Vzkazy

25.5.
Úprava času oběda:
Od úterý 26.5. chodíme na oběd v 11.15hod..

Informace pro školní děti od 25.5.:
Nástup do školy pro skupinu 1.A - v 7.30hod..
S sebou: 2 dokumenty: Podmínky pobytu žáka v ZŠ, otevření základní školy po 25. 5. 2020
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
2 roušky
svačinu, pití, přezůvky, klíček od šatní skříňky, čip na oběd
aktovku s učivem podle rozvrhu
Vyučování skončí každý den v 11.15hod., kdy děti půjdou na oběd. Bude si je přebírat paní vychovatelka, která s dětmi bude v odpoledním bloku.

16. 3.
Vážení rodiče,
k domácímu procvičování můžete využít úkoly z jazykové učebny Robotel.

10. 3.
Vážení rodiče,
od středy 11. března je škola pro žáky uzavřena.
Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy.
Výuka bude probíhat v domácím prostředí na základě informací na třídních stránkách - domácí úkoly.

27.2.
Pro zájemce - Fotografování portrétů žáků - Den Matek.
Peníze na focení vybíráme do 11. března.

13.1.
Ve čtvrtek 16. ledna v 17.00hod. budou TŘÍDNÍ SCHŮZKY. Prosím, podepište informaci dětem v Žákovské knížce.

6. 1.
V pondělí 13. ledna půjdeme do Orlovny na novoroční pohádku O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku.
Vstupné 40,- Kč.

20. 12.
KRÁSNÉ VÁNOCE A V NOVÉM ROCE VŠE DOBRÉ!

28. 11.
V úterý 10. prosince pojedeme na Mikulášský koncert do Sálu Milosrdných bratří.
Budeme odcházet v 1. vyučovací hodině.
S sebou: batůžek, svačinu, pití, pouzdro, žákovskou knížku, klíče od skříňky, čip na oběd, průkazku IDS JMK nebo dvě 60minutové jízdenky.
Předpokládaný návrat 11.30 – 12.00.
Vstupné 60,- Kč.

Ve středu 11. prosince pojedeme na Vánoční dílnu do SVČ Linka.
S sebou: batůžek, svačinu, pití, pouzdro, žákovskou knížku, klíče od skříňky, čip na oběd, průkazku IDS JMK nebo dvě 15minutové jízdenky.
Vstupné 80,- Kč.

15. 11.
Společná třídní schůzka proběhne ve čtvrtek 21. listopadu od 17.00 ve třídě I. B.

11. 11.
Děti dostaly nabídku Fotografování portrétů žáků - Vánoce.

8. 11.
V úterý 12. listopadu od 8.00 budou budou děti z rukou žáků pátého ročníku dostávat Slabikáře.
Předávání se mohou zúčastnit rodiče žáků prvního a pátého ročníku.

31. 10.
Děti dostaly pozvánku na Vánoční dílny.

21. 10.
Ve středu 23. října bude v rámci vyučování (4. vučovací hodina) výstava Zachranné stanice Ptačí centrum ze života zařízení pro volně žijící zvířátka. Akce bude v parku pod školou.
Součástí akce bude také potravinová sbírka, při níž mohou děti na akci přinést tvrdé pečivo, mrkve, jablíčka, piškoty, ovesné vločky, zvířecí konzervy nebo granule (pro zvířátka v záchranné stanici).
Cena 50,- Kč.
V pátek 25. října bude v rámci TV hodina pohybové výchovy – country tance.
Cena 40,- Kč.
Částku 90,- Kč pošlete po dětech nejpozději ve středu 23. října.

1.10.
Zítra 2.10. v první a druhé vyučovací hodině půjdeme do knihovny v Bosonohách, kde děti budou pasovány na čtenáře. Po návratu budou mít Český jazyk a Anglický jazyk.

27.9.
Z organizačních důvodů dochází od 1.října ke změně rozvrhu. Rozvrh mají děti nalepený v Žákovské knížce.

Děti dostaly sadu fotografií ze dne 16. září, kdy se děti fotily do MF DNES. Pokud o tuto sadu máte zájem, doneste 220,- (do 4.10.).

25.9.
Noviny MF Dnes s třídní fotografií prvňáčků vyjdou 11. října.

20. 9.
Děti dostaly pozvánky na akce školy Cesta za poznáním a Turistický pochod.

12.9.
V pondělí 16. září se budeme fotit do MF Dnes.

Ve čtvrtek 19. září v 17.00hod. budou TŘÍDNÍ SCHŮZKY. Prosím, podepište informaci dětem v Žákovské knížce.

5. 9.
Ve středu 11. září bude cvičení v přírodě – pěší výlet do obory Holedná.
S sebou: vhodné oblečení a obuv, pláštěnka, batůžek, svačina, pití, klíče, čip, pouzdro, Žákovská knížka, průkazka IDS JMK nebo patnáctiminutová jízdenka.
V případě nepříznivého počasí bude výuka podle rozvrhu.

2.9.
Do 13. září uhradit na účet školy částku 810,- Kč (učebnice, pracovní sešity - 540,- Kč, výkresy, sešity, barevné papíry ... - 270,- Kč).
Bankovní spojení školy: 94 233 621/0100

Do 13. září uhradit třídní učitelce částku 32,- Kč (papírový pořadač a plastový box z IKEA).