Probrané učivo

18. 10.
Český jazyk
Živá abeceda po s 39
Moje první psaní, s 31
Matematika
Matematika 1 po s 30

17. 10.
Český jazyk
Živá abeceda po s 38
Písanka 1 po s 5
Matematika
Matematika 1 po s 29
Prvouka
Člověk a jeho svět po s 15

16. 10.
Český jazyk
Živá abeceda po s 37
Anglický jazyk
PS po s 11/a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case, What's in my bag? (CD)

15. 10.
Český jazyk
Živá abeceda po s 36
Matematika
Matematika 1 po s 28
Psaní číslic, s 1, 2, 3 - řádky s číslicí 0

14. 10.
Český jazyk
Živá abeceda po s 35
Písanka 1 po s 4
Matematika
Matematika 1 po s 27
Prvouka
Člověk a jeho svět po s 13

11. 10.
Český jazyk
Živá abeceda po s 34
Matematika
Matematika 1 po s 25
Psaní číslic po s 6

10. 10.
Český jazyk
Živá abeceda po s 33
Písanka 1 po s 3
Matematika
Matematika 1 po s 25
Prvouka
Člověk a jeho svět po s 12

9. 10.
Český jazyk
Živá abeceda po s 32
Moje první psaní s 28, 29
Anglický jazyk
PS po s 9, s 77/slovní zásoba - slovní zásoba - It's a house. Here's a window., ... a door, ... a roof, ... a floor, The Happy House song (CD)

8. 10.
Český jazyk
Živá abeceda po s 31
Moje první psaní s 33
Písanka 1 po s 2
Matematika
Matematika 1 po s 24

7. 10.
Český jazyk
Živá abeceda po s 30
Moje první psaní s 30, 32
Písanka 1 po s 1
Matematika
Matematika 1 po s 23
Prvouka
Člověk a jeho svět po s 11

4. 10.
Český jazyk
Živá abeceda po s 28
Moje první psaní po s 27
Matematika
Matematika 1 po s 22

3. 10.
Český jazyk
Živá abeceda po s 27
Moje první psaní po s 26
Matematika
Matematika 1 po s 22
Prvouka
Člověk a jeho svět po s 10

2. 10.
Český jazyk
Živá abeceda po s 27
Moje první psaní po s 25
Anglický jazyk
PS po s 7/slovní zásoba 1. lekce

1. 10.
Český jazyk
Živá abeceda po s 26
Matematika
Matematika 1 po s 21
Psaní číslic po s 5 (pouze číslice 5)

30. 9.
Český jazyk
Živá abeceda po s 25
Moje první psaní po s 24
Matematika
Matematika 1 po s 20
Prvouka
Člověk a jeho svět po s 9

27. 9.
Český jazyk
Živá abeceda po s 24
Moje první psaní po s 23
Matematika
Matematika 1 po s 19

26. 9.
Český jazyk
Živá abeceda po s 23
Moje první psaní po s 22
Matematika
Matematika 1 po s 18
Prvouka
Člověk a jeho svět po s 8

25. 9.
Český jazyk
Živá abeceda po s 22
Moje první psaní po s 21
Anglický jazyk
PS po s 5/slovní zásoba - Hello, I'm ..., Who's this?, It' ..., Who's this? (CD)

24. 9.
Český jazyk
Živá abeceda po s 21
Moje první psaní po s 19
Matematika
Matematika 1 po s 17

23. 9.
Český jazyk
Živá abeceda po s 20
Moje první psaní po s 18
Matematika
Matematika 1 po s 17
Prvouka
Člověk a jeho svět po s 7

20. 9.
Český jazyk
Živá abeceda po s 19
Moje první psaní po s 17
Matematika
Matematika 1 po s 16
Psaní číslic po s 4/psaní číslice 4

19. 9.
Český jazyk
Živá abeceda po s 18
Moje první psaní po s 15
Matematika
Matematika 1 po s 15
Prvouka
Člověk a jeho svět po s 6

18. 9. Český jazyk - rozložení slova na hlásky, pozice písmene M, A ve slově, nové učivo - slabika - ma
Živá abeceda po s 17
Moje první psaní po s 14
Anglický jazyk - nová slovní zásoba - Hello!, Goodbye!
PS Happy House 1 po s 3

17. 9.
Český jazyk - rozložení slova na hlásky, pozice písmene M ve slově, nové písmeno A
Živá abecedas 10 a 16
Moje první psaní po s 13
MATEMATIKA
Psaní číslic po s 3
Matematika 1 po s 14

16. 9.
Český jazyk - opakování písmene M, vytleskávání slova na slabiky, pozice písmene M ve slově
Živá abeceda s 9 a 15
Moje první psaní po s 12
Matematika
Psaní číslic po s 2
Matematika 1 po s 13
Prvouka
Člověk a jeho svět po s 5

13. 9.
Český jazyk
Živá abeceda po s 14
Moje první psaní po s 11
Matematika
Psaní číslic po s 1
Matematika 1 po s 12

12.9.
Český jazyk
Živá abeceda po 13 Moje první psaní po s 10
Matematika
Matematika 1 po s 11
Prvouka
Člověk a jeho svět po s 4

10. 9.
Český jazyk
Živá abeceda s 8 a 12
Moje první psaní po s 9
Matematika
Matematika 1 po s 9

9. 9.
Český jazyk
Živá abeceda po s 7
Moje první psaní po s 7
Matematika
Matematika 1 po s 7
Prvouka
Člověk a jeho svět po 3

6. 9.
Český jazyk
Živá abeceda po s 5
Moje první psaní po s 5
Matematika
Matematika 1 po s 5
Angliký jazyk
PS Happy House 1 po s 2