robrané učivo

Čísla stránek a cvičení jsou orientační, ne vždy děláme cvičení dle pořadí v učebnici.

ČJ - uč. str. 26, cv.7 /abeceda, druhy vět/

M - PS str.20 /sčítání a odčítání do 100, rovinné útvary,úsečka/

PRV - str.12 /čas- hodiny, měsíce, minulost a přítomnost, les/

AJ - uč.str. 9 /abeceda, playroom safari/