Probrané učivo

středa 21.10.
Posílám vám ukázky prvního pokusu.... třeba se ještě zvládnete přidat. Denča, Petr a Anežka získávají 30 bodů pro svoji skupinu.

Úkoly, které vám píši na stránky zpracováváme v hodinách společně. Nevypracovávejte si je dopředu:-).

 • 8:00 - ČESKÝ JAZYK - připravte si učebnici MC - učebnice MC 14/rámeček a PS 7/4, 5, 6. Další cičení na www.umimwto.org.
 • 9:00 - MATEMATIKA - vysvětlíme si zápis včerejšího úkolu PS 11/6. Pak se spustíme do převodů jednotek délky. Učebnice 22 celá.
 • 10:00 - PŘÍRODOVĚDA - pokusy. Připravte si potravinářské barvivo, teplou vodu, olej a sklenici. Můžete si připravit i jiné kapaliny, např. mléko, sirup, med, ...
  Nový pokus - ohňostroj ve sklenici.

20. 10. Aj Sk
Slovíčka PS 80 1D (How do you spell that?), pročtěte si i další slovíčka.
PS 9/5 opravit věty podle obrázku, PS 10/1 použít správně a/an, PS 10/3 správný slovosled, PS 11/5 podle nahrávky v chatu skypu.

úterý 20.10.
Úkoly, které vám píši na stránky zpracováváme v hodinách společně. Nevypracovávejte si je dopředu:-).

 • 8:00 - ČESKÝ JAZYK - připravte si učebnici MC - učebnice MC 13/3 a PS 7/3. Další cičení na www.umimwto.org.
 • 9:00 - MATEMATIKA - připravte si učebnici MC str. 21/3, 4, 5 a PS str. 11/4, 5, 6. Další na umimeto.
 • 10:00 - ANGLIČTINA Nádvorníková
 • 11:00 - ANGLIČTINA Skřička
  Pokud jste zvládli pokus se zvukem, můžete mi ho poslat na Skype nebo do emailu či na Whats up. Vše hromadně zkontroluji ve středu.

19. 10. Aj Sk
Děkuji všem, nikdo nám dnes nechyběl.
Začali jsme básničkou - U 9/11, kontrolovali cvičení - PS 6, 7, 8.
V jazykové učebně jsou cvičení na výslovnost P1-1B-vocabs, P1-numbers-vocabs. Dále básnička na trénink výslovnosti P1-1C-This old man 1 a 2. Poslední jsou cvičení na slovíčka P1-1D-vocabs a nahrávky z pracovního sešitu P1-1D-AB-8/3 a P1-U1-P-AB11/5.
Vyzkoušejte si je, budou tam jen dočasně, protože se nám změní systém učebny.
Domácí úkol - PS 9/6 - napište 3 další věty pod obrázek A a B - rozdíly mezi oběma obrázky.

pondělí 19.10.
Úkoly, které vám píši na stránky zpracováváme v hodinách společně. Nevypracovávejte si je dopředu:-).

 • 8:00 - ČESKÝ JAZYK - připravte si učebnici MC - učebnice MC 13/1,3 a PS 7/2.
 • 9:00 - MATEMATIKA - připravte si učebnici MC str. 21/1, 2 a PS str. 11/1, 2, 3.
 • 10:00 - ANGLIČTINA Nádvorníková
 • 11:00 - ANGLIČTINA Skřička
  Pokud to bude ve vašich silách, kupte si potravinářské barvivo (třeba žlutá, modrá, červená). Budeme dělat další pokusy. Stačí, když to zvládnete do středy.

SHRNUTÍ PÁTKU:
a) doučit vyjm. slova s bje-, vje- POVINNÉ!
b) soutěž o dort na umimeto.org - vyhodnocení soutěže na konci karantény. Vyhodnotíme skupinu i jednotlivce!
c) 1 příběh do knihy zážitků - POVINNÉ!
d) pokus se zvukem + fotografie - DOBROVOLNÉ (foto posílejte do středy)

pátek 16.10.

 • 8:00 - Čj - opakování BJE-, VJE-, zopakujte si vyjmenovaná slova s BJE-, VJE-, společný diktát s opakováním i/y po VS a v koncovkách
 • 9:00 - M - zlomky - smíšená čísla, uč. 20 (dokončit), PS 10 (dokončit).
  Na www.umimeto.org máte vždy na třídních nástěnkách práci, která se má procvičovat. Jste-li hotovi, pracujte zde.
  Pokud již cvičení máte a zopakujete si ho, přibudou vám další ohodnocení.
 • 10:00 - Přírodověda - překvapení - Zkusíme si společně pokus se zvukovými vlnami. Pokud se ho poté rozhodnete zrealizovat také doma, návod k pokusu zde. Pokud se vám vydaří, zkuste mi poslat fotku, ať si ji můžeme ve škole vystavit. Foťte zblízka. Za zaslané fotky vám ve škole přidám penízky na nástěnku.
  Seznam písniček, které můžete využít k fyzikálnímu pokusu (pomohou vám membránu dobře rozvibrovat):
  písnička 1, písnička 2, písnička 3, písnička 4.
 • Snad se vám o víkendu podaří vyrazit někam ven. Třeba tam potkáte něco pěkného, co by stálo za zapsání do našich 50 zážitků s přírodou. Můžete také přidat některý z našich zážitků ze školy v přírodě. Skákali jsme do rybníka, hledali se v kukuřičném bludišti, hráli si s housenkami, jezdili na loďkách na rybníku, plácali se v blátě, opékali špekáčky, pozorovali noční oblohu a mnoho dalšího. Nový příspěvek sepište o víkendu a pošlete mi ho k vytištění. Připravím vám ho do knihy zážitků a na školní nástěnku. Přikládám vám původní seznam nápadů do knihy, ale můžete přidávat jakýkoli vlastní.

čtvrtek 15.10.
Od čtvrtka už můžeme pracovat společně. Učitelé jsou ve škole a připraveni na online práci.
Nejprve si poznačte ROZVRH HODIN, který bude stálý:
8:00 - 8:45 Český jazyk (pokud bude mít sourozenec hodinu od 8:30, pak se odhlásíte)
9:00 - 9:45 Matematika
dále
po 10:00 (20 - 30 min.) Angličtina p. uč. Nádvorníková 11:00 (20 - 30 min.) Angličtina p. ředitel Skřička
út 10:00 (20 - 30 min.) Angličtina p. uč. Nádvorníková 11:00 (20 - 30 min.) Angličtina p. ředitel Skřička
st 10:00 - 10:45 Vlastivěda
čt 10:00 (20 - 30 min.) Angličtina p. uč. Nádvorníková 11:00 (20 - 30 min.) Angličtina p. ředitel Skřička
pá 10:00 - 10:45 Přírodověda

Ve čtvrtek ráno budu tedy připravena na prozatím Skype. Připravte si v počítači Media Creator a www.umimeto.org

Dnes budeme tvořit:
Čj - zopakujeme si shodu podmětu s přísudkem, BJE-, VJE- a budeme pracovat s rybičkou. V učebnici je to str. 11.
M - strana 20 - zlomky - opakování. Zopakujeme si společně uč. str. 20/1, 2, 3 (ofocený list nebo MC) a PS 10/1, 2, 3.

středa 14.10.
Dobré ráno, broučci!
Dnes je práce na vás a já vím, že jste opravdu šikovní a zvládnete to.
Čj - pracovní sešit 5 / 7, 8. Zkontrolovat můžete v Media Creator.
M - učebnice Media Creator - str. 16. Všechna řešení najdete přímo v programu. Nezapomeňte, že videa ke každému cvičení najdete v Matýskově matematice!
Během dne všem ještě napíšu email a vysvětlím, jak bude vše probíhat dále. Přeji hodně štěstí!

úterý 13.10.
AJ Sk: samostatná práce pro žáky - čtení textů v učebnici Unit 1 po str. 15, ústně cvičení. Dokončit PS po stranu 7 včetně. Děti dostaly papír z časopisu - pročíst, přeložit s pomocí slovníku, vypracovat cvičení. O tomto článku se budeme bavit při online hodině.

pátek 18.9.
Geometrie - uč. geometrie (fialová) str. 2 - 7, PS str. 1 - 4. Učivo najdete také v Matýskově matematice - videa geometrie.

pátek 18.9.
ČJ - stavba slova, int. uč. str. 10 / 17, 19 na papír
M - písemné násobení víceciferným činitelem, interaktivní učebnice 11 / 3 do sešitu, písemné dělení jednociferným činitelem int. uč. 12 / 1, 2.

Škola v přírodě
Zítra v 7:40 vybíráme před školou spacák s prostěradlem do auta, aby děti nemusely nést všechno. Prostě radla jsem se pokusila objednat, jak jsme se domluvili, bohužel pan správce nabídku přehodnotil ... nemá.
Kladete-li si otázku, co se ŠVP, tak s ní počítáme. Je možné, že některé z dětí bude nemocné a nebude s námi moci jet. Bohužel se nám letos od začátku roku rozmohla ve třídě nějaká viróza, kterou si děti předávají. Mohu jen doporučit pořádnou dávku spánku a vitamínů. Snad se nás sejde co nejvíce.
Sraz platí - v sobotu v 9:00 ve vestibulu hlavního nádraží s rouškou. Dezinfekci klidně přibalte, vezmu také. První jídlo na místě - odpolední svačina.

Školní družina
Platby za školní družinu ve výši 1000,-/rok posílejte na stejný účet jako pomůcky či švp.

čtvrtek 17.9.
ČJ - opakování - stavba slova (kořen, předpona, přípona, slova příbuzná), zdvojená písmena v předponách od-, nad-, pod-, roz-, bez- , dále bje-, vje-. Zopakovat vyjmenovaná slova s bje-, vje-. Z interaktivní učebnice vypracovat str. 9 / 15, 16.
M - kontrola dokončení PL 10, vysvětlení hodnotícího systému, zápis a zhodnocení vlastních výsledků.

 • orientační test ze zopakovaných témat (uč. str. č - zaokrouhlování, 5 - pamětné sč. a odč., 8 - písemné sč. a odč., 9 - přednost početních operací, 10 - velká násobilka). Podle výsledků zadání D. Ú. - procvičení učiva z příslučné strany.
  ČT - spisovná a nespisovná čeština, nářečí, brněnský hantec, text písničky Betelná koc. Vysvětlit nářeční výrazy. Zpíváme.
  PŘ -

středa 16.9.
Sportovní den

úterý 15.9.
ČJ - interaktivní učebnice str. 9/14 (do sešitu), procvičit tvoření správných tvarů slov podle zadaných pádů
M - interaktivní učebnice str. 10 (celá)
HV - procvičit noty c1 - d2

pondělí 14.9.
ČJ - interaktivní učebnice str. 8 celá
M - interaktivní učebnice str. 9 (celá)

pátek 11.9.
ČJ - pracovní sešit str. 3/2 a str. 4 + procvičit učivo z intraktivní učebnice str. 7 (nová učebnice)
M - sčítání a odčítání, int. učebnice str. 8 + PS 4/3 - 7 (Pracovní sešit s řešením máte v Media Creator také.). Výuková videa k učebnici si otevřete přímo odkazem ze stránky nebo je najdete ZDE.
Čtení s porozuměním - str. 32 - 33.
Př - Vesmír - pročíst učebnici s. 19 - 22
dokument k tématu: Země z vesmíru (shlédnutí nepovinné ;o)

čtvrtek 10.9.
ČJ - pracovní sešit str. 3/1 + intraktivní učebnice str. 6
M - sčítání a odčítání, int. učebnice str. 7 + PS 3/ 5 - 6 + PS 4/ 1 - 2 (Pracovní sešit s řešením máte v Media Creator také.). Výuková videa k učebnici si otevřete přímo odkazem ze stránky nebo je najdete ZDE.
Čtení s porozuměním - str. 30 - 31.

středa 9.9.
ČJ - interktiavní učebnice str. 4 - 5 - projít, odpovědět, doplňovačky na papír.
M - sčítání a odčítání, int. učebnice str. 6 + PS 3/ 1 - 4 (Pracovní sešit s řešením máte v Media Creator také.). Výuková videa k učebnici si otevřete přímo odkazem ze stránky nebo je najdete ZDE. ČT - čtení s porozumění 34 - 35.

úterý 8.9.
ČJ - Čtení s porozuměním dvojstrana 28 - 29
M - sčítání a odčítání, interaktivní učebnice MATÝSKOVA MATEMATIKA str. 5 + PS 2/3 - 6. Výuková videa k učebnici si otevřete přímo odkazem ze stránky nebo je najdete ZDE.

pondělí 7.9.
ČJ - Čtení s porozuměním dvojstrana 38 - 39
M - orientace na číselné ose, rozvinutý zápis čísla, zaokrouhlování čísel, interaktivní učebnice MATÝSKOVA MATEMATIKA (používali jsme doma) - str. 2 - 4. Odkaz na výukové video je dole na stránce (kamera) nebo ZDE.