Domaci-ukoly

27.1. ČJ 1 - 51/2 tředí a čtvrty řádek, obtáhnout I-y

22.1
ČJ 1 - 50/2 dokončit a obtáhnout barevně i-y
AJ - pracovní sešit 47/1 - seřaď obrázky podle příběhu

20.1. ČJ 2 - 47/2 - poslední 3 řádky

17.1.
M - DÚ:

 1. PL procvičování čísel do 1000 (děti dostávaly včera, do úterý 21.1.)
 2. opravit pololetní písemnou práci (do sešitu M2) + prosím, písemku podepsat od rodičů (do 21.1.)
 3. dopočítat tabulku +/- do 1000 (sešit M2, do 21.1.)
 4. slovní úlohy (opět jen výpočet; s 13/30, s 14/35, s 16/42, 43; s17/49, 50, 51;psát do sešitu M2; do 21.1.)
 5. malované počítání (do středy 22.1.)

15.1. ČJ 1 - 46/ 2 dokončit a podtrhnout y-i bubu nosti zelený tenký fix
M - dokončit samostatnou práci ze školy (netýká se dětí, které dnes byly na plaveckých závodech, ale pokud by chtěly ;o) - uč str. 12/ cv. 19 (vypracovat vždy 2 sloupce po 5 příkladech - skup.A - sloupec 1, 4; skup.B - sloupec 2, 5); vyřešit 8 slovních úloh - pouze výpočet (nedělat zápis ani odpověď): str.10/5, 6; str.11/13, 14; str. 12/21, 23; str. 13/26, 27.
Vážení rodiče, zvu vás na krátkou informativní schůzku ohledně hudebních kroužků Cvrčci, Muzikál a Flétna, kde vás potřebuji informovat o změně pro 2. pololetí. Schůzka proběhne ve čtvrtek 16. 1. v 16.45 – 16.55 ve 4. třídě. Účast důležitá. Děkuji, Zuzana Del Favero

14.1.
Zítra si děti vezmou HV (místo PČ).
Prosím, podpis ŽK - konzultační hodiny 16.1.2020 od 17:00 do 18:00 + vzkaz pro některé rodiče v deníčku, děkuji.
Prosím rodiče některých dětí o doplnění omluvenek v ŽK, děkuji.
M - geometrie v pololetní písemce nebude, napíšeme si příští čtvrtek malé geometrické cvičení (bude započítáno do 2. pololetí).

9.1.2020
zítra si přinést VV
vybraní žáci přinést rodiči podepsanou návratku na "Plavecké závody 15.1." (zítra)
M - DÚ pracovní list
40,- Kč na divadlo (po 13.1.) - kdo ještě nepřinesl (už jen 3 děti)
PS G str. 5/cv. 2 (do pátku 17.1.) + někteří doplnění strany 18 (celá) a str. 19/cv. 2A, B
čtvrtek 16.1. pololetní písemka z M (násobení, dělení, písemné + a -, matematické pojmy + a -, 2 slovní úlohy, číslo větší/menší než...)

8.1. ČJ 1 - str. 43/ 3 - pokračovat ve cvičení a napsat 5 vět a i-y obtáhnout

7.1. ČJ 2 - str. 43/ 2 dokončit, obtáhnout y modře, i oranžově po B

20.12.
Šťastné a spokojené vánoční svátky a mnoho štěstí v novém roce Vám přeje 3. třída.

19.12.
M - během vánočních práznin, prosím, procvičujte: sčítání a odčítání pod sebou, matematické pojmy pro +, -, nás. a dělení, číselnou řadu do 1000 (počítání po "stovkách", "padesátkách" a možno i po "desítkách", od 0 do 1000 i od 1000 do 0).

18.12.
V pátek 20.12. si uděláme vánoční besídku.
Program:

 1. hodina - povídání o Vánocích a vánočních zvycích
 2. a 3. hodina - program dětí pro spolužáky
 3. hodina - rozdávání dárečků, soutěž o "nejlepší cukroví"
 4. hodina - vánoční zpívání
  S sebou: pouzdro, ŽK, úkolníček, zpěvníček, dárečky pro spolužáky, cukroví na ochutnávku (dobrovolné), dobrůtky a pití (podle vlastního uvážení), hrníček/kelímek na pití, deskovou hru (zbyde-li čas ve 3. a 4. hodině) a hlavně dobrou náladu ;o)

20.12. na vánoční prázdniny: ČJ - přes prázdniny opakovat vyjmenovaná slova po str. 44, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves. ČT - každý den budu o prázdninách 10 minut nahlas číst!

18.12.
ČJ - naučit se vyjmenovaná slova po B Hv - flétny, nezapomeňte si procvičit Skálo, skálo. Pokud chce někdo opravit test, přihlsí se na začátku hodiny.

12.12.
Zítra si žáci budou brát domů kufřík/box s výtvarkou. Prosím, aby si děti přinesli nějakou tašku na odnešení, děkuji.
M - DÚ: lísteček písemné +/-
Dnes jsme losovali vánoční dárky pro spolužáky. Příští týden v pátek proběhne vánoční vyučování :o) informace budou upřesněny.
Zítra 13.12. minutka na písemné sčítání (10 příkladů).

11.12.
Zítra 12.12. si na geometrii, prosím, přinést trojúhelník s ryskou.
V pátek 13.12. minutka na písemné sčítání (10 příkladů).

6.12. ČJ 1 - str. 112/ 2a, poslední 2 věty, vyhledat slovesa a podstatná jména, určit u nich mluvnické kategorie

6.12.2019
V pondělí 9. 12. 2019 pojedeme na výukový program Empík chodec na dopravní hřiště Riviéra Brno.
S sebou: AJ (první hodina proběhne, ze školy odcházíme až 9:10), ŽK, pouzdro, batůžek, svačinu, pití, teplé oblečení a obuv, deštník (zvažte ráno před odchodem do školy podle předpovědi a počasí ráno, má být deštivo), obal na přezůvky (bereme si s sebou), šalinkartu nebo jízdenky (2 x 60 min.).
Předpokládaný návrat do školy: 13:10

5.12.
M - DÚ: dokončit v sešitě č.2 první 3 řádky písemného odčítání (mají mít vlepeno).
V pátek 6. 12. bude Prvouka. Děti si donesou sešit.
AJ: Pracovní sešit str.32/2 - dokončit cvičení, str.31/2 - opiš věty z rámečku do sešitu

4.12.
AJ: pracovní sešit str.36/2,3

2.12. 2019
Příští týden v pondělí 9. 12. pojedeme na výukový program Empík chodec (Dopravní hřiště Riviéra Brno).
AJ: pracovní sešit str. 31, cv. 2 - doplň rozhovory

29.11. ČJ - opakovat ústně po str. 110, opakovat mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves
AJ - PS str.29/2 kdo nestihl dokončit ve škole, dokončí za DÚ - doplnit a vymalovat

Připomínám, že v pondělí 25.11. proběhne vánoční fotografování zájemců.

21.11.
M - zítra (22.10.) minutka na slovní úlohu; příští středu (27.11.) čtvrtletní písemka (násobení, dělení, porovnávání čísel, číselná řada 0-100/100-0, číslo větší/menší než..., matematické pojmy pro sčítání a odčítání, +/- do 100 bez/s 10) ČJ - str. 109/ 2 - ústně

20.11. ČJ . opakovat slovesa- čas minulý, přítomný, budoucí

22.11.
M - DÚ slovní úloha (zadání vlepeno v sešitě č. 2)
Přinést lísteček se zájmem o focení (případně i s penězi; zbývá několik posledních dětí). Děkuji.

18.11. ČJ - 106/1a - poslední 3 věty - podtrhnout slovesa + podstatná jména nad podstatná jména napsat číslo pádu - vše na folii

15.11. ČJ 1 - 103/7 v poslední větě vyhledat podstatná jména a určit pád, číslo, rod (podle sešitu ČJ2) ČJ - podpisy a opravy ve všech sešitech
M - DÚ - PL (do úterý 19.11.)
podpis v ŽK (jiná sdělení, str. 23)

17.11.
Zítra si napíše minutku -/+ do 100 s/bez 10 Do hodiny PČ (středa 20.11.) si, prosím, přinést malou pet lahev (0,3 - 0,5 l).

11.11. ČJ - naučím se pádové otázky PRV - zkoušení látky ze sešitu (od dopravních značek)

13.11.
Prosím, v pondělí přinést návratku na Vánoční dílničky (i ti, kteří se nezúčastní). V ŽK prosím podepsat třídní schůzky 21.11. (ŽK, str. 31) a vyplnit sebehodnocení k 1. listopadu (ŽK, str. 32). Děkuji a přeji pěkný víkend.

7.11.
M: DÚ - do Ma sešitu č. 2 přepsat a vypočítat: učebnice str.36/cv. 15 (jen první dva sloupečky - celkem 6 příkladů) a uč. str. 37/cv. 19 (pouze první dva sloupečky - celkem 8 příkladů).
Zítra si také napíšeme krátkou minutku na sčítání a odčítání s přechodem 10.
M - PS G opravy str. 2 - 4 (str. 4 pouze po cv. 2B; do příštího týdne)

6.11.
M - DÚ lísteček ČJ 1 - 101/1a - sešit složit na polovinu, do 1. sloupečku vypsat podst. jména - číslo jednotné, do druhého sloupečku číslo množné

4.11. ČJ 2 - 87/4 napsat poslední 3 řádky (od slova ulice....)

31.10.
M - DÚ lísteček (násobení, dělení, + do 100 s 10)
Zítra (1.11.) si, prosím, s sebou vzít zubní kartáček (Zdravé zoubky)
Geometrie PS (do čt 7.11.) - doplnit nebo opravit str. 1 - 2 (+ někteří také str. 3 - na str. 3 jen opravy započatých cvičení, ostatní cvičení nedokončovat, děkuji)
HV - procvičit délky not, zápis rytmu do taktu, flétna Krtek. Pracovní listy 42, 44, 47. Příště test z listu 47.

33.10. ČJ - 86/2a - NA FOLII PODTRHNOUT PODSTATNÁ JMÉNA

24.10. ČJ 2 - str. 39/4 dokončit ČJ - ústně opakovat po str. 39 - o prázdninách ČJ - opravy v sešitech + podpisy ČT - přes podzimní prázniny každý den nahlas číst Prv - zopakovat si učivo ze sešitu + přečíst si učebnici str. 6 a 7
M - lísteček sčítání dvojciferných čísel do 100 s přechodem
Zítra (25.10.) si s sebou vzít pevnou obuv do tělocvičny (Country tanečky).

22.10.2019
M - DÚ: lísteček (na čtvrtek 24.10.)
Prosím, každé úterý kontrolujte dětem, zda mají s sebou na plavání šalinkartu nebo lístek, děkuji. Dnes jsem musela 2 dětem kupovat lístek u paní řidičky za 25,-Kč.
Zítra jdeme 3. hodinu rozvěšovat do okolí školy ptačí budky. Nebude tedy matematika.

21.10.
Ve středu 23. 10. (4. vyuč. hodina) proběhne na naší škole výukový program Povídání se zvířátky (Záchranná stanice Ptačí centrum, Brno) - prosím přinést 50,- Kč (nejpozději ve středu). Součástí akce bude také potravinová sbírka, při níž mohou děti na akci přinést tvrdé pečivo, mrkve, jablíčka, piškoty, ovesné vločky, zvířecí konzervy nebo granule (pro zvířátka v záchranné stanici).
Ve středu také půjdeme 3. vyučovací hodinu s 5. ročníkem pověsit do okolí školy ptačí budky.
Ve čtvrtek 24.10. bude místo geometrie matematika.

17.10.
AJ - DÚ: 15/2

15.10.
M - DÚ: lísteček násobení, sčítání dvojciferných čísel; zítra píšeme minutku (sčítání dvojciferných čísel bez přechodu, matematické pojmy: sčítanec + sčítanec = součet a menšenec - menšitel = rozdíl ;o) Prv - zopakovat si ze sešitu dopravní značky a cyklistu učebnice si budou děti nechávat ve škole ČT - každý den by měly děti nahlas 10 minut číst pod dohledem dospělého ČJ - opravy v sešitech

11.10. ČJ - ústně opakovat po str. 29 Čt - do sešitu napsat příbuzenské vztahy vůči rodičům - dko je teta a strýc

10.10.2019 M - DÚ: lísteček násobení/dělení;;; zítra (11.10.) si napíšeme minutku na násobení a dělení; do příští středy se naučit pojmy: sčítanec + sčítanec = součet a menšenec - menšitel = rozdíl.

8.10.2019
M - pracovní list (pouze 1. stránka, druhou stranu s příklady prosím nepočítat, děkuji) - naučit se pojmy k matematickým operacím, doplnit tabulky číslo o XXX vetší/menší než..., rozložit čísla na jednotky a desítky; ČJ - 25/2 na folii - podtrhnout slovesa

4.10.
M - lísteček +/- do 100, násobení, dělení (do úterý 8.10.)

2.10. ČJ 2 - 21/15 dokončit

4.10. ČJ 1 - 20/ 13a

30.9.2019
AJ - opakovat slovíčka

26.9.2019
M - lísteček (+/- do 100, nás., dělení - na úterý 1.10.); do geometrického sešitu vlepit PL z dnešní hodiny (bod, čára, přímka, úsečka, geom. tvary a tělesa) + PL geo prosím také opravit nebo doplnit (týká se jen pár dětí) + podpis rodičů; oprava minutek z 25.9. + podpis rodičů

25.9. 2019
M - zítra (čtvrtek 26.9.) budeme mít geometrii - prosím, přínést si prozatím zakoupený sešit 420, rýsovací potřeby a ořezanou tužku.

 • lísteček +/- do 100 (oba sloupce)

ČJ2 - str. 16/8 - 4 věty + podpis rodičů ČJ - opravy v sešitě + podpis rodičů Prv - na samostaný papír namalovat dopravní značky, které vidím po cestě do školy

23.5.2019
M - DÚ (na středu 25. 9.) - lísteček +/- do 100 (oba sloupce)

 1. 9. M - DÚ (na pondělí 23. 9.): PL Procvičování matematického učiva plus: kdo z dětí ve škole nestihl do sešitu přepsat a vypočítat příklady (uč. s. 7, cv. 28), doplní si (v pondělí zkontroluji).

18.9.
M - DÚ: lísteček s příklady (+/- do sta s přechodem desítky, násobení, dělení)

 1. 9. ČT - přečíst str. 9 - 11 domalovat obrázek v sešitě, kdo ještě nemá hotovo ŽK - podpis třídních schůzek na str. 31

  1. M - v pátek si vezmu věci do matematiky ČT - přečíst po str. 7

9.9.
M - PL 3 - dokončit + a - do 1000
Čj - opravy