Probrané učivo

29.9.
AJ - uč. str.6
M - výpočet jednoho a více dílů, uč. 16 - 17, PS 10 (celá)

27.9.
ČJ - jiný tvar slov, zápis do čj2
M - násobení a dělení mimo obor malé násobilky, PS 7/4,5
AJ - PS str.4/3, str.5/2

26.9.
ČJ - stavba slova, zápis do čj2, PL 44
M - dokončení tématu ZÁVORKY (PS 7/1,2,3 - povinné, uč. str. 11 - volitelné), zítra test závorky
AJ - procvičování anglického hláskování, PS str.3/2

22.9.
GEOM - uč. str. 4 - 5, PS str. 2 (celá)
AJ - uč. str. 5, anglická abeceda, prac.sešit str.2

21.9.
ČJ - slova příbuzná, uč. 14 - 15, zápis do čj 2
M - početní operace se závorkami, uč. 11/ 1, 2, zápis do m2

20.9.
ČJ - test - řady vyjmenovaných slov, příbuzná slova, uč. str. 14 - 15, jiný tvar slov
M - násobení a dělení 10, 100, ...dokončení, slovní úlohy a jejich zápis

19.9.
ČJ - řady vyjmenovaných slov, dokončení v čj 2
M - Násobení a dělení 10, 100, učebnice MC str. 10, PS str. 6, výuková videa na www.matyskova-matematika.cz

15.9.
ČJ - řady vyjmenovaných slov
M - písemné sčítání a odčítání, učebnice MC 7, PS str. 4 (kopie)

14.9.
ČJ - párové souhlásky, řazení slov podle abecedy, uč. 12 - 13
M - geometrice, učebnice MC str. 2-3, PS str. 1

8.9.
ČJ - Tvrdé a měkké souhlásky, bě, pě, vě, mě, ú - ů.
M - Pamětné sčítání a odčítání, učebnince Media Creator (4. roč.) str. 5. Zkouška správnosti, záměna sčítanců, výhodné počítání. PS str. 3

8.9.
ČJ - Tvrdé a měkké souhlásky, uč. 9, písemně do čj1 8/3
M - Pamětné sčítáné a odčítání do 1000

7.9.
ČJ - Dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, uč. 8
M - ČÍSELNÁ OSA (dokončení)

6.9.
ČJ - Slovo, slabika, hláska - uč. 7
M - Téma ČÍSELNÁ OSA ( 6. - 7. 9.) - PS 1, uč. 2/1, 3, 5

3.9.
Doplnění ŽK
M - Násobilka
HV - flétna - tńy h, a, g

2.9.
Rozdávání a podepisování sešitů a učebnic
Násobilka
Celoroční hra, výzdoba třídy