Domácí úkoly

2.6.
Zopakujte si M! Bude test.

1.6.
Dnes je Den dětí a tak žádné úkoly nejsou!
Jenom ještě připomínám, že máme nový účet školy, kam máte zaplatit ty pracovní sešity ( 29 0247 3500/2010 ), pod VS, na který platíte už od 1.třídy.

31.5.
M: PS: 33/4 34/8 35/4
Zítra v 17h se konají naše poslední třídní schůzky....nezapomeňte.

30.5.
ČJ: U: 99/4a (dokončit)
M-G: PS str.37 dokončit

29.5.
M : U: 41/4 (do M1)
AJ: PS: 66/2 (dokončit)
ČJ: U : 99/3 - první řádek slov (napsat a ke každému do závorky určit osobu, číslo, čas) Vzor: bydlel (os.3, č.j., č. min.)
1.6. v 17h bude poslední třídní schůzka. Podepište mi ji, prosím, vzadu v ŽK.

19.5.
Dnes žádné písemné úkoly nejsou. Ti, co nejedou na školu v přírodě budou chodit normálně do školy a budou končit vždy v 11.40h!
Děti, které jedou na školu v přírodě dojdou s rodiči a svým kufrem a obálkou ( ve které bude potvrzení od doktora, potvrzení o bezinfekčnosti a kartička pojišťovny)
v neděli v 19h ke škole, kde se budou zavazadla nakládat. Nezapomeňte jim dát hlavně vhodnou (dostatečně velkou!!!)obuv, pláštěnku a oblečení, které se dá
vrstvit. Větší baťůžek, do kterého si mohou na výletě odkládat oblečení.
Kdybyste cokoli potřebovali, napište mi sms.

18.5.
ČJ: PS: 28/1,2
ČT: nakreslit obrázek
Zítra si vezměte s sebou M!! Nebude HV!
Dětem, které nejedou na školu v přírodě bude končit vyučování každý den v 11:40h.

17.5.
ČJ: PS: str.27 (dokončit)
M : opakovat sčítání a odčítání trojciferných čísel ( zítra bude na známky)
Na školu v přírodě pak dětem přibalte PS do ČJ a M!!

16.5.
ČJ: Procvičovat psaní I,Y po V !! M - G: trénovat na papíře rýsování kružnic
Zítra bude zase geometrie!!

15.5.
ČJ: U : 89/5 (bez a,b)
M: PS: 30/3 - 6 (dokončit)
ČT : Přepsat bez chyb výlet do ZOO do sešitu čtení.

Podepsat focení v ŽK!

 1. května bude závěrečné FOCENÍ.
  Společné foto celé třídy – 35,-
  foto jednotlivce – 2 x 25,-
  foto skupinky – po 25,-
  V žákovské knížce zaškrtněte, o které fotky máte zájem.
  Pokud se děti budou fotit ve skupince, musí o tom vědět i jejich kamarádi, se kterými budou na fotce a musí je mít napsané v žákovské knížce. Fotku platí všichni, kteří jsou na fotce.
  Prosím o zaplacení do 19.května.

12.5.
Připomínám těm, kteří jedou na školu v přírodě, abyste si nezapomněli vyřídit potvrzení od paní doktorky!!
PRV - příští čtvrtek 18.5. minutka Sluneční soustava, podmínky života na Zemi, střídání dne a noci, střídání ročních období
ČJ : sešit ..doplň věty podle PS 26/1,2

11.5.
ČJ: PS: 25/1,2
ČT: napsat na papír vyprávění o výletě (podle osnovy: 1) příprava 2) cesta 3) ZOO 4) suvenýry 5) zhodnocení výletu )
M : 28/5 (na pondělí)

9.5.
ČJ: U: 87/4 (bez úkolů a)b))...do ČJ1
M -G: PS: 34/1-4
Ať mi děti donesou zítra na sraz návratku k zítřejšímu výletu (dostali na papíře).

5.5.
ČJ: PS: 24/1,2,1
Umět VS po V!

4.5.
ČJ : naučit se VS po V ČT: str.135 - 136
M : U : 32/2 (dokončit) 32/3
PRV - v pátek 12.5. test: rozlišit, co je nemoc a co úraz; znát čísla tísňových volání; znát, co patří do lékárničky; znát příklady mimořádných událostí; svými slovy vysvětlit, co je mimořádná událost/evakuace/evakuační zavazadlo; vědět, co by mělo obsahovat evak. zavazadlo

3.5.
ČJ: procvičujte psaní I,Y po S. Zítra začneme VS po V.
odkaz ČJ M : PS : 24/2,3,4 (dokončit) 27/1
odkaz M
Příští středu jedeme do ZOO Lešná. Tento výlet je téměř celý hrazen z projektu. Potřebuji jen dovybrat od každého žáka 50,-Kč.
Budeme odjíždět autobusem od školy v 7:30h (sraz u školy bude v 7:15h) a vrátíme se opět ke škole kolem 16h. Obědy mají děti na tento den odhlášené.

2.5.
ČJ: PS: 22/1 ( i úkoly) 23/1,2 ( nahoře)

27.4.
ČJ: 21/1,2 (dole)
M : PS: str. 23 ( z každého cvičení pouze první sloupeček)
Zítra bude Bosonožský běh. Budeme celé dopoledne venku. Dejte dětem vhodné oblečení a obuv. S sebou i pláštěnku (mohou si tam na ní i sednout), svačinu
a dostatek pití (větší láhev!). Sejdeme se všichni ve třídě a pak odsud společně půjdeme na hřiště.

26.4.
ČJ: PS: 21/1,2 (nahoře)
M: PS: str.22 (dokončit)

25.4.
ČJ : naučit se VS po S
PS : 20/1 (dole)
M - G: PS: s.30 (dokončit)

24.4.
ČJ: opakovat VS, zítra začneme VS po S M: PS: 21/ 2,3,6 (dokončit)
ČT: čítanka str. 131 -132 (přečíst)

21.4.
Písemné úkoly děti nemají! Užijte si krásné jarní dny.
HV ...odkaz na Dum dum song odkaz HV

20.4.
ČJ: PS: 20/1 (horní dvě jedničky)
M : PS: 19/4 20/ 1,3,5 (dokončit)....PS mám u sebe, zítra je dětem dám.
Zítra jdeme na dvě hodiny na TV ven ...pod myslivnu. Dejte dětem vhodnou obuv a oblečení. Budeme mít ČJ, PRV, HV a TV.

19.4.
ČJ: PS: 19/4
M : PS: 18/2,6 19/ 3,5 (dokončit)

18.4.
ČJ : PS : 19 / 1,2
M-G: PS: 29/1 A,C

17.4.
ČJ: PS: 18/2
M : U: 20/3 (dokončit)

14:4.
ČJ: PS: 17/ 2,3 (dole)

13.4.
M: PS: 16/1,5

12.4.
ČJ: naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po P M : PS: 15/2,6
Podepište vzadu v ŽK hodnocení za 3.čtvrtletí.
Připomínám zítřejší schůzku ke škole v přírodě...v 16:40h.

11.4.
ČJ: PS: 16/4/1
M-G: PS: str.28 (dokončit)
Napsat vzadu v ŽK sebehodnocení a podepsat jej rodiči!

5.4.
Přeji vám všem krásné velikonoční svátky!! Dnes děti žádné úkoly nedostaly. Ale bylo by dobré, abyste s těmi, kteří to potřebují, denně aspoň chvilku češtinu a matematiku procvičovali.
Všichni se pak sejdeme ve čtvrtek na třídní schůzce.
Ti rodiče, jejichž děti jedou na školu v přírodě, se prosím dostaví už v 16:40h, kdy vám sdělíme společně s paní učitelkou Hladkou informace ke škole v přírodě.

4.4.
ČJ: PS: 16/1 (nahoře)
M - G: PS : str. 27 (dokončit)
Podepište dětem vzdu v ŽK třídní schůzky.
Zítra bude ve škole projektový den o včelách. S sebou si děti vezmou pouze ŽK, pouzdro a svačinu.

3.4.
ČJ : PS: 16/2
Naučit se pádové otázky.
M: PS : 12/1,3,6 str.13 (celá).....dokončit do 12.4.
Podepsat v ŽK třídní schůzky!!

31.3.
PRV - vyplnit si PZ Bezpečně na internetu, který jste dnes dostali

30.3.
ČJ : PS : 15/2,3 + napsat opravu v diktátovém sešitě! M : PS: 10/1,3,6 (dokončit)
Zítra bude místo HV... M !!

29.3.
ČJ: PS: 14 / 2
M : PS: 9 / 1,3

28.3.
Dnes děti žádné písemné úkoly nemají. V geometrii jsme se učili obvod a obsah mnohoúhelníků, v ČJ opakovali slovní druhy. Zítra se začneme více věnovat podstatným jménům (U str.68).
Kdo ještě neměl referát o přečtené knize, tak ať o zítra donese!!

27.3.
ČJ: PS: 12/1,2,3
Podívejte se v PS na opakování slovních druhů str.13. M : PS: 7/3,6
Nezapomeňte, že je zítra geometrie!

24.3.
PRV - pátek 31.3. test Uvnitř lid. těla (orgánové soustavy) - zkontrolovat si, zda máte všech 11, jinak je potřeba si půjčit sešit od některého spolužáka a dopsat si; DÚ - 1. PZ Rodina - vypracovat jen a pouze pravou část zápisu, kterou mají označenou žlutou hvězdičkou, 2. sestavit vlastní rodokmen rodiny (na volný list papíru A4)
ČJ: PS: 11/3

22.3.
ČJ: PS: 10/2
M : PS: 2/2
V pátek si vezměte místo ČT matematiku !!

21.3.
ČJ : U: 64/2 ( do ČJ1)
M-G: PS str.23 dokončit a opravit
opravit stranu v sešitě

20.3.
Dobrý den, vítám vás všechny po jarních prázdninách. Doufám, že jste si odpočali a nabrali sílu na další práci, která nás ještě čeká.
Chtěla bych jen připomenout, že tento týden ve čtvrtek 23.3. budou mít děti ředitelské volno.

ČJ: U : 63/2b (napsat do sešitu pouze jako přídavná jména)
ČT: přepsat do sešitu čtení list s textem Moje jarní prázdniny

10.3.
Děti na prázdniny žádné úkoly nemají.
Užijte si je ve zdraví a pohodě :-)!

9.3.
M : PS: 46/1,2 47/1

8.3.
ČJ: PS: 9/3

7.3.
ČJ : PS: 9/2
Trénujte s dětmi slovní druhy a nezapomeňte opakovat psaní I,Y po vyjmenovaných slovech. M : G : dnes jsme pracovali v učebnici na str.31 - 32 a v PS na str.22
Připomínám zítřejší focení ( pro některé).

6.3.
M: PS: 44/1,3 45/1
ČT: čítanka str.118 -120
Připomínám zaplacení focení (do zítra 180,-Kč) a školy v přírodě do 20.3.!!!
Zítra ať mi děti donesou zpět testy z HV.

3.3.
ČJ: U: 60/4 (do ČJ1)
M : list cv. dole odkaz ČJ
odkaz ČJ

2.3.
PRV: DÚ - vypracovat dvě cvičení v PZ Vývojová odobí člověka
M : PS : 41/1 42/ 1,4
Zítra bude místo ČT matematika.

1.3.
ČJ: PS: 7/ 4
M : PS: 39/3 (dokončit)

28.2.
Cena školy v přírodě je 4 500,-Kč a platí se na účet : 2902473500/2010 do 20.3.2023!! Informace pro ty, kteří si to nestihli opsat z papíru, který jste mi odevzdávali. ČJ: PS: 7/1,2
M - G : Dnes jsme cvičně dělali opakování v PS na str.20-21, koukněte na to a pokud jim něco nejde, tak to procvičte...příště dám něco takového na známky.
Toto všechno už jsme mnohokrát opakovali a procvičovali, takže by to měli umět.

27.2.
M : PS: 39/1 odkaz ČJ
odkaz ČJ
odkaz M

24.2.
PRV - od příštího čtvrtka 2.3. zkouším Části lidského těla
ČJ: PS: s.6 dokončit

23.2.
M: PS:38/4

20.2.
Zítra doneste 70,-Kč na výukový program Základy bezpečí na internetu, který budeme ve středu mít.
M : PS : 38/ 1,3
Ztra je geometrie...nezapomeňte!! ČJ : v sešitě ČJ 1 doplnit na každý předepsaný řádek 3 slova

17.2.
ČJ list cv.1

16.2.
ČJ : PS: 5 / 11
ČT : čítanka str.110 (znovu si přečtěte)
M : PS: 37 / 1,2,4 (většina už to má celé hotové...pokud vaše dítě nemá skoro nic, tak to znamená, že nedělalo nic ve škole)

15.2.
Dnes děti žádné písemné úkoly nemají. Zkontrolujte, zda mají všude napsané opravy.
V M budou zítra dělat na známky 2 slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď). Dělali jsme to už dnes (úlohy, které jsme v předchozích hodinách společně počítali v PS) a nedopado to u některých moc dobře. Tak jsem to raději dnes nehodnotila.Podívejte se s niimi na slovní úlohy v PS od str.28.

14.2.
ČJ: PS: 4/7,8
M - G : PS: 18/ 1,2A

13.2.
ČJ : PS: 4/4
M : U : 51/1 ( do M1)

10.2.
ČJ : PS: 3/2,3

9.2.
ČJ: PS: 3/1 (do ČJ1)
PRV: Hospodaření s penězi (příště test)

8.2.
ČJ : U str.54/4 ( do ČJ1)
M : PS str.35 (dokončit)

7.2.
ČJ: PS2 : 2/1,2
Umět vyjmenovat slovní druhy. M-G : PS : 17/ 1 B,C,D,E

6.2.
ČJ: list cv.a,b
M : PS: 33/1,2,3 (dodělat)
V úterý nadále bude bývat M - G!!

2.2.
ČJ : PS: str.41 (dokončit)
Doneste si už i PS č.2 M : U : 48/2 (do M1)
Od příštího týdne je malá změna v rozvrhu. Děti už nebudou plavat, ale budou mít normální Tv. Zkontrolujte, zda mají vhodnou obuv a oblečení do TV.
V úterý tedy bude tento rozvrh : ČJ, M, PČ, ČJ,TV a v pátek bude: ČJ,PRV,HV,TV,ČJ. Jiné změny v rozvrhu nejsou!

1.2.
ČJ :PS: 40/3 a,b
M : PS : 31 (dokončit)

31.1.
Dnes děti žádné úkoly nemají!

30.1.
ČJ: PS : 39/4
M : U : 46/3 (dokončit)
Zítra si vezměte jen M-G a plavání!! Ode dneška mají děti vložený v ŽK list, kam si budou zapisovat poznámky, když něco nebudou mít nebo se budou nevhodně chovat. Prosím, abyste tento list
kontrolovali a pokud tam budou mít zápis, abyste ho podepsali. Děkuji! Takto budete mít přehled o jejich zapomínání a chování.

27.1.
Dnes úkoly nemají.

25.1.
M-G: PS: 15/2C
ČJ: U 50/2 ( do ČJ1)
AJ: opakovat čísla 11 - 20

24.1.
ČJ : PS: 36 / 7,8
M : Vezměte si zítra geometrii!! Ať děti napíší vzadu v ŽK sebehodnocení za 2. čtvrtletí!!

23.1.
ČJ : PS: 36/5,6
M : PS : 29/1,2
ČT : čítanka str. 94- 96 číst
Ať děti napíší vzadu v ŽK sebehodnocení za 2. čtvrtletí.

20.1.
Písemné úkoly dnes děti nemají.
Nechám vám tu zase nějaké odkazy na procvičování.
odkaz ČJ
odkaz M

19.1.
Do PČ si doneste malou fotku (cca 5 x 5 cm).
Zítra bude pololetní písemka z ČJ!

18.1.
ČJ: PS: 35/ 1,2 (dole)
M : PS: 28/ 2,3

17.1.
ČJ: PS: 35/1,2
M-G: PS: 14/2B

16.1.
ČJ: naučit VS po M
M: PS: 27/3
Zítra si vezmu i AJ !!!!

13.1.
Písemné úlohy nemají.

12.1.
ČJ: list str.29/ 13, 14
M : PS: 27/1

11.1.
16.1. jdeme do orlovny na divadlo. Doneste 50,-Kč.

10.1.
M-G: PS: 12/2D
Zítra bude zase geometrie!!

9.1.
ČJ: list cv.1
Dnes jsem dala dětem (mají to v ŽK) lístek s hodnocením. Vezměte si ho a přečtěte. Někteří tam máte napsáno, abyste se dostavili na hovorové hodiny. Budu moc ráda, když přijdete.
Zítra si děti vezmou i AJ! M : U: 41/3 (výsledky) PS: 26/1,2

6.1.
HV: list - doplnit 2/4 takt, znát noty a pomlky podle délky
ČT: připravit si vyprávění podle obrázkové osnovy, vyplnit zadní stranu papíru
Dnes děti v ČJ psaly na známky opakovací cvičení na papíře. Tento papír vám posílám domů, abyste se podívali, jak to zvládly a v pondělí mi ho zase pošlete zpět. odkaz ČJ
odkaz ČJ
Ať děti češtinu denně trénují.....alespoň takto na počítači. Někteří to stále nezvládají!

5.1.
ČJ : list cv.3
M : PS: 25/1,6
Podepsat vzadu v ŽK konzultační hodiny!!
Budou příští čtvrtek ( 12.1. v době od 16 - 18h). Pokud vám nepošlu lístek, kde vás budu žádat, abyste přišli, tak nemusíte chodit, pokud vy se mnou nepotřebujete mluvit.

4.1.
ČJ : PS : 34/4
M : PS : 24/ 5,6
PRV - připomínám zítra test: světadíly, sousední státy + hl. města, státní symboly (nakreslit českou vlajku, naučit se slova hymny)

3.1.
ČJ : PS: 33/2
M-G: PS: str.10 - 11 (dokončit) a donést zítra!

21.12.
ČJ: PS: s.32 (dokončit)
M : PS: s.23/1 (dokončit)
Zítra si učení do školy nenesou. Pouze hry, zábavu, jídlo pití. Úkoly budu kontrolovat až po vánocích.

20.12.
ČJ: U str.43/2 (do ČJ1)
M-G: PS: 9/2

19.12.
ČJ: PS: 31/2,3
ČT: Zítra donéstsešit do ČT s opravami!
M : PS : 21/5,6 (dokončit)

16.12.
Na pondělí všichni budou mít nachystané referáty o knize.
Dokreslit obrázek do Vv.
Doneste do středy dárečky!

15.12.
ČJ: PS: 30/3
M : PS: 21/1,2
Zítra odpadá náboženství!!
PRV - zkontrolovat celý prvoukový sešit od začátku roku a doplnit si chybějící!

14.12.
ČJ: Opravu D.Ú., která byla v PS napište do ČJ1...Bude tam datum, a ještě napsáno o: PS: 29/....
PS: 30/ 1
M : PS: str. 20 (u cv.5 a 6 stačí výpočet a odpověď).

13.12.
ČJ: PS: 29/2,3
Umět odříkat VS po L.
Zítra jedeme po 2h do Pisárek na dopravní výuku Empík chodec. Vrátíme se možná o chvilku později, než končí vyučování (cca o 15min).

12.12.
ČJ: PS: 29/1
Naučit se VS po L.
M : PS: 20/1

9.12.
ČJ : list cv. 4,5

8.12.
ČJ: list cv.17,18 ČT: čítanka str. 48-50
M : PS: str. 19/1,2,3,4 ( na 12.12.)

7.12.
ČJ: list cv.1,2
Napsat do ČJ1 opravu z D.Ú., která byla na dnešek (list).
odkaz ČJ
odkaz ČJ
M : trénujte sčítání a odčítání dvojciferných čísel (vedle sebe i pod sebou)
odkaz M

6.12.
ČJ: list cv.3
M: doplnit opravy v M1
M - G: PS : 9/4 11/8

5.12.
ČJ: list (dokončit)
Potrénovat slova z opraveného listu....mají ho u sebe! Zítra to budou psát na známky.
Zkontrolujte dětem sešity, zda v nich mají opravy, zítra je budu kontrolovat. Oprava v ČJ se píše tak, že se napíše celé slovní spojení!!
M : Zítra donesou i sešit M1!!!
PS: 17/1,2 (dokončit)

2.12.
PRV - čt 8.12. Test - práce s mapou 2
Písemné úkoly do ČJ a M nemají. Zkontrolujte jim sešity, zda v nich mají napsané opravy. Procvičujte VS po B a násobilky!
Dnes jsme v ČJ dělali skupinovou práci (procvičovali jsme VS po B).

1.12.
M : U str. 31/2 ( do M1)

30.11.
M: PS : 16/3,4
ČJ : procvičovat VS po B na internetu
odkaz ČJ
odkaz ČJ
Kdo nemá v ŽK podepsané třídní schůzky (které proběhly) nebo čtvrtletní hodnocení, tak to podepište.
Vv: Prosím doplnit dětem bílé tempery!

29.11.
ČJ: PS: 28/1

28.11.
ČJ : list cv.4,5
M PS: 15/2,3

25.11.
ČJ : list dokončit + napsat opravu toho prvního cvičení do ČJ1
**Sraz na nedělní zpívání je v 15:45h pod školou u stanu. Prodej výrobků začne už v 15:15h. Během zpívání se přestane prodávat a pokračovat se bude až po vystoupení. Těším se na vás!!

24.11.
ČJ: PS: 27/1,2
M : PS str.14 (dokončit)

23.11.
M : PS: dokončit str. 13 (celou)
Zítra v 17h budou třídní schůzky!! Sejdeme se společně.

22.11.
Podepsat ŽK (čtvrtletní hodnocení).
ČJ: PS: 27/1
odkaz ČJ
odkaz ČJ
odkaz ČJ M -G : PS : 8/2 B,C

21.11.
ČJ : PS : 26/2,3
M : PS : 12/3,4

18.11.
M: Procvičte doma s dětmi hodiny. Ještě stále to někteří neumí. Nechám vám tady odkazy na výuku i procvičování. Pošlu po dětech jejich práci, kterou
doplňovaly ve středu (abyste věděli, jak jim to jde) a nový papír na domácí doplňování. odkaz M hodiny
odkaz M hodiny
hodiny procvičování
hodiny procvičování
Doučte se koledy a doneste mi návratku na vánoční zpívání.

16.11.
ČJ : PS: 25/1,3
M: PS: 12/2
V pátek bude místo čtení M !!
Taky budu zkoušet na známky všechny koledy!

15.11.
Zítra si všichni vezměte tenisky a sportovní oblečení Budeme se testovat v orlovně.
ČJ : U str.33/9 (dokončit v ČJ 1)

14.11.
ČJ : PS: 25/5
odkaz ČJ
M : zítra je geometrie

11.11.
ČJ : PS: 24/2
Napsat opravu 24/1 do sešitu ČJ1 (celé věty!). Kdo se má fotit donese 260,-Kč. Kdo nedonesl 50,-Kč na muzilál, tak donese v pondělí!

10.11.
ČJ : PS: 24/1
M : znát hodiny
odkaz M
Zítra si vezměte tenisky!

8.11.
ČJ : PS : 23/2 (dole), stále procvičovat VS (vyjmenovaná slova) po B
Napsat opravy v sešitech!!
odkaz ČJ
M-G: PS 6/ 2 B,C 7/ 1D
Donesu 50,-Kč na pondělní koncert v orlovně. Kdo vystupuje, tak ni neplatí. V ŽK ať děti napíší své čtvrtletní hodnocení, vy to podepište a ještě mi podepište třídní schůzky 24.11.
Zítra jedeme do VIDY.
Sraz je v 8h v parku pod školou. Autobus nám jede 8:18h, tak ať stíháme. S sebou dejte dětem svačinu, pití, peníze dle vlastního zvážení a pláštěnku nebo deštník.

7.11.
ČJ : naučit se odříkat vyjmenovaná slova po B
PS : 23/1 (dole)
Opakovat si koledy: Jak jsi krásné..., Štěstí, zdraví.., Pásli ovce valaši, My tři králové, Z jedné strany..., Dej bůh štěstí, Štědrej večer nastal, Veselé vánoční hody
M : opakovat hodiny

2.11.
ČJ: PS: 23/1,2 (nahoře)
Naučit se 2. sloku básničky
Donést si sešit č.523 na vyjmenovaná slova.
AJ : PS : 23/1

1.11.
ČJ: PS 22/2

31.10.
ČJ : U str.29/4 a,b,c (dokončit)...a) barevně podtrhnou podle pravítka, b) dají je tužkou do kroužku, c) podtrhnou zase jinou barvou podle pravítka
odkaz ČJ
odkaz ČJ M : list ...dokončit první stranu (na 2.11.) Připomínám, že zítra bude GEOMETRIE!
ČT: naučit se 1 sloku básničky (na 2.11.) (Tak jsme se letos dočkali zas, nastal ten krásný vánoční čas. Stromky už září, cukroví voní, jen ten sníh chybí, tak
jako vloni).
Zítřejší rozvrh : ČJ, TV - plavání, M - geometrie. Tak to bude až do pololetí.

25.10.
ČJ: PS: 21/1,2
M-G: PS : 5/1D
Geometrie bude odteď bývat vždy v úterý po plavání a ve středu bude normální matematika.
Přeji vám pěkné podzimní prázdniny!!

24.10.
ČJ: U str.28/2 ( připravit si to pouze ústně)
M : U str.22/2 c,d ( do M1) Trénujte násobky!! Stále je děti neumí!
ČT: doplnit text v sešitě (podle čítanky) Zítra bude místo čtení ...ČJ a M - geometrie!!

21.10.
ČJ : PS : 20/1
PČ: donést vlnu (zbytek)
Podepsat a donést lístek o škole v přírodě (ŠVP)....nutné!!
Pro ty, kteří nebyli ve škole :
Potřebuji, abyste mi napsali na lístek, jestli chcete, aby vaše dítě jelo na školu v přírodě do Horní Lipové, Penzion Pod smrkem.
Termín: 22. - 26.5. 2023, přibližná cena je 4500,-Kč.
PRV - 3.11. minutka dopravní značky

20.10.
ČJ : PS : 19/5
ČT: čítanka s.32 - 33
M : U str.21/4 (do M1)

19.10.
ČJ : PS: 19/4
AJ: PS: 21/ 1,2
M - G: PS : 4 /2D

18.10.
M : PS : 10/3
Zítra je GEOMETRIE!!
Ve čtvrtek budu zkoušet na známky řady násobků!!

17.10.
M : PS: 10/2 (dokončit)
trénovat násobilky 8 a 9
odkaz M násobilka 8
odkaz M násobilka 9
ČT : sloh Učebnice ČJ str. 25 - vyprávět podle obrázků
Kdo jede zítra na plavecké závody, tak má sraz v 7.40h u školy. Návrat ke škole bude ve 12.45h.

14.10.
PRV - DÚ: doplnit věty v PZ Voda v krajině + vybarvit obrázek

13.10.
ČJ: PS: 16/ 4.2.,3.
ČT: doučit se básničku
M: PS: 10/1 AJ : PS cv.2/18
PRV: 20.10. test (chodec, cyklista, dopr. značky, tel. čísla tísň. volání)

12.10.
ČJ : PS: 16/ 4.1.
odkaz ČJ
odkaz ČJ M - G: PS : 4/1
Na pátek si doneste barevné listí!

11.10.
Dnes písemné úkoly nemají. Trénujte čtení a matematiku! Nezapomeňte, že je zítra geometrie!!
Zítra bude místo pátku PČ a HV. Vezměte si s sebou složku do HV!
odkaz M procvičování násobilky 6
odkaz M procvičování násobilky 7
odkaz ČJ protikladná slova
odkaz ČJ slov souznačná

10.10.
ČJ : PS : 16/ 1,2
M : násobilky 6,7
ČT : napsat na papír popis něčeho ( osoba, zvíře, věc)...asi tak 4 - 5 vět

7.10.
ČJ: PS: 15 / 1,3
HV: do příště znát písničky: My jdme žáci 3.B, Slunce za hory, Ach synku

6.10.
ČJ : PS: 14/2
M : list cv.7,8
U : 17/1 ( do M1)
Ať ví do HV, co je notová osnova, z čeho se skládá, co je to legato a umí napsat houslový klíč.

5.10.
M -G : U str.3/3 (do sešitu G) PS: 1/2D (tyto úkoly budu kontrolovat zase až ve středu, až budeme mít geometrii)
ČJ : oprava list (do sešitu ČJ1)
AJ : U str.13 číst

4.10.
M : list - pyramidy (pouze strana se sčítáním)
Zítra bude geometrie!! Doneste si U, PS a sešit do G, ořezanou tužku č.2nebo3 a pravítko.
AJ : číst uč.13, slovíčka unit 2

3.10.
ČJ : PS: 13/17 ( ať vezmou zítra PS s úlohou s sebou)
odkaz ČJ ..na procvičení M : dokončit list
důkladně zopakovat násobilku 4 a 5 odkaz M ČT: čítanka str. 26 - 27

30.9.
Písemné úkoly nemají. Trénujte násobilky a čtení.
Kdo ještě nedal 130,- Kč ( PČ a VIDA), tak mi je,prosím, pošlete. Těm rodičům, kteří nebyli na schůzce jsem poslala osobní list žáka, který mi vzadu podepište a napište datum 1.9. ...děkuji!
PRV - pročíst si všechny zápisy, příští pátek budu vybírat sešity - vše chybějící si dopňte a dejte do pořádku

29.9.
AJ - PS cv.2/13
ČJ : PS str.12 (dokončit)
M : U 13/1 (do sešitu M1), perfektně zopakovat násobilky 2 a3

  1. 2022 Cesta za poznáním odložena

Vzhledem k nočnímu dešti a předpokladu, že hřiště dostatečně nevyschne, odkládáme podzimní Cestu za poznáním na příhodnější počasí. Chceme si spolu s vámi tuto akci užít a nižší teploty a vlhko k tomu určitě nepřispějí. Děkujeme za pochopení.

  1. 2022 Nejisté počasí na Cestu za poznáním

Vážení rodiče, vzhledem k nejisté předpovědi počasí rozhodneme o konání nebo odložení čtvrteční Cesty za poznáním až ve čtvrtek ráno. Sledujte prosím naše stránky nebo FB. Děkujeme.

26.9.
ČJ : PS : 12/ 11,13
napsat opravu v PS a v sešitě
M : procvičit si násobky
vypočítat příklady v sešitě M1
Připomínám zítřejší třídní schůzky v 17h !

22.9.
Aj - opakovat označená slovíčka unit 2 /barvy, státy, pomůcky/, PS str.101
ČJ : PS : 11/9
M : PS : 9/3

21.9.
ČJ : U str.11/4 ( do ČJ 1)
M : PS : 8 / 3
AJ : 10 / 2, 11 / 2

20.9.
Zítra ať si děti vezmou do M PS, který dnes dostaly. Geometrie bude až příští týen. až budu ve škole.
V pátek se koná podzimní cvičení v přírodě. Dejte dětem vhodné teplé (vrstvené) oblečení, pláštěnku, svačinu a pití.
Třídní schůzky, které se měly konat ve čtvrtek 22.9. se z důvodu mé nemoci přesouvají na útetý 27.9. v 17h v naší třídě. Děkuji za pochopení!

19.9.
ČJ : PS : 8/2

16.9.
ČJ : PS : 7 / 5,6
ČT : čítanka str. 14 - 16
Každý den trénujte počítání a čtení!!!! HV : napsat houslový klíč na list, znát k čemu slouží notová osnova a z čeho se skládá Od příští týdne zase plaveme.

15.9.
ČJ : PS : 6 / 1,2 (dokončit)
M : U str. 8 / 1 ( do M1)

14.9.
AJ - opakovat slovíčka PS str.101 Unit 1
ČJ: zopakovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky
zítra bude diktát odkaz ČJ M : procvičovat sčítání a odčítání do 100
odkaz M
odkaz M

13.9.
ČJ: PS : 5/1 ( a - c)
M : list cv.2,3
ČT: Vymyslet a napsat do sešitu větu (alespoň o 5-ti slovech), kde každé slovo začíná stejným písmenem.

12.9.
M : list cv. 4,5
opakovat násobky všech čísel
Denně alespoň 10 min počítat!! Děti přiznaly, že denně nečtou a nepočítají. Ti, kteří to zvládají dobře, tak nemusí, ale ostatní ano. Někteří se pletou i v počítáni
do 10. ČT: Stejný úkol jako v pátek (čítanka str. 8 - 9)
V sešitě mají osnovu k vyprávění...měli mít podle ní nachystané vyprávění z prázdnin. Kdo ještě nemá známku, ať si to připraví. Úkol nesplnila ani polovina třídy!! Dbejte na plynulost a správnost jejich čtení!!
Zítra ještě není plavání.....půjdeme zase ven!

9.9.
ČJ: PS : 4/4 (dokončit)
ČT: číst v čítance str.8 - 9

8.9.
ČJ : PS: 4/2,3 , napsat opravu diktátu
ČT: nachystat si vyprávění podle osnovy v sešitě
M : list cv.D,E
PČ: fotku z léta ( klidně vytištěnou z PC)

7.9.
Napsat v sešitech opravy...= automatický povinný úkol ! ČJ: PS: 3 / 7 ( a-e)
M : list 3 / A,B,C

6.9.
ČJ : PS: 2/ 4,5
M : U : 5/1 do sešitu M1 ( ať opíší celé sloupečky, vždy 2 vedle sebe)
Kdo jste ještě neposlali peníze na pomůcky ( 533,-Kč), tak připomínám.....

5.9.
ČJ: PS: 2/1,2
M : procvičujeme umístění čísel na číselné ose
zopakovat názvosloví, které mají napsané v M1 na první straně TV: zítra neplaveme (až od 19.9.). S sebou si vezměte: tenisk, tričko, tepláky nebo trenky - půjdeme na hřiště.

2.9.
Vyplnit ŽK (rodiče) a doplnit dozadu rozvrh na 1. pololetí. Obalit všechny učebnice a sešity.
V pondělí si vezmou s sebou: učebnici ČJ + PS 1.díl, učebnici M a čítanku.
Všichni už v pondělí budou mít ve skříňkách všechny potřeby na Vv a Pč.

1.9.
Zítra budeme ve škole do 11.40 h. Vezměte si s sebou aktovku a všechny pomůcky ( i sešity). Dostanete učebnice.
Chtěla bych vám připomenout, že do 9.9.2022 potřebuji od vás zaplatit pracovní sešity (podepisovali jste na poslední třídní schůzce). Částka činí 533,-Kč.
Můžete to poslat na účet školy (Pozor, ne na obědy!) nebo v hotovosti.

SEZNAM ŠKOLNÍCH POMŮCEK PRO 3.TŘÍDU
TV – 1.pololetí – plavání
batůžek na ramena, plavky, plavecká čepice, ručník, mýdlo
TV – 2. pololetí
tepláková souprava, tričko, sálová obuv se světlou podrážkou VV + PČ – do plastového košíku nebo kufříku:

 • vodové barvy nebo anilinové barvy (jsou sytější)
 • temperové barvy
 • paleta na tempery
 • černá tuš + redispero s násadkou + nízká kulatá krabička se širokou základnou (Rama, Flora)
 • kelímek na vodu
 • voskovky
 • suché pastely
 • barevné fixy
 • černý lihový fix
 • štětec plochý – č.10, 16
 • štětec kulatý – tenký i silný
 • 2 hadříky
 • igelitový ubrus na lavici (nebo staré noviny...lepší varianta)
 • zástěra nebo starší tričko
 • barevné papíry
 • plastelína do plastové krabičky (např. od Ramy, Flory)
 • špejle
 • dobře stříhající ostré nůžky
 • lepidlo – lepicí tyčinka
 • lepidlo Herkules
  DO TŘÍDY:
  přezůvky, papírové kapesníčky
  POUZDRO:
  2 pera, 3 tužky (č.1,2,3) – jedna s tvrdou tuhou na rýsování (nebo pentelka), guma, ořezávátko, tenký černý fix, pastelky alespoň 12 barev, kružítko, krátké pravítko na podtrhování
  DALŠÍ POMŮCKY:
 • pravítka – dlouhé (30cm) a trojúhelník s ryskou
 • úkolníček
 • sešit 523 ( 10x)
 • sešit 423 ( 2x )
 • sešit 520 ( 1x )
 • obaly na sešity, učebnice