vocabulary - nová slovní zásoba

8.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - rozdělení hlásek, slovní druhy
učebnice - str.7/cv.9
pracovní sešit - str.2/cv.3,4
MATEMATIKA - opakování - násobilky, matematické pojmy, slovní úlohy, orientace na číselné ose
učebnice - str.4/cv.9,10,11, str.5/cv.16

7.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - věta, slovo, slabika, hláska
učebnice - str.6/cv.6,7,8
pracovní sešit - str.2/cv.1, 2
ČÍTANKA - str.4
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 100, násobilka, matematické pojmy, slovní úlohy
učebnice - str.4/cv. 5,6,7,8
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.4
pracovní sešit - str.2

6.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - věta, slovo, slabika, hláska
učebnice - str.5/cv.1,2,3,4
MATEMATIKA - opakování násobilky, jednotky, desítky
sešit M1 - matematické pojmy - opakování
pracovní sešit - str.1/cv.1,2
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.2,3,4 - čtení konverzace
sešit - zápis - Hello!, I´m.... What's your name?

3.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování
MATEMATIKA - opakování násobilky, desítky, jednotky
učebnice - str.3