Zprávičky

ORIENTAČNÍ LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ

Ve středu 9.10. 2019 proběhne v Mš "logopedická depistáž". Toto orientační logopedické vyšetření provede PhDr. Zuzana Širmerová PhD. ze SPC Veslařská. Vyšetření bude probíhat individuálně v kanceláři Mš, při běžném dopoledním provozu, bez přítomnosti rodičů. Se závěrem vyšetření budou rodiče obeznámeni. Týká se oslovených a zapsaných dětí.

22. 7. 2019 Dokumenty ke školní jídelně

V záložce jídelny naleznete informace o stravování v novém škoním roce a přihlášku ke stravování pro nové strávníky - nové děti.