Probrané učivo

Čísla stránek a cvičení jsou orientační, ne vždy děláme cvičení dle pořadí v učebnici.

ČJ - uč. po str. 50 /samohlásky/

M - PS str.8 /počítání se závorkami, rovinné útvary, úsečka/

PRV - str.24 /v tramvaji /

AJ - uč.str. 16 /abeceda, school time/