Domácí úkoly

31.5.
PŘV: st 7.6. – uzavírání známek – test
VL
pátek 9.6. závěrečný souhrnný test: ČR – hl. město, st. symboly (vlajka, hymna + další), sousední státy + hl. města, měřítko mapy, kraje + krajská města, světové strany, povrch ČR (pohoří, nížiny), vodstvo ČR (řeky, povodí, úmoří, v.n.)
referáty až v pondělí 12.6.

30.5.
PŘV - obrázky pro poslední poznávačku, týká se hlavně nerozhodných známek: PŘV4_LIDSKÁ SÍDLA, PARKY.pdf

26.5.
Příští týden v pondělí a ve středu si vyměníme PŘV a VL - na pondělí 29.5. si vezměte přírodovědu, ve středu 31.5. budeme mít vlastivědu a napíšeme si test - Vodstvo (řeky, vodní nádrže, povodí + úmoří).

22.5.
VL - do pátku 9.6. si připravte prezentaci Přírodní a kulturní památky ČR, které jsem navštívil/a nebo chci navštívit - vypracujte na výkres formátu A3, minimálně 3 památky, obrázky, ke každé památce krátký popis (max. 2 věty).
AJ - naučit slovíčka Unit7

17.5.
VL + PŘV (chybějící v pondělí a dnes): do sešitů si přepište nebo vytiskněte zápisy - VL+PŘV st 17.5..pdf

12.5.
VL - kdo nestihl, dokončí si zápis Nerostné suroviny a vlepí do sešitu

11.5.
AJ - napsat opravy v sešitě English a Vocabulary, přesunutí testu - poznávání času na pondělí 15.5.

9.5.
AJ - test ve čtvrtek 11.5. - poznávání času (půl, čtvrt, tři čtvrtě)

4.5. AJ - napsat slovíčka Unit7, výslovnost můžete procvičovat v jazykové učebně - Lekce 10, cvičení HS2-U7-Vocabs a HS2-U7-Vocabs1

3.5.
VL - DÚ: do vlastivědného sešitu si vlepit a dokončit PZ Počasí a podnebí, dnes dostali v přírodovědě.VL4_Počasí a podnebí.pdf
PŘ - materiál pro další poznávačku (st 24.5.): PŘV4_Stojaté vody - obrázky na poznávačku.pdf

21.4.
PŘV: materiál k další poznávačce (středa 3.5.) 5a_Ekosystém_Tekoucí vody_obrázky.pdf

14.4.
VL - příští pátek 21.4. minutka: měřítko mapy, měření vzdálenosti mezi městy, povrch ČR (pohoří, nížiny)

4.4.
AJ - dokončit cvičení PS 55/2

31.3.
VL - ve své příruční mapě ČR vyhledávat pohoří ČR

29.3.
PŘV - materiál pro další poznávačku: PŘV4_POLE - obrázky.pdf, psát budeme 19.4.

24.3.
VL - v pátek 31.1. minutka Světadíly, sousední státy ČR, státní symboly ČR (nakreslit vlajku ČR, zapsat slova státní hymny, pojmenovat zbylé státní symboly ČR)

20.3.
VL - v pátek 24.3. SP s textem na tÉma ČR demokratický stát + státní moc v ČR, dokončit úkol v PZ Mapy - značky/vysvětlivky

10.3.
ČJ - procvičovat po str. 105 (časování sloves, vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen)

8.3.
ČJ - procvičovat učivo po str. 103
M: zítra a v pátek bude geometrie
PŘV - další poznávačku Louka si napíšeme ve středu 29.3., 3_Ekosystém LOUKA_obrázky.pdf
Info: ve čtvrtek 23.3. bude ředitelské volno.

6.3.
VL - v pátek 10.3. minutka Krajská města (slepá mapa) + určování světových stran.

2.3.
M - zítra budeme mít geometrii, s sebou: trojúhelník s ryskou, kružítko
AJ - přes víkend udělat opravy v pracovním sešitě, zopakovat učivo Unit 5 - věty s vazbou there are/ there is, there aren't / there isn't, go by x walk, instrukce pro směr- test v úterý 7.3.

27.2.
VL - dokončit PZ Kraje ČR - tabulku (název kraje + krajské město, vybarvit kraje podle uč. str. 5) + vypracovat PL Můj kraj (vše vlepeno v sešitě)

24.2.
PŘV - 2_Ekosystém LES - živočichové obrázky.pdf - materiál k druhé poznávačce 8.3.

16.2.
AJ - zapsat slovíčka Unit 5 do sešitu Vocabulary
CJ - umimeto - domácí úkoly
M - umimeto - domácí úkoly

8.2.
VL - na páteční hodinu si pročti zápis Já a hospodaření
PŘV - poznávačka z lesních hub a rostlin ve středu 22.2., od 15.3 (22.3.) ústní zkoušení (houby, rostliny, FS, živočichové) - dnes jsme si do sešitu lepili otázky

2.2.
PŘV - 1_Ekosystém LES_HR_obrázky.pdf - obrázky na poznávačku
VL - na mapě procvičujte krajská města + světové strany

31.1.
AJ - PS - dokončit str.39

26.1.
AJ - Project - The Animal - odevzdání 6.2., A4, 7 vět - podle bodů v sešitě English, obrázek

24.1.
INF - postupné plnění úloh na code.org. Na stránce procvičování pročíst 01 Učebnice Digitální zařízení a 02 Učebnice Práce s počítačem. Ukázka testu je v přiloženém odkazu, Evropská oblast služby, přihlásit se jako host, ID 771379 V každé otázce je více správných odpovědí.

17.1.
ZÍTRA SI S SEBOU VEMTE SEŠIT DO VLASTIVĚDY - budeme ji mít spojenou, děkuji.
Nabídka kroužku Věda nás baví pro 2. pololetí: Letáček.pdf.
M
všichni: PS s. 40/1,3,4,6 + učit se sloupeček římských jednotek a desítek (v pondělí si napíšeme testík na převod)
chybějící: do M2 procvičuj - 6 149 ≐ T, 4 732 ≐ S, 7 405 ≐ D, počítej pod sebou - 3 467 + 2 583, 7 062 - 4 536 + zk, 768 x 7, 385 x 24, 8 739 : 7 + zk

16.1.
Zítra si nezapomeňte plavání.
M (pro chybějící): M4_Římské číslice.pdf
odkazy:
Římské číslice_1
Římské číslice_2

13.1.
Prosíme, z organizačních důvodů, omluvenku na úterní plavání přinést již v pondělí (je-li to možné), děkujeme.
Kdo ještě nepřinesl 50 Kč na pondělní divadlo, nezapomene přinést...
M - DÚ (všichni)
1 - kontrola PS (opravy, doplnění): 28/1, 32/celá, 34/celá, 36+37/celé, 38/celá
2 - naučit se větu: "Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města." - pomůcka pro zapamatování si základních římských čísel + naučit se základní římské číslice (I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000).

12.1.
M (pro chybějící): PS s. 32/celá
Zítra si nezapomenout vzít geometrii a hlavně kružítko ;-)
ČJ
naučit se skloňovat podst. jména rodu ženského, tabulka str. 76

11.1.
ČJ Opakovat skloňovaní podstatných jmen rodu středního - tabulka str. 69 Procvičovat ústně zařazování ke vzorům po str. 75
M
PS 34/1,2,3,5 - dokončit, případně si opravit + PS 28/1
Video k vysvětlení

10.1.
M - dokončit PS str. 38 (Převody jednotek hmotnosti) + opravy nebo doplnění PS str. 36+37
Přinést 50 Kč na divadlo (po 16.1., Orlovna, netýká se těch, kteří vystupují).

9.1.
Zítra si nezapomeňte plavání.
M: (pro chybějící): M4_PŘEVODY JEDNOTEK HMOTNOSTI.pdf - projděte si, do M2 si přepište převody, které jsou v tabulce.
MGeo - do pátku 13.1. vypracovat PL z geometrie (kolmice, rovnoběžky, kružnice)

6.1.
Info: z organizačních důvodů bude plavání 4.B probíhat dočasně v ÚTERÝ. Děkujeme za pochopení. LSi.
M
DÚ (kdo byl dnes ve škole): v PS na stranách 1-6 si zkontroluj, že máš vypočítána minimálně 4 libovolná cvičení z dnešní hodiny, pokud jsi ve škole nestihl/a vypracovat 4 cvičení, doplň si je, u cvičení uveď datum, kdy jsi je vypracoval/a...
DÚ (chybějící) - v PS na stranách 1-6 si vyber 4 libovolná cvičení a ta vypracuj, uveď u nich datum, kdy jsi je vypracoval/a
jen pro chybějící: počítej písemně (tj. pod sebou) do M1: 5 467 + 2 459, 7 605 - 3 927 + zk, 1 706 . 4, 147 . 36, 9 632 : 7 + zk
VL - na pondělí si přečtěte zápis Jan Hus, Husité

5.1.
AJ - do sešitu Vocabulary zapsat slovíčka Unit4
M - DÚ: vypočítej do M1 (písemně, tj. pod sebou, kromě dělení)
3 579 + 2 967
8 502 - 4 937
276 . 27
98 . 46
8 367 : 4 + zk
7608 : 6 + zk
Vzkaz: zítra si do VL vemte VL sešit, VL učebnici + sešit do PŘV.

st 4.1.
Čtení s porozuměním - dokončit str. 12 a 13
M - SP/DÚ: do pátku 6.1. dokončit převody jednotek délky v PS s.36, s.37; v pátek si napíšeme minutku (zaokrouhlování + včerejší příklady)
VL - test z VL přesouváme na pátek 13.1. - téma Přemyslovci (učte se z A5 souhrnu) + románský sloh
PŘV - kdo nestihl, dokončí si dnešní práci Obratlovci

3.1.2023
M
PS - opravy
DÚ + procvičování pro chybějící: do M1 přepište a počítejte písemně:
3 749 + 783 + 2 301 =
7 206 - 3 425 = + zk
1 352 . 6 =
849 . 8 =
37 . 90 =
159 . 30 =
246 . 25 =
8 536 : 7 = + zk
7650 : 9 = + zk

16.12.
VL - pátek 6.1. 23 minutka Přemyslovci - učte se z kontolních otázek a souhrnu
PŘV - dnes jsem kontrolovala sešity, VŠICHNI si sešit projdou od začátku školního roku a: doplní si chybějící zápisy, úkoly apod., vybarví obrázky a dokreslí chybějící obrázky (podzimní ilustraci + V dopravě); příští středu si sešity opět zkontroluji!
INF - dokončit práci na www.code.org - vše z nedokončených úloh.

15.12.
ČJ - umimeto
Zítra si vezměte vlastivědu, pouzdro a pastelky, kdo může - digitální kuchyňskou váhu.
PŘV - dnes jsem kontrolovala sešity, VŠICHNI si sešit projdou od začátku školního roku a: doplní si chybějící zápisy, úkoly apod., vybarví obrázky a dokreslí chybějící obrázky (podzimní ilustraci + V dopravě); příští středu si sešity opět zkontroluji!

14.12.
ČJ - uč. 51/3 (zdůvodni y a vyhledej zájmena)
M - PS 26/1 (dokončit)

13.12.
ČJ - umimeto
M - doladit 25/3, 31/1,2,3

12.12.
AJ - Projekt My breakfast - 10 vět - využít učivo z Unit 3 - time, never/always/sometimes, like/don't like, favourite meal,healthy, přidat obrázek - odevzdání 20.12.
M - opravy v sešitu m1

6.12.
AJ - dokončit opravy v pracovním sešitě, sešitě English a Vocabulary
naučit slovíčka Unit 3 - v úterý 13.12. napíšeme test

2.12.
VL - : vypracovat K? Přemyslovci - české království
ČJ - Zápis o knize

1.12.
ČJ - uč. 40 / 11
M - opravy v PS geometrie

30.11.
ČJ - opravy v čj 1 (se zdůvodněním, kde to jde), zopakovat si vyjmenovaná slova po M a P (zítra testík - řady VS)
M - dokončit PS 30/ 4

28.11.
VL - pátek 9.12. test Sámova říše + Velká Morava

18.11.
ČJ - pro chybějící - vyrobit si jednu skládanku z papíru A4, ve škole vypůjčit od kamaráda a doplnit ji podle vzoru

16.11.
PŘ - 30.11. minutka Dopravní značky + cyklista; DÚ: pod dopravní značky namalovat obrázek s tématikou dopravy
M - PS 22/1,2,3 (dokončit nebo udělatopravy) + uč. 34/4abcd (vypracovat do M1)

10.11.
AJ - na 22.11. Project My Relative - formát A4 tvrdý papír- nadpis, obrázek, 7 vět o vybraném příbuzném, využij vazby, se kterými jsme pracovali v Unit 2 (rodinný vztah, jméno, věk, porovnání věku, sourozenci, bydlí v.., popis vzhledu)

8.11.
ČJ - PL Koumák 57/1D, 2
M - příprava na test - PS 21

7.11.
ČJ - PL Koumák
M - PS 20/3
PŘV - připomínám na středu PZ Dopravní značky - mít vybarvené + vlepené v přv sešitě
VL - na pátek se přečíst dnešní zápis Vznik českého státu, vláda prvních Přemyslovců

1.11.
AJ - zopakovat slovíčka Unit2 - test

25.10.
INF - během podzimních prázdnin děti můžou dokončovat svoje práce na www.code.org a dále procvičovat úlohy v archivu testů na www.ibobr.cz - kategorie mini.

19.10.
ČJ - Koumák str. 72 dokončit
M - 1 cvičení dle výběru z tématu
PČ - Na pondělí si přineste vlnu (spíše silnější)
PŘV - 9.11. minutka Neživá příroda (voda, vzduch, Slunce, minerály, horniny, půda)

17.10.
ČJ - uč. 29/3a)b) do čj 1
M - dokončit PS 15

11.10.
AJ - do pondělí 17.10. do sešitu Vocabulary přepsat slovíčka Unit 2 (PS str.95)

7.10.
Na středu 12.10. do Výtvarné výchovy - podzimní čerstvé listy ze stromů, keřů

4.10.
AJ - zopakovat učivo 1.lekce - slovíčka, používání vazeb What's this? What are these?, anglické hláskování - test

3.10.
AJ - kdo dosud nevypracoval, vypracuje v jazykové učebně Lekce 2 - cvičení HS2-U1-Vocabulary a cvičení Spelling

30.9.
VL - přečíst si zápis pravěk a kontrolní otázky, připomenout si, jak určujeme století

29.9.
M - PS str. 10 dokončit
ČJ - PL 68/3

27.9.
ČJ - PL 2 cvičení, kdo zapomněl - naučit pádové otázky
M - dokončit PS 7/4,5
AJ - jazyková učebna, Lekce 2 - cvičení HS2-U1-Vocabulary, Spelling

26.9.
ČJ - PL 44 dokončit
M - dokončení tématu ZÁVORKY (PS 7/1,2,3 - povinné, uč. str. 11 - volitelné), zítra test závorky
Ti, co nebyli na třídních schůzkách, zkontrolujte prosím informace v Listu žáka, podepiště zadní stranu a pošlete zpět. Také si prosím dobře přečtěte informace z třídních schůzek, hlavně práci v matematice.
AJ - do sešitu Vocabulary napsat slovíčka Unit 1 (najdete je v pracovním sešitě na straně 95), dokončit cvičení v PS str.3/2

21.9.
ČJ - PL příbuzná slova
M - PS 7/1

19.9.
AJ - pracovní sešit str.2, cv.1
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov, případně dokončit jejich zápis v čj2
M - volitelný - téma Násobení a dělení čísel končících nulami

15.9. INF
Odkaz na stránky o bezpečnosti na internetu: www.kpbi.cz
Odkaz na stránky kódování: www.code.org
Ke kódování dostaly děti své přístupové údaje. Pokud je zapomněly či ztratily, neváhejte se ozvat.

15.9.
ČJ - oprava čj 1, zopakovat všechny řady vyjmenovaných slov
M - PL geometrie
AJ - PL - doplň věty o sobě

14.9.
ČJ - PSPP 15/2
M - dokončit geometrii

9.9.
Opravy v čj 1 a m1

8.9.
AJ - kdo nestihl ve škole, dopíše věty do sešitu, dokreslit obrázek podle textu pod ním a vlepit do sešitu
ČJ - pracovní list souhlásky
M - volitelně PL 2, uč. 3/2,5

7.9.
ČJ - Dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - uč. 8
M - volitelně ČÍSELNÁ OSA (PS 1, uč. 2), zítra pětiminutovka (číselná osa)

6.9.
ČJ1 - 7 / 3 a)b)
M - volitelný - téma ČÍSELNÁ OSA (Děti si volí z obsahu probíraného tématu velikost úkolu samy. Zvažují přitom, kolik práce zvládly ve škole, jak jim učivo jde, kolik chtějí v časovém úseku zvládnout.)

3.9.
HV - procvičit 3 písničky s tóny g, a, h
M - procvičit násobilku

2.9.
Obalte si sešity a učebnice.
Žákovská knížka - podpis rodičů vzadu na str. 29. (Všechny informace můžete najít na webu školy.)
Násobilka - kdo nestihl dostříhat, dokončete. Sami zvažte, jak moc si násobillku potřebujete procvičit. Nezapomeňte si ji v pondělí přinést.
Nezapomeňte si přinést úkolníček, kdo neměl, doplňte nůžky a lepidlo.
Přineste si také už kufřík s výtvarnými potřebami.
TV bude tento týden ještě ve škole, ve čtvrtek si přineste převlečení do TV.
Plavání - zatím nevíme, kdy bude začínat. V bazénu ještě probíhají opravy.