Probrané učivo

26.9.
ČESKÝ JAZYK - procvičování řazení slov podle abecedy, sloh - prosba, poděkování
učebnice - str.15
pracovní sešit - str.11/cv.1,2,3 - prosba, poděkování
sešit ČT - FÍK VE ŠKOLE - doplňování informací z textu
PÍSANKA - str.8
MATEMATIKA - slovní úkoly, jednotky délky - cm, m, procvičování
učebnice - str.21/cv.3,4,5, celou str.22

25.9.
ČESKÝ JAZYK - procvičování abeceda, složitější řazení slov
učebnice - str.15
pracovní sešit - celou str.10, str.11/cv.3
ČÍTANKA - str.10, 11
MATEMATIKA - slovní úkoly, jednotky délky - cm, m
učebnice - str.19/cv.4,5, celou str.20, str.21/cv.1,2

22.9.
ČESKÝ JAZYK - procvičování abeceda, řazení písmen, slov, začínáme - složitější řazení slov
učebnice - str.13
sešit ČJ1 - str.13/cv.3
ČÍTANKA - str.10, 11
MATEMATIKA - opakování - sčítání, odčítání s přechodem do 20, slovní úlohy, číselná osa
učebnice - celou str.18, str.19/cv.1,2,3

21.9.
ČESKÝ JAZYK - abeceda, řazení písmen, slov
pracovní sešit - celou str.9
MATEMATIKA - opakování - sčítání s přechodem desítky typu 9+4, začínáme odčítání s přechodem desítky do 20 typu 11-4
učebnice - str.15/cv.3, celou str.17

20.9.
ČESKÝ JAZYK - abeceda, řazení písmen, slov
učebnice - str.13/cv.4
MATEMATIKA - sčítání s přechodem desítky, jednotka české měny - 1 koruna
učebnice - str.14, str.15/cv.2
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby z 1.třídy, psaní slov, abeceda, začínáme 1.lekci - Playroom safari
učebnice - str.4,5 - alphabet
učebnice - str.6,7 - Playroom safari - skupinka s p.uč. Smejkalovou
pracovní sešit - str.4 - skupinka s p.uč. Smejkalovou
sešit ANGLICKÝ JAZYK - Bathtime, Happy birthday

19.9.
ČESKÝ JAZYK - abeceda, řazení písmen
učebnice - str.12
sešit ČJ1 - str.12/cv.2 - pravé tři řádky
sešit ČJ1 - str.12/cv.3 - levé dva řádky
písanka - do str.7
ČÍTANKA - str.8, 9, 10, 11
MATEMATIKA - sčítání s přechodem desítky do 20 typu - 9 + 4, 9 + 6
učebnice - do str.13

15.9.
ČESKÝ JAZYK - abeceda
pracovní sešit - do str.8/cv.1,2,3
sešit ČJ2 - básnička ABECEDA
písanka - do str.5
MATEMATIKA - řešení úloh typu o několik více, méně, obchodování
učebnice - do str.11
pracovní sešit - str.4

13.9.
ČESKÝ JAZYK - vlastní jména, vyhledávání informací z textu, pořadí vět v textu
učebnice - str.7, 9
pracovní sešit - str.6/cv.1,2,3,4
sešit ČJ1 - z učebnice - str.7/cv.2
PÍSANKA - str.4
MATEMATIKA - opakování příkladů typu17-13, slovní úlohy, geometrické tvary, tělesa
učebnice - str.8, str.9/cv.1
pracovní sešit - str.3
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby z první třídy, alphabet
učebnice - str.2,3,4,5
pracovní sešit - str.2,3
sešit ANGLICKÝ JAZYK - procvičování čtení, psaní slovní zásoby z první třídy - Pens and pencils, Come and play, Dressing up, Shapes

12.9.
ČESKÝ JAZYK - vlastní jména, vyhledávání informací z textu
pracovní sešit - celou str.5
sešit ČJ1 - z učebnice - str.6/cv.4
ČÍTANKA - str.6,7 - Kašpárkův první školní den
PÍSANKA - str.3
MATEMATIKA - příklady typu14-12, čtvercová síť, osová souměrnost, čas
učebnice - str.6,7
pracovní sešit - str.3

11.9.
ČESKÝ JAZYK - slabiky, slova, věty; pranostiky, vyhledávání informací z textu
pracovní sešit - celou str.4
ČÍTANKA - str.4,5 - Mates je pes
sešit ČT - pranostiky, pracovní list Mates je pes
MATEMATIKA - dopočítávání do 10, sčítání, odčítání bez přechodu přes desítku, rozklady čísel
učebnice - str.5
pracovní sešit - str.2

8.9.
ČESKÝ JAZYK - slabiky, slova, věty
pracovní sešit - celou str.3
ČÍTANKA - str.4,5 - Mates je pes
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20, rozklady čísel
učebnice - str.3, 4

7.9.
ČESKÝ JAZYK - slabiky, slova, věty
učebnice - str.5/cv.1
pracovní sešit - str.2
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20, rozklady čísel
učebnice - str.2
pracovní sešit - str.1

6.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - věta, slovo, slabika, hláska, písmeno
učebnice - str.4, str.5/cv.1
pracovní sešit - str.1
ČÍTANKA - str.3
sešit ČTENÍ - slovníček literárních pojmů
PÍSANKA - str.2
MATEMATIKA - opakování, procvičování číselná řada, porovnávání, rozklad čísel, sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes desítku
učebnice - str.1
ANGLICKÝ JAZYK - děti dostaly učebnici, pracovní sešit a sešit. Prosím, vše je potřeba obalit.
opakování slovní zásoby z první třídy
učebnice HAPPY HOUSE 2 - str.2,3