Probrané učivo

ČJ - skloňování přídav. jm., druhy zájmen M - desetinná čísla, jednotky obsahu AJ - unit 4 - čas, denní režim, sports