Domácí úkoly

26. 9.
Čj - Živá abeceda, s 15/1, 3, 4
M - Matýskova matematika s 19/3, 4

25. 9.
Čj - Živá abeceda, s 14/3
M - Matýskova matematika s 17/2

22. 9.
Čj - Zdokonalujeme čtení, číst po s 2
M - Matýskova matematika s 15/3
Soubor značek a číslic/vystřihnout a vložit do desek na číslice kartičku s matematickým symbolem rovná se

21. 9.
Čj - Živá abeceda, s 13/1
M - Matýskova matematika s 13/4
Soubor značek a číslic/vystřihnout a vložit do desek na číslice kartičky s matematickými symboly více, méně

20. 9.
Čj - Živá abeceda, s 12/číst
Aj - Happy House s 5/Nakresli.

19. 9.
Čj - Živá abeceda, s 11/3, 4
M - Matýskova matematika s 11/5
Žákovská knížka, s 23/podepsat informaci o třídní schůzkách 21. září 2023

18. 9.
Čj - Živá abeceda, s 10/2, 3 - číst
M - Matýskova matematika s 10/3

15. 9.
Čj - Živá abeceda, s 9/1, 3 - číst
M - Matýskova matematika s 9/5

14. 9.
Čj - Živá abeceda, s 8/číst
M - procvičujeme s Matýskem s 3/dokončit
Soubor značek a číslic/vystřihnout a vložit do desek na číslice kartičky s číslicemi 1- 5 a odpovídajícím počtem teček

13. 9.
Čj - list s písmenem M/dokončit
Hv - přinést složku s euroobaly

12. 9.
Čj - Živá abeceda, s 7/1, 2 - číst

11. 9.
Čj - Živá abeceda, s 6/3 - číst
M - Matýskova matematika s 5/3 - dokončit

8. 9.
Čj - Živá abeceda, s 5/1, 3 - číst

7. 9.
Čj - Živá abeceda, s 4/číst

6. 9.
Čj - Živá abeceda, s 2/2, 3
Aj - The hello song, CD

5. 9.
Čj - Uvolňovací cviky, s1/dokončit

4. 9.
Žákovská knížka, s 1/vyplnit
Žákovská knížka, zadní obálka/podpis