Pro nemocné

16.5.

 • M - do M1 33/1
 • AJ - 54/1,2 a 55/3

14.5.
ČJ - naučti se časovat zvratná slovesa - tab. str. 147

30.4. ČJ - naučit se časovat slovesa str. 140 VV - donést 4 PET lahve, obrázek znamení, barevné papíry, dobře stříhající nůžky

16.4.
ČJ 1 - str. 134/4c - stránku na polovinu, do jedné poloviny vypisovat č. jedn. do druhé poloviny č. mn.

15.4.
ČJ 2 - str. 134/ 4b - osoba, číslo, čas, způsob

11.4. ČJ 1 - str. 134/ 2a

8.4. Pč - 2-3 vyvfuknutá vajíčka, květináč s hlínou, tempery, nepomletý mák, ovesné vločky , hrubá mouka po Velikonocích donesu 4 stejné PET láhve

ČJ 1 - str. 128/ 4

5.4.
ČJ 2 - str. 127/ 1 ČJ - naučit se skloňovat tabulky str. 126, 127

1.4.

 • M - desetinná čísla-zápis, desetinné zlomky, porovnávání

27.3.

 • ČJ - červená brož. sr 12/ 1, 13/ 3, 14/ 5c
 • M - opravy v sešitech M1, M2
  • do M2 43/12
 • AJ - PS 66/2, 3
  • PL dokončit + napsat 5 vět za použití vazby There is/are...... in his room.
 • VL - dne 28.3. donést sešit ke kontrole

21.3.

 • M - M2 uč. 45/17
 • AJ - PS 43 (bez cv.8)

18.3.

 • M - do M2 uč. str. 48/5 (5 př.), 50/5 (5 př.)
  • 19.3. donést G
  • zopakovat převody jednotek obsahu
 • AJ - prepositions of place
  • nová slovní zásoba MY ROOM
   • present simple (zápor, kladná věta, otázka)

14.3.
ČJ - naučit se skloňovat tabulku str. 116 ČJ 1 - str. 115/ 7
M - do PO 18.3. - M1 str. 41/14 (6 př. i se ZK)

 • v PO 18.3. přinesou žáci Geometrii
 • uč. ústně po str. 43
  AJ - opakovat present simple
  • prepositions of place
  • na domácí procvičování: žáci mají zpřístupněné na interenetové stránce https://skolabosonohy.cz/zs/projekty/jazykova-ucebna (Odkazy pro jazykovou učebnu pro žáky: ZVENKU) cvičení na procvičování. Přihlásí se svými údaji. Vyberou 5. třída AJ - 5.B. Úkoly v aktivní zelené sadě nazvané DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ 13.3..

13.3. ČJ 1 - opsat tabulku str. 114 a naučit se ČJ - červená brož. str. 21/ 3, 25/ 1 Obrázkové doplňovačky str. 26
AJ - žáci mají zpřístupněné na interenetové stránce https://skolabosonohy.cz/zs/projekty/jazykova-ucebna (Odkazy pro jazykovou učebnu pro žáky: ZVENKU) cvičení na procvičování. Přihlásí se svými údaji. Vyberou 5. třída AJ - 5.B. Úkoly v aktivní zelené sadě nazvané DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ 13.3.
M - do M1 uč. str. 41/7 a,b,c (2. a 3. sloupečky)

15.3.
ČJ - naučit se skloňovat OSOBNÍ ZÁJMENA str.. 114

11.3.
ČJ 2 - str. 111/ 15 a - vztažné zájméno dát do zeleného kolečka

7.3. ČJ 1 - sr.108/ 7
ČJ - červená brožurka str. 20/ 1, 21/ 2

6.3.
ČJ 1 - str. 108/ 6a ČJ - červená brož. str. 18/ 2, 19/3

5.3. ČJ - do modr brožurky str. 8/ 1, 2 v modré brožurce str. 9/ 1 - barevně označit zakončení

ČJ 1 - modrá brožurka str. 8/ 3

ČJ - červená brožurka str. 10/ 1, 12/ 2

27.2.
ČJ - modrá brožurka str. 6/ 3, str. 7/ 1, 2, 3, 4

26.2
ČJ - modrá brožurka str.6/ 1, 2 str. 5/ 1

19.2. 20.ČJ - modrá brožurka str. 2 - dokončit

22.2.
ČJ - str 103 na folii

20.2. ČJ - přes prázdniny procvičovat čj po str. 97

29.1. ČJ 2 - brožurka Přídavná jména str. 2/ 2a, b

28.1. ČJ 1 - str. 94/5 a 93/2

10.1.
ČJ 2 - str. 89/ 5 a dokončit

19.12.
ČJ - červená brožurka str.6, str. 8/ 3, str. 9 - doplnit
učebnnice po str. 82 / ústně

17.12.
ČJ 1 - str. 79/ 10 a - dokončit

30.11.
ČJ .- opakovat ústně po str..65

32.11.
ČJ 1 - str. 55/ 7,8

24.11.
ČJ - červená brožurka str.17/ 3 , 4

22.11.

 • M - uč. po str. 42
 • AJ - opakování 2.lekce + slovíčka, sloveso to be, přivlastňovací zájmena, slovní zásoba Family a Days of the week
 • VL - na pátek 16.11. donést pomůcky na tvorbu lapbooku + lapbook

7.11.

 • ČJ 1 - str. 47/ 4 dokončit

9.11.

 • M - PS dokončená cvičení 48/2, 3, 5, 6, 8
 • AJ - PS dokončená cvičení celá str. 16 a 18/1,2
  • přivlastňovací zájmena, slovní zásoba Family a Days of the week, slovíčka PS 81A, B, C

22.10.

 • ČJ 2 - str. 35/4

24.10.

 • ČJ - žlutá brožurka str. 14/ c,d,

19.10.

 • ČJ - str 34/ 3 ,u každé předpony nový řádek, slova psát za sebou

15.10.

 • M - do M2 32/2 poslední 4 příklady
 • AJ - nová slovíčka PS 81/ B
  • přivlastňovací zájmena

9.10.

 • VL - do 15.10. dokončit LAPBOOK

8.10.

 • AJ - PS 13/4,5
  • PL doplnit IS, ARE, AM

5.10.

 • Hv - na youtube písnička na flétnu (PANGEA MUSICARIUM) - odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=2LRKLNc_vzY

4.10.

 • ČJ - zelená broř. str. 38/ dokončit
 • Vv - korková zátka
 • M - dokončit PS 26/1,2,4, 28/3, 34/ 3,4
 • AJ - PS 12

6.10.

 • M - do M2 uč. str. 27/4 b, c
 • AJ - do 8.10. Project My life (dobrovolný), info uč. str. 15

26.9.

 • ČJ - žlutá brož. str. 12, 13 červená brož. str. 2, 3

25.9.

 • ČJ 1 - str 14/ 5a posledních 5 vět

24.9.

 • M - do G uč. str. 14/2 (narýsovat a barevně vyznačit úhel AVB + popsat úhel)
 • AJ - uč. 12/3
  • pravidelné a nepravidelné množné číslo

21.9.

 • ČJ - brož. vyjmenovaná slova - celá str. 29
 • M - PS dokončit 20/3,5, 22/1,3
  • 24.9. G (sešit, rýsovací potřeby)

23.9.

 • M - dokončit cv. v PS 14/9,11, 16/1,3,5, 20/1,2,6,11
 • AJ - slovíčka PS str. 80 (1A,B,C,D)

19.9.

 • ČJ - brož. žlutá 11/ 4
 • Čt - najdu jazykolamy
 • M - do M1 uč. 19/8
 • AJ - do English uč. 11/10 napíši 10 vět o obrázku pomocí vazby There is/are (do 21.9.)
  • vazba There is/are...., pravidelné a nepravidelné množné číslo (uč. str. 10-11)
  • numbers, alphabet
  • slovíčka PS str. 80 (1A,B,C,D)

21.9.

 • ČJ - opravy + podpisy v sešitech,
  děti nepíší opravy celé, v opravách jsou často zase chyby, musí napsat opravu znovu
 • ČJ - brožurka Shoda str. 2/ 3a

17.9.

 • ČJ 2 - str.9/ 6 - poslední sloupeček
 • Pč - nasbírat 10 půlek ořechů
 • Př - přečíst po str. 10
 • M - PS 12/3,4
 • AJ - numbers, alphabet
  • vazba There is/are...., pravidelné a nepravidelné množné číslo (uč. str. 10-11)
  • slovíčka PS str. 80 (1A,B,C,D)

14.9.

 • AJ - slovíčka (PS str.80)
  • numbers, alphabet
  • zopakovat vazbu There is/are...., pravidelné a nepravidelné množné číslo
 • M - uč. po str. 11
  • v sešitech M1 a v PS opravy
 • VL - křížovka v sešitě

13.9.

 • Pč - obrázky ovoce a zeleniny, od každého alespoň 10 kusů
 • AJ - zopakovat abecedu, slovíčka (PS str.80)
  • PS 6/2, 7/4

11.9.

 • ČJ - zelená brožurka str. 35/ 2 sloupečky
 • M - ústně učebnice po str. 8, procvičování +, -
 • AJ - opakovat číslovky, abeceda, slovíčka (PS str. 80)

10.9.

 • M - PS 6/1
 • Př - úvodní strana
 • AJ - PS 4/4