Domácí úkoly

17.10.
AJ - DÚ: 15/2

15.10.
M - DÚ: lísteček násobení, sčítání dvojciferných čísel; zítra píšeme minutku (sčítání dvojciferných čísel bez přechodu, matematické pojmy: sčítanec + sčítanec = součet a menšenec - menšitel = rozdíl ;o) Prv - zopakovat si ze sešitu dopravní značky a cyklistu učebnice si budou děti nechávat ve škole ČT - každý den by měly děti nahlas 10 minut číst pod dohledem dospělého ČJ - opravy v sešitech

11.10. ČJ - ústně opakovat po str. 29 Čt - do sešitu napsat příbuzenské vztahy vůči rodičům - dko je teta a strýc

10.10.2019 M - DÚ: lísteček násobení/dělení;;; zítra (11.10.) si napíšeme minutku na násobení a dělení; do příští středy se naučit pojmy: sčítanec + sčítanec = součet a menšenec - menšitel = rozdíl.

8.10.2019
M - pracovní list (pouze 1. stránka, druhou stranu s příklady prosím nepočítat, děkuji) - naučit se pojmy k matematickým operacím, doplnit tabulky číslo o XXX vetší/menší než..., rozložit čísla na jednotky a desítky; ČJ - 25/2 na folii - podtrhnout slovesa

4.10.
M - lísteček +/- do 100, násobení, dělení (do úterý 8.10.)

2.10. ČJ 2 - 21/15 dokončit

4.10. ČJ 1 - 20/ 13a

30.9.2019
AJ - opakovat slovíčka

26.9.2019
M - lísteček (+/- do 100, nás., dělení - na úterý 1.10.); do geometrického sešitu vlepit PL z dnešní hodiny (bod, čára, přímka, úsečka, geom. tvary a tělesa) + PL geo prosím také opravit nebo doplnit (týká se jen pár dětí) + podpis rodičů; oprava minutek z 25.9. + podpis rodičů

25.9. 2019
M - zítra (čtvrtek 26.9.) budeme mít geometrii - prosím, přínést si prozatím zakoupený sešit 420, rýsovací potřeby a ořezanou tužku.

  • lísteček +/- do 100 (oba sloupce)

ČJ2 - str. 16/8 - 4 věty + podpis rodičů ČJ - opravy v sešitě + podpis rodičů Prv - na samostaný papír namalovat dopravní značky, které vidím po cestě do školy

23.5.2019
M - DÚ (na středu 25. 9.) - lísteček +/- do 100 (oba sloupce)

  1. 9. M - DÚ (na pondělí 23. 9.): PL Procvičování matematického učiva plus: kdo z dětí ve škole nestihl do sešitu přepsat a vypočítat příklady (uč. s. 7, cv. 28), doplní si (v pondělí zkontroluji).

18.9.
M - DÚ: lísteček s příklady (+/- do sta s přechodem desítky, násobení, dělení)

  1. 9. ČT - přečíst str. 9 - 11 domalovat obrázek v sešitě, kdo ještě nemá hotovo ŽK - podpis třídních schůzek na str. 31

    1. M - v pátek si vezmu věci do matematiky ČT - přečíst po str. 7

9.9.
M - PL 3 - dokončit + a - do 1000
Čj - opravy