Erasmus+

19. 1. 2024 Online spojení se slovenskou školou

Dnes proběhlo online spojení s žáky a paní učitelkami ze slovenské školy. Spojení se podařilo i díky našemu setu pro smíšenou výuku, který jsme pořídili za covidu. Navzájem jsme se představili, řekli jsme si, kde bydlíme, jaké máme zájmy nebo které domácí zvíře máme. Dětem a paní učitelkám jsme rozuměli skoro všechno a už se těšíme na další komunikaci v rodinách. Ještě máme dvě volná místa pro zájemce ze třetí až pátých tříd. Hlaste se u paní učitelky Klailové.
online%20web

8. 1. 2024 Nabídka pro žáky 3. třídy

Milí rodiče,
rozšiřujeme okruh možných dětí na výjezd na Slovesko o žáky 3. třídy.
Konkrétní informace šly mailem, další podrobnosti na třídní schůzce 11. 1. 2024.

21. 12. 2023 Informace o možnosti zapojení do projektu

Vážení a milí rodiče čtvrté a pátých tříd,

během podzimu se vám dostala do ruky informace o možnosti zapojení vašich dětí do projektu Erasmus+, který pro školy Statutárního města Brna zajišťuje Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna.
Tento projekt umožňuje dětem navázat kontakty s jinou školou v zahraničí a vyjet do této školy, poznávat se a vzájemně se obohacovat s podobně starými dětmi v cizině.
Výjezd dětí je z velké části hrazen z projektu a je kolem toho hodně papírování a zajišťování ze strany školy.

Naše myšlenka byla od počátku taková, že umožníme deseti zájemcům z řad čtvrťáků a páťáků navázat kontakty s dětmi ze Slovenska ze ZŠ A. Sládkoviča ve Sliači.
Tato škola má již s Erasmem bohaté zkušenosti, udržují kontakt s některou školou z Karlovarského kraje a také ze Španělska.
Máme v této slovenské škole úžasnou záštitu, že program proběhne s maximální spokojeností.
Slovensko jsme zvolili také proto, že je blízko a že jazyková bariéra je nejmenší, jaká vůbec může být.
Sliač jsme zvolili proto, že je to hezká lokalita v relativně dobré dojezdové vzdálenosti s množstvím zajímavostí v okolí.
Čtvrťáky a páťáky jsme zvolili proto, že už jsou samostatnější i co se komunikace a přípravy na výjezd týče.

Myslel jsem si, že o tento výjezd bude mezi vámi obrovský zájem a že budeme mít skupinku alespoň 15 dětí (10 dětí na výjezd + 5 náhradníků), které se budou na návštěvu na Slovensku připravovat.
Výjezd se uskuteční od 4. do 8. března 2024 a s dětmi pojede paní učitelka Klailová a zřejmě i paní asistentka Vodičková.
Na žádost hostitelské školy budou děti ubytovány v rodinách a to samé očekávají i od nás při jejich návštěvě u nás v dubnu 2024.
Hostitelská škola připravuje pro děti program – společné učení ve škole a návštěva zajímavých míst ve městě a okolí.

Požadavek uvedený v dopisu rodičům o vytvoření prezentace o sobě (inspirovali jsme se slovenskou školou) má naše děti motivovat k tomu, abychom prezentacemi zahájili vzájemné seznamování se se slovenskými žáky.
Prezentace nemusejí být nutně v počítačové podobě, mohou být i v papírové podobě s malovanými obrázky.
Není nutné, aby děti byly zapojeny do tvorby časopisu Bosonožáček, ale chtěli jsme i touto formou zapojené děti odměnit.

Věřím, že jsem tímto vysvětlujícím mailem mohl rozptýlit některé vaše obavy a že se rozšíří okruh dětí, které chtějí na Slovensko vyjet.
Zatím máme 9 zájemců a moje představa je skutečně 15 dětí, které se aktivně budou připravovat.

Co vás to bude stát, co uděláte před výjezdem?
• Čas strávený s dětmi při přípravě prezentace.
• Mailová korespondence s hostitelskou rodinou (kontakty předáme po prvním online setkání dětí se slovenskou školou), ve které si upřesníte podrobnosti pobytu v rodinách.
• Cestovní pojištění dětí – zřejmě nejde hradit z projektu.
• Běžné cestovní vybavení, cestování vlakem tam i zpět.
• Kapesné pro děti podle vašeho uvážení, jídlo na cestu tam.
• Drobný dárek pro hostitelskou rodinu podle vašeho uvážení.

Další podrobnosti budeme řešit pouze se zájemci o výjezd, ale potřebuji, abyste všichni byli informováni o tom, co Erasmus+ obnáší.

Všechny informace včetně tohoto mailu budou uloženy na webu školy https://skolabosonohy.cz/zs/projekty/erasmus.
Další informace budu umisťovat již pouze na tuto stránku.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

říjen 2023

Erasmus+ info pro rodiče

září 2023

Projektový tým:

  • Mgr. Stanislav Skřička - ředitel školy
  • Mgr. Eva Klailová - pověřená organizací a výjezdem žáků
  • Mgr. Dagmar Černíková - zástupkyně ředitele školy
  • Ludmila Tučková - účetní školy

Účet školy pro projekt Erasmus+ v EUR: 2602743548/2010