Domácí úkoly

18.10.
VL: PS: 12-13
ČJ: napiš na papír popis nějakého předmětu (velikost, tvar, materiál, barva, zajímavosti, k čemu slouží, neopakuj stejná slova, používej přídavná jména a přirovnání) AJ: dokončit v pracovním sešitě str.12/1,2,3

17.10.
ČJ:PS: 11/1,2a (dokončit) AJ Ná: There were ten in the bed - naučit zpaměti 1. a 3. sloupec

16.10.
M: PS: 28/4,8,9

14.10.
ČJ: list cv.1 a,b, c
M : list cv. 1-6 (dokončit)

11.10.
AJ Ná: pracovni sešit 10/2, zopakovat psaní čísel

10.10.
ČJ: PS: 10/2 (dokončit) , napsat opravu úlohy do ČJ2 M: PS: 26/ 1,4,5 (dokončit)
VL:PS: str.10-11

9.10.
ČJ:PS: 9/9
M: PS: dokončit str. 24/ 1-9

8.10.
M: 18/1 (poslední 3 sloupečky u posledního sloupečku udělej ZK!!)

7.10.

ČJ: list a U: 17/2a (do ČJ2)

4.10.
AJ Ná: The Project My life - termín odevzdání pátek 11.10.

3.10.
M: list cv.7,10,11
VL: udělat zápis, znovu se podívat na videa o Marii Terezii, abyste znali její reformy!
AJ Sk: opakovat povely, slovíčka Unit 1
AJ obě skupiny:
Ve středu 9. 10. budeme s žáky zpřístupňovat on-line aktivity (www.projectonlinepractice.com) na procvičení angličtiny. K tomu je potřeba, aby žáci měli funkční e-mail a znali do něj heslo.
Je možné použít e-mail rodičů. Prosím, připravte žáky na tuto práci.

30.9.
ČJ: opakovat slovní druhy, základní skladební dvojice, mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves, větné celky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M: U: 17/4 (do M2)
AJ Ná: pracovní sešit 10/1, 3
AJ Sk: pracovní sešit 9/6
PŘV: vypracovat kontrolní otázky k tématu Horniny (9.10. vybírám a kontroluji)

Dnes donesou děti domů měsíční diplomy.

27.9.
M: 16/8 ( i se zkouškami)

26.9.
M: list cv.1,2 (dodělat),4
ČJ:PS: 6/2a,b (dodělat)

25.9.
ČJ:PS: 6/1

24.9.
ČJ: 11/6 (2 řádky v množném čísle)
VL:PS: str.6-7 ( u cv. 4. stačí zakroužkovat písmeno, nemusíte to tam psát)

23.9.
M: 10/6 (dokončit)
ČJ: PS: 6/1 (vypiš slova a za každé do závorky napiš zkratkou vzor)

19.9.
M:PS: 6/2 (celou tabulku) PŘV: vypracovat otázky k tématu Minerály(v pondělí si vyberu a zkontroluji) plus nezapomenout připravit se na pondělní písemnku (Třídění organismů)

18.9.
ČJ: dokončit list

17.9.
M:PS: 4/4,5
ČJ:PS: 5/3 a,b,c

a,b,c ( 4slova)

13.9.
Vyplnit dotazník pro celou rodinu ...do pondělí!
Do pátku odevzdat hotové skupinové projekty o Odpadech!

12.9.
M: PS: 3/1-5 (dokončit)

9.9.
M: vyplnit list
zopakovat násobky!!!
ČJ: dokončit list

6.9.
M: dokončit list
VL: vyzdobit 1. stranu v sešitě ( obrázek týkající se učiva)

Ve středu 11.9. bude cvičení v přírodě. Informatika (6h) bude!! Vážení rodiče, stejně jako v loňském roce, tak i letos učím v naší třídě vlastivědu a tak bych vás chtěla požádat o 108,-Kč na 2 PS do VL a 112,-Kč na pracovní Čtení s porozuměním do ČJ? Děkuji.

5.9.
M: PS: 2/9 (dokončit)

4.9.
Od zítřka už se učíme podle rozvrhu!!
D.Ú: Zjisti na cestě ze školy, co je kde podle ekologie špatně (odhozené odpadky, skládky, znečištění, chování lidí,...).
Podívej se na televizní noviny a zapiš, zda se tam řešilo něco, co je společné s ekologickými problémy.

3.9.
Zítra 4.9. končí vyučování celé třídy ve 12.35h. Od čtvrtka se budeme učit dle rozvrhu hodin.
Vypsat první stranu ŽK.
Obalit sešity a učebnice.
Donést věci na TV.

2.9.
Zítra si donesu do školy sešity, pomůcky a aktovku na učebnice. Škola bude končit v 11.40h.