Domácí úkoly (backup)

29.3.
- kdo nedokončil, dokončí si 2 cvičení v PS (máte mít zapsáno v úkolníčku)
VL
1_Do zítřka si všichni zkontrolujete, že máte v sešitě vypracovány tyto kraje: Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský! Pokud ne, dáte si do pořádku!!!
2_Do zítřka budou mít ti, kteří mají v úkolníčku/ŽK červenou poznámku o chybějícím úkolu z minulého úterý, vypracovaný DÚ z minulého úterý (týká se i chybějících, vše máte na stránkách!!!)!! Zítra si zkontroluji, takže školní sešit a pracovní sešit z VL s sebou!
3_DÚ - do pátku 1.4. vypracovat Liberecký kraj (materiál: VL5_Liberecký kraj_29.3..pdf - tento materiál nelepíte do sešitu, ale používáte jen jako zdroj informací pro zpracování stručného, heslovitého zápisu jako to píšeme ve škole) + PS str. 14

25.3.
VL - dokončete si domácí úkoly z úterý, od úterý zkouším ústně orientaci na mapě - základ ze 4. ročníku (krajská města, povrch, řeky)
M (pro chybějící, ze čtvrtka): MGeo5_Shodnost úseček, Střed a osa úsečky..pdf

24.3.
ČJ 2 - str. 115/9 napsat od věty Celou....
M (chybějící) - do M2 vypočítej + zk 37 963 : 48, 62 460 : 33, 92 864 : 81, 78 221 : 26, 53 796 : 49
PŘV (pro všechny, chybějící si vytisknou) - DÚ - nalep do sešitu a vypracuj otázky PŘV5_Těhotenství.pdf

22.3.
M (chybějící + zkontrolují si i ti, kteří nechyběli):
do M2 vypracuj 45 810 : 9 + 16 384; 78 428 - 6732 : 11
PS str. 50/148, 149 + vypočítejte 2 příklady ze str. 27
zítra a ve čtvrtek budeme mít geometrii, zopakujte si shodnost úseček, střed a osu úsečky, trojúhelníkovou nerovnost, pravoúhlý trojúhelník, s sebou rýsovací potřeby
PŘV (pro chybějící): PŘV5_Rozmnožovací soustava.pdf
VL
(pro chybějící): VL5_KARLOVARSKÝ KRAJ_22.3..pdf, PS str. 12
(všichni, do pátku 25.3.) - DÚ: vypracujte Ústecký kraj + PS str. 13 (sešity máte u mě, zítra je dostanete zpět), materiál: VL5_Ústecký kraj.pdf
Minutku z vlastivědy si z organizačních důvodů napíšeme ve čtvrtek v přírodovědě, nezapomeňte si s sebou mapy!!!!

21.3.
ČJ 2 - modrá brožurka str. 11/4, každá vět na nový řádek
M (hlavně chybějící) - zaokrouhlování desetinných čísel: M5_zaokrouhlování_21.3..pdf - vlepit do M1; uč. 52/1a,b (ústně), PS 51/151; PS - SP: 50/149 + 48/138,141
st+čt+pá budeme mít geometrii

18.3.
ČJ 1 - 114/5 , napsat do závorky i pád ČJ 2 - modrá brožurka str. 9/2 a, b - z každého cvičení první 3 věty

17.3.
M (pro všechny) - zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky, desetiny a setiny - úvod
v PS si přečíst modrý rámeček na str. 51
video k tématu: Zaokrouhlování destinných čísel
pro chybějící:
do M1 si zapište: M5_17.3._Zaokrouhlování desetinných čísel.p, df
do M2 vypracujte: 473 623 : 7 + zk; 54 632 : 36 + zk
PŘV (jen pro chybějící) Hormonální soustava: PŘV5_Hormonální soustava.pdf
Imunitní soustava - přepiš si do sešitu: PŘV5_Imunita.pdf

16.3.
M - DÚ: PS 48/122
M - PS str. 42/122, 123, 124, 122

15.3.
16.3. - připomínám: zítra si přinést jehlu na šití a kousek látky (15 x 15 cm) + nůžky
PŘV - dnešní učivo: smyslová soustava: PŘV5_Smysly.pdf, doplnit chybějící podle učebnice + celý zápis si přečíst
út 22.3. minutka Dýchací soustava
M - dnešní učivo: M5_út_15.3..pdf
VL - dnešní učivo: Plzeňský kraj, materiál k vypracování pro chybějící: VL5_Plzeňský kraj_út_15.3..pdf
25.3. minutka Orientace na mapě - krajská města, povrch a řeky ČR (pouze ze 4. ročníku; vodní nádrže NE): VL4_orientace na mapě.pdf

14.3.
16.3. - do pracovních činností si přinést jehlu na šití a kousek látky (15 x 15 cm) + nůžky
M: do M1 vypočítej 76 283 : 56; PS str. 48/139,140
V pátek 18.3. proběhne focení k svátku matek, kdo má ještě zájem, má možnost do pátku.

pátek 4.3.
PŘV - vyhlášení dobrovolné celoškolní fotosoutěže (pro Vás 2. ročník) Kvetoucí poslové jara_letáček.pdf
M (pro chybějící) - SP do M1: vypočítej 275x64, 569x247; rovnice uč.35/14 + zk; 764 651 : 92 + zk, 73 167 : 49 + zk
VL - pouze si v učebnici přečíst o Plzeňském kraji
ČJ - opakovat po str. 112
modrá brouž. str. 6/1,2 KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY :o)

čtvrtek 3.3.
ČJ - modrá brož. str. 4/ 8, 5/1, 2
M (jen pro chybějící): M5_Desetinná čísla_3.3..pdf
PŘV (jen pro chybějící): dokončili jsme nervovou soustavu, práce v PS 35/24, 32/16, 31/12

1.3.
M
učivo: řády desetinných čísel (stovky-desítky-jednotky , destiny-setiny-tisíciny), rozklad desetinných čísel na součet stovek+desítek+jednotek+desetin+setin+tisícin; zápis: M5_řády desetinných čísel 1.3..pdf
: do M1 - uč. 18/5 - 3 rovnice; rozklad desetinných čísel 5,8 / 19,2 / 30,5 / 2,57 / 26,34 / 362,81 / 2,763 /12,072 / 19,509
Info: zítra minutka slovní úlohy, v pátek počítání + zlomky.
VL
1_dnešní zápis: VL5_Středočeský kraj_1.3..pdf - vlepit do sešitu
2_Projekt Praha - v pátek 4.3. odevzdáváte
3_DÚ1 - oprava minutky Komunismus - zezadu do vlastivědného sešitu, NE do písemky, do pátku (4.3.)
DÚ2 - Jihočeský kraj - podle vzoru (tj. Středočeský kraj) vypracujte Jihočeský kraj: používejte svou mapku, tento vykopírovaný materiál: VL5_Jihočeský kraj.pdf a učebnici str. 12-13, pište stručně, heslovitě, budu hodnotit splněno-nesplněno
PŘV - dokončeny zuby, dnešní téma: Nervová soustava

28.2.
M (chybějící): Desetinná čísla - číselné osy s desetinnými čísly, řady desetinných čísel: uč. 36/6 (ústně), 40/1 (do M1), slovní úloha 28/6 (do M1)
Geo - dát si dohromady geometrickou složku podle tohoto seznamu: MGeo5_Geometrická složka.pdf, pokud Vám něco chybí, zapíšete si do úkolníčku; všechny zápisy budou vypracované
ČJ
str. 108 . naší/naší - procvičit
ČJ 1 - 108/7 modrá brožurka - 2/1, 2, 3/1, 3, 4/5, - životný podtrhnout modře, neživotný zeleně, 7/1, 2, 3, 4, 8/1, 2, 3, 4 5

24.2.
M - kdo ještě nepřinesl, zítra přinese složku do geometrie, oprava dnešní minutky
VV - přinést si tuš
PŘV (pro chybějící): do sešitu si přepiš PŘV5_Zuby - zápis_24.2..pdf

23.2.
ČJ 2 - modrá brožurka 3/2 - dalších 5 slovních spojení (celkem jich bude 10 i se školní prací)

22.2.
M (pro chybějící): M5_út 22.2..pdf
VL: VL5_ZemPrůmSl.pdf
PŘV : trávicí soustava
!!! PČ - 16.3. si do pracovních činností přinést jehlu na šití a kousek látky (15 x 15 cm)
Focení k Svátku matek - dnes žáci dostali lísteček s nabítkou fotografování ke svátku matek, zájemci přinést co nejdříve

21.2.
M - M5_21.2._SP + Desetinná čísla.pdf
videa:
Desetinná čísla (zapisování a čtení)

18.2.
M - do sešitu M1 vypočítej 1 329 : 54, 8 374 : 49, 76 843 : 70, 63 534 : 63 + zkoušky;
VL:
1 do školního sešitu VL si v tomto pořadí vlepit: Orientace na mapě - města, povrch, Orientace na mapě - vodstvo, Česká republika v kostce, Státní svátky a významné dny, Text státní hymny; chybějící mají tyto materiály spolu s PS, mapou a učebnicí u mě
2 DÚ: na příruční mapě procvičovat krajská a okresní města ČR
3 orientace na mapě - přehled: VL5_Orientace na mapě ČR_přehled.pdf

17.2.****
M - dejte si do pořádku geometrickou složku, v pondělí si ji vyberu a zkontroluji; vložte si do ní i papír s příklady, které jsme od pondělí počítali na výpočet obsahu a obvodu čtverce + obdélníku
M (pro chybějící) - dokončit geometrii z pondělí: úkol 8, 9, 10 + PS str. 26/73 - první sloupec, jen 4 příklady
PŘV - přečíst uč. str. 58, PS str. 30/8, učit se; v úterý 22.2. minutka Kostra
VL - zítra si vyberu vlastivědnou učebnici a dostanete ode mě zeměpisnou učebnici a mapu ČR + Evropy; v pátek 25.2. test Komunismus - souhrn

15.2.
!!! Zítra si přineste sešit do přírodovědy + zápis oběhová soustava
M (i pro chybějící) - DÚ MGeo - dokončit cvičení 4, 5 a 6 (zadání ze včerejška); PS str. 26/73 - sloupec 2, jen čtyři příklady
VL (i pro chybějící)
1 - v pátek si vyberu dějepisné učebnice a rozdáme si zeměpisné učebnice a mapu ČR + Evropy; s chybějícími vyměním až dorazí do školy
2 - DÚ: do sešitu přepiš tento správně doplněný text: VL_ČR - úkol.pdf
3 - Projekt PRAHA - do pátku 4.3.2022 zpracuj plakát A3 o Praze, rozsah 50 - 70 slov + obrázky

14.2.
M - DÚ: PS str. 26/73 - první sloupec, jen 4 příklady; MGeo - cvičení 1, 2, 3
M (pro chybějící): M5_pondělí 14.2..pdf

2.2. zpráva z distanční výuky
Všem dětem, které se připojily a byly aktivní, moc děkuji.
V angličtině jsme pokračovali tématem Unit 3D My School, v učebnici jsme probírali rozvrh a popisy aktivit v předmětech. V pracovním sešitu máme hotová cvičení 28/1 a 29/4. Domácí úkol je v jazykovce - Lekce 11 - aktivity 0 až 5 včetně. Pokud budou zlobit výslovnostní cvičení, uděláme je společně ve škole.
V matematice jsme procvičovali malou a velkou násobilku, dělení se zbytkem a písmené dělení dvojciferným dělitelem. Úkoly zadala paní učitelka, během online hodin jsme procvičovali v prostředí Lumio a myslím, že práce děti bavila.
Ve čtvrtek již online výuka není, protože zdravé děti budou ve škole. V pátek jsou pololetní prázdniny, škola je zavřená. Uvidíme se v pondělí 7. 2. doufám ve zdraví ve škole. Stanislav Skřička

2.1.
M: M5_st_2.2..pdf
Videa k pís. dělení 2cif. dělitelem - shlédněte třetí, čtvrté a páté video, od zítřka začnete počítat tyto typy příkladů

1.1.
M: M5_út_1.1..pdf
PŘV - opakovat si části lidského těla, opěrnou soustavu - kostru, svalovou soustavu - svaly a části dýchací soustavy
VL - přečíst si zápisy týkající se komunistického režimu + souhrn

31.1.
M - úkoly: M5_po 31.1..pdf; kdo potřebuje, v pátek (níže) jsem vkládala videa k dělení dvojcif. dělitelem

28.1.
ČJ 1 - str. 93/1 - napsat v 7. p. jednotného čísla a do závorky vzor přídavného jména ČJ 2 - str. 93/1 - napsat v 1. p. mn. čísla a do závorky vzor přídavného jména Čj - str. 94 - žlutá tabulka
VL (pro chybějící) - do sešitu si přepiště: VL5_Komunismus souhrn.pdf
M: videa k písemnému dělení 2cif. čísel
V1_typ 81 : 38
V2_typ 81 : 38
typ 638 : 32
M (pro chybějící): do sešitu M1 si přepište a vypracujte M5_Písemné dělení 2cif. číslem 27.1. a 28.1..pdf

26.1.
ČJ - naučit skloňování přídavných jmen tvrdých, uč. str. 92
M (pro chybějící) - do M1 si vypočítejte následující příklady: 7 590 : 40, 81 360 : 90, 256 080 : 70
MGeo: MGeo_Soustava souřadnic 26.1..pdf - vytisknout, obstřihnout, vlepit do sešitu Geo-teorie, vypracovat zadaný úkol

25.1.
ČJ 2 - 91/3 - z každého odstavce napsat první a druhou větu, do závorky napsat k přídavnému jménu vzor
M (pro chybějící): vypočítat do M1 - M5_Písemné dělení 2cif dělitelem_út 25.1.22.pdf
VL (pro chybějící): VL5_SAMETOVÁ REVOLUCE.pdf - přečíst, obstřihnout, vlepit do vlastivědného sešitu PŘV - dnes jsme probrali svalovou soustavu

21.1.
M - zopakovat si pamětné dělení v oboru do 1 milionu (učivo ze 4. ročníku). připomenout si dělení se zbytkem + postup zkoušky
nové učivo: Pamětné dělení se zbytkem s velkými čísly (PS str. 25/71a,b + 27/75), v úterý si na to napíšeme krátkou minutku (10 příkladů)
VL - dnešní zápis: VL5_Normalizace.pdf - obstřihnout, vlepit do sešitu, přečíst

14.1.
M - do pondělí 17.1. oprava písemky z M+G, na čistý list papíru, písemky i opravu podpsat od rodičů
M - do středy vypracovat slovní úlohy (V+O): uč. 37/3, 28/4, 31/7, 36/3
Dnes dostali lísteček s klasifikací na pololetní vysvědčení.

13.1.
PŘV - Části lidského těla - do sešitu vlepit zápis a naučit se části lidského těla, v úterý zkouším na známky

12.1.
Ve čtvrtek 13.11. od 16:00 do cca 18:00 budou konzultační hodiny, Rezervace konzultací čt 13.1.22 + podepsat na str. 31 v ŽK. Dále je samozřejmě možné se spojit telefonicky nebo emailem. S pozdravem Lenka Simandlová.
V ŽK vypracovat sebehodnocení za 1. pololetí na str. 32, 3-4 smysluplné věty (do pátku 14.1.).
Dnes jsem kontrolovala omluvenky, prosím, některým chybí, doplňte, děkuji. LSi.

11.1.
Kdo jste ještě nepřinesl, prosím, zítra přinést Bezpečné Vánoce (soutěž dopravní výchovy, dostávali jste před vánočními prázdninami) .

Úprava termínů pololetních písemek:
st 12.1. Souhrnná pololetní písemka z Geo
čt 13.1. Souhrnná pololetní písemka z M
pá 14.1. Souhrnný pololetní test z VL (od Bílé hory po 2. sv. válku - žlutě zvýrazněné informace)

5.1.
Pozvánka na informační schůzku a prohlídku školy od ZŠ Bosonožská: ZŠ Bosonožská - pozvánka.pdf

22.12.
Krásné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti v novém roce 2022
Vám všem a Vašim milovaným přeje LSi.

21.12.
Zítra budeme mít vánoční besídku.
S sebou: pouzdro, ŽK, úkolníček, dárečky pro spolužáky, cukroví na ochutnávku (dobrovolné), dobrůtky a pití (podle vlastního uvážení), hrníček/kelímek na pití, deskovou hru (zbyde-li čas ve 3. a 4. hodině) a hlavně dobrou náladu ;o)

20.12.
M (pro chybějící): procvičujte matematiku zde: Online cvičení
Ve středu 22.12. Vánoční besídka - nezapoměňte na dárky pro spolužáky, končit budeme ve 12:35
út 11.1. Souhrnná pololetní písemka z M
st 12.1. Souhrnná pololetní písemka z Geo
pá 14.1. Souhrnný pololetní test z VL (od Bílé hory po 2. sv. válku - žlutě zvýrazněné informace)

17.12.
M (pro chybějící)
1) Nerovnice - na volný list papíru vypracovat: uč. 5/5, 33/4, 38/2, 41/1, 53/8
2) Písemné násobení do1M: M5_Pamětné nás. do 1M.pdf - vypracovat a vlepit do M1; PS s.18/53, 52 (u 52 pouze ty čtyři sloupečky po čtyřech příkladech, jeden vyjde nad 1M)
3) do M2 vypracovat SP: uč. 36/1; 3 564 * 275; 452 831 : 6
4) PS s. 13/40, s.8/celá
Vypracovat postupně, příští týden budeme pouze procvičovat (pís. nás, pís. děl, pís +/-, zaokrouhlování, rovnice, nerovnice, převody jednotek, zlomky...), nic nového začínat nebudeme.

16.12.
ČJ - ústně po str. 66

14. 12.
ČJ 2 - str. 65/5 - poslední 3 řádky a určit slovní druhy číslicí nad slovem
M:
SP/DÚ: do M1 - uč. 12/5; 5 824 87, 2346 217, 897 532 : 7, 711 076 : 4
NAUČIT SE: pravý zlomek, zlomek roven 1, nepravý zlomek, smíšené číslo

 • pro chybějící:
  Nerovnice - PS str. 58/179
  Zlomky - test (výpočet části z celku, výpočet celku z části, +/- zlomků se stejným jmenovatelem, porovnávání zlomků, zápis smíšeného čísla z nepravého zlomku, zápis nepravého zlomku ze smíšeného čísla)

13.12.
M - zítra minutka - zlomky (výpočet části z celku, výpočet celku z části, +/- zlomků se stejným jmenovatelem, porovnávání zlomků, zápis smíšeného čísla z nepravého zlomku, zápis nepravého zlomku ze smíšeného čísla)
dnešní učivo: M5_Nerovnice.pdf, video: Nerovnice - poslední dvě videa, Nerovnice 2

10.12.
M (chybějící): M5_procvič + SP 10.12..pdf
VL (DÚ + chybějící): PS - SP 7/7, 8 + 10/4 + 11/6, 7; společně 23/celá + 24/5, 6, 7 + 25/DÚ
PŘV - PS s. 21/2, 3 + 22/celá

9.11.
ČJ 1 - str. 59/7a
M - Smíšená čísla: zápis do MŠ1: M5_Smíšená čísla 9.12..pdf, video: 1, 2, 3
M - v úterý 14.12. minutka - zlomky (výpočet části z celku, výpočet celku z části, +/- zlomků se stejným jmenovatelem, porovnávání zlomků, zápis smíšeného čísla z nepravého zlomku, zápis nepravého zlomku ze smíšeného čísla)

8.12.
M (z úterý, nejen pro chybějící) - porovnávání zlomků, videa: 1, 2 PS str. 40/114, 115;
MGeo (středa, nejen pro chybějící) - Mnohoúhelníky_zápis.pdf, řešení: Mnohoúhelníky_řešení.pdf
MGeo - DÚ dokončit pracovní zápis Mnohoúhelníky z geometrie
VL - 2. světová válka, Protektorát Čechy a Morava, 2. světová válka

6.12.
M - DÚ Rovnice (PL, cvičení 64 - rovnice, na středu 8.12.)
pro chybějící: M5_Zlomky + procvičování_6.12..pdf
ČJ 1 str. 53/5 - napsat vždy na jeden řádek příd. jm v jednotném a množném čísle a zakroužkovat zeleně přípony
ČJ 2 str. 54/1

3.12.
MGeo: Obvody obrazců
zápis, vlepte do sešitu MGeo teorie: MGeo5_Obvody obrazců_zápis 3.12..pdf
vypracovaný zápis: MGeo5_Obvody obrazců_3.12._vypracovaný zápis.pdf
MGeo DÚ - do sešitu Slovní úlohy vypracujete slovní úlohy z učebnice str. 34/1, 4, 6 - vždy uvádějte vzoreček, podle kterého budete počítat a nezapomeňte na správné jednotky a odpověď.
VL - VL5_Cesta k zániku ČSR.pdf - zápis, vytiskněte si a vlepte do sešitu
videa: Velká hospodářská krize
Mnichov 1938

AJ v týdnu od 6. 12.
Připojení pro žáky z domu přes MS Teams - jak bylo oznámeno 29. 11.:
Přihlášení do MS Teams žáků s přihlašovacím mailem žáků: jmeno.prijmeni@skolabosonohy.cz
Heslo dejte stejné jako do jazykové učebny, ale přidejte jako poslední znak plus (+).
Každou hodinu angličtiny (pondělí, úterý, středa a pátek) bude možnost připojit se do výuky a podle možností se jí účastnit.
Děti si doma mohou procvičovat slovíčka z Unit 2A až 2D.
V jazykové učebně je připravena Lekce 8 k procvičení téma Family.

2.12.
M - sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatele: PS str. 38/110, str. 39/111, 112 + 39/113
video: Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatele
SP/DÚ PS str. 3/7
Zítra si do M přineste sešit MGeo-teorie a sešit slovní úlohy, kam si vlepujeme zápisy.

1.12.
Čj - po str. 53 ústně
MGeo: rýsování trojúhelníků, zápisy: MGeo5_Rýsujeme trojúhelníky_zadání.pdf
Rýsování trojúhleníku - videa:
Různostranný trojúhelník
Rovnostranný trojúhelník
Rovnoramenný trojúhelník
Pravoúhlý trojúhelník
V pátek 3. 12. minutka z VL (První světová válka, Československo, Osvobozené divadlo, Karel Čapek)
V pondělí 6.12. minutka z M (výpočet části z celku, např. 2/5 z 25 = ; výpočet celku z části, např. 3/7 z __ = 18; náčrty trojúhelníků + popis vrcholů + popis stran malým písmeny + výpočet obvodu)

30.11.
ČJ - ČJ 1 - str. 53/3a
M - dnešní učivo: M5_Výpočet celku z části_30.11..pdf

29.11.
M - DÚ: M5_procvič29-11.pdf - SP2 do středy 1.12., slovní úlohy do pondělí 6.12.
M (pro chybějící): M5_procvič29-11.pdf
Zítra do matematiky s sebou i rýsovací potřeby a geometrickou složku. VL a PŘV si zítra nenoste.
ČJ
ČJ 1 - str. 51/6, první 3 řádky
ČJ 2 - str. 51/ 3
AJ, Inf
Prosím o vyzkoušení možnosti přihlášení do MS Teams žáků s přihlašovacím mailem žáků: jmeno.prijmeni@skolabosonohy.cz
Heslo dejte stejné jako do jazykové učebny, ale přidejte jako poslední znak plus (+).

26.11.
ČJ - ústně po str. 51
Dnes mají všichni v úkolníčku informaci pro rodiče, netýká se všech, ale zapsali si všichni...
M - DÚ uč. 50/2 - do sešitu slovní úlohy
M (pro chybějící): do sešitu Slovní úlohy vypracujte slovní úlohy se zlomky z učebnice: 48/4, 50/3, 50/6, 52/5, 52/6, 53/1, 53/5, 54/8, 50/2
VL - Československá republika, T. G. Masaryk, Život v Československu 1918-1938, Osvobozené divadlo, Karel Čapek (uč. str. 28-30 + zápisy)
PŘV - tento týden jsme probrali tropické deštné lesy, savany, pouště a polopouště, subtropy - charakteristika, rostlinstvo a živočišstvo
V úterý 30. 11. budete se mnou mít jen matematiku + geometrii (s sebou rýsovací potřeby a složku), vl a přv si nosit nemusíte, budeme tvořit... bude samozřejmě i ČJ, AJ, INF!
V pátek 3. 12. minutka z VL (První světová válka, Československo, Osvobozené divadlo, Karel Čapek)

25.11.
ČJ 2 - str. 51/4a , každou trojici slov na nový řádek ČTENÍ - připomínka: první referát do 10. prosince, druhý referát do 10. ledna
MGeo + M (pro chybějící za st a čt): geometrie - zápis: MGeo5_Trojúhelník.pdf, geometrie - vyplněný zápis: MGeo5_Trojúhleník - vyplněný zápis.pdf, trojúhelníková nerovnost - video: Trojúh. nerovnost; procvičování M5_Minutka3_Opakování.docx - vypracujte na volný list papíru + do školního M1 vypracujte 53/2, 52/7

24.11.
ČJ
ČJ 1 - str. 49/6 první sloupeček, slovní spojení psát pod sebe ČJ 2 - str. 49/6 druhý sloupeček, slovní spojení psát pod sebe

23.11.
M (pro chybějící): do sešitu M2 vypracujte 49/3 (překresli tabulky), 52/8 (překresli tabulky), 37/3, 37/4; M5_Zlomky_tab.23.11..pdf
ČJ
ČJ - ústně po str.49

22.11.
Zítra odpadá 6. vyuč. hodina - informatika. Informace je v úkolníčku, prosím rodiče podepsat, děkuji.
M - dnešní učivo: Výpočet části z celku - první dvě videa;
M (DÚ + pro chybějící): do sešitu M1 vypracovat cvičení 48/6abc, 52/4, do M1 také vypracovat SP/DÚ: 8 381 . 73; 587 541 : 6 + zk; SÚ 40/5 (V+O)
ČJ
ČJ 2 - str. 47/4 - 4 řádky

19.11.
ČJ - str. 43 - ústně
str. 44 - na folii
AJ - v jazykové učebně jsou připraveny dvě kapitoly (Lekce 4 a Lekce 5) na procvičení učiva. Lekce 4 se vrací k básničce This old man. Lekce 5 procvičuje téma My family.
Připomínám pondělí 22.11. - Vánoční focení.
M: kdo nestihl, dokončí si 49/7 - vypočítej první dva příklady; 50/9 - vypočítej první sloupec/dva příklady
M (pro chybějící): do M1 48/2 - zapiš zlomkem do sešitu; 49/5 - do sešitu zapiš zlomkem vyznačenou a nevyznačenou část úseček (např. AB 2/4, 2/4); 49/1 - do sešitu zapiš zlomkem vybarvenou a nevybarvenou část obrazce (např. A_2/4, 2/4; B_3/5, 2/5...); 49/7 - vypočítej první dva příklady; 50/9 - vypočítej první sloupec/dva příklady; PS - str. 7/celá

18.11.
M: M5_Převody jednotek.pdf; M5_Zlomky_16.11..pdf
M (18.11.) - M5_SP_18.11..pdf
ČJ ČJ 2 - str. 41/2

16.11. ČJ
opakovat ústně po str. 40 ČJ1 - str. 39/ 9 dokončit, předpony zakroužkovat modře

15.11.
Zítra, v úterý 16.11., si přineste pouze matematiku, ČJ, AJ, Inf! PŘV a VL věnujeme tvoření na Vánoční jarmark.
Ve čtvrtek 18.11. od 16:00 do cca 18:00 budou konzultační hodiny, Rezervace konzultací čt 18.11.21 + podepsat na str. 31 v ŽK. Dále je samozřejmě možné se spojit telefonicky nebo emailem. S pozdravem Lenka Simandlová. M (pro chybějící) - PS str. 34/celá; některé příklady nevyjdou jako celé číslo, zapište se zbytkem.

12.11
ČJ - ústně po str.39 ČJ 1 - opakovat si ze sešitu předpony s-, z- vz-
ČJ 2 - str. 39/ 8

8.11.
uč. str. 35/2 - sešit přeložit na poloviny, do prvního sloupečku napsat slova s předponou roz-, do druhého sloupečku slova s předponou bez-, vynechat jeden řádek a do prvního sloupečku slova s předponou vz-. Předpony zakroužkovat zelenou barvou.

 1. 11
  ČJ
  lososová brož. str. 20/ 1, 22/1
  ČJ 2 - uč. str. 34/3 poslední sloupeček, str. 35/ 1 vypsat tučně vytištěná slova a zakroužkovat modrou pastelkou předpony
  VL - PS str.10/4 + 12/1, přečíst uč. str. 22 - 24
  PŘV - přečíst uč. 46-50

4.11.
M - procvičujte písemné dělení jednocif. dělitelem, procvičujte písemné násobení 2cif. a 3cif. činitelem
PŘV - dnešní učivo (přepsat do sešitu): PŘV5_Třídění živočichů.pdf, do sešitu vypracovat následující kontrolní otázky - budu zkoušet: PŘV5_Třídění organismů - kontrolní otázky.pdf

3.11.
ČJ 1 - str. 34/2
ČJ uč. - str. 34 - ústně
lososová brožurka - str. 17/ 4, 18/ 1
M - DÚ (do M2) 749 592 : 5; 893 046 : 7
M (pro chybějící) - učivo z pondělí a středy: M5_Druhy čísel, záporná čísla.pdf - vypracované vlepit do M1

1.11.
Info - Exkurze Planetárium a hvězdárna:
Zítra 2.11. 2021 jedeme na vzdělávací program Planety: Cesta sluneční soustavou do Planetária a hvězdárny Brno. Program začíná v 8:30 a trvá 60 minut.
Cena: 80 Kč
Sraz: nejpozději v 7:10 na smyčce v Bosonohách!!! Přijďte včas. Sraz 2.11..pdf
Odjezd: ze smyčky v Bosonohách v 7:21
Návrat: v průběhu 4. (5.) vyučovací hodiny; hodiny AJ a INF budou, NEBRAT S SEBOU M, ČJ, PŘ, VL!
S sebou: roušku/respirátor, batůžek, deštník/pláštěnku, 2x jízdenka 60 minut nebo šalinkarta, svačinu, pití, pouzdro, ŽK, deníček, AJ (lze nechat v pondělí ve škole ve třídní skřínce)

29.10.2021
Kuchyně ZŠ mimo provoz 1. - 5. 11. 2021
Z důvodu nemoci personálu kuchyně ZŠ nejsme schopni zajistit provoz v týdnu po podzimních prázdninách.
Děkujeme za pochopení.

26.10.
Informatika - připomínám stránky Bobříka informatiky a archiv testů v kategorii Mini. Vyzkoušejte, zjistěte, jaké záludnosti vás můžou potkat.

21.10.
ČJ 2 - brož. VS str. 20/ d, f

20.10.
MGeo - dnešní téma: ÚHEL - v pracovním zápise dokončit cvičení 1, cvičení 2 a 4 nedokončujte!
pracovní zápis vyplněný: MGeo5_ÚHEL.pdf, nevyplněný MGeo5_ÚHEL_n.pdf
M - v PS opravit/dokončit cvInfo - Exkurze Planetárium a hvězdárna:
V úterý 2.11. 2021 pojedeme na vzdělávací program Planety: Cesta sluneční soustavou do Planetária a hvězdárny Brno. Program začíná v 8:30 a trvá 60 minut.
Cena: 80 Kč
Sraz: nejpozději v 7:10 na smyčce v Bosonohách!!!
Odjezd: ze smyčky v Bosonohách v 7:21
Návrat: v průběhu 4. (5.) vyučovací hodiny; hodiny AJ a INF budou
S sebou: roušku/respirátor, batůžek, deštník/pláštěnku, 2x jízdenka 60 minut nebo šalinkarta, svačinu, pití, pouzdro, ŽK, deníček, AJ (lze nechat v pondělí ve škole ve třídní skřínce) ičení 1/1, 3/8, 5/12

15.10.
ČJ
lososová brožurka str. 10/1 brož. Pětimin. str. 16, 10 ČJ 1 - losos. brožurka str. 10/ 2

14.10. ČJ
opakovat vše po str. 30

  1. ČJ
   brožurka lososová str. 3/ 4, 7/ 1, 2 ČJ 1 - brožurka lososová - str. 7/ 3
   M (pro chybějící): M5_pátek 8.10..pdf, procvičujte násobení 3cif. činitelem
   V úterý 12.10. se na myslivně uskuteční Beseda s myslivci, pohodlné oblečení a obuv do terénu.

7.10.
brož. žlutá - str. 19, 17
zopakovat skloňování všech vzorů podstaných jmen, i vzorů předseda a soudce

  1. ČJ
   brož. žlutá - str. 8/ c, 12/1

5.10.
ČJ
oprava v Pětiminutovkách
ČJ 2 - 25/6a
ČB - 17/6
M: DÚ (písmeně vynásobit 596 x 378, 1276 x 148), zítra máme geometrii, oprava Minutky 2 do sešitu M školní 2
po 11.10. Minutka - slovní úlohy
čt 14.10. Minutka 3 (písemné +/-/:/násobení 1cif. + 3cif. činitelem
Zítra přinést písemku z vlastivědy!!!
Informatika
Děti dostaly přihlašovací údaje na stránku, která se zabývá kódováním. Vyzkoušejte prosím přístup dětí tak, abychom mohli tyto stránky využívat nejen ve škole. Děkuji. Stanislav Skřička

4.10.
AJ - opakovat slovíčka Unit 1 - PS 80.
AJ - Prosím rodiče, aby umožnili dětem propojení do jazykové učebny přes stránky školy. V učebně jsou připraveny úlohy na procvičení a zopakování učiva. Děkuji. Stanislav Skřička

M: úterý 5.10. minutka (zaokrouhlování, písemné +/-/x/:)
od 6.10. budeme mít každou středu geometrii - nosit si složku na zápisy a rýsovací potřeby
PŘV: čtvrtek 7.10. minutka PŘV (vesmír, hvězdy, sluneční soustava, planety, pohyby Země, Měsíc)

Info: stále máme volná místa v přírodovědném kroužku, pokud by někdo rád poznával přírodu a prováděl pokusy, rádi ho u nás přivítáme, letáček: PŘV kroužek.pdf

29.9.
ČJ -
brožurka Pětiminutovky str. 15
ČJ 2 - brož. VS str. 12/C-c)
M
DÚ - do sešitu M - školní 2 vypracovat opravu dnešní minutky nebo dopočítat nevypočítané příklady;
dnešní učivo (nejen pro chybějící): Písemné násobení 3cif. činitelem, M5_středa 29.9..pdf
M - ve úterý 5.10. minutka (písemné +/-/x/:, rovnice)
Kdo se ještě zúčastní Turistického pochodu, zítra přinést návratku.

27.9.
M: SP/DÚ: M5_procvičování.pdf, slovní úlohy: SÚ_27.9..pdf (do příštího pondělí)
M - ve středu 29.9. minutka (písemné +/-/x/:, rovnice)

26.9.
Logická olympiáda - nabídka
na stránkách Logická olympiáda se mohou děti zúčastnit soutěže, kde nerozhodují znalosti, ale především schopnost samostatného logického uvažování...

24.9.
Čj - opakovat ústně po str. 17 + ze sešitu ČJ 1 a ČJ 2
VL - pátek 1.10. minutka (Habsburkové na č. trůně, 2. pražská defenestrace, 30ti letá válka, bitva na Bílé hoře, Jan Ámos Komenský,proč se z poddaných stali nevolníci, Baroko)

23.9.
ČJ
opakovat mluvnické kategorie sloves
ČJ 2 - brožurka Pětiminutovky - str. 9/poslední sloupeček, 6 slovních spojení
uč. str. 15/ 2a ústně
MGeo - rýsování trojúhelníků: MGeo5_trojúhelníky, tělesa.pdf
PŘV - dokončení tématu Země, Měsíc

20.9.
ČJ -
9/6 - sešit čj1 složit na polovinu, do prvního sloupečku předpony, do druhého předložky. Na každý řádek psát jedno slovní spojení. Napsat pouze první sloupeček, tj. 6 slovních spojení.
vynechat řádek za cvičením a 15/1a - napsat první souvětí, potrhnout slovesa a napsat větný vzorec. Na další řádek napsat první větu jednoduchou, podtrhnout slovesa.
MGeo - rovnoběžky, přenášení úseček, střed a osa úsečky, kružnice

17.9.
ČJ - ústně str. 14/ 5a, opakovat vyjmenovaná slova a slova příbuzná
brožurka Pětiminutovky - str. 5 a 31/celá
M - rýsování kolmic a rovnoběžek - vyplněný pracovní list vložit do složky Geometrie; chybějícím jsem PL poslala po spolužácích; zde řešení: MGeo5_Kolmice, rovnoběžky_řešení.pdf
M - v pondělí přinésl ke kontrole sešit s vypracovanými SÚ.
MGeo - celý příští týden budeme mít v matematice geometrii - nosit kružítko a pravítka.
VL - VL5_Habsburkové na č. trůně.pdf - chybějícím jsem zápis poslala po spolužácích.
Cesta za poznáním - návratky: dnes jsem rozdávala informace k Cestě za poznáním, přinést vyplněné v pondělí.
Prosím rodiče, kteří nebyli na třídních schůzkách, aby vyplnili a podepsali správnost informací o žákovi (telefony, emaily...), v pondělí přinést.

14.9.
BOSONOŽSKÝ BĚH se uskuteční již zítra, tj. ve středu 15.9. Žáci ráno přijdou na 8:00 do školy (4 z nich půjdou již na 7:15 pomáhat na hřiště pod myslivnu).
S sebou: batůžek, čítanku, sportovní oblečení a obuv, dostatek pití, svačinu, deku, repelent.
Vracet se budeme na 12:35 do školy na oběd. Kdo by se s námi nevracel zpět do školy a na oběd, MUSÍ MÍT OMLUVENKU, že odchází SÁM Z HŘIŠTĚ a přebíráte za něj zodpovědnost.

13.9.
M opakování (pro chybějící): M5_po13.9..pdf, slovní úlohy (do po 20.9.): SÚ_pondělí13.9..pdf
M: SP/DÚ - zadání najdete v pdfku na 3. straně M5_po13.9..pdf, do pondělí 20.9. vypracovat další 4 slovní úlohy + opravit ty z minulého týdne
Návrh projektu Participativní rozpočet do škol do středy 15.9.
ČJ
procvičovat vyjmenovaná a příbuzná slova
učebnice str. 10/ 3a do sešitu ze 4. třídy, každou dvojici na nový řádek
str. 10/1a dopnit na folii, do sešitu pak napsat ke každému doplněnému podstatnému jménu pád (zvířatům - 3.p., .....)
str. 11/ 6a ústně určit vzor + na folii napsat pád podstatných jmen v prvních dvou řádcích
ČTENÍ na papír - napsat jazykolamy, které znáš

10.9.
M (pro chybějící z 9.9.) - M5_čt 9.9..docx
M (pro chybějící + kdo nestihl ve škole): uč. 17/3 + zk do M školní 2, uč. 12/1 do M školní 1
VL (pro chybějící): VL_Určování století.docx, Určujeme století - video
Info:
čt 16. 9. se od 17:00 uskuteční třídní schůzky (podepsat v ŽK, str. 31)
pá 17. 9. Bosonožský běh na hřišti pod myslivnou
čt 23. 9. Cesta za poznáním od 16:30

9.9.
ČJ
učebnice str. 7 - ústně
učebnice str. 8/ 1 ústně, 8/2 napsat do sešitu ČJ ze 4. třídy - napsat první dvě věty: u první věty určit ZSD, u druhé věty slovní druhy
učebnice 8/3 napsat prvních 6 vět a modře zakroužkovat předpony vy-,vý-

8.9.
M (pro chybějcí) - M5_st 8.9..docx

7.9.
PŘV - podepsat přv sešit, namalovat ilustraci na první stranu sešitu, přečíst učebnici str. 19-22
M - M5_út 7.9..docx
VL - podepsat vl sešit, ilustrační obrázek na první stranu sešitu, opakování učiva 4. ročníku: VL5_út 7.9..docx + VL4_souhrn dějipis_kop.pdf

6.9.
M5 - DÚ Slovní úlohy (do pondělí 13.9.) - do sešitu slovní úlohy vypracovat 5 SÚ M5_Slovní úlohy.pdf - všechny potřebné výpočty a odpověď na otázku, zápis můžete vynechat (stačí si potřebné informace vyznačit v zadání SÚ), pracujte samostatně, rodiče poprosím pouze o kontrolu;
M (pro chybějící): nadepsat nové sešity (Matematika školní 1, Matematika školní 2), do M školní 1 začínáme opakovat učivo 4. ročníku: M5_opakování.pdf

3.9.
M - v pondělí si přinést sešity, zejména nezapomenout Slovní úlohy

2.9.
Zítra si do školy přinést výtvarný kufřík a nějaké sportovní oblečení a obuv - třetí a čtvrtou hodinu půjdeme na hřiště.
Končíme v 11:40.
Zde najdete doplnění pomůcek pro tento školní rok: Pomůcky 5 - doplnění.pdf

1.9.2021
Dnes žáci dostali žákovské knížky - poprosím podepsat titulní stránku a vyplnit str. 1. Děkuji, LSi.

31.8.2021
Krásný dobrý den všem,
prázdniny nám utekly jako voda a my už se na Vás ve škole moc těšíme…
Jak bude vypadat první školní týden?
středa 1. září
sraz před školou v 8:00 – zahájení nového školního roku, a protože jste letos páťáci, budete zítra odvádět do třídy prvňáčky;
s sebou batůžek a psací potřeby;
po příchodu do třídy proběhne testování na covid;
na chodbách (společných prostorech) budete mít roušku/respirátor;
končíme v 9:40 - kdo má přihlášený oběd, půjde na oběd; kdo je zapsaný do ŠD, odchází do družiny.
Ve čtvrtek 2. 9. a v pátek 3. 9. budeme končit v 11:40 - organizační záležitosti (učebnice, ŽK, skříňky, rozvrh, hry…). S sebou aktovka, psací potřeby, přezůvky.
Od pondělí 6. 9. bude probíhat výuka podle rozvrhu.
Školní družina a školní jídelna má informace na svých záložkách.
S pozdravem Lenka Simandlová.

29.6.
seznam pomůcek pro příští školní rok: Pomůcky 5. ročník.pdf

25.6.
Kdo nemá v ŽK na str. 25 následující vzkaz (týká se hlavně těch, kteří tento týden nebyli ve škole + Ti, kteří nepšinesli podepsanou ŽK), zapíše si:
V po 28.6. a út 29.6. bude zkrácená výuka do 11:40 a ve st 30.6. ukončení v 9:40. a nechá si ho podepsat rodiči. Děkuji, LSi.

Pondělí 28.6.:
Kdo v pátek nebyl ve škole a neodevzdal učebnice, přinese v pondělí a ráno mi je odevzdá!
7:40 sraz před školou - všichni společně se půjdeme otestovat, přijďte včas!
8:21 odjezd z Bosonoh
9:15 - 10:45 prohlídka Detektivní příběh ztraceného klíče , kolem 11:00 návrat zpět do školy příjezd mezi 11:30 - 12:00, oběd
S sebou: respirátor/rouška, 2x jízdenka 60 minut/platná šalinkarta, pohodlné oblečení a obuv, pokrývka hlavy, batůžek, pláštěnka/deštník, pití, svačina, pero/propiska/pouzdro.

Úterý 29.6. dokončíme organizační záležitosti: vyklidíme zbývající skříňky ve třídě, vyklidíme šatní skříňky, budu vybírat klíče od šatních skříněk (v nich si děti nechají jen přezůvky na středu, které si odnesou); s sebou: deskové hry

Středa 30.6.: vysvědčení, končíme v 9:40, s sebou: sloha na vyvědčení, taška/batůžek na přezůvky (vezmou si ze skříněk domů), pití, svačina (?)

23.6.
1)Podepsat v ŽK na str. 25 info o zkráceném výučování příští týden. Kdo nebude mít podepsáno, zůstává ve škole do 12:35.
2)Kdo nemá v ŽK na str. 25 následující vzkaz, zapíše si:
V po 28.6. a út 29.6. bude zkrácená výuka do 11:40 a ve st 30.6. ukončení v 9:40. a nechá si ho podepsat rodiči. Děkuji, LSi.
3)Zítra, bude-li příznivé počasí, půjdeme ven. S sebou: ŽK s podpisem na str. 25, sportovní oblečení a obuv, pokrývku hlavy, batůžek, karimatku/deku, pláštěnku/deštník, sprej proti klíšťatům (nasprejovat se již při odchodu z domu a poté podle potřeby v terénu), svačina, dostatek pití; od školy odcházíme v 8:00.
4)V pátek budeme řešit organizační záležitosti: vybírání učebnic (ČJ-čítanka-M-AJ-PŘV-VL; učebnice si dejte do pořádku!, kdo neodevzdá v pátek, vyberu si příští úterý), vyklizení skříněk ve třídě (s sebou tašku na věci ze skříňky) apod.; s sebou deskové hry
5)Co a jak v pondělí 28.6.:
7:40 sraz před školou - všichni společně se půjdeme otestovat, přijďte včas!
8:21 odjezd z Bosonoh
9:15 - 10:45 prohlídka Detektivní příběh ztraceného klíče , kolem 11:00 návrat zpět do školy příjezd mezi 11:30 - 12:00, oběd
S sebou: respirátor/rouška, 2x jízdenka 60 minut/šalinkarta, pohodlné oblečení a obuv, pokrývka hlavy, batůžek, pláštěnka/deštník, pití, svačina, pero/propiska. 6)úterý 29.6. ráno půjdeme do třídy, kde si vyberu zbývající učebnice, vyklidíme zbývající skříňky ve třídě a budu vybírat klíče od šatních skříněk (v nich si děti nechají jen přezůvky na středu, které si odnesou); podle možností hřiště
7)středa 30.6.: vysvědčení, končíme v 9:40, s sebou: sloha na vyvědčení, taška/batůžek na přezůvky (vezmou si ze skříněk domů), pití, svačina (?)

21.6.
M - DÚ - PS dokončit str. 53/125, 126; pro chybějící: M4_procvičování, Jednotky času.pdf

18.6.
Co nás čeká v posledních 8 dnech:
po-st (21.-23.6.) výuka podle rozvrhu
čt 24.6. hřiště (bude-li pěkné počasí) - změna vyhrazena
pá 25.6. organizační záležitosti, deskové hry, vybírání učebnic, vyklizení skříněk ve třídě
po 28.6. prohlídka Brna, výuka zkrácena do 11:40
út 29.6. hřiště, po návratu si vyberu si klíče od skříněk, výuka zkrácena do 11:40
st 30.6. do 9:40, VYSVĚDČENÍ

M (pro chybějící): PS str. 52 (jednotky objemu)

17.6.
M - DÚ dopočítat zápis Povrch kvádru
M (pro chybějící): PS str. 50 (jednotky délky) a 51 (jednotky hmotnosti)

16.6.
ČJ (pro chybějící) ČJ 2 - str. 123/ 2 - napsat vždy na řádek jednu větu obtáhnout v přísudku i - oranžově, y - modře, a- zeleně
M - SP/DÚ (i pro chybějící): M4_procvičování.pdf, dopočítat zápis Povrch krychle

15.5.
M (pro chybějící): PS str. 47/103 (výsledky zapiš římskými i arabskými číslicemi) + 48/105
Zítra budeme mít matematiku i geometrii.
Přinést 50,- Kč na prohlídku DETEKTIVNÍ PŘÍBĚH ZTRACENÉHO KLÍČE - v pondělí 28.6.

14.6.
ČJ 2 - str. 120/5 - podtrhnout podmět a přísudek a barevně vyznačit i-y v přísudku (i-oranžově, y-modře)

11.6.
M - SP/DÚ uč. s. 39/10 - do školního sešitu vypracovat 3. řádek (4 příklady)

10.6.
M - zítra minutka trojúhelník (různostranný + pravoúhlý; výpočet obvodu)
Zítra také budeme ve VV dopisovat písemky z vlastivědy a obdélník, v pondělí pak přírodovědu.
V pondělí 14.6. M - minutka souhrn.
Úterý 15.6. - minutka slovní úlohy.

9.6. - AJ (pro chybějící tento týden) - učebnice str. 63, naučit se vyjmenovat měsíce v roce, pracovní sešit str.81-83, jazyková učebna - Lekce 10

9.6.
M - SP/DÚ dokončit práci ze školy: uč. 4/12 1. a 2. sloupec; 5/19 1. sloupec; 7/3 1. a 2. sl; 7/6 1. a 2. příklad; 25/10 celé; 54/3a,b,c - zbývající cvičení vypracujte na papír, který jste měli ve škole, zítra mi odevzdáte... + dokončit římské číslice
Římské číslice: naučit se římské číslice 1-20 + 50 (L), 100 (C), 500 (D), 1 000 (M)
M (pro chybějící): M4_Římské číslice.pdf; M4_Římské číslice - k doplnění zápisu.pdf

8.6.
ČJ 1 - 119/3 ŽB - oprava na samostaný papír str. 8/8 + podpis

7.6.
VL - dod školního sešitu přepsat: VL4_Služby ČR.docx, PS str. 28/1a, 2
M - zopakovat pojmy matematických operací

4.6.
MGeo: MGeo4_GRAFICKÝ ROZDÍL ÚSEČEK.pdf
M (pro chybějící): M4_souhrn týdne.pdf
Rozpis minutek na příští týden:
po 7.6. PŘV-stojaté vody (rybník)
út 8.6. M - souhrn
pá 11.6. MGeo - trojúhelník (různostranný a pravoúhlý - narýsovat + obvod)

3.6.
ČJ
ČJ 2 - str. 118/1a - každou větu na nový řádek,podtrhnout podmět a přísudek
AJ - pracovní sešit str. 79/2 - dokončit

2.6.
ČJ 1 - str. 116/7 dokončit, každou větu na nový řádek, udělat ZSD

31.5. AJ - DÚ - pracovní sešit str.78/2

 • v úterý 1.6. donést vypracovaný pracovní list Weather ( kdo neodevzdal dnes)
 • ve středu 2.6. budeme psát test na počasí ( umět se zeptat na počasí, popsat počasí na obrázku, porovnat počasí - učebnice str.57, 60)

28.5.
M - dokončit zápis Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, vyplněné obstřihnout a vlepit do školního sešitu
M (pro chybějící):
M4_Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem.pdf
M4_Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem_zápis.pdf
Čj
ČJ 1 - str. 115/3 a dokončit

27.5.
ČJ
Čj 2 - str. 115/2a - podtrhnout podmět a přísudek, slovním druhem označit podmět VL - DÚ PS str. 26/1, 3 + 27/4 (u tohoto cvičení použijte internet)
M - slovní úlohy souhrn: M4_Slovní úlohy s více výpočty.pdf
Rozpis minutek na příští týden:
po 31.5. M - souhrn
st 2.6. PŘV - poznávačka tekoucí vody
čt 3.6. VL - souhrnný závěrečný test (měření vzdálenosti mezi dvěma městy na mapě, krajská města - slepá mapa, pohoří + nížiny - slepá mapa, řeky - slepá mapa) - během testu budete mít k dispozici svou mapu, s sebou mít mobil nebo kalkulačku na výpočet vzdálenosti
pá 4.6. MGeo - obdélník (rýsování+obvod+obsah)
Test ze slovních úloh si napíšeme v následujícím týdnu (7.-12.6.) - silně Vám doporučuji projít si všechny slovní úlohy, které jsme procházeli ve škole!!!

25.5.
ČJ 2 - ŽB str. 20/ 6a

24.5.
VL (pro chybějící): VL4_Nerostné suroviny.pdf
MGeo (pro chybějící a ty, kteří neměli PS!!!): MGeo4_GRAFICKÝ SOUČET ÚSEČEK.pdf - kdo neměl PS, zítra přinese ke kontrole.

pátek 21.5.
Ve čtvrtek 3. 6. 2021 se uskuteční třídní schůzky, předpokládáme, že ve škole.
Do pátku 4. 6. 2021 budeme pro tuto chvíli vybírat 305,- Kč na pracovní sešity do AJ.
M - dokončit zápis Přímá úměrnost, obstřihnout a vlepit do školního sešitu.

20.5.
ČJ 1 - str. 112/ 2a - dopsat
VL - zkontrolovat PS str. 21 + 22, že máte vypracováno; pro chybějící: PS str. 21/6, 7 + str. 22/celá
M - dokončit PS 55/133; pro chybějící: dnešní učivo - M4_20.5._Část z celku.pdf

19.5.
M - dnešní téma: Výpočet části z celku (př. 1/5 z 35, 5/9 z 81...) - zápis: M4_Výpočet části z celku.pdf, PS str. 55/132 + 54/130
video: Výpočet části z celku
Naučit se, z čeho se skládá zlomek (čitatel, zlomková čára, jmenovatel)!!!!
PŘV - obrázky na poznávačku stojaté vody: PŘV4_Stojaté vody - obrázky na poznávačku.pdf - poslední poznávačku budeme psát 2.6.
ČJ ČJ 2 - ČB str. 10/ 4

18.5.
ČJ ŽB str. 18/ 3, 5

14.5.
Co a jak v pondělí 17.5. (a poté každé následující pondělí):
v 7:45 budeme mít sraz před školou, přijďte včas - společně půjdeme do šatny, kde se rychlostí blesku přezujete a spolu půjdeme do třídy, kde se otestujete... V ostatní dny chodíte tak, abyste byli ve třídě nejpozději v 7:55, testování bude jen v pondělí.
V pondělí 17.5. také počítejte s focením (bude-li pršet, tak možná až 24.5.) - cena třídní fotky 30,- Kč; focení skupinek - 20,- Kč za fotku skupinky.
Školní družina bude fungovat v plném provozu, obědy budou připraveny pro všechny přihlášené.

ČJ
Dú - dopsat do čj 1, obrázek vložen v chatu - předpony od, nad, pod, před ... opakovat časování sloves str. 100 - 105, slovesný způsob str. 106 - 108

13.5.
ČJ - na papír 107/3 vypsat slovesa v rozkazovacím způsobu
M - DÚ: zápis zlomků (zadání na Skypu) - pište tak jako jsme psali ve škole, obrázky nepřekreslujte
VL - dnešní zápis Počasí a podnebí si vlepit do školního sešitu + kontrola PS str. 20, zda máte vypracováno
INFO: V pondělí 17.5. se budeme fotit (bude-li pršet, tak možná až 24.5.) - cena třídní fotky 30,-; focení skupinek - 20,- Kč za fotku skupinky.

12. 5.
Čj Dú je v chatu, napsat na papír: mluvnické kategorie u sloves a doplnit i-y ve slovech příbuzných
AJ - pracovní sešit str.72 - Quizzy's questions - vypracovat
M - naučit se pojmy jmenovatel a čitatel + co znamenají, naučíst se číst a zapisovat zlomky
PŘV - dokončit zápis Měření veličin (s učebnicí str. 44-46)

11.5.
Čj 1 - str. 106/4 - podtrhnout slovesa
M - Děkuji všem, kteří jste se dnes přihlásili na Teams - dnes to byla spíše improvizovaná hodina, vůbec jsem nepočítala s výpadkem internetu... zítra, tj. ve středu budeme mít první hodinu matematiky na Skypu a v přírodovědě vyzkoušíme ještě Teams, abychom věděli, komu to jde a komu ne... Z dnešní hodiny si nic nikam zapisovat nemusíte (nové učivo jsme neprobírali), nezadávám ani žádný domácí úkol...

pondělí 10.5.
M - nové učivo ZLOMKY - naučit se pojmy jmenovatel a čitatel + co znamenají, naučíst se číst zlomky (zadání na Skypu); DÚ (na středu) - zadání na Skypu, tentokrát vypracovat na samostatný papír, který mi příští pondělí odevzdáte...
VL - na čtvrtek si přečíst učebnici str. 32 a vytisknout zápis: VL4_Počasí a podnebí.pdf

pátek 7.5.
M - děti dnes domů dostali minutku - slovní úlohy, tu, prosím podepište, že jste ji viděli a v pondělí 17.5. ji přinesou zpět do školy a odevzdají; domů ji posílám pro to, abyste měli představu, jak tato minutka vypadala (hlavně její náročnost).
DV - Dnes si děti zakládaly účet na aplikaci Teams, kterou bych s nimi chtěla příští týden vyzkoušet (týká se M, PŘV, VL).
Přihlašovací údaje jsou vždy jmeno.přijmení@skolabosonohy.cz + jimi zvolené heslo. Přihlášení si během víkendu, prosím, vyzkoušejte. Bude-li s přihlášením problém, hlavně s heslem, obracejte se na p. ředitele - jedině on může heslo resetovat. Do Teams se jde přihlásit přes webový prohlížeč (Microsoft Edge nebo Google Chrome).
V pondělí se ještě setkáme na Skypu.
Děkuji, s pozdravem a přáním pěkného víkendu, Lenka Simandlová.

V pondělí ještě čtvrtek 6.5.
ČJ - ŽB str. 11/ 4, 5
PŘV - podpůrný materiál na poznávačku Tekoucí vody: PŘV4_Ekosystém potoků a řek - obrázky na poznávačku.pdf
M - v PS dokončit cvičení 141 na straně 58
VL - PS SP/DÚ str. 14/5, 15/8, str. 19/12 (dokončit), 19/10

6.5.
ČJ ŽB str. 11/ 4, 5

středa 5.5.
MGeo - v pondělí jsem si vybírala PS z geometrie ke kontrole, spoustě žáků chybějí některá cvičení, která jsme společně vypracovávali anebo byla zadána za domácí úkol... pro příští týden tak zadávám do geometrie tento úkol: v PS zkontrolovat, zda mám vyplněna všechna cvičení, která jsou uvedená zde: MGeo4_PS souhrn cvičení.pdf, v pondělí 17.5. si PSGeo znovu vyberu a zkontroluji!!! Ti, kteří si vše pečlivě v hodinách vyplňovali a včas si vypracovávali DÚ mají o starost méně; Ti, kteří ne, mají zbytečnou práci navíc...
PŘV - v pracovním zápise Látky a jejich vlastnosti roztřídit látky na pevné, kapalné a plynné

úterý 4.5.
AJ - ve středu 5.5. opakovací test z Unit 7 - povolání, denní režim, hodiny
M - DÚ M4_DÚ.pdf - někteří odevzdávali již ve škole; zítra budeme mít geometrii
Zítra minutka z přírodovědy - ekosystém POLE.

pondělí 3.5.
AJ - Projekt My day - napiš 7 vět o tvém denním režimu + obrázek - úkol vypracuj na papír, který jsi dostal ve vyučování, pracuj podobně jako jsme sestavovali denní režim Grega ( školní sešit)
VL - ve škole jsme v PS vypracovali s. 17/3, s.18/8, v dalších cvičeních budeme pokračovat ve čtvrtek; PS DÚ str. 17/1, 4 + s. 18/5, 6 (do 10.5.); ve čtvrtek minutka Pohoří a nížiny ČR
MGeo: dnešní téma - rýsování trojúhelníku (různostranný + rovnostranný) PS str. 36/celá; DÚ PSGeo str. 25/2, 3
Rýsování trojúhleníku - videa:
Různostranný trojúhelník
Rovnostranný trojúhelník
Rovnoramenný trojúhelník ČJ
ČJ 2 - dokončit 105/3

30.4.
V pondělí si přineste celou vlastivědu (učebnici, PS, mapu) a geometrii (PS, rýsovací potřeby)!!!
Minutky příští týden:
úterý 4.5. – matematika (zaokrouhlování, písemné dělení + zk, písemné násobení 2cif. činitelem, 4 rovnice + zk)
středa 5.5. – PŘV: poznávačka Pole
čtvrtek 6.6. – M: 4 slovní úlohy s jedním výpočtem; VL – minutka Pohoří a nížiny ČR (slepá mapa)
pátek 7.6. – Geo: střed úsečky, kružnice + zápis (opakovali jsme minulý týden ve škole)

MGeo: Trojúhelníková nerovnost
VL - procvičujte pohoří a nížiny ČR:
, s. Pohoří ČR_1
Pohoří ČR_2
Nížiny ČR
Vybrané řeky ČR
Pohoří a nížiny se učte vyhledávat také na Vaší papírové mapě - příští týden píšeme na toto téma minutku.

29.4.
ČJ ČJ 1 - 104/2 dokončit
opakovat časování sloves - učebnice str. 100, 102, 104
M - probrali jsme: aritmetický průměr (PS str. 58/cv. 140) + slovní úlohy na výpočet průměru
M - : do školního sešitu vypočítat dalších pět slovních úloh, zadání zde: M4_Aritmetický průměr.pdf - vypracujte tak jako ve škole (zadání neopisujte, zapiště příklad, vypočítejte a napište odpověď, v odpovědích používejte slovíčko "průměrně").
VL - dnešní zápis, vyplněno: VL4_Vodstvo ČR_část1_vyplněno.pdf a VL4_Vodstvo ČR_část2_vyplněno.pdf - kdo nestiihl, doplní si. Vyplněné vlepte do vlastivědného sešitu.

28.4. AJ

 • naučit slovíčka Unit 7
 • vypracovat cvičení v jazykové učebně - adresář Unit 7

28/4
M - dnes jsme začali téma Aritmetický průměr - PS str. 58/ 144, 143; DÚ PS 58/142 + do školního sešitu vypracovat řešení těchto dvou příkladů: 7 839 : 4;
3 276 * 84
PŘV - PŘV4_Ekosystém RYBNÍK - odkazy.pdf; příští týden ve škole poznávačka polní organismy

27.4.
Souhrn včerejších třídních schůzek: TSch_26.4.21_souhrn.pdf
VL - na čtvrtek si vytiskněte: VL4_Vodstvo ČR_část1.pdf a VL4_Vodstvo ČR_část2.pdf
ČJ 1 - ŽB str. 13/ 5 , napsat správné tvary, do závorky vzor

26.4. AJ

 • domácí úkol na úterý 27.4. : pracovní sešit 63/2, 64/3-dokončit
 • do středy 28.4. přepsat do sešitu Vocabulary zbývající slovíčka z Unit 7 (pracovní sešit str.97)

26/4
M - DÚ: PS str. 57/139 - pouze třetí a čtvrtý řádek (celkem 6 rovnic na + a -) - na úterý 27.4.

23.4.
Příští týden budeme mít distanční výuku.
MGeo - PS str. 23/2, str. 13/1, 2; narýsovat obdélník - zadání na lístečku, který máte vlepený v sešitě MGeo-teorie
Souhrn geometrie za distanční výuku (aneb učivo, které musím umět - dnes jsme zopakovali, kromě obdélníku; budeme z toho psát geometrické minutky):
-narýsovat osu úsečky a vyznačit její střed
-narýsovat kružnici, rozlišovat pojmy průměr a poloměr, zapsat zápis
-narýsovat čtverec, vypočítat jeho obvod a obsah za pomoci vzorečků, nakreslit náčrtek
-narýsovat obdélník, vypočítat jeho obvod a obsah za pomoci vzorečků, nakreslit náčrtek.
V pondělí 26.4. se uskuteční online třídní schůzky od 18:00.

22.4.
Co nás čeká zítra:
první hodinu si rozdáme vysvědčení za 1. pololetí, přineste si nějakou fólii nebo složku; poté bude přírodověda - nezapomeňte přinést samostnatnou práci s textem - ekosystém Lidská sídla!!!
M - minutka: zaokrouhlování, pís. +/-, pís. dělení, pís. násobení dvojcif. činitelem
4. a 5. hodinu budeme opatkovat geometrii - mějte s sebou PS, sešit teorie, rýsovací potřeby (kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou), lepidlo!!!

Procvičování pravidel silničního provozu:
BESIP, Bezpečné cesty, DDH Riviéra

21.4.
brož. - ŽB str. 5/2, 6/4
ve čvtrtek si děti do ČJ donesou - sešity: ČJ1, ČJ2, Diktáty a v nich opravy, ŽB s domácím úkolem

20.4.
ČJ 2 - str. 98/2a
Zítra si místo přírodovědy vezměte VLASTIVĚDU! A nezapoměňte, že píšeme minutku...
M - DÚ: lísteček Rovnice; shrnutí: M4_Rovnice s jednou neznámou.pdf

19.4.
Naše první testování máme všichni úspěšně za sebou! Všechny moc chválím, zvládli jsme to na výbornou! Děkuji :o)
ČJ 1 - 96/2 - každé slovní spojení na nový řádek, do závorky napsat vzor
Co nás čeká tento týden: Plán práce 19.-23.4.pdf
Ve čtvrtek 22.4. budeme mít výuku na DH Riviéra - Empík cyklista
7.40 – testování
8.30 odjezd na hřiště – přijede pro nás autobus DPMB, pojedeme v něm sami, nebudeme se „mixovat“ s jinými třídami, a to ani v areálu dopravního hřiště (tak jako na podzim)
s sebou: batůžek, svačinu, pití, psací potřeby, PŘEZŮVKY, CYKLISTICKOU PŘILBU, šátek na hlavu, TEPLÉ OBLEČENÍ (včetně rukavic a čepice) – budeme jezdit na venkovním hřišti, ROUŠKY/RESPIRÁTOR
příjezd do školy: po 12. hodině
V pondělí 26.4. se od 18:00 uskuteční online třídní schůzky 4. třídy, na kterých si řekneme, co a jak do konce šk. roku...

pátek 16.4.
M - víkendové procvičování:M4_procvičování 16.4..pdf - v pondělí přinesete do školy
Rozvrh na pondělí: M - ČJ - AJ - M - HV (na pondělí si nenoste vlastivědu).
PŘV - obrázky polní organismy: PŘV4_Ekosystém POLE - obrázky na poznávačku.pdf

Pondělní návrat do školy :o)
Vážení rodiče a milí čtvrťáci, v pondělí 19.4. se opět setkáme ve škole... A co nás čeká?
Příchod do školy bude v 7:40 novým vchodem, prosím o dochvilnost, po vstupu do školy budete hned odcházet do jídelny, kde se otestujeme (do šatny půjdeme až po otestování); znovu zdůrazňuji, že se jedná o výtěr nosní dutiny/kraje nosu, nejde o odběr z nosohltanu. Testovat se budeme všichni současně a každý testuje sám sebe. Věřím, že testování společně zvládneme a možná nám to časem ani nepřijde...
Testování_leták.pdf,
Testování - video
Stránky o testování žáků ve školách
Info.
Po celou dobu pobytu ve škole jsou pro žáky povinné roušky (respirátor, nanorespirátor), roušky minimálně 2 ks, jedna z nich by měla být uložena v sáčku v aktovce.
Opět také prosíme, neposílejte děti do školy nemocné nebo s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, bolesti hlavy, kašel...), děkujeme.
V pondělí už se na Vás těším, s pozdravem Lenka S.

15.4.
VL - DÚ: VL4_Měřítko, vzdálenost.pdf; příští čtvrtek 22.4. si na toto učivo napíšeme minutku; ve své mapě si opravte měřítko (1 : 1 400 000).
ČJ
ČJ 2 - 97/2 - poslední 4 věty - vypiš slovesa a urči u nich osobu, na každý řádek sloveso, (celkem 7 sloves)
ČJ 2 - 91/8
a sešit donést do školy

14.4.
ČJ
brož. Pravopisné pětiminutovky str. 30/ dva sloupečky vyplnit
brož. VS str. 19 / dokončit
donést do školy
M - DÚ do školního sešitu vypočítat 3 rovnice (zadání na Skypu)
Zítra minutka z VL - krajská města, slepá mapa.

13.4.
M - do školního sešitu vypočítat dvě rovnice (zadání na Skypu)
rovnice - zápis: M4_Rovnice o jedné neznámé.pdf
PŘV - zápis na zítřejší hodinu, vytiskněte si: PŘV4_Eko TEKOUCÍ VODY - zápis.pdf; odkazy na organismy: PŘV4_Eko TEKOUCÍ VODY - odkazy.pdf

12.4.
VL - DÚ: VL4_Měření vzdálenosti mezi městy.pdf, ve čtvrtek online minutka na krajská města;
Měřítko mapy a výpočet vzdálenosti
M - DÚ PSGeo str. 22/2
MGeo - PS str.22/4 - podobný úkol může být zadán na minutce
MGeo - vytiskněte si na pátek MGeo4_Obdélník - o+S.pdf

11.4.
Plán práce na týden 12. 4. - 16. 4..pdf

9.4.
4_Rozvrhy.pdf
Informace k testování žáků:
Prosím, s dětmi si projděte následující materiály, vysvětlete si, že se nemají čeho bát, byť chápu, že to pro ně nemusí být příjemné a mohou mít strach, přece jen je to něco neznámé, nové, nikdy to po nich nikdo nechtěl... ale to i pro nás učitele :o( Věřím, že testování společně zvládneme a možná nám to časem ani nepřijde...
videa:
Samotestování žáků 1; Samotestování žáků 2 - ve škole máme testy z prvního videa; jedná se o samotestování, děti se budou v nose "lechtat" sami, jedná se o výtěr nosní sliznice, tyčinku by si neměli zasunovat nikam do nosohltanu apod.
letáky:
Postup testování_1.pdf
Testování_postup_2.pdf
Testování_postup_3.pdf
Antigenní test - příbalový leták.pdf
Stránky o testování žáků ve školách
Ze stránek školy:
Testování není povinné pro ty:
1)kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud žáci nemají příznadky onemocnění Covid-19;
nebo 2)kteří absolvovali z důvodu onemocnění Covid-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného MO MZ upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák (jeho rodič) prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
Dále, prosím, sledujte stránky školy: ZŠ Bosonohy - aktuality
S pozdravem a přáním pěkného víkendu Lenka Simandlová :o)

8.4.
Dobrý den, sledujte, prosím, stránky školy: ZŠ Bosonohy - aktuality

7.4.
1)Zítra, tj. ve čtvrtek 8.4. se z organizačních důvodů neuskuteční klasická distanční výuka; doporučujeme tento den využít k procvičování učiva a bude-li hezky, tak k procházce do přírody :o)
2)Konzultační hodiny: zítra 8.4. v čase od 17:00 do 18:30 nabízím možnost online konzultačních hodin - k dispozici budu na Skypu, kde mě můžete kontaktovat.
3)Informace "Co a jak od pondělí 12. 4.?"
stejně jako Vy, tak i my se dozvídáme novinky hlavně z médií, než-li z oficiálních míst :o( V tuto chvíli žádné oficiální informace a pokyny nemáme - nevíme, jak to bude s testy, jaké budou, jaké podmínky při testování budou, zda budou moci být rodiče u testování... Vše je pro nás v tuto chvíli s velkým otazníkem, proto Vás prosíme o trpělivost, děkujeme.
Avšak, pokud budou moci děti od 12. 4. nastopit do školy (a nebude to jen pohádka), bude nástup formou rotace tříd:
od 12.4. (lichý kalendářní týden) by do školy nastoupila 1., 3. a 5. třída;
od 19.4.. (sudý kalendářní týden) by do školy přišla 2.A, 2.B a 4. třída a podle tohoto schématu bychom se střídali i nadále...
S nástupem dětí do školy dojde ke změně rozvrhu všech prezenčních i distančních - budeme učit podle platného rozvrhu se začátky jako ve škole, možná dojde k nějakým "kosmetickým" změnám, o kterých Vás i děti budeme včas informovat (prezenčně budou vyučovány všechny předměty; distančně nebudou vyučovány výchovy, tj. VV, PČ, TV, HV).
Jakmile budeme znát bližší podrobnosti, budeme vás informovat.
S pozdravem a přáním hezkých dní, Lenka Simandlová.
ČJ vypracovat papír č. 5, 9 do pátku

6.4.
M - DÚ: do školního sešitu výpočítat dva příklady na písemné násobení dvojcif. činitelem (6 374 63; 38 273 24) + dva příklady na písemné dělení (7 904 : 9; 74 709 : 8 + zkoušky); na pátek se naučit vzorečky pro výpočet obvodu a obsahu čtverce (o = 4 . a; S = a . a)
Zítra bude z organizačních důvodů prohozená 2. a 4. hodina - druhou hodinu bude AJ, třetí hodinu M a čtvrtou hodinu přírodověda - budete prezentovat Vaše videa nebo fotky z dist. výuky/karantény...
PŘV - samostatná práce z přírodovědy: PŘV4_Lidská sídla.pdf - nebojte se použít učebnici, najdete v ní vše potřebné (stránka +/- 50 - 58), termín vypracování: příští středa 14.4. ČJ - Dú - žlutá brožurka 5/1

31.3.
ČJ brožurka červená - vše dopsat po str. 9
brožurka žlutá - vše dopsat po str. 4
vybarvit tulipán opakovat vyjmenovaná a příbuzná slova, skloňování podstatných jmen podle vzorů

VL - vypracujte si zápis VL4_Mapy.pdf - symboly na mapě a světové strany (na příští čtvrtek 8.4.), měřítko mapy vynechte, vypracujeme si společně příští týden;
Procvičujte krajská města (odkazy):
Procvičujeme krajská města 1
Procvičujeme krajská města 2
pozn. krajská města se učte vyhledávat také na papírové mapě, kterou jste dostali - Praha, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava
M - procvičujte písemné +/- do 1M, písemné dělení do 1M, písemné násobení 1cif. a 2cif. činitelem do 1M - odkazy najdete na Skypu v naší skupině, když dám odkazy sem, nefungují :o(
MGeo - v PS (4. třída) vypracujte str. 18 (rýsování čtverce) a str. 19 (rýsování obdélníku) - do pátku 9.4., postup si můžete připomenou tady: videa: Jak narýsovat čtverec a Jak narýsovat obdélník; poznámka: místo pravítka používáme na vyznačování vrcholů na kolmicích kružítko.
Do pondělí 5.4. posílejte fotografie do soutěže Kvetoucí poslové jara (na email LenkaS8246@seznam.cz). Příští týden ve středu věnujeme třetí hodinu Vašim videím či fotografiím o tom, jak doma trávíte čas během distanční výuky a karantény.
PŘV - odkazy na obrázky k ekosystému POLE
Pěkný zbytek dne a příjemné prožití velikonočních prázdniny, LSi.

Vzkaz
Vážení rodiče,
v poslední době se u některých dětí (spíše stále těch stejných) setkáváme s tím, že mají časté problémy s technikou nebo signálem (téměř denně). Já plně chápu, že někdy si technika a signál opravdu dělají, co chtějí a obdivuji děti, jak si s některými takovými problémy hravě poradí, poradí spolužákům nebo i mě, když si nevím rady... Bohužel, u některých mám v poslední době pocit (a nejsem sama), že těchto potíží spíše zneužívají - nechci odpovídat, tak mi nejde mikrofon; nemám úkol, tak mi nejde mikrofon; zapomněl/a jsem / nechtělo se mi na hodinu, tak jsem neměl/a signál; nešlo se mi přihlásit do hovoru, měl jsem špatný signál... Chápu, když problém trvá třeba 10-15 minut, ale celou hodinu? Zvlášť, když předtím byl/a dotyčný/á bez problémů na celé předcházející hodině a pak i na celé následující, pokud byla... Uvědomuji si, že pro děti už je distanční výuka dlouhá, i pro nás :o(, je pro ně těžké udržet pozornost atd... ale musíme to společně zvádnout a já věřím, že se nám to podaří! Proto Vás chci poprosit, zkontrolujte s dětmi techniku, signál a připojení k internetu, vysvětlete si, co dělat, když... Promluvte si s nimi také o tom, že časté problémy nám někdy připadají spíše jako výmluvy :o( Přece jen už máme DV dlouhou dobu a děti jsou v některých technických záležitostech zdatnější a dokáží některé věci objevit či hravě obejít (radši nechci ani pomyslet). Pokud víte, že máte opravdu objektivní problém s technikou, připojením k internetu apod., dejte mi, prosím, o těchto skutečnostech vědět, budeme je brát v potaz. V ostatních případech věřím, že se to zlepší a problémy ubydou... Pokud se od teď stane, že žák/yně se během celé hodiny vůbec nepřipojí nebo nebude celou hodinu odpovídat (a to ani přes chat formou zprávy), bude mít absenci a já budu chtít omluvenku v žákovské knížce (výjimkou je předem omluvená absence, např. lékař, o kterých mě včas informujete emailem nebo mi děti tuto informaci sdělí dopředu na hodině).
Děkuji, s pozdravem a přáním pěkných dní
Lenka Simandlová.

čtvrtek 25/3
VL - na mapě ČR, kterou jste ode mě dostali minulý pátek, se učte vyhledávat krajská města ČR (celkem 13 - Praha, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava)
M - DÚ - dopočítat 6 příkladů na papíru + PS str. 42/94 další 3 příklady; vyplněný papír písemné násobení obstřihnout a vlepit do školního sešitu
MGeo - na zítřejší geometrii se podívejte na dvě videa: Jak narýsovat čtverec a Jak narýsovat obdélník
MGeo - připomínám DÚ: PS str. 17/celá (do pátku 26.3.) - úkol z minulého týdne
M - procvičujte M4_PísNás2cifčinitelem.pdf - adresu si zkopírujte, zadejte do internetového vyhledávače, uprostřed stránky vyhledejte "Písemné násobení dvojciferným činitelem" a můžete procvičovat :o)

24/3
M - onlineSP Slovní úlohy
PŘV - zápis POLE, odkazy na POLE - odkazy
Dopravní výchova - možnost procvičování: PRŮKAZ CYKLISTY

23/3
M - naučit se postup násobení dvojciferným činitelem, PísNás2cifČinitelem

22/3
Přeji krásné pondělní ráno,
VL - na čtvrteční hodinu si vytiskněte a vypracujte tento zápis: VL4_3_Kraje ČR.pdf a v novém PS vypracujte str.4/celou, str. 5/celou a str. 6/cv.7 - nebojte se k vypracování použít školní sešit.

20/3
M - na pondělí si do M, prosím, vytiskněte M4_Pís.nás.2cif.činitelem.pdf

18/3
Info - pokud někdo s něčím potřebuje pomoc, poradit nebo se na něco zeptat, neví co s úkolem, kde hledat, něčemu nerozumí apod. nebojte se říct o pomoc, jsme tady pro Vás, ale potřebujeme o tom včas vědět! Můžete se na nás obrátit na Skypu (zavolat, poslat zprávu), poslat email apod.
M - na příští týden shlédněte video k novému učivu: Písemné násobení dvojciferným činitelem
VL - příští týden minutka (typy rozpočtů - viz zápis z 13.; ČR, sousední státy a jejich hlavní města, státní symboly, principy demokracie, rozdělení státní moci v ČR)
Na zítřejší matiku - Matematický Klokan - si nezapoměňte vytisknout odpovědní kartu.
Zítra v čase od 12:00 do 13:00 mi do školy přinesete odpovědní karty ke Klokanovi a PS z vlastivědy z 1. pololetí, nezapomeňte ;o)

17/3
M - tento pátek 19.3. se zúčastníme soutěže Matematický Klokan (2. hodinu + část 3. hodiny, celkový čas na úkoly bude 60 minut).
Informace k soutěži mají děti v chatu naší skupiny na Skypu a je tam i odkaz na zadání z předcházejících ročníků.
Na pátek si alespoň 2x vytisknou tuto odpovědní kartu: tkarta_form.pdf, stačí černobíle.
Práce dětí nebudou známkovány, takže se nemusí bát nějaké špatné známky, na druhou stranu doufám, že se budou snažit ;o)
Páteční 3. hodina ČJ se posune na 4. hodinu od 11:00.
Odpovědní kartu mi odevzdají v pátek 19.3. v čase od 12:00 do 13:00 - tento den budu přítomna ve škole. Odevzdají mi i PS do VL za 1. pololetí.
MGeo - DÚ: PS str. 17/celá (do pátku 26.3.)
PŘV - online samostatná práce JARO - vypracujte do úterý 23.3.
Foto soutěž Kvetoucí poslové jara - protože jaro se nám blíží a s ním i příroda probouzející se ze zimního spánku, vyhlašuji soutěž o nejhezčí fotografii kvetoucích poslů jara - jarních květin. Buďte na svých vycházkách do přírody všímavými pozorovateli a vyfoťte některého z kvetoucích poslů jara (může jich být i více ;o) Jedinou podmínkou je, aby jarní poslové, které vyfotíte, nebyli ze zahrádek, ale z přírody. Své fotografie zasílejte na email LenkaS8246@seznam.cz nejpozději do pondělí 5.4. Po Velikonocích vyhodnotíme tři nejhezčí fotografie, jejichž autoři získají odměnu. Drobnost získají i všichni ostatní autoři fotografií, kteří se soutěže zúčastní... Tak hurá do přírody!!!

16.3. AJ - pracovní sešit str.52/2 - vypracovaný úkol mi pošlete vyfocený na Skype nebo na e-mail do 17.3.

Pracovní činnosti: fotografie svých výtvorů ze stavebnic mi zasílejte na Skype nabo e-mail (nadvornikova@skolabosonohy.cz). Termín odevzdání je 31.3. Už se mi pár obrázků sešlo, děkuji!

pondělí 15/3
M 1) do pátku 19.3. vypracujte samostatnou online práci: Pamětné +/- do 1M - bude hodnoceno
2) na středu si do geometrie vytiskněte tento zápis: MGeo4_OBDÉLNÍK_úvod.pdf
VL - na čtvrteční hodinu si vytiskněte a pročtěte tento zápis: VL4_ČR-demokratický stát.pdf, vypracujte kontrolní otázky a vlepte si do školního sešitu VL

12/3
M - procvičování Nás/Děl 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 - odkaz na Skypu
M - v úterý 16.3. minutka na násobení do 1M - procvičovat můžete na online cvičení, odkazy na Skypu
PŘV - ve středu 17.3. minutka-poznávačka LES (houby, lišejníky, stromy, květoucí byliny)
VL - doplňte si vlastivědný zápis z tohoto týdne (vyplněný zápis najdete v chatu Skypu)
Nezapomeňte poslat práce do VL (termín čtvrtek 11.3.) a M (termín pátek 12.3.) - klidně nafoťte mobil a pošlete i na Skype. Někteří se omlouvali a jsem domluveni co a jak...
Dobrovolný DÚ "Já a karanténa" - natoč krátké video nebo vytvoř koláž z fotek na téma, jak trávíš čas během naší (už docela dlouhé) karantény. Úkol je dobrovolný a nikoho do něj nenutím ;o) Termín si dáme do 28.3. a v týdnu po tomto datu bychom jednu hodinu M věnovali Vašim prezentacím...
Přeji pěkný víkend a naslyšenou v pondělí :o)

9/3
Od minulého týdne zapisujeme do ŽK známky z minutek a prací z PŘV, VL, M (bez podpisu učitele, doplním později), hodnocení posílám také na skype účty dětí do soukromých zpráv.
VL - na čtvrtek si vytiskněte zápis: VL4_ČR, st. symboly, st. svátky a dny.pdf, můžete se učit slova naší státní hymny a zde si ji poslechnout.
M - online samostatná práce pro tento týden
PŘV - na zítřek si vytiskněte zápis PŘV4_Ekosystém PARK_zápis.pdf

5/3
M - na příšít týden si do matematiky a geometrie vytiskněte tyto zápisy: M4_Pamětné nás a děl do milionu.pdf a MGeo4_ČTVEREC.pdf - budeme si je lepit do sešitů
Do příštího pátku 12.3. mi na email LenkaS8246@seznam.cz pošlete naskenované/nafocené pracovní listy z matematiky z jarních prázdnin (M+Geo), z pondělí 1.3. (procvičování M) a ze středy 3.3. (písemné + a - do 1M).
VL - do neděle 21. 3. 21 vypracujte 3 online pracovní listy shrnující dějepisné učivo: PL1, PL2, PL3 - nebojte se pracovat s Vašimi školními sešity do VL

4.3.AJ
V pondělí budeme psát opakování na Unit 5 - zopakujte si slovíčka, projděte cvičení, která jsme dělali - vazba there are/there is, popis plánku města, vazby spojené se způsobem dopravy, instrukce na popis cesty

4.3.
VL
1 Samostaná práce: VL4_PL_FinGram_SP_4.3..pdf - vytiskněte si, vypracujte, vlepte do vlastivědného sešitu, nafoťte nebo naskenujte a pošlete mi na email LenkaS8246@seznam.cz (pošlete do čtvrtka 11.3.21) - práci budu známkovat, neodevzdaná práce = nesplněná práce.
2 Orientace na mapě - zkoušení, 2. pololetí: VL4_orientace na mapě.pdf - vytiskněte si, vlepte do vlastivědného sešitu za samostatnou práci FinGram a postupně se učte orientovat na mapě - krajská města ČR, pohoří a nížiny ČR, vybrané řeky a vodní nádrže ČR.
Mapa k dispozici na Skypu.

3/3 ZÍTRA (tj. ve čtvrtek) BUDEME MÍT GEOMETRII - mějte nachystaný PS, sešit Geo-teorie, kružítko, pravítko, tužku, gumu, pastelky; zopakujte si, co jsme probírali posledně: MGeo4_Kružnice pá 19.2.21.pdf

3.3.
M
- minutku si napíšeme až v úterý 9.3.; dnešní úkol: uč. 11/6 - vypracujte do školního sešitu, zítra si zkontrolujeme
PL Procvičování písemného + / - do M: M4_PL_Písemné + a - do 1M_3.3..pdf - vytikněte si; kdo nemůže tisknou, musí si bohužel přepsat :o( , vypracujte a schovejte si, budete mi "někdy" odevzdávat s dalšími pracovními listy

2.3.
M - v pondělí 8.3. minutka z matematiky - čísla do 1M: M4_minutka 8.3.21.pdf

Nový rozvrh platný od úterý 2.3.2021, s úterní změnou: M4_rozvrh od 2.3.2021.pdf

pondělí 1.3. AJ
Přeji všem krásné poprázdninové ráno, doufám, že jste si přes prázdniny odpočinuli. Dnešní hodina Aj nebude on-line, ale budete pracovat v jazykové učebně. Máte tam připraveny čtyři úkoly v lekci HS2 Unit5 Our World - zopakujete si slovní zásobu z Unit5 a dovíte se něco o cestování v Londýně. Pracovat budete s textem v učebnici na straně 39. Vypracované úkoly nezapomeňte odeslat.

pondělí 1.3.2021
Z organizačních důvodů budete mít dnes zadánu samostatnou práci:
M - samostatná práce - procvičování učiva zde: M4_Procvičování 1.3..pdf - vytikněte si a vypracujte; kdo nemůže tisknout, příklady si přepíše a vypracuje na čistý papír
PŘV - dál se učte poznávat lesní organismy a luční živočichy na poznávačky; tento týden se zaměřte hlavně na lesní živočichy, na další hodině si z nich napíšeme testík, ale jinak než minule a známku dostanete všichni... na tomto odkazu si nejlépe dnes všichni poznávačku vyzkoušejte: PŘV MINUTKA - zkušební - vyplněný test nezapomeňte odeslat tlačítkem dole
PŘV4_Ekosystém LES - odkazy na obrázky.pdf.
PŘV4_Ekosystém LOUKA - odkazy.pdf
Podívejte se, prosím, zda máte doma minutkový sešit do přírodovědy a vlastivědy.
VL - na hodinu vastivědy si přečtěte tento zápis: VL4_Finanční gramotnost.pdf

27.2.
Dobrý den,
jak již jistě víte, v pondělí 1.3. dojde nejméně na tři týdny k uzavření škol a školek. Od pondělí tak budou mít první i druhé třídy opět distanční výuku, tak jako my od ledna :o( Pro nás se toho vlastě příliš nemění, ale možná dojde od úterý k nějakým změnám v rovrhu, o kterých Vás však budu včas informovat, a to zde na našich třídních stránkách a také na Skype skupině.
V následujících týdnech nebudou probíhat konzultace žáků ve škole; o tom, jak to bude s odevzdáváním a vyzvedáváním sešitů Vám upřesním v pondělí.
V pondělí (do 9.30) se do školy dostaví dvě žákyně, které v pátek před prázdninami neodevzdaly učebnici vlastivědy a nevyzvedly si učebnici novou a PS!
Pondělní výuka: z organizačních důvodů budou mít žáci v pondělí zadánu samostatnou práci.
Všem Vám přeji hodně sil a pevné zdraví, abychom vše společně zvládli a snad už se brzy opět sešli ve škole, LSi.

25.2.
vzkaz ze školních stránek:
Co bude příští týden?
Vážení rodiče,
s napětím sledujeme jednání našich politiků a to, co vymyslí od příštího týdne.
Veškeré informace jsou prezentovány v médiích, do školy se vše dostane oficiální cestou s několikahodinovým zpožděním.
Sledujte prosím tedy informační sítě, abyste věděli, co bude příští týden platit.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

19.2.
MGeo:
souhrn dnešní hodiny: MGeo4_Kružnice pá 19.2.21.pdf
DÚ: PS Geo str. 9 / dokončete cvičení 3 a 5; sešit geometrie - teorie: procvičujte zápis kružnic (čtení a zápis)
videa k tématu kružnice:
Kružnice, kruh a Kružnice, kruh
Kružnice - zápis
Rýsování kružnice
M - procvičování na prázdniny: M4_Procvičování 22.-26.2..pdf - dostanete ode mě dnes
VL
1) ve školní sešitě VL si zkontrolovat úplnost zápisů, zde najdete jejich přehled: VL4_Přehled zápisů v sešitě.pdf - po jarních prázdninách si sešity vyberu a budu hodnotit jejich vedení a úplnost
2) vytisknout si a do školního sešitu si nalepit tento zápis: VL4_Historie českých zemí_souhrn.pdf - z něj si na 4.3. zopakovat témata pravěk, příchod Slovanů, Sámova říše, Staré pověsti české - proběhne "test" podobný jako dnes
3) DÚ PS str. 28 - 29 - k vypracování používejte výhradně školní sešit se zápisy (cv. 29/8 vynechte); na skypu najdete nápovědu ke cv. 29/7c
PŘV - učte se poznávat lesní organismy a luční živočichy na poznávačky
PŘV4_Ekosystém LES - odkazy na obrázky.pdf.
PŘV4_Ekosystém LOUKA - odkazy.pdf

18.2.
ČJ
děti si napíší opravy v ČJ 1 a ČJ 2, dopíší cvičení, které jim chybí. Vše mají v sešitech poznamenáno červeně. V některých sešitech je oprava jenom částečná, cvičení nejsou opravena všechna, je potřeba dopsat i opravy ze starších cvičení. Tyto sešity budou odevzdávat ke kontrole po jarních prázdninách. Prosím taktéž o podpis rodičů v obou dvou sešitech za posledním cvičením.

VL (18.2.)
1) ve školní sešitě VL si zkontrolovat úplnost zápisů, zde najdete jejich přehled: VL4_Přehled zápisů v sešitě.pdf - po jarních prázdninách si sešity vyberu a budu hodnotit jejich vedení a úplnost
2) vytisknout si a do školního sešitu si nalepit tento zápis: VL4_Historie českých zemí_souhrn.pdf - z něj si na 4.3. zopakovat témata pravěk, příchod Slovanů, Sámova říše, Staré pověsti české - proběhne "test" podobný jako dnes
3) DÚ PS str. 28 - 29 - k vypracování používejte výhradně školní sešit se zápisy (cv. 29/8 vynechte); na skypu najdete nápovědu ke cv. 29/7c

Zítra (19.2.) mi přineste: učebnici vlastivědy, 19,- Kč na mapu ČR; a kdo mi dluží PL do M, tak i ty ;o) a na oplátku Vám dám novou učebnici a PS do vlastivědy. Budu čekat ve starém vchodu od 11:15 do 11:45.

M - videa k tématu kružnice:
Kružnice, kruh a Kružnice, kruh
Kružnice - zápis
Rýsování kružnice

17.2.
M - projít si dněšní příklady z hodiny na téma Pamětné sčítání a odčítání do 100 000; procvičovat můžete tady: M4_počítání do 100 000.pdf
V pátek přinést 19,-Kč na zakoupení vlastivědné mapy.
PŘV - učit se na poznávání lesních organismů
VL - na zítřejší vlastivědu si pročtěte zápisy: Jan Hus, Husitské války, Po husitských válkách, Jagellonci, Habsburkové, novověk, renesance - hlavně kontrolní otázky

16.2.
M - na středeční hodinu si vytiskněte tento zápis: M4_Pamětné + a - nad 10 000.pdf - nic v něm však nevyplňujte, není to domácí úkol, ale zápis na zítřejší hodinu, ať nemusíte všechny příklady opisovat ;o)

neděle 14.2.
Zadání KEŠKY na další týden.
Nové zadání v tabulce, mapa pro ty, kteří jdou bez dat. Hodně zdaru!

11.2.
VL - DÚ: PS str. 25, 26+27, a kontrola pracovního sešitu od str. 10 po str. 27 (do 1.3., po jarních prázdninách si PS budu vybírat)
M - DÚ (do pondělí 15.2.) str. 40/91 - řádek 1, 2, 3 a 4 - písemné násobení
Zítra, tj. v pátek budeme mít geometrii - mít nachystané vše potřebné (PS, rýsovací a psací potřeby), matematika ale proběhne z organizačních důvodů až 3. hodinu, takže zítra začnete češtinami (1. a 2. hodina).

10.2.
TV aneb Geocatching v Bosonohách
M - do školního sešitu vypočítejte tyto 4 příklady na pís. dělení a udělejte zkoušku: 4 709 : 5; 7 580 : 3; 2 870 : 6; 6 734 : 9
M: pro chybějící: M4_10.2._Číselné řady.pdf
Na páteční hodinu se podívejte na videa, jak rýsovat střed úsečky (1. a 2. video): Střed a osa úsečky - rýsování
PŘV - zápis na příští týden: PŘV4_Louka_zápis.pdf - vytiskněte si, barevně si rozlište organismy, které znáte, a které neznáte; vypracujte si křížovku; příští týden opět zkouším z lesních organismů
odkazy ekosystém louka: PŘV4_Ekosystém LOUKA - odkazy.pdf

9.2.
M - DÚ: PS str. 37/86 (rozvinutý zápis, dokončit), str. 44/98 (číselné řády, pravá tabulka)
Zítra zkouším dobrovolníky na poznávačku lesních organismů....

čtvrtek 4.2.
Zítra, v pátek 5.2., začneme hodinu matematiky-geometrie již v 7:55! Mějte nachystaný pracovní sešit, ořezanou tužku, trojúhelník s ryskou, kružítko, pastelky.
VL (na čt 11.2.) - vytisknout si a vypracovat kontrolní otázky k zápisům Život na počátku novověku (5?) a Renesance (5?).
Zítra do školy přinést pracovní listy z matematiky za leden: PL Pamětné + a - z 19.1., PL Procvičování 1 z 20.1. a PL5+6 Pís. dělení z 27.1. + Bezpečné vánoce (dvojstránkový soutěžní test z dopravní výchovy; podepište si) + geometrický sešit-teorie + učebnici matematiky 1. díl (kdo ještě neodevzdal).

středa 3.2.
M - přečíst si tabulku šesticiferných čísel, která jsme si dnes zapisovali (obrázek najdete i na Skypu) a poprosit rodiče, aby Vám alespoň 6 šesticiferných čísel nadiktovali...; na zítřek mít opět nachystanou tabulku jako na dnešek.
V pátek se na hodině matematiky budeme věnovat geometrii - mějte nachystanou ořezanou tužku, trojúhelník s ryskou, kružítko, pastelky, pracovní sešit - VŠE MĚJTE NACHYSTANÉ HNED OD ZAČÁTKU, NEBUDEME ČEKAT - kdo nebude mít nachystané, doplní si cvičení sám za domácí úkol...
Na pátek si nachystejte pracovní listy z matematiky za leden: PL Pamětné + a - z 19.1., PL Procvičování 1 z 20.1. a PL5+6 Pís. dělení z 27.1. + Bezpečné vánoce (dvojstránkový soutěžní test z dopravní výchovy) + geometrický sešit-teorie + učebnici matematiky 1. díl (kdo ještě neodevzdal) - vše mi v pátek přinesete, ještě upřesním kdy...
PŘV - učit se lesní organismy - od příští hodiny začnu zkoušet živočichy, houby, nekvetoucí rostliny a stromy - připravím si prezentaci s pomíchanými obrázky a vždy si na 5 z nich někoho vyzkouším a oznámkuji - příští týden začnu s 3 dobrovolníky.

úterý 2.2.
M - přečíst si tabulku pěticiferných čísel, která jsme si dnes zapisovali (obrázek najdete i na Skypu) a poprosit rodiče, aby Vám alespoň 6 pěticiferných čísel nadiktovali...; na zítřek mít opět nachystanou tabulku jako na dnešek.

1.2.
M - DÚ: PS str. 37 - čísla větší než 10 000 - seznámení s 5cif., 6cif. a 7cif. čísly a novými řády - desetitisíce, statisíce a miliony + učebnice str. 4/cv. 8: ČÍSLA VĚTŠÍ NEŽ 10 000.pdf
M PS 38/87 - doplň do tabulky jednotlivé řády čísel
M - na zítřek si 2x vytiskněte tuto tabulku: Čísla nad 10 000_tabulka.pdf - budeme s ní dva dny pracovat
VL: zápisy na následující dva týdny: VL_HabsNovoRen.pdf - na čtvrtek 4.2. si vytiskněte a vypracujte kontrolní otázky k zápisu První Habsburkové na č. trůně
videa k tématu: Nástup Habsburků a Rudolf II.

29.1.
M (DÚ ze čtvrka 28.1.): z učebnice (1. díl, který jste odevzdávali) dopočítat 6 příkladů pís. dělení (1 977:5, 2 823:7, 4 367:4, 2 980:3, 7 159:9, 3 562:6 - do školního sešitu), PS s. 45/cv. 99 - v pondělí společně zkontrolujeme
VL: DÚ - PS str. 24
zápisy na následující dva týdny: VL_HabsNovoRen.pdf - na čtvrtek 4.2. si vytiskněte a vypracujte kontrolní otázky k zápisu První Habsburkové na č. trůně
videa k tématu: Nástup Habsburků a Rudolf II.
PŘV
1.Do úterý 2.2. poslat opravy skupinových prací z přírodovědy - těm, kterých se to týká jsem 15.1. psala soukromou zprávu na Skype;
2.Na příští středu (3.2.) si projděte seznam lesních hub, stromů a rostlin - ty organismy, které znáte si zeleně podtrhněte; ty, které neznáte si zakroužkujte žlutou nebo oranžovou barvou. Jednotlivé organismy ze seznamu se začněte učit (po návratu do školy z nich bude poznávačka) - k učení využijte učebnici, Google nebo odkazy v tomto dokumentu: Ekosystém LES - odkazy na obrázky.pdf.

27.1.
M - procvičování písemného dělení M4_PL5+6_písemné dělení.pdf - vypracujte do 5.2.2021 a vložte si za obal pracovního sešitu.
VL - na zítřek si připravte kontrolní otázky k zápisu Jagellonci; video: Jagellonci

26.1.
M - DÚ: přepsat a vypočítat do školního sešitu celkem 12 příkladů: uč. 45/2 (pouze 3 sloupce – to je 6 příkladů) + uč. 46/11 (pouze 3 sloupce – to je 6 příkladů) + zkoušky

20.1. Aj

 • zapsat do sešitu Vocabulary druhou část slovíček Unit 4 (pracovní sešit str.95-96)
 • pracovní sešit str.34/2 - přiřadit zvířata k hudebním ukázkám (audionahrávku máte zaslanou na Skypu)
 • kdo dosud neodevzdal projekt My breakfast, nezapomeňte, že je čtvrtek 21.1. poslední den pro jeho odevzdání

20.1.
PŘV
ekosystém LES - na příští týden si projděte seznam lesních živočichů (bezobratlé, plazi, ptáky a savce) - ty živočichy, které znáte si zeleně podtrhněte; ty živočichy, které neznáte si zakroužkujte žlutou nebo oranžovou barvou.
Jenotlivé živočichy ze seznamu se začněte učit (po návratu do školy z nich bude poznávačka) - k učení využijte učebnici (+/- str. 38 - 40), Google nebo odkazy v tomto dokumentu: Ekosystém LES - odkazy na obrázky.pdf.
M Info k PL z M: pracovní listy ze včerejšího a dnešního dne si vytiskněte a průběžně si v nich počítejte - po návratu do školy si je budu vybírat a kontrolovat (zakládejte si je za obal do pracovního sešitu nebo do nějaké samostatné složky, třeba euroobalu apod.).
Pracovní list: M4_20-1_Procvičování1.pdf - vypracovaný vložte do pracovní sešitu matematiky
Slovní úlohy: 14/87, 15/91, 20/31, 26/27, 27/35 - vypracujte do sešitu Slovní úlohy - ZÁPIS, VÝPOČET, ODPOVĚĎ (do 27.1.)
Výuková videa k matematice:
dělení se zbytkem: Dělení se zbytkem
písemné dělení beze zbytku: Pís. dělení 1
písemné dělení se zbytkem: Pís. dělení 2

19.1.
M - DÚ: učebnice str. 28/cv.52 - přepsat a vypočítat do školního sešitu, zítra si zkontrolujeme
M - pracovní list k procvičování pamětného sčítání a odčítání: M4_PL_pamětné+-_procvič..pdf - vytiskněte si a vložte do pracovního sešitu za obal, po návratu do školy budu kontrolovat. Kdo potřebuje vytištěné, bude dnes po 4. hodině k dispozici ve vchodu do školy.

18.1.
VL - na čtvrteční hodinu si vytiskněte a vypracujte zápis "České země po husitských válkách" (je to první stránka, Jagellonce budeme probírat příští týden): VL4_Po husitských válkách....pdf; zkontrolujte si vypracovaný pracovní sešit - strany 22 a 23 (V době husitských válek - ve čtvrtek se budu na začátku hodiny na řešení některých cvičení ptát...)
k tématu můžete shlédnout i dvě videa: Zničená země a Jiří z Poděbrad

14.1.
Souhrn informací z dnešních třídních schůzek: Třídní schůzky a konzultace 14. 1. 2021 - souhrn.pdf
Dnes 14.1. v 17:30 online třídní schůzka a poté konzultační hodiny (po skončení společné části do 19h).
Ohledně klasifikace v ČJ mě můžete kontaktovat přes Skype ve čtvrtek 14. 1. od 17,30-18,30 hod. Dagmar Černíková

ČJ 2 - str. 70/2
V pátek děti donesou do školy od 10,45 -11,30 hodin sešit ČJ 2 a odnesou si sešit ČJ 1

13.1.
ČJ 2 - str. 69/4 ČJ str. 69 - naučit se skloňovat vzory podstatných jmen
M - do sešitu slovní úlohy vypracovat 4 SÚ z učebnice
PŘV - v zápise ekosystém les doplnit význam lesa (podle učebnice, str. 37; některým se může strana lišit); kdo dnes neměl zápis a určovací klíč, zítra se pro ně po vyučování zastavte - budou dole v krabici, tak jak minule. Jen mi je záhadou, že nezbyly na všechny, protože jich tam bylo přesně 19...
Zítra 14.1. v 17:30 online třídní schůzka a poté konzultační hodiny (po skončení společné části do 19h).
Pozvánka na víkendovou hru Ptáčci v Bosonohách

12.1.
pro chybějící na dnešní hodině matematiky: M4_12.1. - zápis do školního sešitu.pdf, PS 30/76

11.1.
Vážení rodiče, ve čtvrtek 14.1.2021 v 17:30 se přes naši třídní skypovou skupinu/třídu "4 (M, Vl, PŘV)" uskuteční online třídní schůzka. K připojení, tak jako na podzim, využijte účtů Vašich dětí. Po ukončení naší společné schůzky (a zavěšení hovoru), mě, podle Vaší potřeby, budete moci kontaktovat individuálně - zahájením soukromého hovoru bez účasti jiných rodičů.
Pokud by někdo potřeboval individuální konzultaci mimo tento termín, může mě kontaktovat přes Skype (út 10-10:45, 12-12:40; čt 12:30-13, pátek 13:30-14:00), případně je možné zavolat do školy. S pozdravem Lenka Simandlová.

Dobrý den,
Ohledně klasifikace v angličtině mě můžete kontaktovat přes Skype večtvrtek 14.1. od 17-18 hod.
Přeji hezký den
Anna Nádvorníková

M - dokončit PS s.31/cv. 77 a samostatnou práci (DÚ): M4_SP.DÚ 11.1..pdf
PŘV - kdo má v ŽK z přírodovědy nerozhodné hodnocení za 1. pololetí, do příštího úterý 19.1. dodá do školy ke kontrole svou přírodovědnou složku (ostatní si ji zkontrolují také, budu si je po návratu do školy vybírat od všech...). Co musí složka obsahovat za 1. pololetí najdete zde: PŘV4_přírodovědná složka.pdf
VL - kdo má v ŽK z vlastivědy nerozhodnou známku, bude příští týden v pondělí v době 4. vyučovací hodiny (tj. v čase od 11:00 do 11:40) na Skypu zkoušen - na časech se domluvíme, na zkoušení se učte z kontrolních otázek těchto témat: Pravěk, Keltové, Přemyslovci (souhrn), Kosmas, románský sloh (jsou to témata, ze kterých jsme psali minutky).
Připomínám, že dnes budeme mít matematiku z organizačních důvodů až 4. hodinu (10:55 - 11:40). Děkuji za pochopení.
VL - na čtvrtek si připravit kontrolní otázky k tématu Husitské války (vkládala jsem minulé pondělí)

8.1.
Důležitá informace: z organizačních důvodů budeme mít v pondělí matematiku až 4. hodinu (10:55 - 11:40). Děkuji za pochopení.
M - PS: na str. 26 dopočítat blok G, případně si dopočítat celou stranu 26
Zkontrolovat si v ŽK hodnocení za 2. pololetí - kdo má u HV jinou známku než "1", obrátí se na p. učitelku z HV, aby si známku opravil/a...
Dnes od 11:00 do 11:30 přijít do školy odevzdat sešity do ČJ a ze školy si odnést 2 různé PL do ČJ, dva z Vás si vezmete své brožurky Slovní druhy a kdo si ještě nevyzvedl přírodovědu, tak nezapomene ani na ni...
Přeji pěkný víkend. LSi.

6.1.
PŘV - na skypu jsou otázky k jednotlivým tématům i se jmény těch, kteří je budou vypracovávat. Zde vkládám pouze otázky bez jmen: PŘV4_SamSkupPráce.pdf. Vypracované práce (v textovém dokumentu nebo ručně psané na papíru) zasílejte na tento email: lenkas8246@seznam.cz. Termín odevzdání práce je pátek 15.1. 2021. Pokud byste cokoliv potřebovali, neváhejte se ptát ;o)
Ve vstupu do školy na Vás již čekají materiály do přírodovědy na příští týden a určovací klíč.
VL - do zápisu Mistr Jan Hus, husité se mi vloudily dvě chyby v letopočtech - v odstavci husité mám dvakrát uveden rok 1919 místo roku 1419. Prosím, opravte si, děkuji... LSi.

4.1.2021
Dobrý den, zde nalezete aktuální rozvrh distanční výuky: 4. rozvrh.pdf
M - individuální procvičování na onlinecviceni.cz
VL - materiál pro tento a příští týden: VL4_JH,husitské_války.pdf - vytiskněte si (kdo nemůže doma tisknout, bude mít zítra materiály nachystané ve vstupu do školy), na čtvrtek si přečtěte zápis "Mistr Jan Hus, husité" a vypracujte si kontrolní otázky, ve čtvrtek si budeme kontrolovat (kontrolní otázky budou od teď průběžně zařazeny v textu). K tématu si můžete pustit také video: Jan Hus.
Mějte pěkný den, LSi.

3.1.
Dobrý den všem,
poskytuji bližší info k zítřejšímu dni:
v 8:00 se krátce setkáme na Skypu
v 8:55 začnou hodiny podle aktualizovaného rozvrhu, který budeme teprve zítra ve škole "ladit" tak, abychom skloubili prezenční a distanční výuku všech tříd a vyučujících; předpokládám však, že v 8:55 začnete ČJ s p.uč. Černíkovou, tak si na něj vše nachystejte...
Informace ke stravování najdete na stránkách školy v aktualitách.
Informace ke kroužkům - do 10. ledna kroužky nepojedou; doučování, robotika a čtenářský klub pravděpodobně ano, ale čekejte informace od vyučujících.
Muzikantské kroužky, u kterých to jde (muzikál - po 14 - 15, flétna pokročilí - po 15 - 16, ukulele čt) pojedou online dle emailů od vedoucích.
Zde vzkaz pana ředitele: ZŠ Boso - Aktuality
Děkuji za pochopení, s pozdravem LSi.

2.1.2021
Dobrý den všem rodičů a čtvrťákům,
přeji nám všem krásný nový rok plný zdraví, štěstí a pohody. Nicmeně, ve škole se zatím nepotkáme a nový rok začneme distanční výukou :o( Od pondělí 4.1. se tedy budeme opět setkávat na Skypu. Užijte si poslední prázdnínový víkend a v pondělí se na Vás těším, s pozdravem LSi.

16.12. AJ - do sešitu Vocabulary dopsat 2.část slovíček Unit 3 (pracovní sešit str.95)

18.12.
Vážení rodiče,
1) pokud se na nás potřebujete s čímkoliv obrátit, prosíme Vás, abyste využili náš pracovní email nebo telefonický kontakt do školy. V pondělí jsem náhodou narazila na Skypu na zprávu. Na Skype v tuto chvíli nechodíme, a tak na Vaše dotazy zde nemůžeme reagovat.
2) Do konce týdne najdete v žákovských knížkách hodnocení žáků za „pozdní“ čtvrtletí.
3) Prosíme Vás o pravidelnou kontrolu a podpisy v sešitech (ČJ1, ČJ2, diktáty), brožurkách (vyjmenovaná slova, slovní druhy), u oprav, domácích úkolů aj. – zejména do češtiny.

pro chybějící: MGeo4_14.-18.12..pdf

VL - do 4.ledna dokončit kontrolní otázky "Život ve středověku" a vypracovat PS s. 20 - 21.

M4: písemné dělení (připomenutí, jak písemně dělíme: M4_písemné dělení.pdf

15.12.
ČJ 1 - str. 50/3 - opsat větu, podtrhnout slovesa, za větu napsat větný vzorec, nad slova napsat číslicí slovní druh.

14.12
ČJ 2 - str. 49/ 4 od věty Venku....., nad každké slovo napíši číslicí slovní druh

11.12.
M: Celý příští týden se budeme v matematice věnovat geometrii - nosit si sešit geometrie, pracovní sešit geo, dlouhé pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko
ČJ
Prosím o kontrolu domácích úkolů, je tam hodně chyb. Ve cvičeních, které děláme společně ve škole, je také hodně chyb. Děti píší opravy s chybami, je nutné dělat opravy oprav. ČJ 2 - brožurka Pětimin. str. 29/poslední sloupeček
VL - v pondělí 14.12. minutka Přemyslovci - shrnutí
M - DÚ lísteček písemné dělení - vypočítat, obstřihnout, nalepit do školního sešitu; v úterý 15.12. minutka (objeví se v ní i dva příklady na písemné dělení)
VV - napsat 10 pravidel, jak se chovat ve výtvarné výchově - dnes byli někteří velmi neukáznění :o(
pro chybějící: M3_pro chybějící.pdf

10.12.
VL - v pondělí 14.12. minutka Přemyslovci - souhrn

9.12. AJ

 • dopsat věty do školního sešitu - učebnice str.17, tvořit věty o nákupu pana Pottera, podle příkladu dole na straně
 • napsat do slovníčku 1.část slovíček Unit 3, až po slovo lemonade (pracovní sešit str. 95)

9.12.
M - do zítřka dopočítat učebnici str. 26/ cv. 24
M (dlouhodobější domácí úkol) - do příští středy (16.12.) do sešitu Slovní úlohy vypracovat 14 slovních úloh (stručný zápis, výpočet, odpověď; příprava na minutku příští čtvrtek 17.12.): 4/7, 7/30, 36/4, 37/11, 36/3, 36/7, 23/5, 24/12, 26/25, 15/97, 15/98, 13/74, 18/5, 19/15 - není nutné vypracovat vše najednou.

8.12.
M - učebnice str. 25/16 (dopočítat)
VL - vypracovat si str. 18-19
Připomínám zítřejší vánoční focení.

4.12.
Info pro družinové děti: od pondělí mohou žáci 4. třídy opět navštěvovat školní družinu.
Dnes si děti losovaly spolužáky, které obdarují na Vánoce.
Včera dostaly děti lísteček se zájmem o vánoční focení. Zde najdete ukázky: Vánoční foto - ukázka.pdf. Termín focení je: středa 9. 12. 2020. Pokud budete mít o foto zájem, v pondělí přinést lísteček s penězi, děkuji. LSi.
M - procvičovat násobení a dělení v oboru malé násobilky do 100 a dělení se zbytkem (procvičovat můžete zde: Online cvičení); v úterý si napíšeme minutku na čísla do 10 000 (diktát čísel, rozvinutý zápis, zaokrouhlování, číselná osa po stovkách, porovnávání čísel)
AJ - v pondělí 7.12. test - závěrečné opakování Unit 2 - členové rodiny, čísla do 100, umět podat informaci o věku ( he is ten, younger than, older than), informaci o jménech ( his name, her name), vzhledu ( she has got blue eyes)

3.12.
ČJ 1 - str. 40/11
Dnes úkol do M (do pátku 4.12.) a VL (do pondělí 7.12.) - záměrně sem nepíši konkrétní zadání, budu tak činit pouze, pokud bude někdo z žáků chybět, protože některé děti si úkoly nezapisují do úkolníčku a ptají se "...a bude to na stránkách?"
PŘV - příští středu (9.12.) minutka pouze na fotosyntézu

2.12.
ČJ
ČJ 1 str. 39/8a dokončit
M - zítra minutka
PŘV - příští týden (středa 9.12.) minutka Fotosyntéza a Stavba + funkce jednotlivých částí rostlin (budou 2 známky)

27.11.
Návrat do školy v pondělí 30.11.
Vážení rodiče a milí čtvrťáci,
v pondělí 30.11. se vracíme zpět do školy a co nás čeká:

 • příchod 4. třídy do školy bude v 7:40, prosím o dochvilnost, v šatně budeme trávit co nejkratší dobu (už jsme natrénovali na jaře);
 • po celou dobu pobytu ve škole jsou pro žáky i zaměstnance povinné roušky (ve společných prostorech a nově i ve třídě po celou dobu výuky; minimálně 2 ks, jedna z nich by měla být uložena v sáčku v aktovce) - upozorňuji, že zásobou jednorázových roušek z jara již nedisponuji, takže do rezerv už sáhnout nemohu...;
 • rozvrh zůstává zachován, avšak HV bude probíhat bez zpěvu a do TV prosíme, aby si děti do šatní skříňky přinesli nějaké teplé sportovní oblečení a obuv - v případě příznivého počasí je možná výcházka do okolí školy;
 • v průběhu vyučování budeme z hygienických důvodu pravidelně větrat, proto, ať děti chodí tepleji oblečené nebo si do třídní skříňky přinesou nějakou starší teplou mikinu nebo svetr, aby při větrání neprochladly;
 • žáci 4.třídy nebudou moci za stávajících podmínek navštěvovat ŠD - metodika MŠMT jasně přikazuje zachovat homogennost skupin, takže z personálních důvodů není možné otevřít další oddělení ŠD pro žáky 4. a 5. třídy, za případné komplikace se omlouváme, ale věříme, že naši složitou situaci pochopíte;
 • obědy budou žákům přihlášeny, realizace obědů bude "vyladěna" na začátku příštího týdne;
 • prosím buďme ohleduplní a respektujme zdraví nás všech - neposílejte děti do školy nemocné nebo s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, bolesti hlavy, kašel), děkujeme.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, obracejte se na mě, případně na pana ředitele,
s pozdravem, přáním pevného zdraví a klidného víkendu, Lenka Simandlová.

25.11.
PŘV - na příští středu si v učebnici přečtěte kapitolu Živočichové (přesnou stranu si, prosím, dohledejte v obsahu - učebnice se Vám liší...)
ČJ
brožurka slovní druhy str. 22 / dokončit celou stranu
zítra (čtvrtek 26.11.) do školy donesete sešit ČJ od 9.30 - 10.. hodin

25.11. Aj
Ve čtvrtek 26.11. 9:30-10:00 donést do školy pracovní sešit (workbook) + Family tree + projekt My relative.
Zvoňte na p. Sivákovou.

24.11.
ČJ
brožurka Slovní druhy str. 22/ 2, 3

23.11. Aj
pracovní sešit str.17 - Quizzy's Questions - vypracuj a ohodnoť se, jak se ti dařilo

ČJ
ČJ 1 - str. 35/2
opakovat si stále slovní druhy , vyjmenovaná a příbuzná slova

20.11.
Průběžně si opakujte vlastivědu:
1) kontrolní otázky pravěk
2) kontrolní otázky Velká Morava
3) Přemyslovci - souhrnný přehled + doplňující otázky: VL4_Přemyslovci_souhrn.pdf - dostávali jste dnes od p. asistentky, otázky si můžete vypracovat.

Souhrn informací z dnešních třídních schůzek: Třídí schůzky 19.11..pdf
Vzkaz: pokud by někdo z Vás, rodičů, potřeboval individuální konzultaci, neváhejte mne kontaktovat přes můj skype Lenka Simandlová ZŠBoso.
S pozdravem LSi.

Zítra přineste do školy také Váš:
pracovní sešit z matematiky,
školní sešit matematiky,
dvě souhrnná procvičování z matematiky (t3 a t4, tiskli jste si ze stránek)
a pracovní sešit z vlastivědy (nemáte-li ještě vypracovaný dnešní úkol, nevadí...nebudu teď hodnotit).
A samozřejmě češtinu: sešit ČJ 2 a brožurku Pětiminutovky. Děkuji, LSi.

19.11.
ČJ
ČJ 2 str. 34/2a dokončit
brožurka Pětiminutovky st. 15/ první sloupeček dokončit zítra děti donesou do školy sešit ČJ 2 a brožurku Pětiminutovky , mohou nosit od 9,30 - 10,00 hodin. Odnesou si domů sešit ČJ 1 a brožurku Slovní druhy. Prosím o kontrolu, jak děti píší do brožurek, množí se tam hodně chyb, většinu cvičení přitom děláme společně
M - PS str 25/A1, B1, C1
VL - pracovní sešit 16/1, 4 a 17/5, 6, 7
Zítra přineste do školy také Váš pracovní sešit z matematiky, školní sešit matematiky, dvě souhrnná procvičování z matematiky (t3 a t4) a pracovní sešit z vlastivědy (nemáte-li ještě vypracovaný dnešní úkol, nevadí...nebudu teď hodnotit). Děkuji, LSi.

18.11. Aj
Do středy 25.11. vypracuj na list papíru A4 projekt My relative - obrázek + 8vět o jednom tvém příbuzném (teta, strýc, bratranec, babička,...). Ukázku jsem vložila na Skype.

18.11.
Vážení rodiče,
ve čtvrtek 19.11. v 17:30 se přes naši třídní skypovou skupinu/třídu "4 (M, Vl, PŘV)" uskuteční krátká informační online třídní schůzka. K připojení využijte, prosím, účtů Vašich dětí, abychom se znovu nemuseli zvlášť vyhledávat a spojovat. Pokud by někdo potřeboval také individuální konzultaci, může mě přes Skype kontaktovat již během zítřka (od 12:00 do 13:30, případně po online schůzce) nebo během pátku (od 12:00 do 14:00).
S pozdravem Lenka Simandlová.

ČJ
ČJ 2 - str. 38/ 3a

13.11.2020
M - samostatná práce na pondělí: M4_SP_pondělí 16.11..pdf - práci si společně zkontrolujeme ve středu 18.11., v pondělí online hodina M nebude;
VL - zápis a kontrolní otázky k vypracování: VL4_t5_Vznik_ceskeho_kralovstvi.pdf - ve čtvrtek na online hodině si opět společně projedeme Vaše vypracované kontrolní otázky...
M (pá 13.11.) dokončete cvičení z PS: 24/65, 23/63, 64
Mějte se hezky a ve středu naslyšenou ;o) LSi.

12.11.
Vážení rodiče,
dnes od 19:55 se uskuteční online konzultace ohledně znovuotevření školy od středy 18.11. Bližší informace na stránkách školy - aktuality: Konzultace
S pozdravem LSi.

12.11.
ČJ
ČJ 2 - str. 33/6a učebnice str. 33/7 ústně

11.11. AJ

 • jazyková učebna - cvičení ve složce Lekce 2
 • pracovní sešit str. 12/2 a 13/2

11.11.
ČJ
ČJ 2 - str. 32/ 4 dokončit

10.11.
M - PS: dokončit str. 22 / 60, 61, 62

ČJ
dnes si děti donesly za školy brožurku Vyjmenovaná slova, u cvičení, kde je otazník, prosím o dopsání daného cvičení
zároveň dostaly PL, zatím nic nemají vyplňovat 5 dětí se nedostavilo do školy, aby odevzdaly brožurku Slovní druhy a sešit ČJ 1, prosím o dodání do školy během středy dopoledne, nejlépe do skončení hodiny matematiky 9,45 - 10,45 hod.

9.11. AJ

 • do středy 11.11. vypracujte cvičení v jazykové učebně v Lekce 1

9. 11.
Na stránce aktualit máte nabídku na soutěž pro žáky Bobřík informatiky.
Soutěž není těžká a není rozhodující míra ovládání počítače žáky. Bohužel jsme kvůli zavření neměli možnost žáky na soutěž připravit.
Vše je popsáno na stránkách, pokud byste měli dotazy, dejte mi vědět. Děkuji. Stanislav Skřička

ČJ
brožurka Slovní druhy - str. 19/ 5 dokončit
str. 20/ 8, 9
učebnice - str. 32, 33 - přečíst žluté rámečky

6.11.
M - PS: 17/47 (dokončit číselné řady), 18/49 - doplň na řádek dalších 6 čísel v řadě

9.11.
Dobré ráno,
zde najdete plán učiva pro tento týden: 4_t4_plán práce.pdf
M - souhrnné procvičování: M4_t4_Souhrnné opakování 2.pdf nebo ve wordu M4_t4_Souhrnné opakování 2.docx
VL - zápis k tisku: VL4_t4_Život za prvních Přemyslovců.pdf

6.11.
M - orientace na číselné ose po desítkách mezi celými tisíci - zadání je na Skypu ;o)
A pokud by měl někdo "moc času" může se skamarádit s PS z vlastivědy, konkrétně se stranami 3-7.
Pěkný víkend.
ČJ
brožurka Slovní druhy - str. 14/ 6 - nad každé slovo napsat číslicí jaký je to slovní druh

5. 11. Tělocvik
Milé děti,
před nuceným přerušením výuky ve škole jsme v poslední hodině tělocviku trénovali skok přes švihadlo. Nevím, zda máte nějaké doma, pokud ne, můžu vám nějaké půjčit ze školy. Chtěl bych, abyste i během zavřených škol dělali něco pro své zdraví (Vašek dá pozor na nohu). Chci, abyste trénovali minimálně skok snožmo s meziskokem a bez meziskoku a dále střídání nohou (na koníčka). Ti, pro které to bude málo, přidají i pohyb vpřed a vzad, vajíčko a dvojšvih. Dávám odkaz na motivační videa: snožmo, střídání nohou, švihácká abeceda, další videa se vám ukáží na youtube. Budu rád za vaše videonahrávky, které mi můžete poslat. Zveřejňovat je bez vašeho souhlasu nebudu. Těším se na vaše pokroky. Stanislav Skřička

5.11.
VL - pracovní sešit str. 14/ cvičení 1, 2, 3
M - orientace na číslené ose
SP - vypracujte si do školního sešitu: ORIENTACE NA ČÍSLENÉ OSE DO 10 000_procvičování.pdf učebnice str. 31/ cv. 8, str. 38 / cv. 30 (jen ústně)

4.11. AJ

 • přepiš do školního sešitu zápis vložený na Skype - AGE
 • do slovníčku (sešit VOCABULARY) napiš slovíčka Unit 2 (pracovní sešit str.95)
 • vypracuj cvičení v jazykové učebně - Lekce 1
  Prosím rodiče o nafocení a zaslání rodokmenu, který děti měly za úkol minulý týden. Těm, kteří ho už zaslali, děkuji.
  ČJ
  učebnice str. 30/4a - dokončit
  brožurka Slovní druhy str. 6 - dokončit

4.11.
PRV - podle zápisu na Skypu si doplňte zápis HOUBY, napište příklady hub jedlých / nejedlých / jedovatých; vypracujte si kontrolní otázky (do středy 11. 11.)
M - PS: str.19 / cv. 53 - rozvinutý zápis čísel do 10 000; str. 17 / cv. 48 - zápis čísla z rozvitého zápisu
Pokud se dnes se mnou někdo nemohl z technických důvodů na Skypu spojit, nic se neděje, jen si doplňte, co je potřeba, děkuji, LSi.
P.S. Moc Vás chválím a děkuji, že jsme to dnes zvládli ;o)

3.11.
M - PS str. 16/ celá - doplňování do tabulek, procvičuj i čtení těchto čísel a zápis čísel typu 5003 a 5023.

2.11. AJ

 • přepiš do školního sešitu zápis vložený na Skype - How many brothers and sisters have you got? .....
 • pracovní sešit str. 11, cv.2 - přečti text, vybarvi obrázky a doplň věty podle informací v textu
 • kdo nemá, dopracuje str.10 v pracovním sešitě

2.11.
Dobré pondělní ráno, zde najdete plán práce pro tento týden a pod ním všechny potřebné materiály k tisku.
Plán práce: t3_plán práce pro 4..pdf
VL - zápis a kontrolní otázky: VL4_t3_Přemyslovská knížata.pdf
PŘV - zápisy pro následujícícvh 5 týdnů: PŘV4_zápisy.pdf, můžete vytisknou všechny a vložit do přírodovědné složky
M - M4_souhrnné procvičování_t3.pdf
Pokud někdo nemáte možnost tisku, prosím, dejte mi vědět a já Vám materiály vytisknu a budete si je moci vyzvednout ve vchodu do školy.
2.11. M - DÚ - čti čtyřciferná čísla: PS str. 15/cv. 43, uč. str. 30 / cv. 6; dnešní zápis: M4_zápis_Čísla do 10 000.pdf

23.10.
M - dopočítat PL 3 - blok 8; uč. str. 16/ cv. 107 - najít a do školního sešitu opravit 4 chyby.
Rodiče také prosím, zda dětěm naskenují práci, kterou během těchto dní děti samy vypracovávaly. Jedná se o tyto práce:
1) PŘV - práce s textem Neživá příroda (zadáno 14.10.)
2) VL - PS strany 10 a 11
3) M - školní sešit str. 16/cv. 106 (porovnávání jednotek délky) a dnešní opravy chyb str. 16/ cv. 107
a zaslali mi na email, který jsme používali na jaře: lenkas8246@seznam.cz, děkuji.
Všem také přeji klidné prázdniny a pevné zdraví! A uvidíme, jak to od 2. 11. bude...

21.10.
AJ - zápis do školního sešitu - Numbers

 • pracovní sešit str. 10/1,2
 • natrénuj výslovnost čísel - poslechni a opakuj podle nahrávky
  Audionahrávky a zápis máte vložené v naší skupině na Skypu.
  Domácí úkol s rodokmenem mi přinesete při návratu do školy.

PŘV - materiál k tisknu nebo doplnění zápisu PRV4_třídění organismů - 21.10..pdf

21.10.
M - PL3 - písemné násobení, blok 5 a 6
M - PL2 - dělení se zbytkem, sloupec 3

20.10.
M - PL3 písemné násobení (blok 3, 4); PL 1 (písemné sčítání blok 2+; písemné odčítání blok 1-); učebnice str. 16 / cv. 106 - porovnávání jednotek délky, vypracujte do školního sešitu s dnešním datumem (20.10.)
Pokud by někdo potřeboval s čímkoliv pomoci, můžete se na Skypu obrátit na paní asistentku pod skypovým jménem annabab2007.

19.10.
AJ - vypracuj rodokmen a napiš věty dle zadání - podrobnější zadání najdeš v naší skupině na Skypu

19.10.
M - PL 3 Písemné násobení - dopočítat blok 1 a 2
pracovní listy M: PL3_Písemné násobení.pdf, PL1_písemné+a-; PL2_dělení se zbytkem.pdf
Prosím, nic nepočítejte dopředu.

ROZVRH ONLINE VÝUKY
ČJ - denně 8 - 8:20
M - denně 9 - 9:20
AJ (po + st) - 11 - 11:20
PŘV (st) - 12 - 12:20 (příp. 12:30)
VL (čt) - 12 - 12:20 (příp. 12:30)

19.10.
M - tento týden budeme procvičovat písemné násobení a učivo, které jsme probírali do minulého týdne
VL - do čtvrtka si vypracujte PS str. 10 (Slované se stěhují) a str. 11 (První sjednocení Slovanů) - ve čtvrtek si společně zkotrolujeme (co nestihneme, dám Vám pak řešení na stránky a zkontrolujete si sami ;o) používejte učebnici a zápisy v sešitě
- Třídění organismů - budeme doplňovat zápis, pokud nestihneme celý, doplníte si sami, dám Vám sem na stránky zápis vyplněný

15.10.
paní učitelku Černíkovou hledejte na Skypu podle jména DČ ZŠ Bosonohy.
VL - podle tohoto dokumentu si doplňte Váš zápis VL4_Pověsti české_čt_15.10..pdf a vypracujte kontrolní otázky
MGeo - PS přímka, polopřímka, úsečka (s.1-2), pro ty, kteří mají sešit ve škole, zde jsou skeny: PSGeo_s.1.pdfPSGeo_s.2-3.pdf
M (čt+pá) - PL1 písemné +/- blok 1+; PL2 dělení se zbytkem sloupec 1

14.10.
AJ - vypracujte cvičení v pracovním sešitě:

 • str.7/cv.2 - procvičíte si použití HER a HIS
 • str.8/ cv.2 doplníte věty podle obrázku, jako nápovědu můžete použít Pollyin rodokmen v učebnici na str. 9

ONLINE VÝUKA
online výuka bude tentokrát probíhat denně ve 20minutových blocích přes Skype. Rozvrh Vám ještě upřesníme.
Na Skypu mě najdete nově pod jménem Lenka Simandlová ZŠBoso. Děkuji.

Dobrý den,
pro vytvoření skupiny pro výuku AJ je potřeba, abyste mne do pondělí kontaktovali na Skype - naleznete mne pod jménem Anna Nádvorníková ZŠBosonohy. První on-line hodina proběhne v pondělí v 11hod.
Děkuji Anna Nádvorníková

14.10.
PŘV4: Horniny, půda, Slunce - přečtěte si a podtrhejte si zápis, který máte z minulého týdne, podle tohoto dokumentu: PŘV_zápis.pdf, vypracujte práci s textem (do 21.10.)
M - do školního sešitu vypracujte slovní úlohy (pouze výpočet a odpověď, dnešní datum): uč. s.18/3, 4, 5 a s.19/15, 19

13.10.
M - do školního sešitu vyracovat 2 cvičení z učebnice: str. 20/24 (písemné násobení), str. 20/30 (písemné +/-)
Empík cyklista - odkazy pro přípravu
procvičování testů: http://www.dopravnihristebrno.cz/testy/1-stupen-zakladnich-skol/
mapa DH Riviéra: http://www.dopravnihristebrno.cz/mapa-hriste/
DV - cyklista: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/animovana-dopravni-vychova/9-cyklista
dopravní značky: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/dopravni-znacky/dopravni-znacky-upravujici-prednost

12.10.
ČJ - opakovat ze sešitu ČJ 1 ze dne 12.10. (uč. str. 24/1a)
brožurka Pětiminutovky str. 14 - dokončit
brožurka VS str. 10 - ústně
M - písemné násobení, do školního sešitu vypracovat uč. str. 18/cv. 2
VL - PS str. 12 - 13 (dokončit, do pondělí 19.10. - sešity mám dnes vybrané, děti je dostanou zítra)
pro chybějící: M - písemné násobení (uč. str. 18/2, 19/13,14 - připomenout si písemné násobení bez přechodu i s přechodem); VL - PS str. 12-13 (Velká Morava)

Shrnutí učiva 5. - 9. 10. 2020 (pro chybějící)
M - převody jednotek: (https://www.basic.cz/prevody-jednotek/); (https://eshop.dyscentrum.org/fotky9300/fotos/_vyr_716Jednotky.jpg)
počítání s jednotkami: M4_Převody jednotek.pdf
Geo - bod, přímka, polopřímka, úsečka
VL - Sámova říše (VL4_Sámova říše.pdf) a Velkomoravská říše (VL4_Velká_Morava.pdf)
- neživá příroda - minerály: PŘV4_Minerály.pdf

9.10. Nová opatření pro školy
Vážení rodiče,
dnešním dnem vstupují v platnost nová opatření pro školy. Naší školy se týkají tato:
dočasné přerušení činnosti všech kroužků,
úprava stravování žáků ve školní jídelně,
spojení podzimních prázdnin s vyhlášenými dny volna - celý týden 26. - 30. 10. 2020 (pouze pro ZŠ).
Více informací najdete na stránkách školy - aktuality.

9.10.
PČ - na navázání draka donést: režnou nit nebo jutový provázek (20m), kdo ještě nedonesl tak i hladký klacík asi 20cm
M - dokončit samostatnou práci ve školním sešitě (převody jednotek)

8.10.
čj
brožurka Slovní druhy str. 9 , 12
ČJ 1 - brožurka Pětiminutovky - str. 48/poslední sloupeček (vypsat 12 slovních spojení)
VL - vypracovat kontrolní otázky k Velké Moravě; v pondělí 12.10. test Pravěk, Keltové.
PŘ - st 14.10. minutka podzim

5.10.
VL - vypracovat do sešitu kontrolní otázky k Sámově říši
ve středu minutka z matematiky (násobení typ 60x9, násobení 10, dělení se zbytkem + zkouška, zaokrouhlování, písemné sčítání a odčítání, polovina/pětina/sedmina z...)
AJ: v úterý 6.10. test - Unit1 + hláskování

Anthropos (úterý 6.10.)
kdo ještě nezaplatil, v pondělí přinést 45,-Kč (týká se asi 3-4 dětí)
odjezd v 8:02, sraz před školou nejpozději v 7:50
s sebou: roušku, šalinkartu nebo 2 jízdenky na 90 minut, batůžek, deštník nebo pláštěnku, svačinu, pití, úkolníček, pouzdro
návrat: mezi 12:00 - 12:35

Omluvenky z vyučování (jednodenní)
připomínám, že v omluvenkách, kdy žák/yně odchází během vyučování sám/a, je nutné tuto informaci v omluvence vždy uvádět. V opačném případě není z důvodu bezpečnosti možné žáka/yni z vyučování uvolnit. Děkuji za pochopení, LSi.
vzor: Omluvenka z vyučování_vzor.pdf

2.10.
ČJ - ústně zopakovat po str. 19
brožurka Slovní druhy str. 8 - dokončit
brožurka VS - str. 6
M - DÚ-lísteček, oprava minutky
procvičovat násobilku, písemné sčítání a odčítání, dělení se zbytkem (onlinecviceni.cz)
Navrhnou a zpracovat svůj návrh pro projekt Participativní rozpočet do škol (viz https://skoly.damenavas.cz/vice-informaci/)

30.9.
M - oprava minutky
Zítra 1.10. Empík cyklista: výuka se koná za každého počasí; s sebou: batůžek, pláštěnku, svačinu, pití, pouzdro, deníček, přezůvky, cyklistickou přilbu, roušku, vhodné oblečení a obuv (uzpůsobit aktuálnímu počasí); od školy odjíždíme v 8:35, návrat kolem 12:30 na oběd.

25.9.
M: DÚ - lísteček + kdo nedokončil PS 10/32 (do út 29.9.); příští týden začneme s úvodními minutkami (násobení a dělení, dělení se zbytkem, písemné +/-)
v úterý přinést sešity na minutky do PŘV a VL (2 x 524)
kdo ještě nepřinesl, prosím, 45,-Kč na Anthropos a návratku na cestu za poznáním a návratku naTuristický pochod (najdete na stránkách školy, aktuality)
VL - dokončit zápis Slované + vypracovat kontrolní otázky
PŘV - ve středu 30.9. úvodní minutka Živá a neživá příroda - třídění přírodnin
Empík cyklista (čt 1.10.) - výuka se koná za každého počasí; s sebou: batůžek, pláštěnku, svačinu, pití, pouzdro, deníček, přezůvky, cyklistickou přilbu, roušku, vhodné oblečení a obuv (uzpůsobit aktuálnímu počasí)
ČJ
brožurka Pětiminutovky - dopsat strany: 1, 2, 3, 4, 18, 19, 22, 23 a na 26 straně napsat pád podsatných jmen

24.9.
AJ: PS str.3,cv.2
ČJ - zopakovat slovní druhy podle sešitu "Slovní druhy"
brožurka VS - máme hotové strany 1,2,3,4,5,7,8,11,15,16,17,18,23.

23.9.
Přinést 45,-Kč na Anthropos (půjdeme v út 6.10.)
Koupit fix na mazací tabulku.
M - DÚ lísteček (sčítání, odčítání, dělení se zbytkem)

22.9.
AJ: PS str.2, cv.1 - namaluj obrázky podle instrukcí

18.9.
ČJ - brožurka VS str. 11/ a, b, c, d, e
brožurka Pětimin. str. 4/celá strana
M - souhrn za týden 14.-18.9.
po - ve školním sešitě pamětné dělení s rozkladem (vysvětlení a procvičení)
út - zaokrouhlování čísel na desítky a stovky, procvičování v PS: str. 2/cv. 7, 6, str. 3/cv. 12
čt, pá - čísla do 1000: PS str. 2/8, 3/13, 4/16, 8/28
VL (14. a 17.9.) - Pravěk - uč. str. 5 - 7

17.9.
Platby za školní družinu ve výši 1000,- na školní rok posílejte na stejný účet a stejný variabilní symbol jako jste platili pomůcky.

ČJ 2 - str. 10/ 2a, velké písmeno obtáhnout zeleně
str. 10/ 3 seřadit jména podle abecedy

Ústně - zopakovat vlastní jména (velká písmena) a řazení slov podle abecedy

brožurka VS - str. 7/ a, b, c , d, e

15.9. / ČJ - ze sešitu BFLM si zopakuji vyjm. slova po S, po V a po Z+ slova příbuzná
V brožurce VS - str. 2,3,4,5 dopsat všechna cvičení
Žákům, kteří jsou nemocní budou brožurky dnes dodány po spolužácích.
Zopakovat tvrdé a měkké slabiky, základní skladební dvojice (viz. sešit ČJ 1)

17.9.
M - školní sešit, dokončit PL - jen tabulka pamětné násobení
středa 16.9.: cvičení v přírodě - s sebou batoh, pití, svačina, pláštěnka/deštník, vhodné sportovní oblečení a obuv

ČJ - ze sešitu BFLM si zopakuji vyjm. slova po M a po P+ slova příbuzná.

10.9.
ČJ - ze sešitu BFLM si zopakuji vyjm. slova po L + slova příbuzná.
M: PS , str.4/cv. 14, 15
obalit PS do matematiky a vlastivědy

9.9.
ČJ - ze sešitu BFLM si zopakuji vyjm. slova po B + slova příbuzná.
Na páteční VV si přinést 20 listů ze stromů (velikost dlaně) a kufřík.
Zítra 10.9. od 17:00 třídní schůzky, prosím roušky, děkuji LSi.

11.9.
ČJ - v pondělí si přinést 4x sešit 523, sešit BFLM a sešit Slovní drhy, přes víkend procvičit
M - procvičovat násobení a dělení do 100, násobení do 1000 (typ příkladů 7x60) - onlinecviceni.cz;
Od pondělí se učíme podle platného rozvrhu.
Ve čtvrtek 10.9. proběhnou od 17:00 třídní schůzky.

3.9.
pátek: AJ, AJ, M, TV (obuv a oblečení do TV), PŘV (bez složky)
M: procvičovat násobení a dělení do 100, násobení do 1000 (typ příkladů 7*60)

2.9.2020
Obalit a vyplnit ŽK - str. 1, podepsat třídní schůzky 10.9. (str. 31).
Obalit všechny učebnice, které jsme si dnes rozdávali.
Zítra 3.9. končíme ve 12:35; s sebou pouzdro, deníček/úkolníček, ŽK, učebnici M.

Všem přeji krásné prázdniny plné sluníčka a krásných zážitků :o)

Pomůcky pro 4. ročník: Pomůcky 4. ročník.docx

Dobrý den, děti, které zůstaly doma, dostanou v pátek s vysvědčením materiály, ktedé si vlepí do sešitu "Slovní druhy". Tento sešit budou potřebovat do 4. třídy. Pro nalepení je nutné půjčit si sešit od spolužáků, aby děti věděly, jak se jednotlivé listy lepí.

22.6.
Co a jak tento týden:
st 24.6.: deskové hry, organizační záležitosti
čt 25.6.: ozoboti, odevzdání klíčů od skříněk (v nich si děti nechají jen přezůvky na pátek)
pá 26.6.: vysvědčení, končíme v 9:40, s sebou: sloha na vyvědčení, taška/batůžek na přezůvky (vezmou si domů), pití, svačina (?)

19.6.
M - PL dělení se zbytkem, sloupec 43 a 44
PL Koumák (Ti, kteří nestihli ve škole)
AJ PS 78/1 - odhad a měření
V úterý 23.6. se budeme fotit ;o)

18.6.
Zítra budeme vybírat učebnice AJ a ČJ a vyklízet skříňky ve třídě - s sebou si děti vezmou pevnou tašku na věci ze skříňky.
Donést domácí úkoly: PL Dělení se zbytkem, PL Koumák.

17.6.
DÚ - dokončení samostatné práce (do pátku 19/6):
1) PL dělení se zbytkem (sloupec 41 a 42)
2) PL Koumák (str. 93/ 5, 6)
3) AJ PS str.77 - odpovědět na otázky

ČJ - str. 93 předložky, str. 94 spojky - ústně

M - procvičujeme dělení se zbytkem: Dělění_se_zbytkem_1.pdf
AJ - str. 77/celou větou odpověz na otázky (podle Tebou vybarveného obrázku)

16.6.
PL Koumák, str. 92 (do 17.6.)
Zítra si s sebou vzít staré tričko nebo zástěru (není-li ve škole).
Lísteček ředitelské volno (kdo ještě nepřinesl, už je dvě děti).

15.6.
Lísteček ředitelské volno (kdo ještě nepřinesl)
M - dú: dokončit tabulky dělení se zbytek 8, 9 (PL v sešitě č. 2)
AJ PS: 74/2; 77 jen vybarvit obrázek
PL Koumák, str. 92 (do středy 17.6.)
Zítra a pozítří si s sebou vzít staré tričko nebo zástěru (není-li ve škole).
Zítra, bude-li příznivé počasí, půjdeme ven. S sebou: češtinu v samostatné tašce, sportovní oblečení a obuv, pouzdro, podložku/desky na podložení papírů, pokrývku hlavy, batůžek/aktovku, karimatku/deku, pláštěnku/deštník, sprej proti klíšťatům (nasprejovat se již při odchodu z domu a poté podle potřeby v terénu), svačina, dostatek pití, roušky a sáček, vlhčené ubrousky.
AJ (pro ty. co jsou doma) - učebnice str. 59/oblečení v modrém rámečku+obrázek pod rámečkem - do sešitu napsat otázku a odpověď (podle dětí nahoře stránky: Whose (sock) is it? It is (Jack´s sock)...

12.6.
Přihlášení žáků do školy ve dnech ředitelského volna
Vážení rodiče, jak bylo oznámeno na stránkách školy, potřebujeme vědět, kolik žáků přijde do školy v pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. 2020. Na tyto dny bylo vyhlášeno ředitelské volno z důvodu školení pro pedagogy. Zájem o přihlášení vašich dětí prosím vyjádřete co nejdříve - děti dnes ode mne dostanou lísteček, který prosím vyplňte a děti mi v pondělí odevzdají, děkuji. LSi.

11.6.
Zítra, tj. v pátek 12. 6. proběhne výuka venku.
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pouzdro, podložku/desky na podložení papírů, pokrývku hlavy, batůžek/aktovku, karimatku/deku, pláštěnku/deštník, sprej proti klíšťatům (nasprejovat se již při odchodu z domu a poté podle potřeby v terénu), svačina, dostatek pití, roušky a sáček, vlhčené ubrousky.

10.6.
MGeo (do 11.6.) - doplnit a opravit pracovní list (pouze cvičení 1-7 na první straně!!!; druhou stranu nedokončovat, prosím).
Zítra si vyberu učebnice matematiky (2.díl), prvouky a čítanky.
Zítra budu dětem, které zaplatily, vracet peníze za fotografie k svátku matek.
AJ - DÚ: pracovní sešit AJ_10_6.pdf (pro ty. kteří jsou doma ;o)
MGeo - procvičujeme geometrii: M3Geo1.pdf, M3Geo2.pdf, M3Geo3.pdf, M3Geo4.pdf :o)
Info: v pondělí 29.6. a v úterý 30.6. je pro žáky školy vyhlášeno ředitelské volno. Školní rok tedy bude ukončen vysvědčením v pátek 26. 6. 2020. Pokud potřebujete, aby Vaše dítě do školy docházelo i v těchto dnech, prosím vyplňte a odevzdejte formulář na stránkách školy - aktuality.

9.6.
M - zítra (ve středu) si s sebou vzít trojúhelník s ryskou, kružítko a dlouhé pravítko + ořezané tužky, budeme rýsovat...
ČJ - zopakovat si podstatná jména, přídavná jména a zájmena
ČJ 2 - sešit na polovinu a vypsat osobní a ukazovací zájmena

8.6.
ČJ - opakovat slovní druhy, vyjmenovaná slova uč. str. 89/ ústně
M - pracovní list dělení se zbytkem (7,8,9,10), souhrnně procvičovat na onlinecviceni.cz
AJ (pro děti, které jsou doma) - slovíčka oblečení (uč. str. 56 - modrý rámeček) - přepsat do sešitu + překlad; PS str. 73/cv. 2 + oblečení vybarvit podle tohoto zadání: brown trousers, yellow T-shirt, rainbow socks, red skirt, black shoes, purple jumper

5/6
Na pondělní matematiku procvičujete: násobení a dělení (malá násobilka), +/- do 100 s přechodem desítky (68+5, 53-7), písemné sčítání a odčítání, geometrii (přímka, polopřímka, úsečka), slovní úlohy.
AJ - DÚ: dokončit PL (týká se jen několika dětí)

4/6
Krásné slunečné odpoledne,
instrukce k zířejšímu dni:
zítra, tj. v pátek 5. 6., bude-li příhodné počasí (bez deště), proběhne výuka venku.
Děti si s sebou z předmětů vezmou pouze ČESKÝ JAZYK (nejlépe v samostatné tašce, protože, půjdeme-li ven, nechají jej ve skříňce), jiné předměty nechají doma, dostanou z nich pracovní listy (i pokud zůstaneme z důvodu deště ve škole).
S sebou: český jazyk v samostatné tašce, sportovní oblečení, pokrývku hlavy, batůžek/aktovku, karimatku/deku, pláštěnku/deštník, sprej proti klíšťatům (nasprejovat se již při odchodu z domu a poté podle potřeby v terénu), pouzdro, podložku/desky na podložení papírů, svačina, dostatek pití, roušky a sáček, vlhčené ubrousky.
Bude-li pršet již od rána, výuka se uskuteční uvnitř :o(

Konzultační hodiny: středa 10.6.
na tomto odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MT-uxBASFdOJHqAOoz-ZWYxsNSxrF7DfLX6kS96YLZU/edit?usp=sharing se můžete přihlásit na termín konzultačních hodin, které proběhnou online přes Skype.
V případě, že Vám žádný z časů nebude vyhovovat nebo si jej nestihnete rezervovat, je možné se se mnou domluvit na jiném dni, případně se se mnou spojit emailem (simandlova@skolabosonohy.cz) nebo telefonicky (547 227 171; denně 7:05 - 7:30, 13 - 14:30).
S pozdravem a přáním krásných dní Lenka Simandlová.

3/6
M - dú (do pátku 5.6.): dělení se zbytkem 4 a 5 (PL ve školním sešitě č. 2)
AJ - pouze podepsat a zítra přinést test z předložek in/on/under. Opravu nedělat.
Podepsat ŽK str. 31 (termín konzultačních hodin a známky 2. pololetí).
Děkuji, LSi.

2/6
M - dokončit tabulky PL dělení se zbytkem (dělení 2, 3) - vloženo ve školním sešitě
Příští týden ve středu 10.6. se uskuteční individuální konzultační hodiny přes Skype v čase 14:00 - 17:00 (případně podle individuální potřeby i v jiný den).
Příští týden také budu některým dětem vracet peníze za fotografie k svátku matek.

1/6
Krásné pondělní ráno všem :o)
vkládám práci pro tento týden (pro děti, které zůstaly doma):
nové učivo: M3_t12+13_Dělení_se_zbytkem.docx
souhrnné procvičování: M3_t12_souhrnne_opakovani.docx
Přeji hezký zbytek dne a krásný den dětí ;o)
AJ3
PS str. 67 dokončit (vybarvit obrázek a dopsat text)
PS str.68/2 - nakreslit sebe a své alespoň dva kamarády

ČJ
ČJ1 - uč. str. 72/3
Procvičování slovních druhů str. 85 - tabulka

29.5.
ČJ
ČJ1 - 78/3, 81/5

28/5
M3_DÚ: PL Převody jednotek času, PL str. 31, dokončit 2. a 3. sloupec (do pondělí 1.6.); procvičovat násobení a dělení

26.5.
Dobrý den, učivo za dnešní den:
M: jednotky času M3_t11_Jednotky_casu.pdf - hlavní téma týdne, vypracované pošlete ke kontrole
PRV: zapsat do sešitu PRV3_Třídění organismů.pdf - učivo tohoto a příštího týdne
ČJ: procvičovat vyjmenovaná slova (http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&pg=4#selid)

25.5.
Dobré odpoledne,
vkládám souhrnné procvičování pro tento týden (pro děti, které zůstaly doma): M3_t11_souhrnne_opakovani.docx, vypracované pošlete ke kontrole, děkuji. LSi.

23.5.
Velká pochvala všem dětem za přinesení vypracovaných věcí do českého jazyka a prvouky.

22/5
Krásný slunečný den Vážení rodiče a milé děti,
v tomto dokumentu Informace pro rodiče.pdf naleznete souhrn informací k pondělnímu návratu dětí do školy. Současně chci rodiče a děti, které zůstávají doma i nadále, informovat, že z organizačně-technických důvodů nebude možné nadále zachovat telekonference :o( budete-li však cokoliv potřebovat, kontaktujte mě emailem nebo telefonicky a individálně se domluvíme...
Práce pro žáky, kteří zůstávají doma, bude i nadále zadávána na stránky třídy (jakoby byli nemocní).
Vypracované práce z matematiky mi i nadále zasílejte ke kontrole na email, děkuji ;o) U souhrnných procvičování bych byla ráda, aby tuto práci děti vypracovávaly výhradně samy (jde o učivo, které jsme již "probírali"), případně využili již vypracovaných materiálů a tyto rodiči neopravené práce, abyste mi posílali, abych věděla, co dětem jde a co jim naopak dělá problémy...
Vám všem, rodičům i dětem, chci také velice poděkovat za Vaši spolupráci, snahu a zodpovědnost během dálkové výuku, velmi si toho vážím (a určitě nejen já)!
Mějte se krásně, pevné zdraví a v pondělí se na Vás moc těším,
s pozdravem Lenka Simandlová :o)

21.5. AJ
Dobrý den, děti!
Dnes jsem vám připravila v jazykové učebně sadu cvičení - Angličtina10. Cvičení jsou zaměřená na popis. Tak se s chutí můžete pustit do práce. Jsou to poslední cvičení, které vám posílám domů do karantény:-)
Mějte se hezky, těšíme se na vás ve škole
AN

21.5.
ČJ
dnes si zopakujte vyjmenovaná slova a opakujte si o podstatných jménech
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

Někteří žáci neodevzdali do zádveří školy vypracované úkoly. Platí to i pro ty, kteří přijdou v pondělí do školy.
Také čekám na dokončení úkolů v Jazkykové učebně. Nezapomeňte je vypracovat, někteří tak stále neučinili.

20.5.
ČJ
V jazykové učebně máte zpřístupněný úkol "ČJ 20.5".

18.5.
M3_t10
Krásné dobré ráno všem ;o)
máme tu další týden a co nás v něm čeká?
M - pamětné dělení s rozkladem: M3_t10_Pamětné dělení s rozkladem.pdf nebo M3_t10_Pamětné dělení s rozkladem.docx;
M - souhrnné procvičování: M3_t10_souhrnné opakování.pdf nebo M3_t10_souhrnné opakování.docx;
MGeo - jednoduché konstrukce pomocí kružítka, příprava na rýsování trojúhelníků: PS str. 42 (v pátek zde opět vyvěsím vypracovanou práci ke kontrole).
Mějte se hezky a těším se na Vás na dnešní telekonferenci ;o) LSi

ČJ
Připomínám, abyste nezapomněli do školy zanést úkoly, které jste v průběhu učení na dálku vypracovávali. Do obálky dejte i sešit do Čtení, sešit BFLM si nechejte u sebe.
Platí to pro všechny, i pro ty, kteří se vrátí od 25.5. do školy.

nyní si zopakujte vše k vyjmenovaným slovům
https://www.onlinecviceni.cz
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

pak si zopakujte u sloves mluvnické kategorie, tj. osobu, číslo, čas
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Slovesa#selid

15.5.
Materiály k pondělní hodině: M3_t10_Pamětné dělení s rozkladem.pdf nebo M3_t10_Pamětné dělení s rozkladem.docx
MGeo: řešení M3_PSGeo_prostorová orientace.pdf
Hezký víkend přeje LSi.

ČJ
V jazykové učebně máte zpřístupněné cvičení "ČJ 15.5."

V zádveří školy máte nachystanou krabici s nápisem "3. třída". Do ní v dopoledních hodinách od 9-13 hodin od pondělí 18.5. do středy 20.5. doneste některý den vše, co jste vypracovali do českého jazyka za dobu, co vypracováváte úkoly z domova. Odevzdejte i obsah z knížky, kterou jste přečetli.
Zazvoňte na paní hospodářku, otevře vám.
Vše dejte do obálky, aby se vaše věci neroztrousily různě po krabici. Tuto obálku podepište.

Zároveň si pořiďte také sešit číslo 520, budeme jej potřebovat na slovní druhy. Tento sešit si pořiďte všichni, i ti, co do školy nepůjdou. Budeme do něj lepit tak, jak jsme lepili do sešitu BFLM.

14.5. AJ
Dobrý den, děti!
V jazykové učebně máte zpřístupněné další úkoly v záložce Angličtina9.
Tento týden máte z on-line hodin za domácí úkol namalovat na papír nebo do sešitu postavu zločince. Musí být poznat, zda je vysoký nebo malý, tlustý nebo tenký, zda má dlouhé nebo krátké vlasy a zda jsou jeho vlasy černé, hnědé nebo blond. V příští hodině zveřejním zatykač a jsem zvědavá, kolik zločinců se mi podaří pochytat:-)

Příští týden budou mít obě skupiny telekonferenci v úterý, tak nezapomeňte mít obrázek nachystaný.
1.skupina - 10hod.
2.skupina - 11hod.
. Mějte se moc hezky AN

14.5.
ČJ
Děkuji všem rodičům, kteří pomohli dětem připojit se na Skype hodinu.

Dnes nás čeká procvičení abecedy, ZSD, podstaných jmen a sloves.
napiš datum a číslo cvičení:
uč. str. 79/4a - napiš slova podle abecedy,
uč. str. 79/2 - opiš první větu, podtrhni ZSD, vyber všechna podstatná jména a slovesa a urči pád, číslo, rod a osobu, číslo, čas.

13.5.
Dnes se sejdeme na skype v 9 hodin.

ČJ
učebnice str. 81/7 - vyber si 7 slovních spojení a pokus se utvořit věty. Toto cvičení napiš na papír, opět datum a číslo cvičení.

11/5
Milí rodiče,
na stránkách školy: https://skolabosonohy.cz/zs/aktuality najdete dotazník týkající se přítomnosti žáků ve škole od 25.5. Děkujeme za vyplnění. LSi

M3_t9
Krásný den :o)
vkládám práci pro tento týden:
1_dělení násobků deseti: M3_t9_Dělení násobků deseti.pdf nebo M3_t9_Dělení násobků deseti.docx
2_souhrnné procvičování: M3_t9_souhrnné opakování.pdf nebo M3_t9_souhrnné opakování.docx
3_geometrie: v geometrii si tento týden procvičíte Vaši prostorovou představivost, a to v PS na stranách 13, 22, 34 a 48 (geometrii mi posílat nemusíte, v pátek večer sem vložím vyřešené stránky ke kontrole).
Jinak mějte krásný týden a kdyby cokoliv, ozvěte se, LSi.

11.5. - 12.5.
ČJ
Nejprve si procvičte vyjmenovaná slova, ve kterých si myslíte, že nejvíc chybujete
https://www.onlinecviceni.cz

v Jazykové učebně máte úkol "ČJ 11.5." Je zde křížovka, jakmile ji vyluštíte, dozvíte se, o čem budete číst článek ve čtení. Tak s chutí do toho!

ČT
Vkládám úkol k vyplnění. Máš tam spoustu úkolů, můžeš si to rozdělit i na úterý.čtení, 11.5..pdf
Zároveň zde máte list na napsání obsahu z knížky, kterou jste si přečetli. Napište do konce týdne. KNIHA.pdf

Nezapomeň si zkontrolovat čtvrteční cvičení, napiš počet chyb a opravu správné i-y čj 81-5, 7.5..docx

Nic nemusíte posílat mailem. Vše, co jsme doposud vypracovávali, budete příští týden odevzdávat.

M3_9/5
Materiály k pondělní hodině matematiky: M3_t9_Dělení násobků deseti.docx nebo M3_t9_Dělení násobků deseti.pdf. S pozdravem Lenka Simandlová.

7.5.
M
Dobrý podvečer ;o)
vkládám ke kontrole geometrii: M3Geo_Střed úsečky.pdf. a všem Vám přeji hezký prodloužený víkend, LSi.

AJ
Dobrý den, děti,
v jazykové učebně jsem vám zpřístupnila další cvičení k novému učivu - Angličtina8. Kdo ještě nemá, dokončete si úkoly v záložce Angličtina7. Příští týden opět proběhnou hodiny AJ na telekonferenci v úterý a ve čtvrtek v 10hod..
Přeji vám hezký prodloužený víkend
AN

7.5.
ČJ
víte, proč máte tento úkol?
Maminka.docx
Moje maminka.docx
vyplněný list neposílejte zpět emailem.

Na papír napiš cvičení 81/5, napiš datum a číslo cvičení.

PRV
přečti si nahlas str. 41 a zapamatuj si rozdíl mezi přírodninou živou a neživou
pak nalistuj str. 49 a přečti si základní podmínky života na Zemi

6.5.
ČJ
Dnes máte připraveno cvičení v Jazykové učebně "ČJ 6.5".
Přiládám správné řešení včerejšího úkolu správné i-y čj 80-2, 5.5..docx

5.5.
ČJ
Dnes si procvičíme opět psaní. Budeme pracovat s učebnicí.
uč. str. 80/2 - cvičení napište na papír, napiš datum a číslo cvičení.

Na stránky vám vkládám materiály k procvičování vyjmenovaných slov. Je to dobrovolné procvičování. Kartičky si rozstříhej podle návodu, ale nelep, ať si cvičení můžeš procvičit několikrát.
PL - vyjmenovaná slova B.pdf
PL - vyjmenovaná slova L.pdf
PL - vyjmenovaná slova M.pdf
PL - vyjmenovaná slova P.pdf
PL - vyjmenovaná slova S.pdf
PL - vyjmenovaná slova V.pdf
PL - vyjmenovaná slova Z.pdf

ČT
Nezapomínejte každý den nahlas nejméně 10 minut číst, ať jsou z vás výborní čtenáři.
Už máte přečtenou knížku? Příští týden vám budu vkládat list, na který můžete napsat, o čem jste četli.

Také se nezapomeňte připojit na Skype.

5.5.
Dobrý den, děti,
těším se na první skupinu na úterní hodině angličtiny v 10hod. na telekonferenci - připojení a heslo zůstává stejné.
Nezapomeňte na domácí úkol - v pracovním sešitě str.98/1 - domaluj obrázek podle instrukcí v textu.
AN

4.5. 2020
Konzultační hodiny s ředitelem školy ve čtvrtek 7. 5. v 17.00 hodin
Vážení rodiče, nabízím vám možnost připojit se opět ke konzultačním hodinám tento týden ve čtvrtek 7. 5. od 17.00 hodin. Připojení bude otevřené od 16.55 hodin na stránkách školy - aktuality. Doufám, že tento den už budu mít nějaké informace o postupném otevírání škol. Zatím žádné nemám.
Budu se na vás těšit. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

4.5.
M3Geo: prezentace střed úsečky M3Geo_t8_střed úsečky.pdf

ČJ
Dobré ráno děti, vítám vás po prodlouženém víkendu.
Dnes si nalepte vyjmenovaná slova po Z, vybarvěte obrázky a podtrhněte všechna slova tak jako vždycky.
Naučte se je.
Zároveň si zopakuj řady všech vyjmenovaných slov a procvičte je na počítači.
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPS1.htm

Čtení
čítanka str. 96
budete potřebovat sešit do Čtení vezměte si čítanku na str. 96, nejprve přečtěte potichu a potom rodičům nahlas.
Čtete pozorně, bude plnit úkoly. čtení 4.5., str. 96.docx

Pokuste se během pondělí a úterý připojit na Skype, abychom mohli společně zrealizovat společnou hodinu Prvouky, na Skype najděte 3. třída Bosonohy .
Termín hodiny vám napíši podle toho, jak se stihnete připojit.

M3_t8_4/5/20
Krásné dobré ráno, třeťáci ;o)
Doufám, že jste si užili prodloužený víkend a načerpali síly do nového týdne. A co nás tento týden čeká? Budeme dělit čísly 10 a 100, v geometrii se naučíme konstruovat střed úsečky a opět si procvičíte probrané učivo.
Materiály pro tento týden:
nové učivo: M3_t8_dělení čísly 10 a 100.docx, M3_t8_dělení čísly 10 a 100.pdf
souhrnné procvičování: M3_t8_souhrnné opakování.docx, M3_t8_souhrnné opakování.pdf
geometrie: PS str. 41/celá
Dnes se na Vás od 9:00 opět těším na online hodině ;o) Údaje k přihlášení naleznou rodiče v emailu.
Mějte se krásně, LSi.

30/4 M
Dobrý podvečer, zde naleznete slíbenou geometrii z tohoto týdne ke kontrole: M3Geo_PSstr.40_řešení.pdf
V pondělí budeme na hodinách matematiky probírat 2 témata:
1) dělení čísly 10 a 100; materiál k vytištění zde: M3_t8_dělení čísly 10 a 100.docx nebo ve formátu pdf zde: M3_t8_dělení čísly 10 a 100.pdf - prosím, pouze vytiskněte, ale děti, ať NIC NEVYPLŇUJÍ (ale mohou si přečíst)
2) geometrii - střed úsečky: děti by měli mít nachystaný PS, ořezanou tužku, kružítko, pravítko, gumu, žlutou a modrou pastelku.
Mějte se hezky a všem přeji příjemný prodloužený víkend, LSi ;o)

čtvrtek 30. 4.
Pokud se chystáte během víkendu vyrazit na procházku, můžete využít stopovací hru s kvízy, která je připravená pro čtvrťáky.
Začátek bude připraven na spojnici ulic Rušná a Mlaty. Zde naleznete v eurofólii průvodní list a instrukce. Trasa je dlouhá asi 3 km a vede po cestách i mimo ně. Je dobré mít tenisky. Konec trasy je na kopci u vodárenského objektu, kde si děti mohou za odměnu vzít semínka na vysetí do zahrádky.
Zde máte také mapku startu a průvodní list, který si můžete vytisknout předem.
Trasa je vyznačena fáborky. Cestou najdete 14 stanovišť s kvízy. Jejich výsledky je třeba podle pokynů na průvodním listu doplnit do tabulek, aby vám vyšla tajenka. V cíli se potkáme a tajenku mi povíte. Na trasu můžete vyrazit také kdykoli během víkendu (pouze v pátek po 17:00 na konci trasy nebudu.).
Přeji všem hodně štěstí! A doporučuji vzít si s sebou na trasu mobil, je tam spousta krásných rostlin a živočichů. Budu ráda, když mi pošlete nějaké fotky, čeho jste si cestou všimli.
Zuzana Del Favero

30.4. AJ telekonference v 10hod. - přístup a heslo zůstává stejné jako minule

30.4. AJ Dobrý den, děti!
Dneska čeká telekonference AJ druhou skupinu. E-mail, koho se to týká, a přístupové heslo dostaly rodiče e-mailem. Budu se na vás těšit v 10hod.
Po hodině vám zpřístupním cvičení v jazykové učebně, abyste si mohly učivo procvičit.
Přeji krásný den a užijte si čarodějnice!
AN

29.4 - 30.4.
tentokrát máte na splnění úkolu dva dny
ČJ
Dnes dokončíme vyjmenovaná slova po V.
Opět budete potřebovat sešit BFLM. Vybarvěte poslední obrázky a podtrhněte poslední slova, která nám zbývají. Pozor na předponu vy-, vý-. Víš, jak si to musíš odůvodňovat? Již jsme to stejné dělali s předponami na začátku školního roku. Kdyžtak si to najdi v učebnici, určitě si vzpomeneš.
Procvičte si :
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/vyber.htm

Vkládám vám pracovní listy k aktuálnímu tématu. Víte, co se děje 30. 4. každý rok? Až vám rodiče vytisknou projekt, tak se to dozvíte.PL_čarodějnice-projekt.docx
Tento projekt nemusíte posílat vypracovaný, ale schovejte si ho a ukážete mně jej, až se vrátíme do školy.
Ještě vkládám jeden pracovní list, tento je dobrovolný: PL - Můj KOUZELNÝ lektvar.docx

ČT - nezapomínejte každý den nahlas alespoň 10 minut číst, až se uvidíme, tak ať vám to hezky jde.

Všechny vás moc chválím, protože moc pěkně pracujete a úkoly plníte pečlivě. Mám z vás radost.

28.4.
PRV
v Jazykové učebně máte nachystané úkoly do Prvouky. Platí to, co pro český jazyk - už je tam nová záložka "Prvouka" a v ní cvičení PRV 28.4.

ČJ
dnes budeme pokračovat ve vyjmenovaných slovech po V. Opět budeme potřebovat sešit BFLM.
Tentokrát si přečtete dalších 6 vyjmenovaných slov, na kartičkách zvýrazněte a v textu podtrhněte slova tak, jak jste dělali v předešlých cvičeních.

opět si procvičte:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/rada/cviceniV1.htm

zkontrolujte si také úkol ze včerejšího dne, napište počet chyb a opravu:

Vkládám opravu dokumento správného řešení! Děkuji za pochopení.
správné i-y_čj 76-2, 27.4..docx

.
M_t7_27/4-30/4
Krásné dobré ráno, třeťáci ;o)
dnes se na Vás těším na telekonferenci (odkaz a heslo najdou rodiče v emailech).
A zde najdete práci pro tento týden:
po+út: písemné násobení do 1000 M3_t7_písemné násobení do 1000.docx
st+čt: geometrie - přenášení a porovnávání úseček M3Geo_t7.docx
souhrnné procvičování pro tento týden: M3_t7_souhrnné opakování.docx

ČJ
Dobré ráno, máme tu nový pracovní týden a hned se pustíme do práce.
Připravte si sešit BFLM.
Tam se podívejte na dvě tabulky, které máte nalepené. Vše důkladně pročtěte, vezměte si pastelky a podtrhněte si tak, jak jsme zvyklí. Pak se podívejte na první trojici slov, zvýrazněte je zelenou pastelkou, jednotlivá slova podtrhněte modrou a oranžovou. Vybarvěte také první 3 obrázky.

Přečtěte si význam jednotlivých slov: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/prezentace/knihaV.html

učebnice 76/2
napiš první 3 řádky, ale:
papír si rozděl na polovinu, do první poloviny napiš slova, kde doplníš -i, do druhé poloviny napiš slova, kde doplníš -y, samozřejmě piš celá slovní spojení

na procvičení párových souhlásek vám posílám cvičení: Sken 26. 4. 2020.pdf

24/4
Materiál pro pondělní online výuku matematiky: M3_t7_písemné násobení do 1000.docx - můžete dětem vytisknout, aby měly na hodinu, případně jim postačí papír a tužka.
S pozdravem a přáním pěkného víkendu, LSi.

24.4.
ČJ
v Jazykové učebně máte připravené cvičení pod názvem ČJ 24.4.. Je to v nové složce "Český jazyk", už to není ve složce "Angličtina" .

Projděte si vyjmenovaná slova po V a naučte se je zpaměti.

M 24/4
geometrie ke kontrole: M3_t6_Geo_PS_str.38.pdf

23.4.
ČJ
podívej se znovu na včerejší cvičení a oprav si případné chyby. správné i-y čj 72-3, 73-4, 22.4..docx
Nechej si některé věty z těchto dvou cvičení od rodičů nadiktovat.

Pak si opět vezmi papír a napiš dva řádky ze cvičení 73/5a, nezapomeň napsat datum a číslo cvičení.
Na počítači si procvič :
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Nalep si vyjmenovaná slova po V tak, jak to děláme vždycky. Zatím nic nevybarvuj a nepodtrhávej.

25.4.
ČJ
Dobrý den, děti!
Dnes si od psaní do českého jazyka trošku odpočinete, budete pracovat pouze na folii, zítra vám zase pošlu správné doplnění slov.
ČJ - uč. str. 72/3,4 - procvičte si na folii či s rodiči ústně
Doufám, že již máte vybarvená a podtržená všechna vyjmenovaná slova po S, už začneme probírat vyjmenovaná slova po V.

Čtení - učebnice str. 86 - opište do sešitu "Čtení" jednotlivé hádanky a na řádek pod ni vždy napište co to je, nezapomeňte napsat nadpis a jméno autora.

Dnes je to vše a mějte se moc fajn. DČ

21.4.
Prv - v Jazykové učebně máte připravené cvičení po názvem PRV 20.4. - 24.4., znamená to, že úkol můžete splnit do konce tohoto týdne

ČJ - v seštitě BFLM si podtrhněte a zvýrazněte všechna zbývající vyjmenovaná slova
zopakujte si procvičování vyjmenovaných slov:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/prezentace/knihaS.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/rada/cviceniS1.htm

posílám vám k vytištění vyjmenovaná slova po V a Z, zatím si je jen vytisknětě:
Vyjmenovaná slova - V.pdf,
Vyjmenovaná slova - Z.pdf

zkontrolujte si také úkol ze včerejšího dne, napište počet chyb ke každému cvičení zvlásť a opravu:
správné řešení 70-2,3 20.4..docx

AJ - Dobrý den, děti!

Dnes jsem vám otevřela v jazykové učebně záložku Angličtina6, ve které máte další aktivity na procvičení učiva Lekce 6, kterou již budeme končit a přesuneme se dál.

Je to už dlouho, co si jen dopisujeme, tak bych vám také ráda nabídla možnost potkat se on-line. Jelikož jste si dnes s paní učitelkou Simandlovou zkoušeli spojení přes telekonferenci a šlo vám to, zůstaneme ve stejném prostředí.

Telekonferenci AJ budeme mít ve středu 22.4. v 10hod. Odkaz a heslo vám zašlu mailem. Přichystejte si prosím pracovní sešity a učebnice.

Budu se těšit na slyšenou!

AN

20.4. M3_t6
Ještě jednou dobrý den všem!
Děkuji všem, kteří se se mnou dnes spojili přes telekonferenci, v následujícím dokumentu najdete několik mých postřehů pro příště: DNEŠNÍ TELEKONFERENCE.docx
Co nás čeká tento týden v matematice?
1.násobení do 1000: násobení_typ 54x9 a 123x7.docx, rodiče opět poprosím o zaslání vyplněných prací;
2.geometrie - rýsování kružnice: M3Geo_kružnice_rýsování.docx
3.procvičování: M3_t6_procvičování.docx
S pozdravem a přáním pěkných dní, LSi.

V pondělí 20.4. se uskuteční matematická telekonference se žáky, a to v časech 9:30-10:15 a 10:30-11:15 (termín, na který se přihlásíte nechám na Vás; nevylučuji, že se hodiny mohou protáhnout...). Prosím, neberte spojení jako povinnost (nemáte-li dostatek PC, nebudete-li dopoledne doma, nebude-li se mít s dětmi kdo přihlásit...), myslím, že pravidelné posílání prací dětí, a to téměř od všech, doposud funguje na výbornou. Je to další možnost, kde se nás může sejít víc a kde budu mít okamžitou zpětnou vazbu na učivo ze strany dětí...
Téma: násobení dvojciferných a trojciferných čísel/činitelů jednociferným číslem/činitelem s rozkladem
Rodiče, kteří mají doma možnost tisku, mohou dětem na hodinu vytisknout tento materiál: násobení_typ 54x9 a 123x7_příklady.docx - není to však povinné, kdo mít nebude, stačí mít po ruce papír a tužku; pro příští hodinu vložím s předstihem (poznatek z dnešní zkoušky s kolegyněmi - víc hlav víc ví ;o)
Odkaz a heslo zašlu asi 20 minut před začátkem hodiny na emaily, po přihlášení Vás poprosím o vypnutí ikonek videokamery a mikrofonu.
Těším se na všechny, s kterými se zítra uslyšíme a vyzkoušíme si něco nového :o)

20.4.
ČJ
Dobrý ráno,
kontrolovala jsem nahrávky v Jazykové učebně. Některé úkoly mně nejdou ohodnotit. Budu řešit, kde je chyba, zatím se mně to nepodařilo... Nebojte, brzy to napravím.
Všechny moc chválím, pracujete pěkně. Téměř všichni máte splněno jak v Jazykové učebně, tak s posláním Velikonočního projektu.

Dnes budeme pokračovat v probírání nových vyjmenovaných slov.
Nejdříve si zopakujte vyjmenovaná slova po S. Taktéž si zopakujte po B, L, M a P. Zvládli jste to na jedničku? Zase vás z toho někdy vyzkouším v jazykové učebně.
sešit BFLM - vybarvěte si další 3 obrázky, v trojici vyjmenovaných slov si zvýrazněte slova a podtrhněte.

Také si zkontrolujte cvičení v pátečnho dopoledne. Napište za cvičení počet chyb a udělejte opravu. Správné řešení:správné i-y čj 69-3a, 17.4..docx

Všechna cvičení, která vám zadávám pište pečlivě, vše mně budete odevzdávat.

teď si zase společně napíšeme cvičení, abyste si slova procvičili.
na papír napište datum a číslo cvičení
učebnice str. 70/2
učebnice str. 70/3 - každou dvojici napište na nový řádek
Víte, co jsou slova souznačná? Pokud ne, tak se podívej na str. 34.

17.4.
ČJ
dnes se pustíme do procvičování nových vyjmenovaných slov
sešit BFLM - první trojici vyjmenovaných slov po S zvýrazněte zeleně, podtrhněte slova tak, jak podtrhujeme a vybarvěte si i první 3 obrázky

učebnice na str. 69/3a - napište písemně, napište datum a číslo cvičení a napište první 4 řádky.

Čtení
učebnice str. 86 - přečti si článek Jaro, pak si vezmi sešit do čtení a písemně odpověz celou větou na úkoly v růžovém rámečku (č.1 a 2), nezapomeň napsat název článku a jméno autora

19./17.4.
Prosím rodiče a žáky o přečtení: Vzkaz.docx, děkuji. S pozdravem LSi.

16.4.
ČJ - v jazykové učebně máte nachystanou úlohu ČJ 3

do sešitu BFLM si nalepte vyjmenovaná slova po S, v tabulkách podtrhni vše, tak jak jsme dělali v předcházejících vyjmenovaných slovech. Jednotlivé trojice vyjmenovaných slov budeme vybarvovat postupně, vždy vám napíši.
Vyjmenovaná slova po P- trojice vyjmenovaných slov zvýraznětě zeleně a jednotlivá slova podtrhněte (kdo nestihl ze včerejšího dne)

Správné řešení včerejšího úkolu:správné i-y čj 66-5, 15.4..docx
Zkontrolujte si a udělejte opravu.

Prv - v jazykové učebně je nachystaná úloha Prv 1

15.4.
ČJ
sešit BFLM - dolepte si vyjmenovaná slova po P - stejný postup, jak jsme dělali doposud, budete potřebovat modrou, zelenou a oranžovou pastelku.
opět budeme pokračovat v procvičování dosud probraných vyjmenovaných slov:
pokračujte na papír, kde jste včera vypracovávali cvičení ze strany 66, nemusíte psát datum ani číslo cvičení
dopište slovní spojení ze žluté a fialové tužky.
Zítra vám pošlu správné výsledky.

Čt - nezapomínejte trénovat čtení, každý den 10minut nahlas číst

Zítra 15.4. od 9:30 do 10:15 proběhne zkušební spojení přes chat Skypu (nutné mít skype učet; mě najdete pod už. jménem BOSO 1722). Pokud vše proběhne v pořádku (vše záleží na technice a síle připojení k internetu), budou tyto konzultace probíhat pravidelně, v opačném případě budu "vychytávat mouchy". Těším se, LSi.

AJ - Dobrý den, děti!
Také já vás zdravím po Velikonocích a věřím, že jste si je pěkně užily, přestože letos byly hodně netradiční a výjimečné. Doufám, že holky jsou vyšlahané, aby neuschly, a všichni že jste si odpočinuli. Jsem zvědavá, jak se vám v jazykové učebně podařily velikonoční úkoly. Kdo si vyrobil velikonoční kuřátko? V záložce Angličtina5 jsou již pro vás připravené úkoly další. Čeká tam na vás i Gogo:-)
V pracovním sešitě si vypracujte stranu 57 - doplňte e-mail a domalujte obrázek. Kdo si nebude vědět rady, může se inspirovat cvičením, které jste již vyplňovaly v jazykové učebně (cvičení "e-mail-doplňování" v záložce Angličtina3).
Budu ráda, když budete i nadále pracovat jako doposud, děláte mi radost!
Mějte se krásně!
AN

14.4.
Všem přeji dobré úterní ráno!
Doufám, že jste si užili Velikonoce, odpočinuli si a můžeme se zase pustit do práce.
Čj
Děkuji všem, kteří mně již poslali Velikonoční projekt do ČJ. Čekám, že i vy ostatní, kteří jste zatím tak neučinili, mně přes emal rodičů pošlete splněný úkol. Kromě vypracování úkolu jste se měli naučit básničku. Umíte ji? Tento týden mně ji přednesete.
Nejprve si zopakujte všechna vyjmenovaná slova, která jsme se učili. Nezapomněli jste je?
Dnes se pustíme do učení nových vyjmenovaných slov, která jsou v učebnice na str. 68. Důkladně si přečti i všechny věty, které na této straně máš. Zároveň posílám obrázky vyjmenovaných slov po S. Pro ty, kteří nemají vyjmenovaná slova po P, tak je posílám také. Obrázky si vystřihni podle toho, jak jsme pracovali v předcházejících cvičeních v sešitě BFLM.
Vyjmenovaná slova-S.pdf
vyjmenovaná slova-P.pdf

Zatím nic nelepte, jen si kartičky vystřihněte.

ČJ - na papír datum a číslo cvičení
66/5a - napiš všechna slovní spojení na zelené, oranžové a modré tužce.

M3_t5_14. - 17. dubna
Krásné dobré ráno všem!

Velmi netradiční velikonoční svátky jsou za námi a já doufám, že jste si během nich alespoň odpočinuli a nabrali síly do dalších týdnů...
Hned na úvod Vám, děti, i Vašim rodičům moc děkuji za všechny Vaše vypracované a zaslané práce a vypracované úkoly v jazykové učebně (z matematiky jich zatím moc nebylo, že?). Ikdyž se v pracích občas objeví chybička, je vidět Vaše snaha a píle, čehož si vážím (a určitě nejen já)! Věřím, že pracujete jak nejlépe je to možné a pomáháte rodičům tak jako oni pomáhají Vám.

A co nás tento týden čeká?

Dnes a zítra se budeme věnovat geometrii, konkrétně tomu, jak číst a psát zápis ke kružnicím: M3Geo_t5_Kružnice2_zápis.docx V pátek opět pošlu na email řešení cvičení z PS.

Čtvrtek a pátek věnujeme dalšímu násobení do 1000: M3_t5_násobení pokračování.docx - práci poprosím opět zaslat (LenkaS8246@seznam.cz).

A na procvičování mám pro vás M3_t5_procvičování.docx - můžete zde procvičovat písmené + a - do 1000, násobení 10 a 100, násobení násobků deseti jednociferným činitelem (př. 40 * 7) a vyřešit slovní úlohu.

Během týdne Vám ještě nachystám cvičení do jazykové učebny a jak bude vložené, dám Vám sem vědět ;o)

Mějte se hezky a pokud byste cokoliv potřebovali, pište na email. LSi.

Přeji příjemné prožití velikonočních svátků a pevné zdraví! LSi

8.4.
ČJ
Přeji všem dobré ráno,
dnes jsem pro váš připravila procvičování na internetu, jelikož zatím málo z vás dokončilo cvičení ze 7.4.
Stihli jste se naučit básničku? Příští týden mně ji přednesete přes jazykovou učebnu.

jakmile vše písemné dokončíte, procvičte si souhlásky uvnitř slov:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

máte také na procvičení vyjmenovaná a příbuzná slova
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

čtení - nezapomínejte každý den nahlas číst

Přeji všem dětem i rodičům krásné velikonoční svátky.

Dobrý den, děti!
V jazykové učebně jsem vám právě zpřístupnila cvičení na téma Velikonoce. Najdete je v záložce Angličtina4. Cvičení jsou plná jara, zvířátek a je tam i tvoření, tak věřím, že vás budou bavit!
Přeji vám všem krásné Velikonoce, užijte si sluníčko, zábavu a určitě budou i nějaké dobroty!

7.4.
ČJ - je to cvičení, které se týká nadcházejících svátků, pokud to bude pro někoho náročné, může si část nechat na středu. Velikonoční projekt, 7.4..doc

Budu ráda, pokud mně na můj mail cernbos@seznam.cz pošlete vyplněné zpět.

6.4.
Dobrý den, děti. Máme tady nový týden, trošku kratší, jelikož nás čekají Velikonoce.
ČJ
uč. str. 65/ 4a - cvičení napište na papír, nezapomeňte napsat datum a číslo cvičení, pak ve cvičení podtrhni vlnovkou slovesa
zopakuj si tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

Prv - přečti si v učebnici na str. 40 a rodičům povyprávěj, jaké nebezpečí číhá v lese.
zopakuj si části těla člověka: https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/clovek/stavba-tela/cviceni.htm

Čtení - nezapomínejte každý den nahlas nejméně 10 minut číst

M 6. 4. 2020 Také já Vám přeji krásný dobrý den ;o)
máme tu další týden a co nás v něm čeká?

1) Cvičení v jazykové učebně - během dneška budete mít zpřístupněné cvičení na násobení čísly 10 a 100, které jste probírali minulý týden. Toto cvičení bude pro mě informací, jak toto učivo sami zvládáte či nikoli, a proto Vás, třeťáci, prosím, vyplňujte cvičení sami bez pomoci rodičů (termín do středy). Klidně si učivo před vypracováním cvičení zopakujte (tak jako na minutku). A rozhodně se nebojte žádných nehezkých známek, ty Vám rozdávat nechci a nebudu!!!

2) Seznámíme se s novým učivem - násobením násobků deseti: Násobení násobků deseti.docx - vše důležité najdete uvnitř dokumentu. Po vyplnění všech úkolů poprosím opět o zaslání na email, děkuji.

3) Budete-li si chtít procvičovat matematiku (učivo, které už jsme probírali), zde máte pracovní list: M3_Souhrnné procvničování_PL1.docx nebo odkaz na další zajímavé stránky https://www.matika.in/cs/#3

Pokud by jste vy nebo Vaši rodiče cokoliv potřebovali, ozvěte se (prozatím) emailem.
Jinak Vám přeji krásný den a mnoho sil do úkolů ;o) LSi.

3.4.
Prv- v učebnici si přečti str. 38-39
odpověz rodičům na tyto otázky:
Co ti hrozí za úraz doma?
Jaká nebezpečí číhají na silnici?

Čj - vybarvi obrázek - urči správně pády podstatných jmen
pád podst. jm..pdf

2.4.
Dobrý ráno, děti!
nejprve si zkontrolujte úkoly ze včerejšího dne a napište opravu.
Správné řešení: správné řešení čj 63-2a, 64-3a, 1.4..docx

dnes si vezmeme čtení
otevřte si čítanku na straně 68 budete také potřebovat sešit "Čtení" - na novou stránku napište název článku a autora. článek si nejprve přečti potichu, pak nahlas rodičům a nyní opiš věty do sešitu a doplň: čtení str. 68.docx
můžeš k tomu nakreslit obrázek.

také si procvičíme český jazyk
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rada/cviceniP1.htm

Pokud si budete chtít se mnou popovídat, jak se vám daří, tak si na Skype najděte 3. třída Bosonohy a v pátek od 9 - 10 hodin mi můžete zavolat.

Prosím rodiče, aby mi případné dotazy či posílané výsledky posílali na mail cernbos@seznam.cz (jedná se o email určený výhradně pro dobu, kdy děti budou pracovat z domova).

M-Geo
Také přeji všem krásné dobré ráno,
dnes a zítra, milí třeťáčci, se budete věnovat geometrii, konkrétně tématu Kružnice - shlédnete několik videí, přečtete si zápis, splníte ústně dva úkoly a nakonec vypracujete několik cvičení v pracovním sešitě (rodiče nemusí posílat, v pondělí pošlu emailem správné řešení, podle kterého si Vaši práci zkontrolujete).
Zde najdete odkazy na videa, zápis, úkoly a cvičení z PS Geo: Kružnice_1_úvod.pdf
Přeji hezký den, s pozdravem LSi.

1.4.
Vážení rodiče, zítra 2.4. od 17:00 Vám nabízíme možnost zúčastnit se online konzultačních hodin. které povede pan ředitel (více na: https://www.skolabosonohy.cz/zs/aktuality). S přáním pěkného dne LSi.

Dobrý den, děti!
Opět vás moc a moc chválím za vaši práci na úkolech z AJ v jazykové učebně. Všechny splněné úkoly si postupně procházím, jak mi je posíláte, a píši vám tam své hodnocení - podle toho poznáte, že už mám úkol zkontrolovaný. Tentokrát jsem rozdala mnoho jedniček za správně vypracovaný úkol email, kde jste odpovídaly na otázky ke Gregovu e-mailu.
Dneska jsem vám otevřela záložku Angličtina3 s novými úkoly a těšit se můžete i na nové příběhy Colina v počítačové zemi:-) Máte v úkolech i jednu novou nahrávací aktivitu, kterou jsme spolu ještě nezkoušely. U aktivity máte napsaný přesný postup, jak pracovat. Věřím, že se s ní popasujete, ale kdybyste si náhodou někdo nevěděl rady, napište.
Přeji vám krásný, dneska trochu mrazivý, den a opatrujte se!
A.N.

1.4.
Všem přeji krásné dobré ráno,
ráda bych vám připomněla, že vše, co vypracováváte, si schovávejte a po návratu do školy mně budete odevzdávat.

Než začneme psát nové cvičení, máte hotovou opravu za cvičení předcházející?

Dnes si procvičíme nejen vyjmenová slova, ale i učivo, které jsme probírali dříve.
učebnice na str. 63/2a
na papír napiš 1.4., 63/2a napiš první 2 věty a u každé naznač ZSD
pak u těchto vět napiš nad slova číslovkou jaký je to slovní druh

také si zopakujeme vyjmenovaná slova:
učebnice str. 64/3a - vypiš všechna slovní spojení, pokud v nich doplníš alespoň jedno tvrdé y.

31. 3. 2020 používání SmartClass+, naší jazykové učebny

Vážení rodiče,
nabídka některých úkolů k vám přichází prostřednictvím úloh v prostředí SmartClass+, lidově řečeno "jazykové učebny".
Protože je to pro vás novinka, může se stát, že hlavně na počátku využívání této on-line výuky se objeví nějaké problémy a nechce vás systém poslouchat. Věřte, že i naši učitelé se snaží se systémem zkamarádit.
Pokud se vám a vašim dětem něco v učebně nedaří, nebojte se mě přímo zeptat. Napište mi mail, nebo zkuste zavolat na mobil či skype.
Podle svých možností prověřím funkčnost systému a můžu vás podle instrukcí navést. Ideální je na to skype a sdílení obrazovky.
Nebojte se mě kontaktovat, rád vám pomůžu. Stanislav Skřička

31.3.
Dobrý den přeji, nejprve se dnes pustíme do kontroly včerejšího úkolu
správný text správné i-y str. 63-4, 30.3..docx

Tak jak vám to dopadlo? Všichni máte 0 chyb? Doufám, že ano!

Ve cvičení, které jste psali včera, budeme dnes pokračovat. Udělejte si na papíře 3 sloupečky:

 1. sl. rod mužský
 2. sl. rod ženský
 3. sl. rod střední

a teď většina z vás ví, co nás čeká. Do každého sloupečku vypište podstatná jména k danému rodu. Nápověda: rod mužský 14 slov, rod ženský 4 slova, rod střední 3 slova

30.3.
ČJ_Dobré ráno, začínáme nový týden a hned se pustíme do práce.
otevřte si učebnici na str. 63 na folii si udělejte cvičení 63/3a

pak se podívejte na cvičení 4., to si napíšeme na papír, kde už nějaká cvičení máte. Udělali jste všichni opravu? pak na papír napište dnešní datum, tj. 30.3. 63/4 a můžete začít psát. Držím pěsti, ať se vám to podaří bez chybičky!

zopakujte si vyjmenovaná slova po M
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m

M_Krásné dobré ráno všem ;o)
Nejdříve chci velmi pochválit děti, od kterých jsem během minulého týdne viděla jejich práci z matematiky a samozřejmě děkuji i rodičům, že ji ofotili, naskenovali či jinak poslali emailem. Věřím, že práci mi pošle i zbývajích pár dětí, bude-li to možné ;o)
A co nás čeká dnes v matematice?
Od dnešního dne do středy se budeme věnovat násobení čísly 10 a 100.
Zde máte studijní text, který si přečtěte (je to trochu delší zápis, který bychom si ve zkrácené verzi lepili do sešitu, ale nic prosím, nelepte, jen si projděte, přečtěte, podle potřeby znovu přečtěte...): Násobení 10 a 100.pdf - máte v něm i odkazy na videa, kde toto učivo také vysvětlují...
Zde učivo procvičujte: Násobení 10 a 100_procvičování.rtf Třeťáci, za cvičeními tentokrát najdete vždy ještě jeden úkol - sebehodnocení, kde Vás poprosím, abyste zhodnotili, jak toto učivo zvládáte.
Rodiče pak opět poprosím o zaslání vyplněných cvičení (tentokrát však na email LenkaS8246@seznam.cz - jedná se o email určený výhradně pro účely zasílání prací žáků, které chci uložit na delší dobu, což na pracovním emailu z důvodu omezené kapacity nelze); opět platí, pokud práci pošlete později, nic se neděje, ale budu za ni ráda, děkuji. To je pro dnešek vše. Další úkoly nás čekájí ve čtvrtek a v pátek, kdy se budeme věnovat geometrii.
Opět doporučují procvičování na stránkách:
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html – M (klidně i z 2. ročníku)
Během příprav na výuku jsem narazila na online stránky na procvičování finanční gramotnosti hravou formou, doporučuji - https://www.zlatka.in/cs/
Mějte se hezky a opatrujte se, s pozdravem Lenka Simandlová.

27.3.
Přeji všem krásné ráno,
opět se pustíme do práce. Máme poslední pracovní den v tomto týdnu.
Nejprve připomínám, že ještě všichni nemáte vypracovaný úkol v jazykové učebně (ČJ 2), tak ještě dnes úkol vypracujte. Potom si zopakujte nahlas vyjmenovaná slova po B, L, M a P. Nezapomněli jste je? Určitě ne, protože mně často těmito slovy vítáte, když vcházím do třídy.
Opět si dnes něco napíšeme. Vezměte si papír, na kterém už máte jedno cvičení a také opravu tohoto cvičení.

Napište dnešní datum, číslo stránky a cvičení, to je:
27.3.
62/2
Nejprve si přečtěte slova z nápovědy, zapřemýšlejte, jaké i-y do slov doplníte a teprve potom začněte cvičení psát. Pokud si netroufáte hned, můžete si to vyzkoušet na folii, tak jak to děláváme spolu ve třídě.

Během dne pošlu rodičům správně doplněná slova, společně si to pak zkontrolujte a opět za cvičení napiště počet chyb a opravu. Správné řešení správné i-y_čj 62-2a (1).docx

Nazapomínejte si nahlas každý den číst!

Budu ráda, když si zopakujete psaní i-y po L
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

26.3.
Dobré ráno,
doufám, že jste se všichni dobře vyspali a můžeme se pustit do práce.
V jazykové učebně máte další úkol - ČJ 2.
V prvním cvičení máte napsané správně i-y ke cvičení ze str. 61/2. Zkontrolujte si toto cvičení a napište si opravu na stejný papír, kde jste úkol vypracovávali.
Ve druhém cvičení - budete psát malé slohové cvičení. Vaším úkolem je odpovídat na jednotlivé věty, které máte napsané u kostek.
Tak a teď se můžete s chutí pustit do práce. Držím pěsti, ať se vám práce podaří!

25.3.
Děkujeme všem rodičům, kteří již zaslali kontaktní email. S pozdravem a přáním pěkného dne, Lenka Simandlová.

Dobré ráno všem, dnes si vezmeme hodinu čtení. Bute mít za úkol přečíst článek v čítance na str. 64. Nejdříve celý článek přečtěte rodičům nahlas. Potom si jej přečtěte znovu potichu a čtěte pozorně, budete mít za úkol dolpňovat věty.
Zde naleznete vložený úkol: čtení 25. 3..docx

v české jazyce si dnes procvičte vyjmenovaná slova po B https://skolakov.eu/

24.3.
Dobrý den, děti,
určitě už jste zvládly vyjmenovaná slova po P, teď si je pomaličku začneme procvičovat písemně.
Najděte si učebnici na straně 61 a písemně vypracujte cvičení 2.
Jakmile budeme mít s paní učitelkou emaily na vaše rodiče, pošlu vám správné řešení, které si potom s rodiči společně zkontrolujete. Za cvičení napiště počet chyb, abyste měly přehled, jak se vám jednotlivé práce daří. Všechna cvičení, která vám budu zadávat, piště postupně na papíry, které mně po návratu do školy odevztáte.

Jinak vás musím pochválit za vypracované úkoly v "jazykové učebně". Většinou se Vám úkoly povedly splnit moc pěkně.

Prv - přečtěte si stranu 37 a zapamatujte si, jak ošetříme drobnou popáleniu, odřeninu a zlomeninu.

Ještě jednou dobrý den,
chtěly bychom všechny rodiče žáků 3. ročníku poprosit o zaslání kontaktního emailu, abychom Vám na něj mohly případně posílat hromadné materiály, správné řešení úkolů apod. V tuto chvíli mi chybí kontakty na rodiče 6 dětí, od zbývajících rodičů jsem během roku nebo v posledních dnech kontakt dohledala v emailové schránce.
Děkuji, s pozdravem Lenka Simandlová (simandlova@skolabosonohy.cz).

AJ - Dobrý den, děti!
Procházela jsem si vaše vypracované úkoly z minulého týdne a moc vás chválím. Většinou je máte bezchybně splněné, jen sem tam se objevila malinkatá chybička:-). Jak jste úkoly zvládli a zda tam máte chybičku, uvidíte vždy po odeslání úkolu v přehledu vaší práce. Jelikož jste tentokrát úkoly tak pěkně splnili, dostali jste všichni, kteří jste na nich pracovali, za svou práci jedničku. Pokud měl někdo se cvičeními nějaký problém, napište mi prosím na e-mail: nadvornikova@skolabosonohy.cz.
Dnes jsem pro vás připravila úkoly nové, kde už kromě opakování bude i nové učivo. Tak s chutí do toho! Cvičení najdete v adresáři Angličtina2, nemusíte je dělat najednou, budete mít na vypracování zase týden.
Mějte se krásně, nezlobte a pomáhejte rodičům!
A.N.

23.3.2020
Dobrý den milé děti a Vážení rodiče,
tento týden nás v matematice čeká procvičování hlavně slovních úloh (výpočty a odpovědi), písemného sčítání a odčítání, zaokrouhlování trojciferných čísel a opakování geometrie (polopřímky, rovnoběžky, různoběžky, kolmice a délky stran obdélníku)... nebojte se, vypadá, že je toho hodně (když jsem teď viděla vše sepsané, také jsem se trochu lekla...), ale úkoly jsou zase rozděleny pro jednotlivé dny a věřím, že vy, děti, si s nimi hravě poradíte ;o) Na rodiče mám tentokrát prosbu, že až děti vypracují úkoly pro pondělí až středu (slovní úlohy, pís. sčítání a odčítání + drobné doplňující úkoly), pošlete mi jejich práce emailem, děkuji. Samozřejmě opět platí, pracujte podle Vašich možností, pokud mi práci pošlete až v pátek, o víkendu, nic se neděje, jen bych chtěla Vaši zpětnou vazbu.
Práci pro děti dnes vložím ve dvou formátech (Wordpad a pdf) - pokud dokument z Wordpadu otevřete ve Wordu, je možné, že se text trochu "zpřehází".
M3_2t_SÚ_sčít_odčít.rtf
M3_2t_SÚ_sčít_odčít.pdf
Úkoly v PS geo si zkontroluji hromadně, až se vrátíme do školy, nemusíte mi nic skenovat ani posílat (geo úkoly z minulého a tohoto týdne byly a jsou opakovací, nebylo to nové učivo - to budeme řešit jinak).
Pokud by bylo potřeba s něčím poradit, neváhejte mě kontaktovat emailem.
Opatrujte se, pomáhejte rodičům, prarodičům i mladším sourozencům a těším se na Vás,
s pozdravem Lenka Simandlová (simandlova@skolabosonohy.cz).

20.3. Dobrý den, děti, od 16.3. máte vloženy do ČJ úkoly v jazykové učebně Robotel (https://www.skolabosonohy.cz/zs/projekty/jazykova-ucebna), tak jak psala paní učitelka Simandlová. Zatím úkoly vypracovalo pouze 8 žáků, za vypracování vás moc chválím. Byla bych moc ráda, aby se zapojilo více žáků tak, aby do neděle byly úkoly splněny.

AJ - Dobrý den, děti!
Do angličtiny nebudeme zatím dělat žádná cvičení v pracovních sešitech, ale připravila jsem pro vás několik cvičení v jazykové učebně, kam se můžete přihlásit z domu přes stránky školy. Cvičení najdete v adresáři Angličtina1. Kdo máte možnost, tak si cvičení udělejte a vyplněná mi je odešlete ke kontrole. Dávejte na sebe pozor, ať jste zdraví!

18.3. ČJ - sešit BFLM - naučit se vyjmenovaná slova po P, vybarvit obrázky a podtrhnout barevně v tabulkách tak, jak jsme to dělali u ostatních písmen
procvičovat vyjmenovaná slova: https://skolakov.eu/
ČT - každý den nahlas 20 minut číst
ČT - každý žák přečtě 1 knížku a po návratu do školy povykládá stručný obsah
PRV - přečíst str. 35-36 a tužkou doplnit do sešitu na papír, který jsme si vlepili

16.3.
Vážení rodiče a milé děti, v následujících dvou týdnech Vás prosím, abyste se, podle Vašich možností, zaměřili na procvičování následujících okruhů z M: násobení a dělení, písemné sčítání a odčítání dvouciferných a trojciferných čísel, slovní úlohy. Na tento týden Vám také do M rozepíši i několik úkolů z PS Geo a v pdf dokumentu Vám zde vložím několik matematických úkolů...

Učivo můžete procvičovat i online (možná znáte):
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php – M i ČJ (doporučuji)
https://skolakov.eu/ - ČJ, M
http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html – M (klidně i z 2. ročníku), ale i ČJ
https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova – vyjmenovaná slova (doporučuji)

Od tohoto týdne bude také žákům k dispozici online učení prostřednictví jazykové učebny Robotel (https://www.skolabosonohy.cz/zs/projekty/jazykova-ucebna - na tomoto odkazu naleznete potřebné informace, pokud by i tak nastal problém, obraťte se na mě nebo pana ředitele).

Matematika 16. - 20. 3. T1 Po 16.3. Pojmy polovina, čtvrtina, desetina (pdf), PS geo st.8/cv. 2 A, B, C
Út 17.3. číslo x-krát menší než... (pdf), PS geo st.10/ cv 1, 2, 3
St 18.3. číslo x-krát větší než... (pdf)
Čt 19. 3. Matematické operace a jejich pojmy (pdf)
Pá 20. 3. PS geo str. 10/4, str-11/5, 7
M3_16._20.3..pdf

Prosím, určitě se neděste, že bychom po Vás chtěli vše hned teď. Věřím, že situace není lehká pro Vás ani pro nás... Nevíme, jak vše máte doma nastaveno, zda mají všechny děti přístup k internetu nebo tiskárně, zda máte dostatek času se s dětmi zadaným úkolům věnovat každý den... Za mě bych uvítala, kdybyste s dětmi denně, podle Vašich možností, procvičili (krátkými úkoly) něco z M, něco z ČJ a také každý den věnovali alespoň 20 minut čtení...
Věřím, že situaci zvládneme všichni, jak nejlépe budeme moci. Pokud byste cokoliv potřebovali, neváhejte mě kontaktovat.
S pozdravem Lenka Simandlová (simandlova@skolabosonohy.cz).

11.3.2020
Vážení rodiče,
od středy 11.3. 2020 je z nařízení vlády uzavřena základní škola. Děti včera dostaly všechny sešity a měly si vzít domů také ostatní pomůcky a učebnice.
V průběhu následujících dní budou na stránkách třídy zadávány úkoly z jednotlivých předmětů. Další informace budou doplněny také na stránkách školy.
Doufejme, že uzavření bude co nejkratší. Pokud byste měli jakékoliv nejasnosti ohledně úkolů nebo dotazy, neváhejte mě nebo jiné vyučující Vašich dětí kontaktovat e-mail či telefonicky. S pozdravem Lenka Simandlová (simandlova@skolabosonohy.cz)

10.3.
M - DÚ: PL čtverec (vlepeno v M2), zaokrouhlování čísel na desítky a stovky (lísteček vlepený v M2) - bylo by na čtvrtek 12.3.
čt 12.3. a pá 13.3 - jednotky objemu (vlepeno v M2), 2 PL obdélník (mají si vlepit do M2); PS geo 29/1A, 1D
procvičujte písemné sčítání a odčítání; násobení; matematické pojmy pro sčítání/odčítání/násobení/dělení; opakovat si geometrii (bod, přímka, úsečka, polopřímka, trojúhelník, čtverec)

9.3. čj - BROŽ. Pětimin. str. 26/ prostřední sloupeček doplnit a u podstatných jmen určit pád, napsat za slovní spojení

4.3.
M - zítra minutka (písemné odčítání, násobilka, slovní úloha - dnes dostali žáci podobný typ slovních úloh na procvičení domů)
M - DÚ: dokončení cvičení 1 a 2 z pracovního listu z úterý (slovní úloha, písemné odčítání - 4 řádky) ČJ - brož. Pětiminutovky - dopsat str. 3

28.2.
M - DÚ: PL - G trojúhelník, PL - Procvičování obvodu a obsahu čtverce (tento, prosím vlepit do M2) - oba si vyberu v úterý 3.3.
PS Geo - opravy a doplnění úkolů (str. 27 - 28)
Lísteček foto (svátek matek) - kdo ještě neodevzdal.

27.2. ČJ 2 - do sešitu z boržurky VS str. 5/f

24.2.
Zítra si, prosím, vzít PS do geometrie.
Ve čtvrtek 27.2. minutka - písemné + trojciferných čísel do 1000, násobení a dělení, geometrie (přímka, polopřímka).
M - dú: PL - dokončit, vlepit do M2 (někteří stihli ve škole celé nebo část).

14.2. ČJ - brožurka Pětiminutovky str. 18, 22 / celá strana
M - PL písemné sčítání trojciferných čísel; PL písemné odčítání dvouciferných čísel, Ma pyramidy - sčítání; PS geo: str 28 /cv. 1A, 1B, 1C (pro chybějící: PS Geo: celá str. 28; sešit M1 - opravy; VV - někteří dokončit práci Planeta

16.2.
HV - zde mohou děti trénovat rytmus k bubnům.

11.2.
M - DÚ: dopočítat PL vlepený do M2 + DÚ - PL volně (písemné sčítání trojciferných čísel) - do čtvrtka 13.2.
Prosím, kdo jěště nemá koupený nový sešit M2 (523) a ví, že ve stávajícím má již málo místa, pořiďte nový, děkuji. LSi.

10.2. ČJ 2 - brožurka VS str. 3/c ČJ - VS str. 4/c, d, e - doplnit do brožurky

12.2. ČJ - opakovat ústně po str. 53 brožurka VS str. 4/a, b PRV - bude zkoušení od kapitoly Člověk
M - DÚ PL (do úterý), v pondělí (10.2.) si vzít sešit do geometrie
pro chybějící: PS geo: str 14/ cv. 2B; str 15 celá
Příští týden v úterý minutka (souhrnné procvičování i s úkolem z geometrie: polopřímka, body)

V pátek 7.2. prosím, vzít do matematiky PS geometrie.

5.2. ČJ - brožurka Vyjmenovaná slova - dokončit str. 1 ČJ 1- 52/ 2a -první 3 věty, i-y obtáhnout, podtrhnout slovesa a za větu napsat, zda je to VJ nebo S

4.2. ČJ 2- 53/3a- dokončit, i-y obtáhnout
M - připomínám, zítra s sebou vzít i matematiku a jinak vše podle rozvrhu
M pro nemocné: PS geometrie - str.14/1A,B,C a 2A

3.2.
Zítra si, prosím, vzít do matematiky PS geometrie, děkuji.
Připomínám, že zítra máme první tělesnou výchovu - nezapomenout oblečení a obuv.
M - DÚ: PL (do středy 5.2.)
pro nemocné: do M2 z učebnice vypracovat: str25/cv. 12, dále pouze vypočítat slovní úlohy str.24/3, 4, 6 a str. 25/10, 13 - pouze výpočet a jednotku délky
Ve středu si prosím kromě učiva z rozvrhu (ČJ, ČT, AJ, PRV) vzít ještě matematiku (uč. + M2), děkuji, L.S.

ČJ - procvičovat vyjmenovaná slova po L brožurka Pětiminutovky - str. 2

Prv - opakovat si od kapitoly Člověk

30.1.
Od pondělí 3.2. máme změněn rozvrh hodin - změna v ŽK.
Od úterý začínáme cvičit.

29.1.
Zítra, tj. 30.1. bude změna v rozvrhu:
1.hodina: geometrie
2.-4.hodina: projekt "Prostředí školy a třídy"
5.hodina - dokončení projektu/geometrie a samozřejmě v druhé polovině rozdávání vysvědčení :o)
nezapomenout obal na vysvědčení

29.1. Čj - brožurka Pětiminutovky str. 1 - dokončit brožurka Vyjm.slova - str. 1/c

28.1.2020
Zítra (29.1.) místo matematiky budou mít děti hudební výchovu. Děkuji za pochopení, LS.

27.1. ČJ 1 - 51/2 třetí a čtvrty řádek, obtáhnout I-y

22.1
ČJ 1 - 50/2 dokončit a obtáhnout barevně i-y
AJ - pracovní sešit 47/1 - seřaď obrázky podle příběhu

20.1. ČJ 2 - 47/2 - poslední 3 řádky

17.1.
M - DÚ:

 1. PL procvičování čísel do 1000 (děti dostávaly včera, do úterý 21.1.)
 2. opravit pololetní písemnou práci (do sešitu M2) + prosím, písemku podepsat od rodičů (do 21.1.)
 3. dopočítat tabulku +/- do 1000 (sešit M2, do 21.1.)
 4. slovní úlohy (opět jen výpočet; s 13/30, s 14/35, s 16/42, 43; s17/49, 50, 51;psát do sešitu M2; do 21.1.)
 5. malované počítání (do středy 22.1.)

15.1. ČJ 1 - 46/ 2 dokončit a podtrhnout y-i bubu nosti zelený tenký fix
M - dokončit samostatnou práci ze školy (netýká se dětí, které dnes byly na plaveckých závodech, ale pokud by chtěly ;o) - uč str. 12/ cv. 19 (vypracovat vždy 2 sloupce po 5 příkladech - skup.A - sloupec 1, 4; skup.B - sloupec 2, 5); vyřešit 8 slovních úloh - pouze výpočet (nedělat zápis ani odpověď): str.10/5, 6; str.11/13, 14; str. 12/21, 23; str. 13/26, 27.
Vážení rodiče, zvu vás na krátkou informativní schůzku ohledně hudebních kroužků Cvrčci, Muzikál a Flétna, kde vás potřebuji informovat o změně pro 2. pololetí. Schůzka proběhne ve čtvrtek 16. 1. v 16.45 – 16.55 ve 4. třídě. Účast důležitá. Děkuji, Zuzana Del Favero

14.1.
Zítra si děti vezmou HV (místo PČ).
Prosím, podpis ŽK - konzultační hodiny 16.1.2020 od 17:00 do 18:00 + vzkaz pro některé rodiče v deníčku, děkuji.
Prosím rodiče některých dětí o doplnění omluvenek v ŽK, děkuji.
M - geometrie v pololetní písemce nebude, napíšeme si příští čtvrtek malé geometrické cvičení (bude započítáno do 2. pololetí).

9.1.2020
zítra si přinést VV
vybraní žáci přinést rodiči podepsanou návratku na "Plavecké závody 15.1." (zítra)
M - DÚ pracovní list
40,- Kč na divadlo (po 13.1.) - kdo ještě nepřinesl (už jen 3 děti)
PS G str. 5/cv. 2 (do pátku 17.1.) + někteří doplnění strany 18 (celá) a str. 19/cv. 2A, B
čtvrtek 16.1. pololetní písemka z M (násobení, dělení, písemné + a -, matematické pojmy + a -, 2 slovní úlohy, číslo větší/menší než...)

8.1. ČJ 1 - str. 43/ 3 - pokračovat ve cvičení a napsat 5 vět a i-y obtáhnout

7.1. ČJ 2 - str. 43/ 2 dokončit, obtáhnout y modře, i oranžově po B

20.12.
Šťastné a spokojené vánoční svátky a mnoho štěstí v novém roce Vám přeje 3. třída.

19.12.
M - během vánočních práznin, prosím, procvičujte: sčítání a odčítání pod sebou, matematické pojmy pro +, -, nás. a dělení, číselnou řadu do 1000 (počítání po "stovkách", "padesátkách" a možno i po "desítkách", od 0 do 1000 i od 1000 do 0).

18.12.
V pátek 20.12. si uděláme vánoční besídku.
Program:

 1. hodina - povídání o Vánocích a vánočních zvycích
 2. a 3. hodina - program dětí pro spolužáky
 3. hodina - rozdávání dárečků, soutěž o "nejlepší cukroví"
 4. hodina - vánoční zpívání
  S sebou: pouzdro, ŽK, úkolníček, zpěvníček, dárečky pro spolužáky, cukroví na ochutnávku (dobrovolné), dobrůtky a pití (podle vlastního uvážení), hrníček/kelímek na pití, deskovou hru (zbyde-li čas ve 3. a 4. hodině) a hlavně dobrou náladu ;o)

20.12. na vánoční prázdniny: ČJ - přes prázdniny opakovat vyjmenovaná slova po str. 44, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves. ČT - každý den budu o prázdninách 10 minut nahlas číst!

18.12.
ČJ - naučit se vyjmenovaná slova po B Hv - flétny, nezapomeňte si procvičit Skálo, skálo. Pokud chce někdo opravit test, přihlsí se na začátku hodiny.

12.12.
Zítra si žáci budou brát domů kufřík/box s výtvarkou. Prosím, aby si děti přinesli nějakou tašku na odnešení, děkuji.
M - DÚ: lísteček písemné +/-
Dnes jsme losovali vánoční dárky pro spolužáky. Příští týden v pátek proběhne vánoční vyučování :o) informace budou upřesněny.
Zítra 13.12. minutka na písemné sčítání (10 příkladů).

11.12.
Zítra 12.12. si na geometrii, prosím, přinést trojúhelník s ryskou.
V pátek 13.12. minutka na písemné sčítání (10 příkladů).

6.12. ČJ 1 - str. 112/ 2a, poslední 2 věty, vyhledat slovesa a podstatná jména, určit u nich mluvnické kategorie

6.12.2019
V pondělí 9. 12. 2019 pojedeme na výukový program Empík chodec na dopravní hřiště Riviéra Brno.
S sebou: AJ (první hodina proběhne, ze školy odcházíme až 9:10), ŽK, pouzdro, batůžek, svačinu, pití, teplé oblečení a obuv, deštník (zvažte ráno před odchodem do školy podle předpovědi a počasí ráno, má být deštivo), obal na přezůvky (bereme si s sebou), šalinkartu nebo jízdenky (2 x 60 min.).
Předpokládaný návrat do školy: 13:10

5.12.
M - DÚ: dokončit v sešitě č.2 první 3 řádky písemného odčítání (mají mít vlepeno).
V pátek 6. 12. bude Prvouka. Děti si donesou sešit.
AJ: Pracovní sešit str.32/2 - dokončit cvičení, str.31/2 - opiš věty z rámečku do sešitu

4.12.
AJ: pracovní sešit str.36/2,3

2.12. 2019
Příští týden v pondělí 9. 12. pojedeme na výukový program Empík chodec (Dopravní hřiště Riviéra Brno).
AJ: pracovní sešit str. 31, cv. 2 - doplň rozhovory

29.11. ČJ - opakovat ústně po str. 110, opakovat mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves
AJ - PS str.29/2 kdo nestihl dokončit ve škole, dokončí za DÚ - doplnit a vymalovat

Připomínám, že v pondělí 25.11. proběhne vánoční fotografování zájemců.

21.11.
M - zítra (22.10.) minutka na slovní úlohu; příští středu (27.11.) čtvrtletní písemka (násobení, dělení, porovnávání čísel, číselná řada 0-100/100-0, číslo větší/menší než..., matematické pojmy pro sčítání a odčítání, +/- do 100 bez/s 10) ČJ - str. 109/ 2 - ústně

20.11. ČJ . opakovat slovesa- čas minulý, přítomný, budoucí

22.11.
M - DÚ slovní úloha (zadání vlepeno v sešitě č. 2)
Přinést lísteček se zájmem o focení (případně i s penězi; zbývá několik posledních dětí). Děkuji.

18.11. ČJ - 106/1a - poslední 3 věty - podtrhnout slovesa + podstatná jména nad podstatná jména napsat číslo pádu - vše na folii

15.11. ČJ 1 - 103/7 v poslední větě vyhledat podstatná jména a určit pád, číslo, rod (podle sešitu ČJ2) ČJ - podpisy a opravy ve všech sešitech
M - DÚ - PL (do úterý 19.11.)
podpis v ŽK (jiná sdělení, str. 23)

17.11.
Zítra si napíše minutku -/+ do 100 s/bez 10 Do hodiny PČ (středa 20.11.) si, prosím, přinést malou pet lahev (0,3 - 0,5 l).

11.11. ČJ - naučím se pádové otázky PRV - zkoušení látky ze sešitu (od dopravních značek)

13.11.
Prosím, v pondělí přinést návratku na Vánoční dílničky (i ti, kteří se nezúčastní). V ŽK prosím podepsat třídní schůzky 21.11. (ŽK, str. 31) a vyplnit sebehodnocení k 1. listopadu (ŽK, str. 32). Děkuji a přeji pěkný víkend.

7.11.
M: DÚ - do Ma sešitu č. 2 přepsat a vypočítat: učebnice str.36/cv. 15 (jen první dva sloupečky - celkem 6 příkladů) a uč. str. 37/cv. 19 (pouze první dva sloupečky - celkem 8 příkladů).
Zítra si také napíšeme krátkou minutku na sčítání a odčítání s přechodem 10.
M - PS G opravy str. 2 - 4 (str. 4 pouze po cv. 2B; do příštího týdne)

6.11.
M - DÚ lísteček ČJ 1 - 101/1a - sešit složit na polovinu, do 1. sloupečku vypsat podst. jména - číslo jednotné, do druhého sloupečku číslo množné

4.11. ČJ 2 - 87/4 napsat poslední 3 řádky (od slova ulice....)

31.10.
M - DÚ lísteček (násobení, dělení, + do 100 s 10)
Zítra (1.11.) si, prosím, s sebou vzít zubní kartáček (Zdravé zoubky)
Geometrie PS (do čt 7.11.) - doplnit nebo opravit str. 1 - 2 (+ někteří také str. 3 - na str. 3 jen opravy započatých cvičení, ostatní cvičení nedokončovat, děkuji)
HV - procvičit délky not, zápis rytmu do taktu, flétna Krtek. Pracovní listy 42, 44, 47. Příště test z listu 47.

33.10. ČJ - 86/2a - NA FOLII PODTRHNOUT PODSTATNÁ JMÉNA

24.10. ČJ 2 - str. 39/4 dokončit ČJ - ústně opakovat po str. 39 - o prázdninách ČJ - opravy v sešitech + podpisy ČT - přes podzimní prázniny každý den nahlas číst Prv - zopakovat si učivo ze sešitu + přečíst si učebnici str. 6 a 7
M - lísteček sčítání dvojciferných čísel do 100 s přechodem
Zítra (25.10.) si s sebou vzít pevnou obuv do tělocvičny (Country tanečky).

22.10.2019
M - DÚ: lísteček (na čtvrtek 24.10.)
Prosím, každé úterý kontrolujte dětem, zda mají s sebou na plavání šalinkartu nebo lístek, děkuji. Dnes jsem musela 2 dětem kupovat lístek u paní řidičky za 25,-Kč.
Zítra jdeme 3. hodinu rozvěšovat do okolí školy ptačí budky. Nebude tedy matematika.

21.10.
Ve středu 23. 10. (4. vyuč. hodina) proběhne na naší škole výukový program Povídání se zvířátky (Záchranná stanice Ptačí centrum, Brno) - prosím přinést 50,- Kč (nejpozději ve středu). Součástí akce bude také potravinová sbírka, při níž mohou děti na akci přinést tvrdé pečivo, mrkve, jablíčka, piškoty, ovesné vločky, zvířecí konzervy nebo granule (pro zvířátka v záchranné stanici).
Ve středu také půjdeme 3. vyučovací hodinu s 5. ročníkem pověsit do okolí školy ptačí budky.
Ve čtvrtek 24.10. bude místo geometrie matematika.

17.10.
AJ - DÚ: 15/2

15.10.
M - DÚ: lísteček násobení, sčítání dvojciferných čísel; zítra píšeme minutku (sčítání dvojciferných čísel bez přechodu, matematické pojmy: sčítanec + sčítanec = součet a menšenec - menšitel = rozdíl ;o) Prv - zopakovat si ze sešitu dopravní značky a cyklistu učebnice si budou děti nechávat ve škole ČT - každý den by měly děti nahlas 10 minut číst pod dohledem dospělého ČJ - opravy v sešitech

11.10. ČJ - ústně opakovat po str. 29 Čt - do sešitu napsat příbuzenské vztahy vůči rodičům - dko je teta a strýc

10.10.2019 M - DÚ: lísteček násobení/dělení;;; zítra (11.10.) si napíšeme minutku na násobení a dělení; do příští středy se naučit pojmy: sčítanec + sčítanec = součet a menšenec - menšitel = rozdíl.

8.10.2019
M - pracovní list (pouze 1. stránka, druhou stranu s příklady prosím nepočítat, děkuji) - naučit se pojmy k matematickým operacím, doplnit tabulky číslo o XXX vetší/menší než..., rozložit čísla na jednotky a desítky; ČJ - 25/2 na folii - podtrhnout slovesa

4.10.
M - lísteček +/- do 100, násobení, dělení (do úterý 8.10.)

2.10. ČJ 2 - 21/15 dokončit

4.10. ČJ 1 - 20/ 13a

30.9.2019
AJ - opakovat slovíčka

26.9.2019
M - lísteček (+/- do 100, nás., dělení - na úterý 1.10.); do geometrického sešitu vlepit PL z dnešní hodiny (bod, čára, přímka, úsečka, geom. tvary a tělesa) + PL geo prosím také opravit nebo doplnit (týká se jen pár dětí) + podpis rodičů; oprava minutek z 25.9. + podpis rodičů