Domácí úkoly

18. 10.
Čj - Živá abeceda, s 39/číst
M - procvičovat sčítání a odčítání do 5, sčítání v oboru čísel 0-6

17. 10.
Čj - Živá abeceda, s 38/číst
Písanka 1, s 5
M - s 29/Vypočítej.
Prv - 15/2

16. 10.
Čj - Živá abeceda, s 37/číst
Aj - PS s 11/slovní zásoba - a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case, What's in my bag? (CD)

15. 10.
Čj - Živá abeceda, s 36/číst, naučit básničku, úkol u červené pastelky
M - s 28/Nakresli do okének náležitý počet a porovnej.
Desky na číslice - vysřihnout a vložit číslici 0 a odpovídjící počet teček.

14. 10.
Čj - Živá abeceda, s 35/číst
M - s 27/Opiš řady čísel.

11. 10.
Čj - Živá abeceda, číst po s 34
M - Psaní číslic, s 6/dokončit (nepsat poslední řádek)
Desky na číslice - vysřihnout a vložit číslici 6 a odpovídjící počet teček.
Procvičovat sčítání a odčítání do 5

10. 10.
Čj - Živá abeceda, s 33/číst
M - s 25/Opakuj. - přepsat do sešitu a vypočítat
Prv - 12/2

9. 10.
Čj - Živá abeceda, s 32/číst, naučit básničku, úkol u červené pastelky
Moje první psaní, s 29/dokončit
Aj - PS s 77/slovní zásoba - It's a house. Here's a window., ... a door, ... a roof, ... a floor, The Happy House song (CD)

8. 10.
Čj - Živá abeceda, s 31/číst slabiky slova
M - s 24/Procvičuj. - přepsat do sešitu a vypočítat

7. 10.
Čj - Živá abeceda, s 30/číst slabiky a tvořit slova
M - s 23/Procvičuj. - přepsat do sešitu a vypočítat

4. 10.
Čj - Živá abeceda, s 28/číst, naučit básničku, úkol u červené pastelky
Moje první psaní, s 27/dokončit
M - procvičovat sčítání a odčítání do 4, sčítání do 5

3. 10.
Čj - Živá abeceda, s 27/číst slabiky a tvořit slova
sešit/číst slova po sloupcích i řádcích
M - s 22/Procvičuj. - přepsat do sešitu a vypočítat

2. 10.
Čj - Živá abeceda, s 27/číst, tvořit slova na slabiky, úkol u červené pastelky
Moje první psaní, s 25/dokončit
Aj - PS s 7/slovní zásoba - Good morning, ....

1. 10.
Čj - Živá abeceda, s 26/číst, tvořit slova na slabiky
M - s 21/Napiš číslice.
Psaní číslic s 5/dokončit psaní číslice 5

30. 9.
Čj - Živá abeceda, s 25/číst
Moje první psaní s 24/dokončit
M - s 20/Procvičuj. - přepsat do sešitu a vypočítat

27. 9.
Čj - Živá abeceda, s 24/číst, naučit básničku, úkol u červené pastelky
M - s 19/Nakresli a vypočítej.
Procvičovat sčítání a odčítání do 4.

26. 9.
Čj - Živá abeceda, s 23/číst, úkol u červené pastelky
Moje první psaní, s 22/dokončit
M - s 18/Nakresli a vypočítej.

25. 9.
Čj - Živá abeceda, s 22/číst, úkol u zelené pastelky
Moje první psaní, s 21/dokončit
Aj - PS s 5/slovní zásoba - Hello, I'm ..., Who's this?, It' ..., Who's this? (CD)

24. 9.
Čj - Živá abeceda, s 21/číst
Moje první psaní, s 19/dokončit
M - s 16/Procvičuj. - přepsat do sešitu a vypočítat

23. 9.
Čj - Živá abeceda, s 20/číst, naučit básničku, úkol u červené pastelky
Moje první psaní, s 18/dokončit
M - sešit/napsat číslice 1 - 4

20. 9.
Čj - Živá abeceda, s 19/číst
M - Psaní číslic, s 4/dokončit psaní číslice 4

19. 9.
Čj - Živá abeceda, s 18/číst
M - s 15/Vypočítej.

18. 9.
Čj - Živá abeceda, s 17/čtení slabik
Aj - PS s 3/slovní zásoba Hello!, Goodbye!

17. 9.
Čj - Živá abeceda, s 16/číst, naučit básničku, úkol u červené pastelky
M - Psaní číslic, s 3/dokončit

16. 9.
Čj - Živá abeceda, s 15/číst
M - Psaní číslic, s 2/dokončit

13. 9.
Čj - Živá abeceda, s 14/číst
M - s 12/Doplň.

12.9.
Čj - Živá abeceda s 13/číst
M - s 11/Nakresli daný počet

10. 9.
Čj - Živá abeceda s 12/číst, naučit básničku, úkol u červené pastelky
Moje první psaní s 9/dokončit
M - s 9/Nakresli daný počet ...
Desky na číslice - vysřihnout a vložit číslici 5 a odpovídjící počet teček

9. 9.
Čj - Živá abeceda po s 7/čtení obrázků, vyprávění pohádky, rozklad slov na slabiky, vyhledávání shodných tvarů ...
Moje první psaní s 7/dokončit
M - s 7/Nakresli příslušný počet ...
Desky na číslice - vysřihnout a vložit číslici 4 a odpovídjící počet teček

6. 9.
Čj - Živá abeceda po s 5/čtení obrázků, počáteční hláska, rozklad slov na slabiky ...
Moje první psaní s 5/dokončit
M - s 4/Pokračuj v řadách:
Desky na číslice - vysřihnout a vložit číslice 1 - 3 a odpovídjící počet teček

5. 9.
Čj - Živá abeceda s 3/čtení obrázků, odpovědi na otázky ....
Moje první psaní s 4/dokončit
M - s 3/Urči počet hrušek.
Prv - komiks/vyprávění podle obrázků

4. 9.
Čj - Živá abeceda s 2/čtení obrázků, provolevá orientace, zrakové rozlišování ...
Moje první psaní s 3/dokončit
M - s 2/ 1 až 5, pojmy první, druhý, třetí v řadě, hned před čtvrtým, hned za prvním ...
Aj - PS s 2/slovní zásoba - Mum, Dad, Jack, Polly, Daisy, Otto, Hello, I'm ...,The Hello song (CD)

Zítra bude výuka podle rozvrhu.
Děti dostaly nabídku kroužků.

3. 9.
Čj - Živá abeceda s 1/čtení obrázků po řadách i sloupcích, pojmy vlevo, vpravo, nahoře, dole ...
Moje první psaní s 1/uvolnění ruky před každým psaním, s 2/dokončit
M - s 1/počítání zvířátek, pojmy první, druhý, prostřední, poslední ...ovoce, zelenina ...
Zítra budou tři vyučovací hodiny, konec vyučování v 10.45.
První hodina ČJ - Živá abeceda, Moje první psaní.
Druhá hodina M - Matematika.
Třetí hodina AJ - Happy House 1.

2. 9.
Vyplnit první stranu a podepsat poslední stranu Žákovské knížky.
Přinést vyplněné Informace o žákovi a souhlas s fotografováním PRVŇÁCI MF DNES.
Podepsat učebnice.
První hodina ČJ - Živá abeceda, Moje první psaní.
Druhá hodina M - Matematika.
Přinést ručník.