Zprávičky

EDUKATIVNĚ – STIMULAČNÍ SKUPINKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Zájemci se zapíší jna přiložený papír na stolku u vchodu do MŠ.

Nabídka pro rodiče dětí před vstupem do základní školy:

  • jedná se o přípravu na práci s vaším dítětem pro 1. třídu ZŠ
  • nutná účast jednoho rodiče s dítětem
  • budou probíhat v ZŠ 1x za 14 dnů, bližší informace na schůzce
  • pod vedením p. učitelky Mgr. K. Hladké
  • informativní schůzka bude v mateřské škole
  • zápis a platba (cca 450,-kč) – možno při informativní schůzce v MŠ.

První informativní schůzka v MŠ bude ve středu 15. 1. 2020 v 15:30 hodin ve třídě Berušek.

Mikulášský koncert

V úterý 10.12. pojedou předškoláci na "Mikulášský koncert" do konventu Milosrdných bratří.
Odchod z mš v 8:20 ! Přiveďte děti včas , jedeme MHD.
Návrat: na oběd
Pití a svačina zajištěna.

7.11. 2019 přijede na zahradu mateřské školy "Záchranná stanice Ptačí centrum".

Dětem představí výstavu ze života zařízení pro volně žijící zvířata. Na výstavce se představí celá řada savců a ptáků, zvířat z přírody - pacienti, zvířátka nechtěná, opuštěná a uprchlá z domácích chovů.
Děti mohou na akci přinést tvrdé pečivo, mrkve, jablíčka, piškoty, ovesné vločky apod.

31.10. 2019 proběhne tradiční "Uspávání broučků" s lampionovým průvodem.

Sraz je v 17:00 pod Základní školou na Bosonožském nám..
Půjdeme s rozsvícenými lampiony na zahradu mateřské školy, kde symbolicky "uložíme přírodu" k zimnímu spánku.
Zváni jste všichni!

25. 10. 2019 Přerušení provozu během Vánoc

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy bude přerušen. Mateřská škola bude fungovat naposledy 20. 12. 2019 a otevře se znovu ve čtvrtek 2. 1. 2020.
Více informací v přiloženém dokumentu.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

ORIENTAČNÍ LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ

Ve středu 9.10. 2019 proběhne v Mš "logopedická depistáž". Toto orientační logopedické vyšetření provede PhDr. Zuzana Širmerová PhD. ze SPC Veslařská. Vyšetření bude probíhat individuálně v kanceláři Mš, při běžném dopoledním provozu, bez přítomnosti rodičů. Se závěrem vyšetření budou rodiče obeznámeni. Týká se oslovených a zapsaných dětí.

22. 7. 2019 Dokumenty ke školní jídelně

V záložce jídelny naleznete informace o stravování v novém škoním roce a přihlášku ke stravování pro nové strávníky - nové děti.