Probrané učivo

11.10.
M - slovní úlohy 14 - 16 / všechny, geometrie str. 2 (dokončení)

10.10.
Čj - sdfsf
M - geometrie PS 2 celá

9.10.
M - dělení mimo obor násobilky ( př. typu 396 : 4)

7.10.
Čj - synonyma, opozita, uč. 19 M - dělení mimo obor násobilky (36:3, 72:6)
Čtení - Čtení s porozuměním PS 8-9

1.10.
Čj - slovní druhy - ohebné - neohebné, určování, mluvnické kategorie. Ústně uč. 16 - 17. M - polovina, čtvrtina, třetina, uč. 10 / 54, ústně 11 / 56, 57

30.9.
Čj - řady vyjmenovaných slov, PS 5 - 6 (celá) M - písemné sčítání a odčítání (opakování), násobení mimo obor, uč. 10 / 48 písemně

27.9.
Čj - řady vyjmenovaných slov, PS 2 / 3, 4 / 3 a 7 / 3 M - slovní úlohy

26.9.
Čj - výjimky i / y po tvrdých souhláskách (opakování), výjimky ů / ú, vlastní jména, diktát M - opakování + a - do 1000, zaokrouhlování, násobilky, písemné + a -, opakovací test

25.9.
Čj - Opakování - vlastní jména, stavba slova, ú / ů - výjimky

19.9.
Čj - opakování - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě M - násobení a dělení 10 a 100, uč. 5

18.9.
Čj - opakování - tvrdé a měkké slabiky M - názvy početních operací, násobilka, uč. 4

17.9.
Čj - opakování - věta, slova, hlásky, hlásková stavba slova, abeceda, základní skladební dvojice (podmět a přísudek), test
M - malá násobilka, sč. a odč. do 2000, slovní úlohy, zápis rovnice a výpočet

9.9.
Čj - uč. 7 a 9 - věta, slovo, hláska, tvrdé a měkké souhlásky
M - uč. 3 - 4 - porovnávání do 1000, zaokrouhlování na 10 i 100, sčítání a odčítání do 1000, slovní úlohy (tvoření otázek, zápisu a rovnice)