Probrané učivo

25. 11.
Český jazyk
Český jazyk po s 44
Český jazyk, pracovní sešit po s 30
Matematika
Matýskova matematika po s 6
Procvičujeme s Matýskem po s 3

24. 11.
Český jazyk
Český jazyk, s 43/4 c), napsat do sešitu Čj 1
Český jazyk, pracovní sešit po s 30
Čítanka po s 51
Písanka po s 24
Matematika
Matýskova matematika po s 5
Procvičujeme s Matýskem po s 2

23. 11.
Český jazyk
Český jazyk po s 43
Český jazyk, pracovní sešit po s 29
Matematika
Matýskova matematika po s 3
Procvičujeme s Matýskem po s 1

22. 11.
Český jazyk
Český jazyk po s 42
Český jazyk, pracovní sešit po s 28
Čítanka po s 47
Matematika
Matýskova matematika po s 2
Anglický jazyk
Happy House 2, pracovní sešit po 19
Happy House 2, pracovní sešit s 18Poslouchej a vybarvuj.

21. 11.
Český jazyk
Český jazyk po s 41
Český jazyk, pracovní sešit po s 27
Čítanka po s 45
Matematika
Matýskova matematika po s 64

18. 11.
Matematika
Matýskova matematika po s 63

16. 11.
Český jazyk
Český jazyk po s 40
Český jazyk, pracovní sešit po s 26
Čítanka po s 45
Písanka po s 23
Matematika
Matýskova matematika po s 61

15. 11.
Český jazyk
Český jazyk po s 39
Český jazyk, pracovní sešit po s 26/1
Čítanka po s 44
Písanka po s 22
Matematika
Matýskova matematika po s 60
Anglický jazyk
Happy House 2, pracovní sešit po 17
Happy House 2, pracovní sešit s 16Poslouchej a ukazuj. Potom poslouchej a udělej ...

14. 11.
Český jazyk
Český jazyk po s 38
Matematika
Matýskova matematika, s 60/5

11. 11.
Český jazyk
Český jazyk po s 37
Český jazyk, pracovní sešit po s 25
Matematika
Matýskova matematika po s 59

10. 11.
Český jazyk
Český jazyk po s 37
Český jazyk, pracovní sešit po s 24
Čítanka po s 43
Písanka po s 21
Matematika
Matýskova matematika po s 58

8. 11.
Český jazyk
Český jazyk po s 36
Český jazyk, pracovní sešit po s 24
Čítanka po s 41
Písanka po s 20
Matematika
Matýskova matematika po s 57
Anglický jazyk
Happy House 2, pracovní sešit po 15

7. 11.
Český jazyk
Český jazyk po s 36
Český jazyk, pracovní sešit po s 23
Čítanka po s 39
Matematika
Matýskova matematika po s 55

4. 11.
Český jazyk
Český jazyk po s 35
Český jazyk, pracovní sešit po s 22
Matematika
Matýskova matematika po s 53

3. 11.
Český jazyk
Český jazyk po s 35
Český jazyk, pracovní sešit po s 21
Čítanka po s 37
Písanka po s 19
Matematika
Matýskova matematika po s 52

2. 11.
Český jazyk
Český jazyk po s 34
Český jazyk, pracovní sešit po s 21/3
Čítanka po s 35
Písanka po s 18
Matematika
Matýskova matematika po s 51

1. 11.
Český jazyk
Český jazyk po s 33
Český jazyk, pracovní sešit po s 21/2
Čítanka po s 35
Matematika
Matýskova matematika po s 50
Anglický jazyk
Happy House 2, pracovní sešit po 14
Happy House 2, pracovní sešit, s 13/Poslouchej a přiřaď

31. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 33
Český jazyk, pracovní sešit po s 20
Čítanka po s 34
Písanka po s 17
Matematika
Matýskova matematika po s 49

25. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 32
Český jazyk, pracovní sešit po s 20
Čítanka po s 33
Matematika
Matýskova matematika po s 47
Anglický jazyk
Happy House 2, pracovní sešit po 12

24. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 30
Český jazyk, pracovní sešit po s 19
Čítanka po s 31
Matematika
Matýskova matematika po s 46

21. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 28
Český jazyk, pracovní sešit po s 18
Matematika
Matýskova matematika po s 45

20. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 28
Český jazyk, pracovní sešit po s 18
Čítanka po s 30
Matematika
Matýskova matematika po s 43

19. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 27
Český jazyk, pracovní sešit po s 17
Čítanka po s 29
Písanka po s 16

18. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 26
Český jazyk, pracovní sešit po s 16
Čítanka po s 28
Písanka po s 15
Matematika
Matýskova matematika po s 41/3
Anglický jazyk
Happy House 2, pracovní sešit po 11
Happy House 2, pracovní sešit, s 10/Listen and circle Yes or No. Poslouchej a zakroužkuj Yes nebo No.

17. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 24
Český jazyk, pracovní sešit po s 16/2
Čítanka po s 27
Matematika
Matýskova matematika po s 39

14. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 23
Český jazyk, pracovní sešit po s 15
Matematika
Matýskova matematika po s 37

13. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 22
Český jazyk, s 22/1f), napsat do sešitu Čj 1
Čítanka po s 25
Písanka po s 14
Matematika
Matýskova matematika po s 36

12. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 21
Český jazyk, pracovní sešit po s 14
Čítanka po s 23
Matematika
Matýskova matematika po s 35

11. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 21/7
Český jazyk, pracovní sešit po s 13
Čítanka po s 22
Písanka po s 13
Matematika
Matýskova matematika po s 34
Anglický jazyk
Happy House 2, pracovní sešit po 9

10. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 20
Český jazyk, pracovní sešit po s 12
Matematika
Matýskova matematika po s 32

7. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 19
Český jazyk, s 19/2a), napsat do sešitu Čj 1
Matematika
Matýskova matematika po s 31

6. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 18
Čítanka po s 21
Písanka po s 12
Matematika
Matýskova matematika po s 30
Matýskova matematika, s 28/1, první a třetí sloupec přepsat a vypočítat do sešitu M1

5. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 17
Český jazyk, pracovní sešit po s 11
Čítanka po s 20
Matematika
Matýskova matematika po s 30

4. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 16
Český jazyk, pracovní sešit po s 10
Čítanka po s 19
Písanka po s 11
Matematika
Matýskova matematika po s 28
Anglický jazyk
Happy House 2, pracovní sešit po 6
Happy House 2, s 5/Poslouchej a napiš čísla

3. 10.
Český jazyk
Český jazyk po s 15
Český jazyk, pracovní sešit po s 10
Čítanka po s 18
Písanka po s 10
Matematika
Matýskova matematika po s 26

30. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 14
Český jazyk, pracovní sešit po s 9
Matematika
Matýskova matematika po s 25

29. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 13
Český jazyk, pracovní sešit po s 9
Čítanka po s 17
Písanka po s 9
Matematika
Matýskova matematika po s 23

27. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 12
Český jazyk, pracovní sešit po s 8
Čítanka po s 15
Písanka po s 8
Matematika
Matýskova matematika po s 22
Anglický jazyk
Happy House 2, pracovní sešit po 4

26. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 12
Český jazyk, pracovní sešit po s 8/2
Čítanka po s 15
Matematika
Matýskova matematika po s 21

22. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 11
Český jazyk, pracovní sešit po s 7
Čítanka po s 14
Písanka po s 7
Matematika
Matýskova matematika po s 19

21. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 9/Slohová cvičení - oslovení, pozdrav
Český jazyk, pracovní sešit po s 7/7
Čítanka po s 12
Matematika
Matýskova matematika po s 17

20. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 9/6
Český jazyk, pracovní sešit po s 6
Čítanka po s 11
Písanka po s 6
Matematika
Matýskova matematika po s 15

19. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 8
Český jazyk, pracovní sešit po s 6/2
Čítanka po s 10
Matematika
Matýskova matematika po s 13

16. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 7/Slohová cvičení - porozumění textu
Český jazyk, pracovní sešit po s 5/Slohová cvičení - porozumění textu
Matematika
Matýskova matematika po s 11

15. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 7/Slohová cvičení - porozumění textu
Český jazyk s 7/1b dole, napsat do sešitu Český jazyk 1
Čítanka po s 9
Písanka po s 5
Matematika
Matýskova matematika po s 10

14. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 7/Vlastní jména
Český jazyk s 7/2c napsat do sešitu Český jazyk 1
Čítanka po s 8
Matematika
Matýskova matematika po s 9

13. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 7/Vlastní jména
Český jazyk, pracovní sešit po s 5/Vlastní jména
Čítanka po s 7
Písanka po s 4
Matematika
Matýskova matematika po s 8
Anglický jazyk
Happy House 2, pracovní sešit po 3

12. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 6/Slabiky, slova, věty
Český jazyk, pracovní sešit po s 4
Čítanka po s 7
Matematika
Matýskova matematika po s 7

9. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 6/Slabiky, slova, věty
Český jazyk, pracovní sešit po s 3
Matematika
Matýskova matematika po s 5

8. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 5/Slabiky, slova, věty
Český jazyk, pracovní sešit po s 3/3
Čítanka po s 5
Písanka po s 3
Matematika
Matýskova matematika po s 4

7. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 5/Písmena tiskací, psací
Český jazyk, pracovní sešit po s 2
Čítanka po s 4
Písanka po s 3
Matematika
Matýskova matematika po s 3

6. 9.
Český jazyk
Český jazyk po s 4
Český jazyk, pracovní sešit po s 1
Čítanka po s 3
Písanka po s 2
Matematika
Matýskova matematika po s 2
Anglický jazyk
Happy House 2, pracovní sešit po 2