Probrané učivo

Čísla stránek a cvičení jsou orientační, ne vždy děláme cvičení dle pořadí v učebnici.

ČJ - uč. po str.97 /přehled slovních druhů, podstatná jména, slovesa, předložky/
M - PS str.23 /násobení a dělení - násobilka 8, sčítání a odčítání do 100, polopřímka, velikost úsečky/
PRV - str.47
AJ - uč.str.38 /Happy face/ ,PS str. 37