Probrané učivo

18.6.
ČESKÝ JAZYK - opakování str.107/cv.8, str.108/cv.9
ČÍTANKA - str.152, 153
PÍSANKA - str.38

13.6.
ČESKÝ JAZYK - str.106/cv.4, str.107/cv.5,6,7
ČÍTANKA - str.136 - 142
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.18, 26, 30

11.6.
ČESKÝ JAZYK - str.106/cv.1,2,3, str.107/cv.5
MATEMATIKA - str.31 - opakování geometrie

10.6.
ČESKÝ JAZYK - opakování
ČÍTANKA - str.134, 135
PÍSANKA - str.37
MATEMATIKA - opakování, str.29/cv.1,2,3,4,5

7.6.
ČESKÝ JAZYK - str.99, 100
PÍSANKA - str.36
MATEMATIKA - str.28/cv.4,5,6

6.6.
ČESKÝ JAZYK - str.99/cv.3,4
MATEMATIKA - str.30/cv.1,2,3,4,5

5.6.
MATEMATIKA - str.28/cv.2,3
ANGLICKÝ JAZYK - str.60, 61, 62, 63, pracovní sešit - str.58, 59, 60

4.6.
ČESKÝ JAZYK - str.99/cv.1,2, Vlastní jména - zápis do sešitu ČJ2
ČÍTANKA - str.131, 132
MATEMATIKA - kolmé přímky - zápis do sešitu Geometrie, str.26/cv.8

3.6.
ČESKÝ JAZYK - str.104/cv.8,9
ČÍTANKA - str.128, 129
PÍSANKA - str.35
MATEMATIKA - str.19, zápis do sešitu Geometrie

31.5.
ČESKÝ JAZYK - str.103/cv.2,3,4, str.104/cv.5
MATEMATIKA - str.26/cv.1,2,3,4,5,6,7

30.5.
ČESKÝ JAZYK - začínáme - souvětí, věta jednoduchá
ČÍTANKA - str.124, 127
PÍSANKA - str.34
MATEMATIKA - začínáme násobilku č.9, str.25/cv.1,2,3,4,5,6

29.5.
ČESKÝ JAZYK - str.98/cv.8
MATEMATIKA - str.24/cv.8, 9, 10
ANGLICKÝ JAZYK - str.57, 58, 59, pracovní sešit - str.54, 55, 56, 57

28.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy
PÍSANKA - str.33
ČÍTANKA - str.124
MATEMATIKA - str24/cv.6, 7

27.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování slovních druhů, str.97/cv.4,5
ČÍTANKA - str.123
MATEMATIKA - str24/cv.3,4,5

24.5.
ANGLICKÝ JAZYK - str.55, 56, pracovní sešit - str.52, 53
ČESKÝ JAZYK - str.97/cv.1,2,3
MATEMATIKA - str23/cv.5,6,7, str.24/cv.1,2

21.5.
ČESKÝ JAZYK - str.95/cv.3,4
PÍSANKA - str.32
MATEMATIKA - str.23/cv3,4

17.5.
ČESKÝ JAZYK - str.95/cv.2
PÍSANKA - str.31
MATEMATIKA - str.22/cv.1,2,3,4,6,7

15.5.
ČESKÝ JAZYK - SPOJKY - sešit ČJ2, str.95/cv.1
MATEMATIKA - str.21/cv.4,5,6,7
ANGLICKÝ JAZYK - str.52, 53, PRACOVNÍ SEŠIT - str.49, 50, 51

14.5.
ČESKÝ JAZYK - str.94
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.17
PÍSANKA - str.30
MATEMATIKA - str.18/cv.5, 6

13.5.
ČESKÝ JAZYK - PŘEDLOŽKY - ČJ2
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.24/cv.42
MATEMATIKA - str.21/cv.1,2

10.5.
ČESKÝ JAZYK - str.93
PÍSANKA - str.28
MATEMATIKA - str.20/cv.3,4

9.5.
ČESKÝ JAZYK - podstatá jména, slovesa - str.93/cv.5
ČÍTANKA str.120, 121
PÍSANKA - str.29
MATEMATIKA - začínáme násobilku č.8, str.20/cv.1,2

7.5.
ČESKÝ JAZYK - slovní druhy, podstatná jména, slovesa, str.93/cv.2,4
MATEMATIKA - str.18/cv.2,3,4

6.5.
ČESKÝ JAZYK - str.92/cv.6, SLOVESA - domeček v ČJ2, str.92/cv.1
MATEMATIKA - str.17/cv.2,3,4,5,6, str.18/cv.1

3.5.
ČESKÝ JAZYK - podstatná jména, str.91
MATEMATIKA - str.16/cv.5,6,7, str.17/cv.1,2 - první sloupeček

2.5.
ČESKÝ JAZYK - slovní druhy, podstatná jména - str.90, 91/cv.4
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.24 - třetí sloupeček
PÍSANKA - str.27
ČÍTANKA - do str.118
MATEMATIKA - str.15, 16/cv.1,2,3,4

29.4.
ČESKÝ JAZYK - přehled slovních druhů - ČJ2
MATEMATIKA - rýsování ve čtvercové síti

24.4.
ČESKÝ JAZYK - str.87, 88/cv.2,3
MATEMATIKA - str.14/cv.6, str.15/cv.1,2
ANGLICKÝ JAZYK - str.47, 50, 51, pracovní sešit - str.45, 48

17.4.
ČESKÝ JAZYK - str.86
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.22 - první sloupeček
MATEMATIKA - začínáme násobilku č.7 - str.14/cv.1,2,3,4,5
ANGLICKÝ JAZYK - str.46, pracovní sešit - str.41, 42, 43, 44

16.4.
ČESKÝ JAZYK - str.85/cv.3,4, str.86/cv.5,6
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.21
ČÍTANKA - str.114, 115
MATEMATIKA - str.12/cv.4,5,6,7

15.4.
ČESKÝ JAZYK - str.84, 85/cv.1,2
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.23/cv.40
MATEMATIKA - str.12/cv.1,2,3

12.4.
MATEMATIKA - str.11 - celou stranu

11.4.
ČESKÝ JAZYK - str.83/cv.10, 11, 12
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.20
MATEMATIKA - str.10
PÍSANKA str.22

10.4.
ČESKÝ JAZYK - str.82, 83/cv.6,7,8,9
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.19
MATEMATIKA - str.8/cv.7,8,9, str.9 - celou stranu
ANGLICKÝ JAZYK - str.45, pracovní sešit - str.40, 41 - první 4 věty

8.4.
ČESKÝ JAZYK - str.80/cv.9, str.81
MATEMATIKA - str.8/cv.3,4,5,6

5.4.
ČESKÝ JAZYK - str.80/cv.6,7,10
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.29 - třetí sloupeček, str.26 - druhý, třetí sloupeček
MATEMATIKA - str.7/cv.4,5,6,7,8, str.8/cv.1

4.4.
ČESKÝ JAZYK - str.80/cv.4,5
MATEMATIKA - str.7/cv.2,3
PÍSANKA - str.21

3.4.
ČESKÝ JAZYK - str.79/cv.3
MATEMATIKA - geometrie - str.5, zápis do sešitu GEOMETRIE
ANGLICKÝ JAZYK - str.44, pracovní sešit - str.39

2.4.
ČESKÝ JAZYK - str.79/cv.1,2
MATEMATIKA - str.6/cv.5,6
ČÍTANKA - str.109, 110
PÍSANKA - str.20

1.4.
ČESKÝ JAZYK - str.78/cv.3,4,5
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.22/cv.38
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.26 - první sloupeček
MATEMATIKA - str.6/cv.4

29.3.
ČESKÝ JAZYK - str.77 - žlutý rámeček do sešitu ČJ2, str.78/cv.1,2
ČÍTANKA - str.107, 108
MATEMATIKA - Polopřímka - zápis do sešitu Geometrie, str.5 - nahoře

28.3.
ČESKÝ JAZYK - str.77/cv.5
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.29 - prostřední sloupeček
ČÍTANKA - str.106
MATEMATIKA - str.6/cv.1,2,3

27.3.
ČESKÝ JAZYK - str.77/cv.1,2,3,4
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.29 - první sloupeček
MATEMATIKA - str.4/cv.6,7,8,9
ANGLICKÝ JAZYK - str.42, 43

26.3.
ČESKÝ JAZYK - str.76
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.28
MATEMATIKA - str.3/cv.3, str.4/cv.1,2,3,4,5

25.3.
ČESKÝ JAZYK - str.76/cv.1,2,3
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.21/cv.37
PÍSANKA - str.20 - tři řádky
MATEMATIKA - str.3/cv.1,2,3,4

22.3.
PÍSANKA - str.19
MATEMATIKA - str.2/cv.4, začínáme násobilku č.5

21.3.
ČESKÝ JAZYK - str.75/cv.4,5
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.27
PÍSANKA - str.18
MATEMATIKA - str.2/cv.1,2,3

20.3.
ČESKÝ JAZYK - str.75/cv.1,2,3
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.27 - první sloupeček
MATEMATIKA - str.1/cv.5,6,7
ANGLICKÝ JAZYK - str.40, 41, pracovní sešit - str.38

19.3.
ČESKÝ JAZYK - str.74/cv.4,5
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.25 - celou stranu
PÍSANKA - str.16, 17
MATEMATIKA č.7 - str.1/cv.2,3,4

18.3.
ČESKÝ JAZYK - str.74/cv.1,2,3
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.25 - první sloupeček
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.21/cv.36
PÍSANKA - str.16 - šest řádků

15.3.
ČESKÝ JAZYK - str.73/cv.5
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.24 - dva sloupečky
ČÍTANKA - str.102, 103, 104
PÍSANKA - str.14
MATEMATIKA - opakování. Děti dostaly novou Matematiku č.7

14.3.
ČESKÝ JAZYK - str.73/cv.2,3,4
PÍSANKA - str.15
ČÍTANKA - str.100, 101
MATEMATIKA - opakování

13.3.
MATEMATIKA - str.31
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str36, 37

12.3.
ČEKÝ JAZYK - str.110/cv. bp, str.73/cv.1
PÍSANKA - str.13
MATEMATIKA - str.31/cv.1,2

11.3.
ČESKÝ JAZYK - str.72/cv.4,5,6
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.23
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.20/cv.35
PÍSANKA - str.13 - šest řádků
MATEMATIKA - str.30/cv.5,6,7,8,9

8.3.
ČESKÝ JAZYK - str.72/cv.1,2,3,4
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.23 - levý, prostřední sloupeček
ČÍTANKA - str.98-101
PÍSANKA - str.12
MATEMATIKA - str.28/cv.6, str.29/cv.1,2,3,4, str.30/cv.1,2,3

6.3.
ČESKÝ JAZYK - str.71, zápis do sešitu ČJ2 - Párové souhlásky
MATEMATIKA - str.28/cv.1,2,3,4,5
ANGLICKÝ JAZYK - str.38, 39, pracovní sešit - str.35

5.3.
ČESKÝ JAZYK - str.70/cv.3,4
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.12, 11
ČÍTANKA - str.92-97
PÍSANKA - str.11
MATEMATIKA - str.27/cv.5

4.3.
ČESKÝ JAZYK - str.70/cv.1,2, slova příbuzná - zápis do sešitu ČJ2
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.20/cv.34
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.16 - druhý, třetí sloupec
PÍSANKA - str.10
MATEMATIKA - 27/cv.1,2,3,4

1.3.
ČESKÝ JAZYK - str.69/cv.2,3,4
PÍSANKA - str.9
MATEMATIKA - str.26/cv.7,8, začínáme násobilku č.4

28.2.
ČESKÝ JAZYK - str.69/cv.1, tvary slova - zápis do sešitu ČJ2
ČÍTANKA - str.90, 91
PÍSANKA - str.8
MATEMATIKA - str.26/cv.5

27.2.
ČESKÝ JAZYK - str.68/cv.1,2
MATEMATIKA - str.25/cv.6, str.26/cv.1,2,3,4
ANGLICKÝ JAZYK - str.37, pracovní sešit - str.33, 34

26.2.
ČESKÝ JAZYK - str.67/cv.4
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.14
ČÍTANKA - str.84, 85, 87, 88, 89
PÍSANKA - str.7
MATEMATIKA - str.25/cv.4,5

25.2.
ČESKÝ JAZYK - str.67/cv.3
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.15
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.19/cv.33 - ČJ1
PÍSANKA - str.6
MATEMATIKA - str.25/cv.1,2,3, dělení třemi

22.2.
ČESKÝ JAZYK - str.66/cv.10, str.67/cv.1,2
ČÍTANKA - str.83, 86
MATEMATIKA - str.21/cv.2,3,4, zápis do sešitu GEOMETRIE - Převody jednotek

21.2.
ČESKÝ JAZYK - str.66/cv.5,6
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.14 - první sloupeček
ČÍTANKA - str.82
PÍSANKA - str.5
MATEMATIKA - str.24/cv.4,5,6,7,8,9, str.21/cv.1,2

19.2.
ČESKÝ JAZYK - str.65/cv.4
ČÍTANKA - str.80, 81
PÍSANKA - str.3, 4
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.13

18.2.
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.19/cv.32 - do ČJ1
PÍSANKA - str.4 - sedm řádků
MATEMATIKA - str.23/cv.4,5, str.24/cv.1,2

8.2.
ČESKÝ JAZYK - str.65/cv.3,4
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.10
MATEMATIKA - str.23/cv.1,2, začínáme násobilku č.3

7.2.
ČESKÝ JAZYK - str.65/cv.1,2
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.9
ČÍTANKA - str.77, 78
MATEMATIKA - str.22/cv.1,2,3,4

6.2.
ČESKÝ JAZYK - str.64/cv.3,4
MATEMATIKA - str.20/cv.6,7,8,9
ANGLICKÝ JAZYK - str.35, 36, pracovní sešit ANGLICKÝ JAZYK - str.31, 32

5.2.
ČESKÝ JAZYK - str.64/cv.1,2, str.109/a - dole
ČÍTANKA - str.74, 75, 76
PÍSANKA - str.2

4.2.
ČESKÝ JAZYK - str.63/cv.7,8
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.8
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.18/cv.31
PÍSANKA 2.díl - str.1
MATEMATIKA - str.20/cv.5,7

31.1.
ČESKÝ JAZYK - str.63/cv.5
PÍSANKA - str.40
MATEMATIKA - str.19/cv.4, str.20/cv.1,2,3,4

30.1.
ČESKÝ JAZYK - str.62/cv.1,2,3,4
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.7
MATEMATIKA - str.19/cv.2,3
ANGLICKÝ JAZYK - str.32, 33, 34, prcovní sešit - str.27, 30

29.1.
ČESKÝ JAZYK - psaní i,í po měkkých souhláskách
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.18/cv.30
ČÍTANKA - str.74
MATEMATIKA - začínáme dělení dvěma, str.18/cv.4,5, str.19/cv.1

28.1.
ČESKÝ JAZYK - str.61
PÍSANKA - str.39
ČÍTANKA - str.71, 72, 73
MATEMATIKA- str.18/cv.1,2,3

25.1.
ČESKÝ JAZYK - str.60/cv.13, 16

24.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování
ČÍTANKA - str.70
MATEMATIKA - str.17/cv.4,7,8,9,10,11

23.1.
ČESKÝ JAZYK - str.59/cv.10, str.60/cv.12
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.6
MATEMATIKA - str.16/cv.9,10,str.17/cv.1,2,5,6
ANGLICKÝ JAZYK - str.29, 30, 31, pracovní sešit - str.25, 26

22.1.
ČESKÝ JAZYK - str.59/cv.8, 9
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.5
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.17/cv.29
MATEMATIKA - str.16/cv.2,3,4,5,6,7,8

21.1.
ČESKÝ JAZYK - str.58/cv.4, str.59/cv.6
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.4
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.17/cv.28
MATEMATIKA - str.16/cv.1

18.1.
ČESKÝ JAZYK - str.58/cv.1
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.3
ČÍTANKA - str.65, 66, 67
MATEMATIKA - str.15/cv.1,2,3,4,5,6

17.1.
ČESKÝ JAZYK - psaní y,ý po tvrdých souhláskách
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.2
ČÍTANKA - str.68, 69
PÍSANKA - str.38
MATEMATIKA - str.14/cv.3, začínáme násobilku č.2

16.1.
ČESKÝ JAZYK - psaní y,ý po tvrdých souhláskách, str.57/cv.2,3
PÍSANKA - str.37
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.16/cv.26, 27
MATEMATIKA - str.14/cv.1,2
ANGLICKÝ JAZYK - str.27, 28, pracovní sešit - str.24

11.1.
ČESKÝ JAZYK - str.56/cv.13, 15
MATEMATIKA - str.13/cv.5,6,7
ČÍTANKA - str.64

10.1.
ČESKÝ JAZYK - str.56/cv.10, 11
MATEMATIKA - str.13/cv.2, 4

9.1.
ČESKÝ JAZYK - str.55/cv.8, str.56/cv.9
MATEMATIKA - str.12/cv.3,4,5, str.5/cv.1
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby I like..., I don't like... , PRACOVNÍ SEŠIT - str.22, 23

8.1.
ČESKÝ JAZYK - str.55/cv.5,6,7
PÍSANKA - str.35
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str15/cv.25
MATEMATIKA - str.12/cv.2

7.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování - abeceda, druhy vět, u,ú,ů, str.54/cv.3, 4
PÍSANKA - str.33
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.15/cv.24
MATEMATIKA - rýsování úseček dané délky, str.11/cv.4, 5

4.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování - abeceda, význam slov, slabika, hláska, str.54/cv.2
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 100, GEOMETRIE - rýsování úseček dané délky, str.11/cv.1,2,3

3.1.
MATEMATIKA - procvičování sčítání, odčítání do 100, str.10/cv.6, str.12/cv.1
ČÍTANKA - str.61, 62
PÍSANKA - str.34

20.12.
ČÍTANKA - do str.60
MATEMATIKA - str.6/cv.8, str.10/cv.5

18.12.
ČESKÝ JAZYK - str.53/cv.3, zápis do sešitu ČJ2 - Slabiku tvoří...
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.14/cv.23
MATEMATIKA - str.10/cv.1,2,3,4

17.12.
ČESKÝ JAZYK - slabikotvorné r, l, m - str.53/cv.1,2
MATEMATIKA - str.9/cv.7, 8, 9, str.10/cv.2

14.12.
ČESKÝ JAZYK - souhlásky - str.52/cv.1,2
ČÍTANKA - str.50, 51, 58
PÍSANKA - str.30, 31
MATEMATIKA - str.9/cv.1, 3, 4, 5, 6

13.12.
ČESKÝ JAZYK - str.51/cv.4
ČÍTANKA - str.55, 56, 57
PÍSANKA - str.28, 29
MATEMATIKA - str.8/cv.8, str.9/cv.1

12.12.
ČESKÝ JAZYK - str.51
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.1
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.14/cv.22
MATEMATIKA - str.8/cv.1,2,3,4,5,6
ANGLICKÝ JAZYK - str.22, 23, 24, 25, pracovní sešit - str.20, 21

10.12.
ČESKÝ JAZYK - str.50/cv.3, str.51/cv.4,5
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.11/cv.21
PÍSANKA - str.26
MATEMATIKA - str.7/cv.4,5,6

7.12.
ČESKÝ JAZYK - psaní U, Ú, Ů - str.50
ČÍTANKA - str.52, 53
PÍSANKA - str.24, 25
MATEMATIKA - str.7/cv.1,2,3

6.12.
ČESKÝ JAZYK - str.49/cv.9, 10
PÍSANKA - str.23, 24 - sedm řádků
MATEMATIKA - str.6/cv.6,7,8 - dva sloupečky

5.12.
ČESKÝ JAZYK - str.48/cv.5, str.49/cv.6,7
MATEMATIKA - str.6/cv.3,4,5
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str.17, 18, 19

4.12.
ČESKÝ JAZYK - str.48/cv.3,4
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.11/cv.20
PÍSANKA - str.23 - 7 řádků
MATEMATIKA - str.6/cv.2

3.12.
ČESKÝ JAZYK - str.48/cv.2
PÍSANKA - str.22
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.10/cv.19
MATEMATIKA - SČÍTÁNÍ S PŘECHODEM PŘES DESÍTKU DO 100 - zápis do sešitu M1, str.6/cv.1

29.11.
ČESKÝ JAZYK - SAMOHLÁSKY - str.48/cv.1
MATEMATIKA - str.5

28.11.
ČESKÝ JAZYK - sešit ČJ2 - zápis ROZDĚLENÍ HLÁSEK, str.47
MATEMATIKA - opakování příklady se závorkou, geometrie - bod, přímka
ANGLICKÝ JAZYK - str.20, 21

27.11.
ČESKÝ JAZYK - str.46/cv.2,3,4, str.47/cv.1,2
PÍSANKA - str.21
ČÍTANKA - str.46, 47, 48
MATEMATIKA - str.4/cv.3,4,5

26.11.
ČESKÝ JAZYK - Věta, slova, slabiky, hlásky, dělení slov na konci řádku, str.46/cv.1
MATEMATIKA - str.4/cv.1,2

23.11.
ČESKÝ JAZYK - str.45
MATEMATIKA - str.3/cv.6, 7

22.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování
ČÍTANKA - str.44, 45
PÍSANKA - str.19, 20
MATEMATIKA - str.3/cv.3,4,5

21.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování
MATEMATIKA - str.2/cv.7, str.3/cv.2
ANGLICKÝ JAZYK - str.18, 19, pracovní sešit - str.15, 16

20.11.
ČESKÝ JAZYK - str.43/cv.4, str.44/cv.5, 6, 7
MATEMATIKA - str.2/cv.5,6, str.3/cv.1

19.11.
ČESKÝ JAZYK - str. 43/cv.2,3
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.10/cv.18
PÍSANKA - str.19 - šest řádků
MATEMATIKA - str.1/cv.8, str.2/cv.1,2,3,4

16.11.
ČESKÝ JAZYK - str.42, 43/cv.1
MATEMATIKA - str.1/cv.2,3,4,5,6,7

15.11.
ČESKÝ JAZYK - význam slov, slova citově zabarvená
ČÍTANKA - str.42, 43
PÍSANKA - str.18
MATEMATIKA - str.1/cv.2

14.11.
ČESKÝ JAZYK - sešit ČJ2 - slova citově zabarvená - lichotivá, hanlivá - str.42
MATEMATIKA - učebnice č.6 - str.1/cv.1
ANGLICKÝ JAZYK - str.17, 18, pracovní sešit - str.14, sešit ANGLICKÝ JAZYK - nová slovní zásoba - COLOURS

13.11.
ČESKÝ JAZYK - sešit ČJ2 - slova mnohoznačná, str.41
ČÍTANKA - str.39, 40, 41
PÍSANKA - str.17
MATEMATIKA - str.32

12.11.
ČESKÝ JAZYK - sešit ČJ2 - slova nadřazená, podřazená, str.39
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.9/cv.17
PÍSANKA - str.16

9.11.
ČÍTANKA - str.37, 38 - čtení
PÍSANKA - str.14, 15
MATEMATIKA - str.30/cv.1,2,4,5,6,7,8

7.11.
ČESKÝ JAZYK - sešit ČJ2 - slova souřadná
MATEMATIKA - geometrie - str.31
ANGLICKÝ JAZYK - str.14, 15, 16, pracovní sešit - str.12, 13, sešit ANGLICKÝ JAZYK - nová slovní zásoba - SCHOOL TIME

6.11.
ČESKÝ JAZYK - str.3/cv.3,4
PÍSANKA - str.13
MATEMATIKA - str.29/cv.4,6,7

5.11.
ČESKÝ JAZYK - sešit ČJ2 - slova souznačná, str.38/cv.1,2
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.9/cv.16
MATEMATIKA - str.29/cv.1,2,3,5

2.11.
ČESKÝ JAZYK - sešit ČJ2 - slova protikladná, str. 37
ČÍTANKA - str.36
MATEMATIKA - str.28/cv.4,6,7

1.11.
ČESKÝ JAZYK - význam slov - slova protikladná - str.37/cv.1,2,3,4
ČÍTANKA - str.35
MATEMATIKA - str.27/cv.4,6,str.28/cv.1,2,3

31.10.
ČESKÝ JAZYK - pořádek slov ve větě - str.36
MATEMATIKA - str.26/cv.6,7, str.27/cv.1,2,5
ANGLICKÝ JAZYK - str.13, pracovní sešit - str.11

26.10.
ČESKÝ JAZYK - str.31, 33, 34, 35/cv.8
ČÍTANKA - str.32, 33, 34
PÍSANKA - str.11, 12
MATEMATIKA - str.25/cv.3, str. 26/cv.1,2,3,4,5

24.10.
ČESKÝ JAZYK - str.30/cv.2, str.31/cv.4
MATEMATIKA - str.23/cv.7, str.24, 25/cv.1,2
ANGLICKÝ JAZYK - str.12
ANGLICKÝ JAZYK - PRACOVNÍ SEŠIT - str.10

23.10.
ČESKÝ JAZYK - str.29, 30/cv.1
ČÍTANKA - str.30, 31
MATEMATIKA - str.23/cv.2,3,4,5,6

22.10.
ČESKÝ JAZYK - věty přací - str.28/cv.5,6,1
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.8/cv.15
MATEMATIKA - str.22/cv.8,9, str.23/cv.1

19.10.
ČESKÝ JAZYK - věty rozkazovací - str.27
ČÍTANKA - str.27, 28, 29
MATEMATIKA - str.22/cv.2,4,5,6,7

18.10.
ČESKÝ JAZYK - str.26
PÍSANKA - str.10
MATEMATIKA - str.21/cv.2,4,5,6,7, 22/cv.1

17.10.
ČESKÝ JAZYK - str.24, 25
MATEMATIKA - str.20, 21/cv.1
ANGLICKÝ JAZYK - str.12
ANGLICKÝ JAZYK - PRACOVNÍ SEŠIT - str.8, 9

16.10.
ČESKÝ JAZYK - věty tázací - str.23/cv.3, str.24 - nahoře
ČÍTANKA - str.24, 25, 26, 27
MATEMATIKA - geometrie - délka úsečky - str.19/cv.3, 4, zápis do sešitu - Geometrie

15.10.
ČESKÝ JAZYK - věty oznamovací - str.23/cv.2
MATEMATIKA - str.18/cv.5, 6, geometrie - str.19/cv.1, 2

12.10.
ČESKÝ JAZYK - druhy vět - str.22, 23/cv.1
PÍSANKA - str.9
MATEMATIKA - str.18/cv.1,2,3,4

11.10.
ČESKÝ JAZYK - str.21 - pořádek vět v příběhu
ČÍTANKA - str.20, 21, 22
PÍSANKA - str.9 - šest řádků
MATEMATIKA - str.17/cv.3,4,5,6,7,8

10.10.
ČESKÝ JAZYK - pořádek vět - str.20
MATEMATIKA - str.16/cv.6, 8, str.17/cv.1,2
ANGLICKÝ JAZYK - Can zebras run (climb trees, fly) ? - str.11

12.10.
ČESKÝ JAZYK - pořádek vět - str.19, 20/cv.3
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.8/cv.14
MATEMATIKA - str.16/cv.1,2,3,4,5,7

11.10.
ČESKÝ JAZYK - sloh - prosba, poděkování - str.17, Mluvení ve větách - str.18
MATEMATIKA - geometrie - Úsečka - str.15 - zápis do sešitu Geometrie

4.10.
ČESKÝ JAZYK - str.16/cv.8
ČÍTANKA - str.19
PÍSANKA - str.6, 7
MATEMATIKA - str.13/cv.1,2,3, str.14/cv.1,2,5

3.10.
ČESKÝ JAZYK - str.15/cv.3,4
MATEMATIKA - str.12/cv.2,4,5, odčítání desítek - str.13 - slovní příklad nahoře
ANGLICKÝ JAZYK - Can you see...? - str.10, PRACOVNÍ SEŠIT - str.7

2.10.
ČESKÝ JAZYK - str.14/cv.7, str.15/cv.2, 5
ČÍTANKA - str.18
PÍSANKA - str.6 - 6 řádků
MATEMATIKA - sčítání desítek - str.11, 12/cv.1, 3

1.10.
ČESKÝ JAZYK - abeceda - složitější řazení slov
str.14/cv.6
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.7/cv.13
MATEMATIKA - geometrie - str.10, BOD - zápis do sešitu

27.9.
ČESKÝ JAZYK - str.13/cv.3, str.14/cv.5
ČÍTANKA - str.16, 17
MATEMATIKA - str.9

26.9.
ANGLICKÝ JAZYK - str.8, 9
PRACOVNÍ SEŠIT - str.4, 5, 6

25.9.
ČESKÝ JAZYK - str.13/cv.4, 1, 2
MATEMATIKA - str.8/cv.5,6,7,8,9

24.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování abeceda, řazení slov podle abecedy - zápis do ČJ2, str.12/cv.3
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.7/cv.12
MATEMATIKA - desítky, jednotky do 100, str.7/cv.3,5,6, str.8/cv.1,2,3,4

21.9.
ČESKÝ JAZYK - str.12/cv.2
ČÍTANKA - str.13, 14
MATEMATIKA - str.7/cv.1,2,4

20.9.
ČESKÝ JAZYK - str.11/cv.3, str.12/cv.1
ČÍTANKA - str.12, 13, 14
PÍSANKA - str.5
MATEMATIKA - str.6

19.9.
ČESKÝ JAZYK - začínáme ABECEDU, str.11/cv.1
MATEMATIKA - začínáme počítat do 100 - str.5
ANGLICKÝ JAZYK - učebnice - str.4,5 - Hello again!
Playroom safari - str.6,7
PRACOVNÍ SEŠIT - str.2,3
sešit ANGLICKÝ JAZYK - nová slovní zásoba - a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion

18.9.
ČESKÝ JAZYK - str.9/cv.1, str.10/cv.2
MATEMATIKA - str.3/cv.7, geometrie - geometrické tvary, čára - křivá, přímá, lomená - str.4, zápis do sešitu Geometrie

17.9.
ČESKÝ JAZYK - str.9/cv.5,7,8
ČÍTANKA - str.10, 11
PÍSANKA - str.5 - sedm řádků
MATEMATIKA - str.3/cv.5,6

14.9.
ČESKÝ JAZYK - porozumění textu
str.7/cv.3, 1
ČÍTANKA - str.8
PÍSANKA - str.4
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20; desítky, jednotky
str.3/cv.1,2,3,4

13.9.
ČESKÝ JAZYK - vlastní jména
str.6/cv.5, str.7/cv.1,2
ČÍTANKA - str.8, zápis do sešitu Čtení
MATEMATIKA - str.2

11.9.
ČESKÝ JAZYK - str.5/cv.1,2, str.6/cv.3, 4
ČÍTANKA - str.6,7
PÍSANKA - str.2, 3
MATEMATIKA - str.1, 2/cv.1,2,3

10.9.
ČESKÝ JAZYK - str.5/cv.1,2
ČÍTANKA - str.6, 7
MATEMATIKA - opakování - sčítání do 20 s přechodem přes desítku; desítky, jednotky

7.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování věta, slovo, slabika, písmeno - str.4
ČÍTANKA - str.5
MATEMATIKA - opakování sčítaní, odčítání do 20 s přechodem přes desítku

6.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování věta, slovo, slabika
str.4 - horní polovina strany - ústně
ČÍTANKA - str.3,4,5 - čtení
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20, rozklad čísel

5.9.
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby z 1.třídy str.2, 3