Domácí úkoly

18.10.
ŽIVÁ ABECEDA - str.39 - číst slabiky, slova a věty
MATEMATIKA - procvičovat sčítání a odčítání do 5, sčítání v oboru čísel 0-6

17.10.
ŽIVÁ ABECEDA - str.38 - číst slabiky
PÍSANKA - str.5 - dokončit
MATEMATIKA - str.29 - Vypočítej.
PRVOUKA - str.15 - nakresli papírového draka a značku počasí

16.10.
ŽIVÁ ABECEDA - str.37 - číst
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str.11

15.10.
ŽIVÁ ABECEDA - str.36 - číst, nakreslit obrázek, naučit se básničku
MATEMATIKA - str.28 - Nakresli do okének náležitý počet a porovnej.
MATEMATIKA - vystřihnout číslici 0 a k tomu tečky, vše vložit do desek na čísla

14.10.
ŽIVÁ ABECEDA - str.35 - číst
MATEMATIKA - str.27 - Opiš řady čísel.

11.10.
ŽIVÁ ABECEDA - str.34 - číst
PSANÍ ČÍSLIC - str.6 - předposlední řádek
MATEMATIKA - vystřihnout číslici 6 a k tomu tečky, vše vložit do desek na čísla
MATEMATIKA - str.25 - zelený rámeček přepsat a vypočítat do sešitu MATEMATIKA

10.10.
ŽIVÁ ABECEDA - str.32
PÍSANKA - str.3 - napiš poslední řádek
PRVOUKA - str.12 - vybarvit a nakreslit značku

9.10.
ŽIVÁ ABECEDA - str.32 - číst, nakreslit obrázek, naučit se básničku
MATEMATIKA - str.24 - zelený rámeček přepsat a vypočítat do sešitu MATEMATIKA
Dnes děti dostaly stíratelnou tabulku Máju, dva popisovače a hadříček. Vše budou potřebovat každý den ve škole.

8.10.
ŽIVÁ ABECEDA - str.31 - číst
PÍSANKA - str.2 - dopiš

7.10.
ŽIVÁ ABECEDA - str.30 - přečíst žebříky slabik, cvičení s červenou pastelkou
PÍSANKA 1 - str.1 - napiš poslední dva řádky
MATEMATIKA - str.23/ - zelený rámeček přepsat a vypočítat do sešitu MATEMATIKA
PRVOUKA - str.11/cv.2 - kdo nestihl

4.10.
ŽIVÁ ABECEDA - str.28 - číst, nakreslit obrázek, naučit se básničku
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.27 - poslední řádek
sešit ČESKÝ JAZYK - číst slova

3.10.
sešit ČESKÝ JAZYK - číst slova
MATEMATIKA - str.22/ - zelený rámeček přepsat a vypočítat do sešitu MATEMATIKA

2.10.
ŽIVÁ ABECEDA - str.27 - číst

1.10.
ŽIVÁ ABECEDA - str.26 - číst
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.25 - dokončit
PSANÍ ČÍSLIC - str.5 - napsat dva řádky číslice 5

30.9.
ŽIVÁ ABECEDA - str.25 - číst
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.24 - dokončit
MATEMATIKA - str.20/ - zelený rámeček přepsat a vypočítat do sešitu MATEMATIKA

27.9.
Čj - ŽIVÁ ABECEDA - str.24 - naučit básničku, úkol u červené pastelky, str.23 - cvičení s hvězdičkou - číst, str.21 - cvičení s kytičkou - číst
MATEMATIKA - procvičuj sčítání, odčítání do 4

26.9.
Čj - ŽIVÁ ABECEDA - str.23 - cvičení s hvězdičkou - číst
MATEMATIKA - procvičuj sčítání, odčítání do 3.
Děti odevzdaly - sešit - Matematika.

25.9.
Čj - ŽIVÁ ABECEDA - str.21, 22 - cvičení s kytičkou - číst
MATEMATIKA - str.16/ - zelený rámeček přepsat a vypočítat do sešitu MATEMATIKA
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str.5 - nakresli

24.9.
Čj - ŽIVÁ ABECEDA - str 21 - číst
Děti odevzdaly - Matematiku, sešit Matematika, Moje první psaní

23.9.
Čj - ŽIVÁ ABECEDA - str 20 - číst, naučit básničku, úkol u červené pastelky
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str 18 - dokončit
M - sešit - napsat číslice 1 - 4

20.9.
ČJ - ŽIVÁ ABECEDA - str.19 - číst
PSANÍ ČÍSLIC - str.4 - číslice 4 - třetí řádek

19.9.
Čj - Živá abeceda, s 18/číst
M - s 15/Vypočítej.

18.9.
ŽIVÁ ABECEDA - str.17 - řádek u červené pastelky - čtení slabik

17.9.
Psaní číslic - str.3 - šestý řádek - napsat číslici 3
ŽIVÁ ABECEDA - str.16 - naučit se básničku
ŽIVÁ ABECEDA - cvičení u kytičky - přečti písmena v řádcích
ŽIVÁ ABECEDA - str.16 - cvičení u červené pastelky

16.9.
Psaní číslic - str.2 - šestý řádek - napsat číslici 2

12.9.
MATEMATIKA - dole na str.11 - nakresli daný počet hrnečků

10.9.
ČESKÝ JAZYK - ŽIVÁ ABECEDA - str.12 - úkol s červenou pastelkou - namaluj obrázek, kde slyšíš M
ŽIVÁ ABECEDA - naučit se básničku - str.12
MATEMATIKA - vystřihnout číslici 5 a k ní tečky. Vše vložit do desek na čísla
Zítra - pěší výlet do obory Holedná

9.9.
ČESKÝ JAZYK - Moje první psaní - str.7 - nakreslit jablíčko a obkroužit kolem něj
MATEMATIKA - vystřihnout číslici 4 a k ní těčky. Vše vložit do desek na čísla.

6.9.
ČESKÝ JAZYK - Moje první psaní - str.5
MATEMATIKA - vystřihnout číslice 1,2,3 a k tomu tečky. Vše vložit do desek na čísla.

5.9.
ČESKÝ JAZYK - Moje první psaní - str.4
MATEMATIKA - str.4 - cvičení - Pokračuj v řadě - druhý sloupeček

4.9.
ČESKÝ JAZYK - ŽIVÁ ABECEDA - str.2 - vlevo nahoře - tabule - čtení řádků

Děti odevzdaly pracovní sešit Happy house.
Dostaly učebnici Happy house, do které psát nebudeme. Na konci roku ji budou odevzdávat.
Děti dostaly Žákovskou knížku, ve které mají vložený list - Nabídku zájmových kroužků.
Zítra bude výuka podle rozvrhu.

3.9.
ČESKÝ JAZYK - Moje první psaní - str.2 - nakreslit k poslední kočičce nitě
Zítra:
první hodina - ČJ - učebnice ŽIVÁ ABECEDA, Moje první psaní
druhá hodina - M - učebnice MATEMATIKA
třetí hodina - AJ - žlutý pracovní sešit HAPPY HOUSE

Děti odevzdaly Žákovskou knížku. Dostanou ji zítra zpět.

2.9.
Vyplnit první stranu a podepsat poslední stranu Žákovské knížky.
Přinést vyplněné Informace o žákovi a souhlas s fotografováním PRVŇÁCI MF DNES.
Podepsat učebnice.
První hodina ČJ - Živá abeceda, Moje první psaní.
Druhá hodina M - Matematika.
Přinést ručník.