Projekty

Zapojení školy do projektů ve školním roce 2018/2019

  1. Projekt registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004310 Projekt pro rozvoj ZŠ a MŠ Bosonohy. Plakát k projektu.

  2. Projekt registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126 Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně - odkaz.
  3. Projekt registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně - odkaz.
    Plakát k projektu Prevence a Rovný přístup.

  4. Projekt evidenční číslo: PLAV-02-0949/2018 Výuka plavání ZŠ Bosonohy.
  5. Projekt Statutárního města Brna: Síť brněnských otevřených škol - link na web.
  6. Projekt Statutárního města Brna: Technické mateřské školy, Technické základní školy - odkaz.
  7. Projekt registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211 KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.
  8. Projekt registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005647 Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách - plakát, odkaz na web OŠMT MMB

Zapojení školy do projektů minulých let

EU peníze školám
Výzva 51
Výzva 56 - publicita, plakát
Projekt mentoři - odkaz
Projekt registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně - odkaz.