Vzkazy

28.11. je AJ místo pátku

21.11. jsou konzultační hodiny 17.00 - 18.00 h. Předběžné hodnocení za I.čtvrtletí mají děti zapsané vzadu v žákovské knížce. Konzultační hodiny jsou určené hlavně pro rodiče žáků, kteří mají větší nedostatky v dovednostech a vědomostech.

25.11. Pro zájemce vánoční focení, podrobnosti na lístečcích

11.11. Prosím rodiče, aby zkontrolovali dětem hlavy. Děkuji. Petr Beneš

8.11. Zájemci přinesou vyplněnou nabídku vánočních dílen.

25.10. country tance v tělocvičně, přinést 30 Kč, tenisky

23.10. bude během výuky výstava zvířat, přinést 50,Kč

V rozvrhu je změna - místo ČT je v pondělí TV a v pátek místo TV je ČT

23.9.
Ve středu 25.9. si napíšeme krátkou minutku na +/- do 100 (10 příkladů)

26.9.Pro zájemce je Cesta za poznáním v odpoledních hodinách. /jednotlivá stanoviště pod myslivnou/ 19.9. jsou třídní schůzky v 17.00 h 11.9. je cvičení v přírodě, oděv dle počasí

Organizace začátku školního roku:
2.9. 2 vyučovací hodiny, potom hned oběd
3.9. 4 vyučovací hodiny
4.9. 4 vyučovací hodiny
5.9. dle rozvrhu
6.9. dle rozvrhu

rozvrh