Domácí úkoly

27.1.
M - dokončit seš.2

24.1.
AJ - PS 17

23.1.
ČJ - opakovat na pís. práci - souhlásky - druhy, i,y, druhy vět, hláskový rozbor

22.1.
M - cv.2,4/24
ČT - Čít. str. 87

21.1.
M - opakovat na pís.p. - pís. sčít. a odčít., násobilka 2, slovní úlohy, měření úsečky, konstrukce úsečky o dané délce ČT -Čítanka str.82 - číst

20.1.
ČJ - cv.3/64- doplnit na folii

16.1.
M - cv.5/22

15.1.
ČJ - napsat 4 věty- popis zvířete , seš.2
Čt - číst Čítanka - str.78

Vážení rodiče, zvu vás na krátkou informativní schůzku ohledně hudebních kroužků Cvrčci, Muzikál a Flétna, kde vás potřebuji informovat o změně pro 2. pololetí. Schůzka proběhne ve čtvrtek 16. 1. v 16.45 – 16.55 ve 4. třídě. Účast důležitá. Děkuji, Zuzana Del Favero

14.1.
ČJ - cv.16/62 - 2 řádky, seš.2

13.1.
M - cv.5/20

9.1.
M - cv.4/20

8.1.
ČJ - cv.9/59 1. řádek, seš.1

HV - doplnit další eurofólie do složky Hv a pracovní list 12 - horní polovina - spojit 6 ryytmů s 6 písničkami. Pro vysvětlenou rodičům: Spojené noty se tleskají krátce (TY - TY), noty bez trámce - samostatné je tón dlouhý (TÁ). Děti jej znační přejetím dlaněmi po stehnech. Takto si vytleskají rytmus v řádku a potom hledají stejné délky rytmů v písničce. Spojení vyznačí stejnými barvami. Př.: TÁ TÁ TY-TY TÁ TÁ = Šte drej ve-čer na stal.

7.1.
ČJ - cv.6/59 2 řádky, seš.2

6.1.
PRV - dokreslit pod slova v sešitě obrázky

19.12.
Dokončit, kdo neodevzdal do seš.ČT

17.12.
M -doknčit str.15, cv.1/16

16.12.
ČJ - vypsat dělení souhlásek, ČJ 1

13.12.
AJ - slovíčka, PS str.15

12.12. M po cv.3/13

11.12.
ČJ - cv.8/55, seš.2 - opsat 4 věty
ČT - Čít. str.64

10.12.
M- cv.2/12

9.12.
ČJ - cv.2/54 - opsat a vyznačit hláskový rozbor, ČJ 1

5.12.
ĆJ - cv.3/53, opsat, hláskový rozbor, seš.1
ČT - Čít 59

4.12.
ČJ - cv.4/52, opsat a vyznačit souhlásky a samohlásky, ČJ 2

3.12.
M - cv.8/9
Čt - str.53

2.12.
ČJ - cv.5/51, seš.2

28.11.
HV - Opravy pracovního listu 11. Kdo chyběl, doplňte si list a odevzdejte.

  • Prosím doplňte si další volné eurosložky do slohy Hv - dozadu.

27.11.
ČJ - cv.10/49 - doplnit a přepsat, seš.1
ČT - Čít. str.46

26.11.
M - opakovat na pís. práci - sčítání a odčítání do 100, čísla do 100,slovní úlohy, písemné sčít. a odčít., závorky, přímka a úsečka PRV - obrázek do sešitu

25.11.
ČJ - opakovat na pís. práci - abeceda, druhy vět, význam slov

22.11.
M - cv.8/6

21.11.
M - cv.4/6

20.11.
ČJ - cv.8/44 ČJ 1, opsat a očíslovat slova dle abecedy

18.11.
M cv.1/4 dokončit, cv.3/4

15.11.
M cv.6/3
ČT - Čít.str.42

13.11.
M - cv.2/3 - první 2 sloupce přepsat a písemně vypočítat, M2

12.11.
ČJ - cv.1/43 ČJ 1

11.11.
M - PS cv.6/2
ČT - Čítanka str.41 Mackové

8.11.
Zájemci přinesou vyplněnou nabídku vánočních dílen.

7.11.
ČJ - napiš 10 jmen a očísluj je dle abecedy, seš. ČJ 2

6.11.
M -cv.6,9/32

5.11.
ČJ - cv.2/36 první 3 věty, seš.ČJ2
ČT - Čít. str.37

4.11.
M -PS cv.6,7/30

31.10. ČJ - cv.8/35 doplnit a opsat první sloupec vět, ČJ 1
ČT - Čítanka str.35 - číst K čemu....

24.10. ČJ - cv.2/33 - napsat první dva řádky ve větách. ČJ 1

23.10.
AJ - opakovat abecedu zpaměti
M - cv.3/27- přepiš a vypočítej , seš.M1
ČT - Čít. str.31

21.10.
ČJ - cv.3/30, vymyslet a napsat dle vzoru věty , ČJ 2

17.10.
M - PS cv.6,9/22

16.10.
ČJ - cv.2/30, opsat a doplnit znaménka, ČJ2

15.10
M -PS cv.5/21

14.10.
ČJ - cv.1/28 opsat 3 věty, seš.ČJ 2
ČT - Čít. 26 Les - číst

10.10.
ČJ - cv.3/25 ,ČJ 1, napsat 4 věty
VV - donést listy ze stromů

9.10.
M PS -cv.5/18

8.10. M - PS cv.1,2/ 18

7.10.
ČJ - cv.7/21, napsat 4 věty na slova v rámečku, ČJ 1
ČT - Čít.str.23

4.10.
M - PS cv.3/17

2.10. M - PS cv.1/16
ČT - báseň Podzim zpaměti

1.10. ČJ - opsat z Čítanky str. 19 PODZIM první 4 řádky, seš.ČJ 2

30.9.
M - PS dokončit str.13
ČT - Čít. str.19 Ušaté zelí

26.9.
M - PScv.5/12
ČT . Čít.18

25.9.
ČJ - cv.8/16 ČJ2 - opsat a očíslovat pořadí dle abecedy

24.9.
M - cv.2/11 - žluté sloupce
ĆT - Čít. str.16

23.9.
ČJ - cv.6/14 opsat 2 věty, seš.ČJ 1
ČT - vlaštovka

20.9.
ČT - Čít. str.15 Vlaštovka