Zápis do 1. třídy

4. 6. 2020 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, ve čtvrtek 4. 6. 2020 bude od 18 hodin schůzka pro vás - rodiče budoucích prvňáčků.
Protože nám pokyny Ministerstva školství a zdravotnictví přikazují určité povinnosti, zvolili jsme variantu schůzky v tělocvičně pouze s rodiči.
Na děti se moc těšíme, ale bohužel zatím je do školy pustit nemůžeme.
Děkuji za pochopení. Mgr. stanislav Stanislav Skřička

4. 5. 2020 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Vážení rodiče,
v přiloženém souboru najdete seznam identifikátorů vašich dětí.
Všechny děti, jejichž přihlášky jste přinesli k zápisu, jsou přijaté.
Jestliže nám to rozvolňování poměrů dovolí, pozveme vás i s vašimi dětmi do školy.
Zatím počítáme s tím, že se s rodiči uvidíme ve čtvrtek 4. 6. 2020 v 18 hodin na schůzce ve škole.
Těšíme se na vás.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

6. 4. 2020 Informace k odkladům povinné školní docházky

Vážení rodiče,
žádáte-li odklad a máte-li tento odklad projednán s paní učitelkami naší mateřské školy, musíte navštívit Pedagogicko-psychologickou poradnu.
Podle sdělení Dr. Štěpánkové, se kterou jsem dnes mluvil, je poradna pro veřejnost uzavřena minimálně do konce dubna.
Jakmile bude provoz PPP obnoven, prioritně vyřídí odklady povinné školní docházky.
Vy, kteří o odklad budete žádat, vyčkejte s podáním žádosti o odklad do otevření poradny.
Vyhneme se tak byrokratické nepříjemnosti v podobě lhůt ve správním řízení.
Děkuji za spolupráci. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Informace k zápisu do ZŠ - aktualizace k 25. 3. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji situace vás informuji o zrušení Dne otevřených dveří, který jsme plánovali na čtvrtek 26. 3. 2020.
Dále připojuji dokument Opatření ministra školství ve věci organizace zápisu.
Prosím, věnujte pozornost tomu, jak má vypadat podání žádosti o přijetí.
Tuto žádost můžete podat do školy kdykoliv mezi 1. a 30. dubnem 2020.
Samozřejmě platí vyplnění žádosti přes systém města Brna.
Elektronické podání žádosti je možné, pokud máte datovou schránku nebo elektronický podpis.
V ostatních případech je potřeba osobně dojít do školy s rodným listem dítěte a svým občanským průkazem nebo poslat poštou.
V případě, že chcete podat přihlášku osobně, domluvte si prosím dopředu den a hodinu předání.
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Zápis do ZŠ

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,
jsme rádi, že jste si pro vzdělávání svých dětí zvolili naši školu.

Zápis dětí do základní školy je organizován systémem města Brna na www.zapisdozs.brno.cz.
Na této stránce získáte všechny potřebné informace a budete moci vyplnit přihlášku svého dítěte.
Součástí přihlášky ze systému je také dvojlist nazvaný Informační povinnost. Tuto informační povinnost máme zpracovanou vlastní a přinášíme ji zde.
Dále budete žádáni o souhlasy s dalšími skutečnostmi, které jsou důležité pro vzdělávání vašich dětí v naší škole. Dokument je přiložen zde.

Pokud budete potřebovat pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

Pro školní rok 2020/2021 předpokládáme otevření jedné první třídy.
Vyplňování přihlášek by mělo být aktivní od 1. března 2020, den vlastního zápisu na naší škole bude čtvrtek 23. dubna 2020.
Doporučujeme vám rezervovat si čas zápisu - budete mít jistotu, že se vám budeme přednostně věnovat.
Rezervační ikona se vám objeví po zaregistrování vašeho dítěte - po otevření si z nabídky všech škol vyberete právě tu naši a zvolíte si čas, který vám nejvíce vyhovuje.

Přijďte se podívat do naší školy ve čtvrtek 26. března 2020 nebo kdykoliv jindy po předchozí domluvě.

Naše škola nabízí vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu, který je zaměřen na anglický jazky od 1. třídy.
Pracujeme s ucelenou řadou učebnic Oxford University Press (Happy House, Happy Street a Project 1).
Máme nadstandardně vybavenou jazykovou učebnu Robotel, která jedinečným způsobem umožňuje žákům individuální pokrok v jazyce.
Posílenou hodinovou dotací dále využíváme na výuku českého jazyka a matematiky.
Pracujeme v různých projektech, které nám umožňují ozvláštnit výuku a nabídnout vám i volnočasové aktivity pro žáky zdarma.
Všechny třídy jsou moderně vybaveny jak novým nábytkem, tak i interaktivní technikou.

Těšíme se na vás.

Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy