Probrané učivo

29.5.-2.6.
ČJ
po - Oprava slohové práce, shoda, příprava na diktát
út - diktát, závěrečné opakování s vílou str. 122
st - školní sycholog
čt - význam slov, opakování s hrou Times up
pá - sloh - 1. část vyprávění - Moji malí přátelé (Děti popíší, jak se seznámily ve škole s malými plyšáky, jak se rozdělily do dvojic a vybraly si jednoho z nich. Dále jaké daly plyšákovi jméno a proč si vybraly do dvojice daného kamaráda)
Příští týden ve středu závěrečná práce - opakovat si můžete podle učebnice str. 136 - 138

M
Opakování
po - PS 24/2, 25/5, 27/2, 30/2, 46/5
út - PS 46/1, 2, 3, 6, 47/1
pá - PS 47 (celá)

GEOM
st - Obsah pravoúhlého trojúhelníka, PS 41, uč. 53

22.-26.5.
ČJ
Opakování význam slov - koumák 52
Příprava na diktát - shoda přísudku s podmětem
Opakování umimeto - nástěnka a domácí úkoly
testy invenio
projektový den - sloh (popis práce)

M
Opakování
po - PS 16/1, 19/1, 22/2, 23/5, 27/1, 29/1, 30/1, 31/1, 35/1
út - PS 16/2, 19/2, 22/3, 29/2
testy invenio

GEOM
Konstrukce trojúhelníka - PS 37/3,4
Obvod trojúhelníka - PS 39

15.-19.5.
ČJ
Opakování, PS 39 - 40 (MC)
Souvětí - uč. 125, písemně 125/2
Rozlišování pravopisných jevů v textu

ČT
Práce s textem - čtení podle rolí, přednes

M
Opakování aritmetický průměr, PS 45/1,3
Zlomky (po - PS 37, út - PS 38, st - PS 39-40, pá PS 41)

GEOM
Trojúhelník PS 32
Trojúhelníková nerovnost PS 34
Konstrukce trojúhelníka PS 35 - 36

9.-12.5.
ČJ
Shoda přísudku s podmětem (út - podmět rodu ženského, 120/5, čt - podmět rodu muž. živ, 121/3a, pá - podmět rodu muž. neživ, 122/4)
opakování vyjmenovaná slova L, M, S, V
opakování slovesný způsob 106 - 108
opakování pády podst. jmen 64

ČT
Práce s textem - Jak se kdo cítí - 37/4, 5

SLOH
oprava slohové práce

M
Opakování aritmetický průměr, PS 45/2
Římské číslice, PS 36

GEOM
Trojúhelník, uč. nebo www.matyskova-matemetika.cz str. 42 - 43
PS 32 celá

2.-5.5.
ČJ

 • opakování - podmět a přískudek
 • Shoda přísudku s podmětem, (út - uč. 118, zápis čj2, st - uč. 119/2, 3 písemně)

SLOH

 • Popis práce

ČT

 • Jak se kdo cítí - vlastnosti, pocity, práce s textem

M

 • opakování - aritmetický průměr (informace z grafu)
 • opakování převody jednnotek (út PS 29, st 30 celá + 31/1-3, čt 31 dokončit + 35)
 • opakování obsah na mřížce

24.-28.4.
ČJ - opakování učiva 4. ročníku - (po cj2 témata 1 - 10, út test, st- čj2 témata 11 - 20, čt test)

ČT - Koumák 3 - Potřebujeme rozumět pocitům - 2. část

M - aritmetický průměr - uč. 59, písemně 59/2

 • násobení a dělení čísel zakončených nulami - uč. 28 - 31, pracovní sešit 22/1, 4 a 23/1, 4

Nezapomínejte na opravy v sešitech.

V pátek je Bosonožský běh. S sebou sportovní oblečení a obutí, svačinu, pití, pero.

3.-5.3.
ČJ - slovesa opakování 110

 • do sešitu písemně - 110/1-3

M - test sč. a odč. do 1 000 000 a uč. 15/4 (do m1)

 • kontrola vypracovaného cíle PS 9 - 14
 • Písemné + a -, PS 15 (celá)

GEOM - PS kontrola oprav

Přes prázdniny si vzorně zkontrolujte všechny opravy v malých i pracovních sešitech. Nezapomínejte v čj na opravy se zdůvodněním.
Pěkné Velikonoce!

27.3.-31.3.
ČJ - slovesný způsob (po-oznamovací, út-rozkazovací, st-podmiňovací), uč. 106 - 109

 • do sešitu písemně - 106/3a)b), 109/4
 • sloh: Popis práce - výroba květiny z plyše

M - test vyvození číselného oboru do 1 000 000 + porovnávání - PS str. 8

 • kontrola vypracovaného cíle PS 1 - 6
 • zaokrouhlování PS 7 (dokončení)
 • pamětné sčítání a odčítání - cíl do pondělí 3. 4.
 • PS 9 - 14 (z každého cvičení vždy jen první šedý sloupeček)
 • do sešitu - uč. 16/2,3 a 20/1-4

GEOM - PS 16 - 19 (čtyřúhelníky, opakování konstrukce čtverce a obdélníka)

PROJEKTOVÝ DEN - ŠVADLENY - Pracovní list najdete zde.
Výrobek budeme tvořit průběžně během dubna. Popis práce tedy budeme doplňovat postupně podle toho, jakou část budeme mít hotovou. Ostatní části pracovního listu budeme dělat v pátek.

27.2.- 28.2.
ČJ - slovesa - uč. 98 slovesné tvary složené a jednoduché

ČT - K čemu je dobrá odlišnost (dvojlist)

M - Numerace do 1 000 000, do středy dokončit téma NUMERACE DO 1 000 000 (uč. str. 7/2, 3, 5, PS po str. 5)

20.2.- 24.2.
ČJ - uč. 96 - shrnutí podst. jmen, písemně 96/1

 • slovesa - opakování - osoba, číslo, čas, uč. str. 97
 • opakování - předpony roz-, bez-, vz- (dle čj 2)

SLOH - pozvánka, uč. str. 95

ČT - Jak se dá ovlivnit to, jací jsme (2. strana z dvojlistu) - PL Koumák str. 30

M - Numerace do 1 000 000, učebnice 2. díl str. 5-6, PS 2. díl - str. 2-3

GEOM - obsah obdélníku, uč. 31, PS 23 / 1 - 3

Projektoý den - výroba lavičky, nákres, výpočet obsahu, rozmístění na pozemku, plán pozemku

13.2.- 17.2.
ČJ - koncovky podst. jmen rodu mužského - vzory předseda, soudce

 • uč. 92 - 93, písemně 93/4
 • čj2 - v tabulce vzorů zabarvit koncovky u vzorů
 • opakování bje-, vje- a psaní i/y v koncovkách umimeto

SLOH - pozvánka, uč. str. 95

ČT - Jak se dá ovlivnit to, jací jsme (1 strana z dvojlistu) - PL Koumák str. 30

AJ - uč.34,35, PS 43,44

M - výpočet části z celku PS1 45/3

 • Numerace do 100 000, učebnice 2. díl str. 2-3, PS 2. díl - str. 1
 • zlomky a pamětné sčítání - umimeto - domácí úkoly

GEOM - obvod čtverce a obdélníku, uč. 29, PS 20/1, 2, 21/1, 2, 22/2a)b), 23/2a)b)

 • geometrické útvary a tělesa - umimeto - naučit názvy

Projektový den - stolaři - pracovní list - doplním v pátek

6.2.- 10.2.
ČJ - koncovky podst. jmen rodu mužského - vzory hrad, muž, stroj

 • uč. 86 - 91, písemně 86/3, 89/6, 90/2, 91/5
 • čj2 - v tabulce vzorů zabarvit koncovky u vzorů
 • Pravopisné pětiminutovky - 8/2, 37/3, 25/3
 • Pracovní list koncovky podst. jm

M - opakování převody jednotek, PS 9 (dokončit)

 • Zlomky - uč. 59-60, PS 43 - 44
  V pondělí píšeme opakovací test. Připravit se můžete v PS str. 48

GEOM - obsah mnohouhelníku, uč. 23, PS 15
ČT - Čtení s porozuměním - 16-17

30.1.- 2.2.
ČJ - opakování koncovky podst. jmen rodu stř. a žen.

 • vzor PÁN, uč. 84, do sešitu 84/1a, 85/4, 5
 • čj2 - nalepit tabulku Skloňován podst. jmen r. muž.
 • umimeto - nástěnka
  M - opakování Římské číslice - hra řazení

31.1.
AJ - uč. str.31. PS str.37-39

23. - 27.1.
ČJ - učebnice 79 - 81, písemně do čj 1 - 79/2

 • PL určování slovních druhů a vzorů podst. jmen rodu stř. a žen.
 • PL Koumák 77
  M - Římské číslice
  • Zlomky - uč. 57, PS 41/1-5
   GEOM - opakování PS 12-13
   ČT - Čtení s porozuměním str. 10-11

18.1.
AJ - uč.str.27, PS str.33

20.12.
AJ - PS str.27,28

15.12.
AJ - uč.str.23, PS str.26, jazyková učebna Lekce 6
ČJ - slovesa, zápis do čj2 (Whats App), mluvnické kategorie sloves

14.12.
ČJ - číslovky - zápis do čj2 (Whats App), méně známá vyjmenovaná slova (skládačky) po P, S
M - slovní úlohy s písemným dělením, PS 25/4, písemné dělení se zbytkem - uč. 40 - 41, PS 26/1

13.12.
AJ- uč.str.14,22, PS str.14,25
ČJ - Zájmena (zápis do čj 2 na Whats Appu), opakování předpony bje, vje
M - písemné dělení bez přechodu, PS 25/3 (dokončit), převody jednotek hmotnosti PS 38/1-4

12.12.
AJ- uč.str.21, PS str.24
ČJ - podstatná jména a přídavná jména, uč. str. 49 - 50, ČJ2 - zápis najdete na Whats Appu
M - písemné dělení bez přechodu, PS 25/3 (2 příklady), slovní úloha 25/2, převody jednotek - zavedení jednotky metrický cent (quintal - q) - využijte www.matyskova-matematika str. 53

9.12.
ČJ - vyjmenovaná slova po V, zápis čj2, Pravopisné pětiminutovky 39/2, 40/1, 42/1
M - písemné dělení PS 25/1 (dokončit), 36/6, 37/1,2, 38/1,2

8.12.
GEOM - kružnice, kruh, uč. 14, PS 9

7.12.
AJ - jazyková učebna - Lekce 5

2.12.
AJ - uč. str.19, PS str.22
ČJ - vyjmenovaná slova po P, zápis do čj2, opakování bje-, vje -
Povídání o přečtených knihách, příprava na zápis o knize
M - nás. a děl. čísel zakončených nulami, uč. str. 46, PS 31 / 1, 2, převody jednotek délky PS 36 / 1, 2

1.12.
AJ - uč. str.19, PS str.22
M - opakování kolmice, rovnoběžky, uč. 12 - 13, PL geometrie

30.11.
ČJ - opakování, vyjmenovaná slova po M a P, vyhledávání chyb v textu
M - násobení a dělení čísel zakončených nulami, uč str. 45, PS 30/ 1, 2, 4, opakování písemných početních operací +, -, *.

29.11.
AJ - uč. str. 18, jazyková učebna - lekce 5, 2.-4.cvičení (HS2-U3-vocabulary)
ČJ - vyjmenovaná slova po M, uč. 39, do čj 2 napsat 10 vět na rozdíly i / y (najdete foto na Whats App) - můžete též opsat od spolužáka
M - násobení a dělení čísel zakončených nulami, uč. str. 44, PS str 29/1, 2, 3, 5, 6, do m2 po návratu doplnit učivo 15 a 16

18.11.
ČJ - méně používaná slova s y po B, výroba skládačky s vyjmenovanými slovy
Nácvik na rozsvěcení stromečku

10.11.
AJ - pracovní sešit str. 13

 • na 22.11. Project My Relative - formát A4 tvrdý papír- nadpis, obrázek vybraného příbuzného (fotka nebo nakreslený), 7 vět o něm, využij vazby, se kterými jsme pracovali v Unit 2 (rodinný vztah, jméno, věk, porovnání věku, sourozenci, bydlí v.., popis vzhledu)

8.11.
ČJ - opakování předpony, předložky, význam slov, diktát uč. 33/9
M - opakování PS 21 (celá), zítra čtvrtletní práce

7.11.
ČJ - předpona vy-/vý-, učebnice str. 34, zápis do čj2
M - písemné sčítání a odčítání, PS 20/1, 2

1.11.
AJ - jazyková učebna - Lekce 4 - prvních šest cvičení (včetně HS2-U2-Numbers3

25.10.
AJ - uč.str.10,11, PS str.10,11

19.10.
ČJ - předpony od, nad, pod, před, roz, bez, vz, opakování vyjmenovaná slova po Z, Koumák str. 72 (PL)
M - správný zápis slovních úloh (vybírání informací ze zadání, zápis, neznámá, vpočet, odpověď)
Práce na cíli Sčítání a odčítání do 10000
Testíky pro čtvrťáky 1/1, 2

17.10.
M - Cíl na 19. - 24. 10. : Pamětné + a - do 10000, uč 26 - 30, PS 16 - 18.
Povinná nejsou interaktivní cvičení v učebnici.
Kontrolní test - út 25. 10.

17.10.
ČJ - opakování předpony
M - Zaokrouhlování, uč. 25, PS 15.

11.10.
M - Cíl na 11. - 12. 10.: Porovnávání čísel + zaokrouhlování, učebnice 23 - 25, PS 14 - 15.
Povinná cvičení PS 14 - 15 a uč. 24/2, 4, 6 (do sešitu)
Kontrolní test - po 17. 10.

3.10.
AJ - PS str.6
M - Cíl na 3. - 7. 10. : Vyvození číselného oboru 0 - 10 000 + určování staletí, učebnice 18 - 21, PS 11 - 13.
Povinná cvičení PS 11 - 13 (mimo 13/6) a uč. 19/3 (do sešitu)
Doporučená cvičení uč. MC - všechna interaktivní cvičení
Kontrolní test - po 10. 10.

29.9.
AJ - uč. str.6
M - výpočet jednoho a více dílů, uč. 16 - 17, PS 10 (celá)

27.9.
ČJ - jiný tvar slov, zápis do čj2
M - násobení a dělení mimo obor malé násobilky, PS 7/4,5
AJ - PS str.4/3, str.5/2

26.9.
ČJ - stavba slova, zápis do čj2, PL 44
M - dokončení tématu ZÁVORKY (PS 7/1,2,3 - povinné, uč. str. 11 - volitelné), zítra test závorky
AJ - procvičování anglického hláskování, PS str.3/2

22.9.
GEOM - uč. str. 4 - 5, PS str. 2 (celá)
AJ - uč. str. 5, anglická abeceda, prac.sešit str.2

21.9.
ČJ - slova příbuzná, uč. 14 - 15, zápis do čj 2
M - početní operace se závorkami, uč. 11/ 1, 2, zápis do m2

20.9.
ČJ - test - řady vyjmenovaných slov, příbuzná slova, uč. str. 14 - 15, jiný tvar slov
M - násobení a dělení 10, 100, ...dokončení, slovní úlohy a jejich zápis

19.9.
ČJ - řady vyjmenovaných slov, dokončení v čj 2
M - Násobení a dělení 10, 100, učebnice MC str. 10, PS str. 6, výuková videa na www.matyskova-matematika.cz

15.9.
ČJ - řady vyjmenovaných slov
M - písemné sčítání a odčítání, učebnice MC 7, PS str. 4 (kopie)

14.9.
ČJ - párové souhlásky, řazení slov podle abecedy, uč. 12 - 13
M - geometrice, učebnice MC str. 2-3, PS str. 1

8.9.
ČJ - Tvrdé a měkké souhlásky, bě, pě, vě, mě, ú - ů.
M - Pamětné sčítání a odčítání, učebnince Media Creator (4. roč.) str. 5. Zkouška správnosti, záměna sčítanců, výhodné počítání. PS str. 3

8.9.
ČJ - Tvrdé a měkké souhlásky, uč. 9, písemně do čj1 8/3
M - Pamětné sčítáné a odčítání do 1000

7.9.
ČJ - Dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, uč. 8
M - ČÍSELNÁ OSA (dokončení)

6.9.
ČJ - Slovo, slabika, hláska - uč. 7
M - Téma ČÍSELNÁ OSA ( 6. - 7. 9.) - PS 1, uč. 2/1, 3, 5

3.9.
Doplnění ŽK
M - Násobilka
HV - flétna - tńy h, a, g

2.9.
Rozdávání a podepisování sešitů a učebnic
Násobilka
Celoroční hra, výzdoba třídy