Domácí úkoly

28. 6.
Užívat prázdniny ...

27. 6.
Přinést složku na vysvědčení.

26. 6.
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 105
Písanka 4 - po s 38
M - po s 32
Aj - Pracovní sešit po s 61
Prv - po s 63

24. 6.
Čj - Slabikář, číst po s 104, úkol u červené pastelky, tvořit věty se slovy
Přinést velkou tašku na výkresy a pomůcky do Výtvarné výchovy a Pracovních činností.
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 104
Písanka 4 - po s 36
M - po s 32

21. 6.
Čj - Slabikář, číst po s 102, tvořit věty se slovy
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 102
Písanka 4 - po s 34
Prv - po s 61

20. 6.
Čj - Slabikář, s 101/číst, tvořit věty se slovy
M - 30/6, přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 101
Písanka 4 po s 33
M - po s 30

19. 6.
Čj - Slabikář, s 100/číst
M - s 28/5, přepsat do sešitu a vypočítat
Aj - Pracovní sešit s 58, slovní zásoba 7. lekce
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 100
Písanka 4 - po s 31
M - po s 28
Aj - Pracovní sešit po s 58, slovní zásoba 7. lekce
Prv - po s 60

18. 6.
Čj - Slabikář, s 99/číst
M - 27/6
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 99
Písanka 4 po s 31
M - po s 27

17. 6.
Čj - Slabikář, s 98, číst, tvořit věty se slovy
M - 26/7
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 98
Písanka 4 po s 29
M - po s 26

14. 6.
Čj - Slabikář, číst po s 97
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 97
Písanka 4 - po s 28

13. 6.
Čj - Slabikář, s 96, číst, tvořit věty se slovy
M - 24/4, zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 96
Putování se sluníčkem - 3/4, přepsat do sešitu M - po s 25

12. 6.
Čj - Slabikář, s 95, číst, naučit básničku, tvořit věty se slovy
M - s 24/3
Přinést pravítko.
Aj - Pracovní sešit s 54, slovní zásoba - a bird, a cat, a dog, a mouse, a snake, a tiger, song Animal friends
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 95
Písanka 4 - po s 27
M - po s 24
Aj - Pracovní sešit po s 55, slovní zásoba - a bird, a cat, a dog, a mouse, a snake, a tiger, song Animal friends

11. 6.
Čj - Slabikář, s 95, číst, naučit básničku, tvořit věty se slovy
M - s 24/3
Přinést pravítko.
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 95
Písanka 4 - po s 27
M - po s 24

10. 6.
Čj - Slabikář, s 94, číst, tvořit věty se slovy
M - 23/3, zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 94
Putování se sluníčkem - 2/3, přepsat do sešitu
M - po s 23

7. 6.
Čj - Slabikář, s 93, číst, tvořit věty se slovy
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 93
Písanka 4 - po s 26
Prv - po s 59

6. 6.
Čj - Slabikář, s 92, číst, tvořit věty se slovy
M - 22/5
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 92
Putování se sluníčkem - 2/2, přepsat do sešitu
M - po s 22

5. 6.
Čj - Slabikář, s 91, číst, úkol u červené pastelky
M - 21/6, zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Aj - Pracovní sešit s 87, slovní zásoba - Can you click yours fingers/touch your toes/wink your eye/see your nose?, song I can do anything.
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 91
M - po s 21
Aj - Pracovní sešit po s 53, s 87 slovní zásoba - Can you click yours fingers/touch your toes/wink your eye/see your nose?, song Ican do anything.
Prv - po s 58

4. 6.
Čj - Slabikář, s 90, číst, tvořit věty se slovy
M - s 20/5
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 90
Písanka 4 - po s 25
M - po s 20

3. 6.
Čj - Slabikář, s 89, číst, tvořit věty se slovy
M - s 19/1
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 89
Písanka 4 - po s 24
M - po s 19

31 5.
Čj - Slabikář, číst po s 88, naučit básničku, tvořit věty se slovy
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 88
Písanka 4 - po s 24
Prv - s 64

30 5.
Čj - Slabikář, s 87, číst, tvořit věty se slovy, úkol u červené pastelky
M - s 18/5
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 87
Písanka 4 - po s 23
M - po s 18

29 5.
Čj - Slabikář, s 86, číst, tvořit věty se slovy
M - 17/5
Aj - Pracovní sešit s 50, slovní zásoba - It's hot. It's cold. It's warm.
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 86
Písanka 4 - po s 22
M - po s 17
Aj - Pracovní sešit s 50, slovní zásoba - It's hot. It's cold. It's warm.
Prv - po s 57

28 5.
Čj - Slabikář, s 86, naučit básničku, číst, tvořit věty se slovy
M - s 16/5
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 86
Písanka 4 - po s 21
M - po s 16

27 5.
Čj - Slabikář, s 85, číst, tvořit věty se slovy
M - s 29
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 85
Písanka 4 - po s 20
M - po s 15

24 5.
Čj - Slabikář, s 84, číst, tvořit věty se slovy, úkol u pastelky a u tužky
Přinést čistý ručník.
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 84
Písanka 4 - po s 18

22 5.
Čj - Slabikář, s 83, číst, tvořit věty se slovy
M - 14/6
Přinést pravítko.
Aj - Pracovní sešit s 49, slovní zásoba - I wash my hands/face. I brush my teeth/hair., song I wash my hands
Prv - 55/3
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 83
Písanka 4 - po s 17
M - po s 14
Aj - Pracovní sešit po s 49, slovní zásoba - I wash my hands/face. I brush my teeth/hair., song I wash my hands Prv - po s 55

21 5.
Čj - Slabikář, s 83, číst sloupec slov, tvořit věty se slovy
M - 14/4
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 83
Písanka 4 - po s 16
M - po s 14

20 5.
Čj - Slabikář, s 82, číst, tvořit věty se slovy, naučit básničku, úkol u tužky
M - 13/4, zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 82
Písanka 4 - po s 14
M - po s 13

16. 5.
Čj - Slabikář, číst po s 81, vyprávět pohádku podle obrázků
Prv - 54/3
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 81
Písanka 4 - po s 13
Prv - po s 54

15 5.
Čj - Slabikář, s 81, číst, úkol u tužky
M - 12/6
Aj - Pracovní sešit s 47, slovní zásoba - a hairbrush, a toothbrush, soap, shampoo, a towel, a duck, Can you see a...?
Prv - 53/2

14 5.
Čj - Slabikář, s 80, číst, úkol u červené pastelky
M - 11/3, zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat

13 5.
Čj - Slabikář, s 79, číst, úkol u otazníku, tvořit věty se slovy
M - 10/2
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 79
Písanka 4 - po s 10
M - po s 10

10. 5.
Čj - Slabikář, číst po s 78, naučit básničku, tvořit věty se slovy
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 78
Písanka 4 - po s 9
Prv - po s 52

9. 5.
Čj - Slabikář, číst po s 77, tvořit věty se slovy
M - 8/3 Přinést pravítko.

7. 5.
Čj - Slabikář, číst po s 77, úkol u tužky, tvořit věty se slovy
M - 8/5, zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 77
Písanka 4 - po s 5
M - po s 7

6. 5.
Čj - Slabikář, s 76, číst, tvořit věty se slovy
M - 7/4, zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 76
Písanka 4 - po s 3
M - po s 7

3. 5.
Čj - Slabikář, číst po s 75, naučit básničku, tvořit věty se slovy
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 75
Písanka 4 - po s 2
Prv - po s 51

2. 5.
Čj - Slabikář, s 74, číst, úkol u tužky a pastelky
M - 6/4, přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 74
Písanka 4 po s 1
M - po s 6

30. 4.
Čj - Slabikář, s 73, číst, tvořit věty se slovy
M - 5/5
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 73
Písanka 3 po s 40
M - po s 5

29. 4.
Čj - Slabikář, s 72, číst, naučit básničku, úkol u tužky, tvořit věty se slovy
M - 4/4
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 72
Písanka 3 po s 39
M - po s 4

25. 4.
Čj - Slabikář, číst po s 71, úkol u červené pastelky
M - 3/5
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 71
Písanka 3 po s 38
M - po s 3

24. 4.
Čj - Slabikář, číst po s 70, tvořit věty se slovy
M - 2/4
Aj - Pracovní sešit s 46, slovní zásoba - a hairbrush, a toothbrush, soap, shampoo, a towel, a duck, The bathtime song
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 70
M - po s 2
Aj - Pracovní sešit s 46, slovní zásoba - a hairbrush, a toothbrush, soap, shampoo, a towel, a duck, The bathtime song
Prv - po s 49

23. 4.
Čj - Slabikář, s 70, číst, tvořit věty se slovy
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 70
M - po s 1

17. 4.
Čj - Slabikář, číst po s 69, tvořit věty se slovy
Aj - Pracovní sešit s 67, The Easter egg song
Přinést čistý ručník.
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 69
Písanka 3 - po s 37
Aj - Pracovní sešit s 66 - 67

16. 4.
Čj - Slabikář, s 69, číst, tvořit věty se slovy, úkol u tužky
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 69
Písanka 3 - po s 36
M - po s 32

15. 4.
Čj - Slabikář, s 68, číst, naučit básničku, tvořit věty se slovy
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 68
Písanka 3 - po s 35
M - po s 32

12. 4.
Čj - Slabikář, s 67, číst, úkol u červené pastelky
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 67
Prv - po s 48

11. 4.
Čj - Slabikář, s 66, číst, úkol u červené pastelky
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 66
Písanka 3 - po s 34

10. 4.
Čj - Slabikář, s 66, úkol u tulipánu a puzzle
M - 31/5 - přepsat do sešitu a vypočítat
Aj - Pracovní sešit s 45, slovní zásoba - bread, jam, milk, honey, butter, cereal
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 66
Písanka 3 - po s 33 M - po s 31
Aj - Pracovní sešit po s 45, slovní zásoba - bread, jam, milk, honey, butter, cereal
Prv - po s 47

9. 4.
Čj - Slabikář, s 65, číst, úkol u červené pastelky, tvořit věty se slovy
M - 30/5 - přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 65
Písanka 3 - po s 32
M - po s 30

8. 4.
Čj - Slabikář, číst po s 64, tvořit věty se slovy
M - 29/4

5. 4.
Čj - Slabikář, číst po s 64, naučit básničku, tvořit věty se slovy
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 64
Písanka 3 - po s 30
Prv - po s 45

4. 4.
Čj - Slabikář, s 63, číst, tvořit věty se slovy
M - 28/3, 4
Pro nemocné:
Čj - Slabikář s 63
Písanka 3 - po s 29
M - po s 28

3. 4.
Čj - Slabikář, číst po s 62, tvořit věty se slovy
M - 27/5 - přepsat do sešitu a vypočítat
Aj - Pracovní sešit s 85, song The party freeze
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 62
Písanka 3 - po s 28
M - po s 27
Aj - Pracovní sešit po s 43 + s 85, song The party freeze

2. 4.
Čj - Slabikář, s 62, číst, naučit básničku, úkol u tužky
M - 26/4
Pro nemocné:
Čj - Slabikář s 62
Písanka 3 - po s 27
M - po s 26

1. 4.
Čj - Slabikář, s 60, číst, naučit básničku, úkol u červené pastelky
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 60
Písanka 3 - po s 26

29. 3.
Čj - Slabikář, číst po s 59, tvořit věty se slovy
Prv - 44/3
Přinést papírové hodiny.

28. 3.
Čj - Slabikář, s 58, číst, naučit básničku, tvořit věty se slovy, úkol u tužky
M - 25/3 - přepsat do sešitu a vypočítat, 25/5

27. 3.
Čj - Slabikář, číst po s 57, tvořit věty se slovy
M - 24/4
Aj - Pracovní sešit s 40, slovní zásoba 5. lekce, song Happy birthday!
Prv - 43/2
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 57
Písanka 3 - po s 21
M - po s 24
Aj - Pracovní sešit po s 41, slovní zásoba 5. lekce, song Happy birthday!
Prv - po s 43

26. 3.
Čj - Slabikář, s 57, číst, tvořit věty se slovy, úkol u tužky
M - 23/6
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 57
M - po s 23

25. 3.
Čj - Slabikář, s 56, číst, tvořit věty se slovy
M - 22/4
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 56
Písanka 3 - po s 20
M - po s 22

22. 3.
Čj - Slabikář, číst po s 55, tvořit věty se slovy
Prv - 42/2
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 55
Písanka 3 po s 19
Prv - po s 42

21. 3.
Čj - Slabikář, s 54, číst, naučit básničku, tvořit věty se slovy, úkol u tužky
M - 20/2 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 54
Písanka 3 po s 18
M - po s 20

20. 3.
Čj - Slabikář, číst po s 53, tvořit věty se slovy
M - 19/4 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Aj - Pracovní sešit s 39, slovní zásoba - How old are you? I´m ...
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 53
M - po s 19
Aj - Pracovní sešit po s 39, slovní zásoba - How old are are? I´m ...
Prv - po s 41

19. 3.
Čj - Slabikář, číst s 53, tvořit věty se slovy, úkol u červené pastelky
M - 18/4
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 53
Písanka 3 po s 17
M - po s 18

18. 3.
Čj - Slabikář, číst s 52, tvořit věty se slovy, úkol u tužky
M - 17/1
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 52
M - po s 17

15. 3.
Čj - Slabikář, číst po s 51, tvořit věty se slovy, úkol u červené pastelky
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 51
Písanka 3 - po s 16
Prv - po s 40

14. 3.
Čj - Slabikář, číst s 50, naučit básničku, úkol u zelené pastelky, tvořit věty se slovy
M - 17/7 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné: Čj - Slabikář po s 50
Písanka 3 - po s 15
M - po s 16

13. 3.
Čj - Slabikář, číst po s 49, tvořit věty se slovy
M - 16/3
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 49
Písanka 3 - po s 14
M - po s 16
Prv - po s 39

12. 3.
Čj - Slabikář, číst s 49, tvořit věty se slovy
M - 15/5
Přinést kartáček na zuby.

11. 3.
Čj - Slabikář, číst s 48, naučit básničku, tvořit věty se slovy, úkol u tužky
M - 14/2 - přepsat do sešitu a vypočítat

8. 3.
Čj - Slabikář, číst po s 47, tvořit věty se slovy

7. 3.
Čj - Slabikář, s 47/číst slova a věty
M - 13/4 - přepsat do sešitu a vypočítat

6. 3.
Čj - Slabikář, číst po s 46
M - 12/6 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Aj - Pracovní sešit s 37, slovní zásoba - Is it a ...?

5. 3.
Čj - Slabikář, s 46/číst, naučit básničku
M - 11/6 - přepsat do sešitu a vypočítat

4. 3.
Čj - Slabikář, s 45/číst, tvořit věty se slovy
M - 10/4 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 45
Písanka 3 - po s 2
M - po s 10

1. 3.
Čj - Slabikář, s 44/číst, naučit básničku, tvořit věty se slovy
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 44
Písanka 2 - s 40/napsat slova: slaví, staví, klepe, mléko, svátek
Prv - po s 37

28. 2.
Čj - Slabikář, s 43/číst, tvořit věty se slovy, úkol u červené pastelky
M - 8/4 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat

27. 2.
Čj - Slabikář, s 42/číst, tvořit věty se slovy
M - 7/6
Aj - Pracovní sešit s 36, slovní zásoba - a bange, a balloon, a cake, a candle, a card, a present, song It's my birthday
Prv - 36/2
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 42
Písanka 2 - s 40/přepsat věty ze Slabikáře s 41/mobil, 2. řádek
M - po s 7
Aj - Pracovní sešit s 36, slovní zásoba - a bange, a balloon, a cake, a candle, a card, a present, song It's my birthday
Poslech: one - a present two - a cake
three - a candle
four - a balloon
five - a card
six - a bange
Prv - po s 36

26. 2.
Čj - Slabikář, s 42/naučit básničku, číst, tvořit věty se slovy, úkol u tužky
M - 7/3 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 42
Písanka 2 - s 40/přepsat 1. a 2. větu ze Slabikáře s 40/červená pastelka
M - po s 6

25. 2.
Čj - Slabikář, s 41/číst, tvořit věty se slovy
M - 5/3

22. 2.
Čj - Slabikář, číst po s 40, naučit básničku, úkol u červené a zelené pastelky
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 40
Písanka 2 - po s 38

21. 2.
Čj - Slabikář, s 39/číst, tvořit věty se slovy, úkol u červené pastelky M - 4/4
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 39
Písanka 2 - po s 37
M - po s 4

20. 2.
Čj - Slabikář, s 38/číst, tvořit věty se slovy
M - 2/5
Aj - Pracovní sešit 83, 84, slovní zásoba 4. lekce
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 38
Písanka 2 - po s 36
M - po s 2
Aj - Pracovní sešit po s 35, s 83 - 84, slovní zásoba 4. lekce

19. 2.
Čj - Slabikář, s 38/naučit básničku, číst, tvořit věty se slovy, úkol u tužky
M - Psaní číslic, s 9/dokončit
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 38
Písanka 2 - po s 35
M - Psaní číslic, s 9

18. 2.
Čj - Slabikář, s 37/číst, tvořit věty se slovy
M - 32/8 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 37
Písanka 2 - po s 35
M - po s 32

8. 2.
Čj - Slabikář, číst po s 36, naučit básničku
Písanka, s 34/dokončit
Přinést čistý ručník.
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 36
Písanka 2 - po s 34
Prv - po s 35

7. 2.
Čj - Slabikář, s 35/číst, úkol u červené pastelky
M - 30/7 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 35
Písanka 2 - po s 32 M - po s 32

6. 2.
Čj - Slabikář, s 34/číst, tvořit věty se slovy
M - 29/4 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Aj - Pracovní sešit s 33, slovní zásoba - black and white is grey, blue and yellow is green, red and yellow is orange, blue and red is purple, song My favourite T-shirt
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 34
Písanka 2 - po s 30
M - po s 31
Aj - Pracovní sešit po s 33, slovní zásoba - black and white is grey, blue and yellow is green, red and yellow is orange, blue and red is purple, song My favourite T-shirt
Prv - po s 34

5. 2.
Čj - Slabikář, s 34/číst, tvořit věty se slovy
M - 27/3 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 34
Písanka 2 - po s 29
M - po s 30

4. 2.
Čj - Slabikář, s 33/číst, tvořit věty se slovy
M - 26/7 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 33
Písanka 2 - po s 27
M - po s 28

31. 1.
Čj - Slabikář, číst po s 32, úkol u tužky, tvořit věty se slovy...
M - 26/4
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 32
Písanka 2 - po s 26
M - po s 26

30. 1.
Čj - Slabikář, s 31/číst, tvořit věty se slovy
Písanka 2 - s 25
M - 25/2
Aj - Pracovní sešit s 31, slovní zásoba - My favourite T-shirt.
PŘINÉST SLOHU NA VÝPIS Z VYSVĚDČENÍ.
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 31
Písanka 2 - po s 25
M - po s 25
Aj - Pracovní sešit po s 31, slovní zásoba - My favourite T-shirt.
Prv - po s 33

29. 1.
Čj - Slabikář, s 31/číst, tvořit věty se slovy
M - vystřihnout číslici 10 a tečky s odpovídajícím počtem
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 31
Písanka 2 - po s 24
M - po s 24

28. 1.
Čj - Slabikář, s 30/číst, tvořit věty se slovy, naučit básničku, úkolu pastelky
M - 22/7 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 30
Písanka 2 - po s 23
M - po s 24

25. 1.
Čj - Slabikář, číst po s 29, tvořit věty se slovy
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 29
Písanka 2 - po s 22

24. 1.
Čj - Slabikář, s 28/číst slova a věty, tvořit věty se slovy
M - 23/1
Aj - Pracovní sešit s 28, 29 slovní zásoba - a hat, a jumper, a skirt, a sock, a T-shirt, song Where's my T-shirt?
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 28
Písanka 2 - po s 21
M - po s 23
Aj - Pracovní sešit po s 28, slovní zásoba - a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt, song Where's my T-shirt?
Pracovní sešit s 29/Listen and colour. Poslouchej a vybarvuj.:
Two pink socks.
Four yellow socks.
Three green socks.
Five orange socks.
six blue socks.

23. 1.
Čj - Slabikář, s 28/číst
M - 21/8 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Prv - 32/2 dokončit
Přinést pracovní sešit HAPPY HOUSE 1.
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 28
Písanka 2 - po s 20
M - po 22
Prv - po s 31

22. 1.
Čj - Slabikář, s 27/číst, tvořit věty se slovy
M - 21/5 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 27
Písanka 2 - po s 18
M - po 21

21. 1.
Čj - Slabikář, s 26/číst, tvořit věty se slovy a naučit báseň
M - 20/4 - přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 26
Písanka 2 - po s 16
M - po 20

18. 1.
Čj - Slabikář, číst po s 25, úkol u zelené pastelky, tvořit věty se slovy, slovní kopaná na poslední slabiku ...
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 25
Písanka 2 - po s 15
Prv - po s 31

17. 1.
Čj - Slabikář, s 24/číst
M - 19/6 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat

16. 1.
Čj - Slabikář, s 23/číst
Aj - Pracovní sešit s 27, slovní zásoba - a notebook, a bag, a teacher, a table, a lunch box, a classroom
Prv - s 66/4
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 23
M - po s 18
Aj - Pracovní sešit po s 27, slovní zásoba - a notebook, a bag, a teacher, a table, a lunch box, a classroom
Prv - s 66

15. 1.
Čj - Slabikář, s 22/ číst a naučit báseň
M - 17/7 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat

14. 1.
Čj - Slabikář číst po s 21
Slabikář s 20 - naučit báseň Balonky

11. 1.
Čj - Slabikář číst po s 21
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 21 Písanka 2 - po s 10
Prv - po s 30

10. 1.
Čj - Slabikář, s 20/číst
M - Psaní číslic s 8/dokončit
Desky na číslice - vystřihnout číslici 9 a tečky s odpovídajícím počtem.
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 20
M - po s 16
Psaní číslic po s 8

9. 1.
Čj - Slabikář, s 19/číst + úkol u kouzelníka
M - s 15/3 - zelený rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 19
Písanka 2 - po s 9
M - po s 15
Aj - Pracovní sešit po s 25
Prv - po s 29

8. 1.
Čj - Slabikář, s 19 číst
M - 14/8
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 19
Písanka 2 - po s 8
M - po s 14

7. 1.
Čj - Slabikář, s 18 číst a naučit báseň
M - 12/6 - přepsat do sešitu a vypočítat

4. 1.
Čj - Slabikář, číst po s 17

3. 1.
Čj - Slabikář, s 16 číst a naučit báseň
M - 12/5
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 16
Písanka 2 - po s 6
M - po s 12

21. 12.
Čj - Slabikář, číst po s 15
Přinést čistý ručník.

20. 12.
Čj - Slabikář, s 15/číst slova a věty + úkol u zelené pastelky
M - 11/2

19. 12.
Čj - Slabikář, číst po s 14
Pč - v pátek přinést jablko, rozinky, párátka a dortovou svíčku
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 14
M - po s 10

18. 12.
Čj - Slabikář, s 14/číst slova a věty
M - s 10/3
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 14
Písanka 2 - po s 5
M - po s 10

17. 12.
Čj - Slabikář, s 13/číst slova a věty, tvořit věty se slovy ve sloupečku
M - s 9/dokončit
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 13
Písanka 2 - po s 4
M - po s 9

14. 12.
Čj - Slabikář, číst po s 12 a naučit báseň
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 12
Písanka 2 - po s 3
Prv - po s 27

13. 12.
Čj - Slabikář, s 11/číst, tvořit věty se slovy v pravém sloupečku
M - Psaní číslic s 7/dokončit
Desky na číslice - vystřihnout číslici 8 a tečky s odpovídajícím počtem.
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 11
Písanka 2 - s 2
M - po s 9/1 - 3
Psaní číslic - po s 7

12. 12.
Čj - Slabikář, s 11/číst věty + úkol u modrého trojúhelníku
M - s 7/6
Aj - Pracovní sešit s 81, slovní zásoba 3. lekce + CD
Pro nemocné:
Čj - Slabikář s 11/číst věty + úkol u modrého trojúhelníku
Písanka 2 - s 1
M - po s 8
Aj - Pracovní sešit s 23 a 81, slovní zásoba 3. lekce + CD Prv - po s 26

11. 12.
Čj - Slabikář, s 10/číst a naučit báseň
M - s 7/5 - přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 10
M - po s 7

10. 12.
Čj - Slabikář, s 9/číst slabiky, slova a věty
M - s 7/1
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 9
Písanka 1 - po s 24
M - po s 6

7. 12.
Čj - Slabikář, číst po s 8
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 8

6. 12.
Čj - Slabikář, s 8/číst slabiky, slova a věty, vymýšlet slova na slabiky a věty se slovy
M - 6/7 - přepsat do sešitu zelený rámeček a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 8
M - s 6/2, 5, 6

5. 12.
Čj - Slabikář, s 8/ naučit básbičku + úkol kouzelné brýle
M - 5/1 dva příklady na odčítání
Aj - Pracovní sešit s 21, 22, slovní zásoba - red, green, yellow, orange, pink, blue, ... + CD The colour song
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 8
M - po s 5
Aj - Pracovní sešit po s 22, slovní zásoba - red, green, yellow, orange, pink, blue, ... + CD The colour song

4. 12.
Čj - Slabikář, s 7/ číst
M - 4/6 - přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 7
Písanka 1 - po s 24
M - po s 4

3. 12.
Čj - Slabikář, s 6/ číst + úkol u zelené a červené pastelky
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 6
Písanka 1 - po s 23
M - po s 3

30. 11.
Čj - Slabikář, číst po s 5
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 5
Písanka 1 - po s 22
Prv - po s 25

29. 11.
Čj - Slabikář, s 4/1
Písanka 1 - s 21/dokončit
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 4
Písanka 1 - po s 21
M - po s 2

28. 11.
Čj - Slabikář, s 4, číst slabiky a slova
M - s 1/6
Aj - Pracovní sešit s 20, slovní zásoba - two trains, three drums, four planes, ... + CD The toy song
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 4
Písanka 1 - po s 20
M - po s 1
Aj - Pracovní sesit s 20, slovní zásoba - two trains, three drums, four planes, ... + CD The toy song
Prv - s 25/1, 2

Psaní čísli po s 5
27. 11.
Čj - Slabikář, s 3, naučit básničku, slova na známá písmena
M - Psaní číslic, s 4, 5 dokočit
Pro nemocné:
Čj - Slabikář po s 3
Psaní čísli po s 5

26. 11.
Čj - Živá abeceda, po s 49
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda, po s 49
Písanka 1 - po s 19

23. 11.
Čj - Živá abeceda, po s 49
Přinést čistý ručník.
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda, po s 49
Písanka 1 - po s 18

22. 11.
Čj - Živá abeceda, s 48/číst
Písanka 1 - po s 17
M - 31/Procvičuj. - přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda, po s 48
Písanka 1 - po s 17
M - po s 32

21. 11.
Čj - Živá abeceda, s 48/číst + úkol u zelené pastelky
M - 32/Vypočítej a doplň.
Aj - Pracovní sešit s 19, slovní zásoba - two dolls, seven cars, one train ... + CD The toy song
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda, po s 48
Písanka 1 - po s 15
M - po s 32/Ukaž na číselné ose a vypočítej.

20. 11.
Čj - Živá abeceda, s 48/papoušek, červená pastelka
M - 31/Vypočítej.
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda, po s 48
Písanka 1 - po s 13
M - po s 31

19. 11.
Čj - Živá abeceda, číst po s 47
M - 31/Znázorni a vypočítej.
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda, číst po s 47
Písanka 1 - po s 12
M - s 31 po Znázorni a vypočítej.

16. 11.
Čj - Živá abeceda, číst po s 47
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda, číst po s 47
Písanka 1 - s 10, 11

15. 11.
Čj - Živá abeceda, číst po s 47
M - s 30Procvičuj.
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda, číst po s 47
Písanka 1 - s 9
M - po s 30

14. 11.
Čj - Živá abeceda, číst po s 46
M - s 30/Porovnej.
Aj - Pracovní sešit s 18, slovní zásoba - a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train + CD The toy song

13. 11.
Čj - Živá abeceda, s 46/číst + tvořit věty se slovy
M - s 29/Doplň.

12. 11.
Čj - Živá abeceda, s 45/číst + úkol u tužky
M - s 29/Tom maluje ...

9. 11.
Čj - Živá abeceda, číst po s 44
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda, číst po s 44
Moje první psaní - s 31
Prv - po s 23

8. 11.
M - Desky na číslice - vystřihnout číslice 6, 0 a tečky s odpovídajícím počtem.

7. 11.
Čj - Živá abeceda, s 44/budík a papoušek
M - 29/Nakresli vždy daný počet.
Aj - Pracovní sešit/slovní zásoba po s 17 + CD
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda, po s 44/budík a papoušek
M - po s 29/Nakresli vždy daný počet.
Psaní číslic - s 1, napsat číslici 0
Aj - Pracovní sešit po s 17
Prv - po s 22

6. 11.
Čj - Živá abeceda, s 43/číst
M - 27/Rozlož.
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda, číst po s 43
Písanka 1 - s 5
Moje první psaní - s 30, 31
M - po s 27

5. 11.
Čj - Živá abeceda, s 42/číst
M - 27/Opiš řady čísel.
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda, číst po s 42
M - s 26, 27 Psaní číslic - s 6

2. 11.
Čj - Živá abeceda, číst po s 41
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda, číst po s 41
Písanka 1 - po s 4
Prv - po s 21

1. 11.
Čj - Živá abeceda, s 40/číst
Písanka 1 - s 3/napsat poslední dva řádky
M - s 25/Opiš a vypočítej. - přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda, číst po s 40
Písanka 1 - po s 3
M - po s 25

31. 10.
Čj - Živá abeceda, s 40/úkol u budíku a papouška
M - s 25/Vypočítej a doplň.
Aj - Pracovní sešit s 15, slovní zásoba 2. lekce + CD
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda, s 40/úkol u budíku a papouška
M - s 25 po Vypočítej a doplň.
Aj - Pracovní sešit po s 15, slovní zásobu 2. lekce + CD
Prv - po s 20

26. 10.
Čj - Živá abeceda - číst po s 39
Přinést čistý ručník.
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 39
Moje první psaní po s 29
Prv - po s 19

25. 10.
Čj - Živá abeceda - s 39/číst
M - s 24/Opiš a vypočítej. - přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 39
Písanka 1 po s 2
Moje první psaní s 28
M - po s 24

24. 10.
Čj - Živá abeceda - s 38/číst
Moje první psaní s 33/dokončit
M - s 24/Vyznač pokaždé jinak.
Aj - Pracovní sešit s 13, slovní zásoba po s 13 - one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, CD - Ten little fingers
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 38
Moje první psaní s 33
M - po s 24
Aj - Pracovní sešit po s 13
Prv - po s 17

23. 10.
Čj - Živá abeceda - s 37/číst
M - s 23/Opiš a vypočítej. - přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 37
Moje první psaní s 32
M - po s 23

22. 10.
Čj - Živá abeceda - s 36/číst, naučit básničku a úkol u červené pastelky
Písanka 1 - s 1/napsat poslední dva řádky
M - s 23/Znázorni a vypočítej.
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 36
Písanka 1 po s 1
M - po s 23

19. 10.
Čj - Živá abeceda - číst po s 35
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 35
Moje první psaní po s 27

18. 10.
Čj - Živá abeceda, s 34/číst
M - s 22/Opiš a vypočítej. - přepsat do sešitu a vypočítat
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 34
Moje první psaní po s 26
M - po s 22

17. 10.
Čj - Živá abeceda, s 33/číst a úkol u tužky
M - s 21/Piš číslice.
Moje první psaní - s 5
Aj - Pracovní sešit, slovní zásoba po s 11 - a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a ruler, What's this?, It's a ...
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 33
M - po s 21
Moje první psaní po s 5
Aj - Pracovní sešit po s 11
Prv - po s 15

16. 10.
Čj - Živá abeceda, s 32/číst, naučit básničku a úkol u červené pastelky

15. 10.
Čj - Živá abeceda, s 31/číst
M - s 20/Opiš a vypočítej. - přepsat do sešitu a vypočítat

12. 10.
Čj - Živá abeceda - číst po s 30

11. 10.
Čj - Živá abeceda, s 29/číst
M - s 19/Nakresli a vypočítej.
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 29
Moje první psaní po s 22
M - po s 19

10. 10.
Čj - Živá abeceda, s 28/číst a naučit básničku
Aj - Pracovní sešit, slovní zásoba 1. lekce + CD

9. 10.
Čj - Živá abeceda, s 27/číst

8. 10.
Čj - Živá abeceda, s 26/číst
M - s 17/napiš čísla

5. 10.
Čj - Živá abeceda, s 25/číst
Přinést čistý ručník.
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 25
Moje první psaní po s 20
Prv - po s 12

4. 10.
Čj - Živá abeceda, s 24/číst a naučit básničku
Moje první psaní, 19/dokončit
M - s 16/Procvičuj - přepsat pravý sloupeček do sešitu a vypočítat.
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 24
Moje první psaní po s 19
M - s 16/ Procvičuj - přepsat do sešitu a vypočítat.

3. 10.
Čj - Živá abeceda, s 23/číst
M - s 16/Vypočítej.
Aj - Pracovní sešit, s 5/dokončit, slovní zásoba po s 7 - Who's this?, It's ...,Good morning.
Slovníček najdete na s 72.
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 23
M - po s 16
Aj - pracovní sešit po s 7 + s 77
Prv - po s 10

2. 10.
Čj - Živá abeceda, s 22/číst
Moje první psaní, s 18/dokončit
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 22
Moj první psabí po s 18

1. 10.
Čj - Živá abeceda, s 21/číst a úkol u tužky
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 21
Moje první psaní po s 17
M - po s 15

27. 9.
Čj - Živá abeceda, s 20/číst a naučit básničku
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 20
M - po s 14
Psaní číslic s 3/1. - 6. řádek

26. 9.
Čj - Živá abeceda, s 19/číst
M - Psaní číslic, s 2/5. a 6. řádek
Aj - Pracovní sešit, s 4/slovní zásoba - Hello!, Goodbye!, What's your name?, I'm ...
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 19
M - po s 13
Psaní číslic s 2/1. až 6. řádek
Aj - pracovní sešit po s 4
Prv - po s 8 + s 67

25. 9.
Čj - Živá abeceda, s 18/číst
M - s 13/dokresli
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 18
Moje první psaní po s 16
M - po s 13
Psaní číslic - s 1 jenom číslice 1

24. 9.
Čj - Živá abeceda, s 17/číst a dokončit
M - s 12/dokončit
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 17
M - po s 12

21. 9.
Čj - Živá abeceda, s 16/číst a naučit básničku

20. 9.
Čj - Živá abeceda, s 15/číst
M - s 11/dokončit

19. 9.
Čj - Živá abeceda, s 14/pastelka
Moje první psaní, s 13/dokončit
M - s 9/dokončit
Aj - Pracovní sešit, s 5/slovní zásoba - Mum, Dad, Jack, Polly, Daisy, Otto; Hello, I'm ..., CD - The hello song
Prv - s 5/dokončit
Pro nemocné:
Čj - Živá abeceda po s 14
M - po s 9
Aj - Pracovní sešit, s 2 (1 Daisy, 2 Mum, 3 Polly, 4 Dad, 5 Jack, 6 Otto)
Prv - po s 5

18. 9.
Čj - Živá abeceda, s 13/tužka
Moje první psaní, s 12/dokončit
M - s 8/číst

17. 9.
Čj - Živá abeceda, s 12/papoušek, kytka, červená pastelka
Moje první psaní, s 11/dokončit
M - s 7/zelenina Prv - podepsat první stranu

14. 9.
Čj - Živá abeceda, s 11/tužka
Prv - podepsat první stranu
V pondělí 17. 9. přinést čistý ručník.

13. 9.
Čj - Živá abeceda, s 9/mašle
Moje první psaní, s 7/dokončit
M - s 5/dokončit

11. 9.
Čj - Živá abeceda, s 7/lupa
Moje první psaní, s 5/dokončit
M - s 4/ Pokračuj v řadách

10. 9.
Čj - Živá abeceda, s 5/mašle
Moje první psaní, s 4/dokončit
M - s 3/ dokončit

7. 9.
Čj - Živá abeceda, s 4/budík Pro nemocné:
Čj - Moje první psaní, s 3

6. 9.
Čj - Živá abeceda, s 3/modrý trojúhelník
Moje první psaní, s 2/ dokončit
M - s 2/dokončit

5. 9.
Čj - Živá abeceda, s 2/tenisový míček
M - s 1/počítání množství
Desky na číslice - vystřihnout číslice 1 až 5 a tečky s odpovídajícím počtem.

4. 9.
Čj - Živá abeceda, s 1/vypravování pohádky, procvičování pojmů nahoře, dole, vlevo, vpravo, hledání shodných tvarů ...