Vzkazy

Změna rozvrhu od II.pololetí - v pondělí je místo TV Čtení a v úterý jsou 2 h TV /druhá TV místo Čtení/

Prosím, aby děti donesly jízdenky do 30.1. S sebou na plavání musí mít koupací čepice a přiléhavé plavky /ne trenýrky/.

Plavání začíná 4.2. 2020, každé úterý. Na cestu tam vybíráme jízdenky - 19 ks /pokud není legitka/, cesta zpět je zajištěna busem. Částka za pololetí je 732,- Kč. Prosím, hraďte převodem na účet školy s variabilním číslem žáka. Děkuji

16.1. třídní schůzky v 17.00 h

Od 4.2. /každé úterý/ žáci budou jezdit plavat na ZŠ Labskou, jízda zpět bude objednaná u dopravního podniku, cena za jízdné bude upřesněna. Tam budeme jezdit městskou linkou.

Dne 13.1. je v orlovně divadlo, přinést 40 Kč.

28.11. je AJ místo pátku

21.11. jsou konzultační hodiny 17.00 - 18.00 h. Předběžné hodnocení za I.čtvrtletí mají děti zapsané vzadu v žákovské knížce. Konzultační hodiny jsou určené hlavně pro rodiče žáků, kteří mají větší nedostatky v dovednostech a vědomostech.

25.11. Pro zájemce vánoční focení, podrobnosti na lístečcích

11.11. Prosím rodiče, aby zkontrolovali dětem hlavy. Děkuji. Petr Beneš

8.11. Zájemci přinesou vyplněnou nabídku vánočních dílen.

25.10. country tance v tělocvičně, přinést 30 Kč, tenisky

23.10. bude během výuky výstava zvířat, přinést 50,Kč

V rozvrhu je změna - místo ČT je v pondělí TV a v pátek místo TV je ČT

23.9.
Ve středu 25.9. si napíšeme krátkou minutku na +/- do 100 (10 příkladů)

26.9.Pro zájemce je Cesta za poznáním v odpoledních hodinách. /jednotlivá stanoviště pod myslivnou/ 19.9. jsou třídní schůzky v 17.00 h 11.9. je cvičení v přírodě, oděv dle počasí

Organizace začátku školního roku:
2.9. 2 vyučovací hodiny, potom hned oběd
3.9. 4 vyučovací hodiny
4.9. 4 vyučovací hodiny
5.9. dle rozvrhu
6.9. dle rozvrhu

rozvrh