Probrané učivo

31.1.
AJ - uč. str.31. PS str.37-39

23. - 27.1.
ČJ - učebnice 79 - 81, písemně do čj 1 - 79/2

 • PL určování slovních druhů a vzorů podst. jmen rodu stř. a žen.
 • PL Koumák 77
  M - opakování Římské číslice - uč. 55-56, PS 40/1, 3, 4, 7
  • Zlomky - uč. 57, PS 41/1-5, zápis do m2
  • jednotky objemu - uč. 53, PS 39 (dokončit) + 9/3,4
   GEOM - opakování PS 12-13
   ČT - Čtení s porozuměním str. 10-11

18.1.
AJ - uč.str.27, PS str.33

20.12.
AJ - PS str.27,28

15.12.
AJ - uč.str.23, PS str.26, jazyková učebna Lekce 6
ČJ - slovesa, zápis do čj2 (Whats App), mluvnické kategorie sloves

14.12.
ČJ - číslovky - zápis do čj2 (Whats App), méně známá vyjmenovaná slova (skládačky) po P, S
M - slovní úlohy s písemným dělením, PS 25/4, písemné dělení se zbytkem - uč. 40 - 41, PS 26/1

13.12.
AJ- uč.str.14,22, PS str.14,25
ČJ - Zájmena (zápis do čj 2 na Whats Appu), opakování předpony bje, vje
M - písemné dělení bez přechodu, PS 25/3 (dokončit), převody jednotek hmotnosti PS 38/1-4

12.12.
AJ- uč.str.21, PS str.24
ČJ - podstatná jména a přídavná jména, uč. str. 49 - 50, ČJ2 - zápis najdete na Whats Appu
M - písemné dělení bez přechodu, PS 25/3 (2 příklady), slovní úloha 25/2, převody jednotek - zavedení jednotky metrický cent (quintal - q) - využijte www.matyskova-matematika str. 53

9.12.
ČJ - vyjmenovaná slova po V, zápis čj2, Pravopisné pětiminutovky 39/2, 40/1, 42/1
M - písemné dělení PS 25/1 (dokončit), 36/6, 37/1,2, 38/1,2

8.12.
GEOM - kružnice, kruh, uč. 14, PS 9

7.12.
AJ - jazyková učebna - Lekce 5

2.12.
AJ - uč. str.19, PS str.22
ČJ - vyjmenovaná slova po P, zápis do čj2, opakování bje-, vje -
Povídání o přečtených knihách, příprava na zápis o knize
M - nás. a děl. čísel zakončených nulami, uč. str. 46, PS 31 / 1, 2, převody jednotek délky PS 36 / 1, 2

1.12.
AJ - uč. str.19, PS str.22
M - opakování kolmice, rovnoběžky, uč. 12 - 13, PL geometrie

30.11.
ČJ - opakování, vyjmenovaná slova po M a P, vyhledávání chyb v textu
M - násobení a dělení čísel zakončených nulami, uč str. 45, PS 30/ 1, 2, 4, opakování písemných početních operací +, -, *.

29.11.
AJ - uč. str. 18, jazyková učebna - lekce 5, 2.-4.cvičení (HS2-U3-vocabulary)
ČJ - vyjmenovaná slova po M, uč. 39, do čj 2 napsat 10 vět na rozdíly i / y (najdete foto na Whats App) - můžete též opsat od spolužáka
M - násobení a dělení čísel zakončených nulami, uč. str. 44, PS str 29/1, 2, 3, 5, 6, do m2 po návratu doplnit učivo 15 a 16

18.11.
ČJ - méně používaná slova s y po B, výroba skládačky s vyjmenovanými slovy
Nácvik na rozsvěcení stromečku

10.11.
AJ - pracovní sešit str. 13

 • na 22.11. Project My Relative - formát A4 tvrdý papír- nadpis, obrázek vybraného příbuzného (fotka nebo nakreslený), 7 vět o něm, využij vazby, se kterými jsme pracovali v Unit 2 (rodinný vztah, jméno, věk, porovnání věku, sourozenci, bydlí v.., popis vzhledu)

8.11.
ČJ - opakování předpony, předložky, význam slov, diktát uč. 33/9
M - opakování PS 21 (celá), zítra čtvrtletní práce

7.11.
ČJ - předpona vy-/vý-, učebnice str. 34, zápis do čj2
M - písemné sčítání a odčítání, PS 20/1, 2

1.11.
AJ - jazyková učebna - Lekce 4 - prvních šest cvičení (včetně HS2-U2-Numbers3

25.10.
AJ - uč.str.10,11, PS str.10,11

19.10.
ČJ - předpony od, nad, pod, před, roz, bez, vz, opakování vyjmenovaná slova po Z, Koumák str. 72 (PL)
M - správný zápis slovních úloh (vybírání informací ze zadání, zápis, neznámá, vpočet, odpověď)
Práce na cíli Sčítání a odčítání do 10000
Testíky pro čtvrťáky 1/1, 2

17.10.
M - Cíl na 19. - 24. 10. : Pamětné + a - do 10000, uč 26 - 30, PS 16 - 18.
Povinná nejsou interaktivní cvičení v učebnici.
Kontrolní test - út 25. 10.

17.10.
ČJ - opakování předpony
M - Zaokrouhlování, uč. 25, PS 15.

11.10.
M - Cíl na 11. - 12. 10.: Porovnávání čísel + zaokrouhlování, učebnice 23 - 25, PS 14 - 15.
Povinná cvičení PS 14 - 15 a uč. 24/2, 4, 6 (do sešitu)
Kontrolní test - po 17. 10.

3.10.
AJ - PS str.6
M - Cíl na 3. - 7. 10. : Vyvození číselného oboru 0 - 10 000 + určování staletí, učebnice 18 - 21, PS 11 - 13.
Povinná cvičení PS 11 - 13 (mimo 13/6) a uč. 19/3 (do sešitu)
Doporučená cvičení uč. MC - všechna interaktivní cvičení
Kontrolní test - po 10. 10.

29.9.
AJ - uč. str.6
M - výpočet jednoho a více dílů, uč. 16 - 17, PS 10 (celá)

27.9.
ČJ - jiný tvar slov, zápis do čj2
M - násobení a dělení mimo obor malé násobilky, PS 7/4,5
AJ - PS str.4/3, str.5/2

26.9.
ČJ - stavba slova, zápis do čj2, PL 44
M - dokončení tématu ZÁVORKY (PS 7/1,2,3 - povinné, uč. str. 11 - volitelné), zítra test závorky
AJ - procvičování anglického hláskování, PS str.3/2

22.9.
GEOM - uč. str. 4 - 5, PS str. 2 (celá)
AJ - uč. str. 5, anglická abeceda, prac.sešit str.2

21.9.
ČJ - slova příbuzná, uč. 14 - 15, zápis do čj 2
M - početní operace se závorkami, uč. 11/ 1, 2, zápis do m2

20.9.
ČJ - test - řady vyjmenovaných slov, příbuzná slova, uč. str. 14 - 15, jiný tvar slov
M - násobení a dělení 10, 100, ...dokončení, slovní úlohy a jejich zápis

19.9.
ČJ - řady vyjmenovaných slov, dokončení v čj 2
M - Násobení a dělení 10, 100, učebnice MC str. 10, PS str. 6, výuková videa na www.matyskova-matematika.cz

15.9.
ČJ - řady vyjmenovaných slov
M - písemné sčítání a odčítání, učebnice MC 7, PS str. 4 (kopie)

14.9.
ČJ - párové souhlásky, řazení slov podle abecedy, uč. 12 - 13
M - geometrice, učebnice MC str. 2-3, PS str. 1

8.9.
ČJ - Tvrdé a měkké souhlásky, bě, pě, vě, mě, ú - ů.
M - Pamětné sčítání a odčítání, učebnince Media Creator (4. roč.) str. 5. Zkouška správnosti, záměna sčítanců, výhodné počítání. PS str. 3

8.9.
ČJ - Tvrdé a měkké souhlásky, uč. 9, písemně do čj1 8/3
M - Pamětné sčítáné a odčítání do 1000

7.9.
ČJ - Dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, uč. 8
M - ČÍSELNÁ OSA (dokončení)

6.9.
ČJ - Slovo, slabika, hláska - uč. 7
M - Téma ČÍSELNÁ OSA ( 6. - 7. 9.) - PS 1, uč. 2/1, 3, 5

3.9.
Doplnění ŽK
M - Násobilka
HV - flétna - tńy h, a, g

2.9.
Rozdávání a podepisování sešitů a učebnic
Násobilka
Celoroční hra, výzdoba třídy