Probrané učivo

18.6.
ČJ - Slabikář - s. 37 a s. 38/4,7
Písanka - s. 31
M - s. 51/1,3,4
malý Matýsek - s. 31/1

17.6.
ČJ - Slabikář - s. 34, s. 35/2,4,7
Písanka - s. 29, s. 30
M - s. 49/1,2,5
malý Matýsek - s. 30/2

14.6.
ČJ - Slabikář - s. 31/11, 32/1, 33/4,5
Písanka po s. 28
M - s. 47/1,3 , 48/1,2
malý Matýsek - po s. 28/1
PRV - po s. 71 - celá

13.6.
ČJ - Slabikář - po s. 31/10
Písanka - po s. 26
M - s. 44, 45/1,2 , 46/4
malý Matýsek - po s. 26/1

12.6.
ČJ - Slabikář - s. 29
Písanka - po s. 25
AJ - učebnice - po s. 57, pracovní sešit - po s. 53
PRV - s. 71

11.6.
ČJ - Slabikář - s. 27/2,5,6 a s. 28/7,8,11
Písanka - po s. 24
M - po s. 42
malý Matýsek - po s. 25

10.6.
ČJ - Slabikář - po s. 19/4,6,8
Písanka - po s. 21
M - po s. 41

7.6.
ČJ - Slabikář - po s. 18
malý Slabikář - po s. 4
Písanka - po s. 20
M - po s. 40
malý Matýsek - po s. 25/1
PRV - po s. 68/1

6.6.
ČJ - Slabikář - po s. 16/2,4,5
malý Slabikář - po s. 2
Písanka - po s. 19
M - po s. 39/1,3,4
malý Matýsek - po s. 24

5.6.
ČJ - opakování
Písanka - po s. 17
AJ - učebnice - po s. 52, pracovní sešit - po s. 49
PRV - po s. 67/2

4.6.
ČJ - Slabikář - po s. 14/8,9
malý Slabikář - 3. díl - s. 1
Písanka - po s. 16
M - po s. 37/1,4
malý Matýsek - po s. 24/1

3.6.
ČJ - Slabikář - po s. 12
malý Slabikář - po s. 62
Písanka - po s. 15
M - opakování

31.5.
ČJ - Slabikář - po s. 12/1
malý Slabikář - po s 61
Písanka po s 14
M - po s. 36
malý Matýsek po s 23

28.5.
ČJ - Slabikář - po s. 10/1
malý Slabikář - po s 59
Písanka po s 13
M - po s. 35
malý Matýsek po s 22

24.5.
ČJ - Slabikář - po s. 3
M - po s. 34
PRV - po s. 65/2

23.5.
ČJ - Slabikář - 3. díl - po s. 2
malý Slabikář - po s. 58
Písanka - po s. 12
M - po s. 33, splněno - cv. 2, 4
malý Matýsek - po s. 18

22.5.
ČJ - Slabikář - po s. 63
Písanka - po s. 11
AJ - učebnice - po s. 49
pracovní sešit - po s. 47
PRV - po s. 64, cv. 1 a s. 65, cv. 1

21.5.
ČJ - Slabikář - po s. 63, cv. 1
Písanka - po s. 9
M - po s. 32
malý Matýsek - po s. 18, cv. 1

20.5.
ČJ - Slabikář po s. 61
malý Slabikář - po. s. 57
Písanka - po s. 8
M - po s. 30
malý Matýsek - po s. 17

17.5.
ČJ - Slabikář - po s. 59 (splněno 1,2,3), s. 60 (DÚ)
malý Slabikář - po s. 56
Písanka - po s. 7
M - po s. 29
malý Matýsek - po s. 17, cv. 1
PRV - po s. 62. cv. 2

16.5.
ČJ - Slabikář - po s. 58
malý Slabikář - po s. 55
Písanka - po s.6
M - po s. 28, cv. 1,2
malý Matýsek - po s. 16

15.5.
ČJ - opakování
AJ - pracovní sešit - po s. 45
PRV - s. 58, cv. 4, s. 61, cv. 3

14.5.
ČJ - Slabikář - po s. 57
malý Slabikář - po s. 52
M - s. 26 (splněno - 1,4,5) a s. 27, cv.1
malý Matýsek - po s. 16, cv.1

13.5.
ČJ - Slabikář - po s. 56
malý Slabikář - po s. 50
M - po s. 25 - (splněno 2, 4, 5)
malý Matýsek - po s. 14

10.5.
ČJ - Slabikář - po s. 55, cv. 2
Písanka - po s. 3
M - po s. 24
malý Matýsek - po s. 14, cv. 1
PRV - po s. 58

9.5.
ČJ - Slabikář - po s. 54, cv. 4
malý Slabikář - po s. 47
Písanka - po s. 2
M - po s. 23
malý Matýsek - po s. 13

6.5.
ČJ - Slabikář - po s. 52
Písanka - 3. díl - po s. 1
M - Matýsek - po s. 22

3.5.
ČJ - Slabikář - po s. 51
malý Slabikář - po s. 44
Písanka - po s. 48
M - Matýsek - po s. 21
malý Matýsek - po s. 12
AJ - učebnice - po s. 47
pracovní sešit - po s. 44

2.5.
ČJ - Slabikář - po s. 50
malý Slabikář - po s. 43
Písanka - po s. 45
M - po s. 20

30.4.
Čarodějnický den

29.4.
ČJ - Slabikář - po s. 48
malý Slabikář - po s. 42
M - Matýsek - po s. 19
malý Matýsek - po s. 11

25.4.
ČJ - Slabikář - po s. 47
malý Slabikář - po s. 41
Písanka - po s. 44
M - Matýsek - po s. 17

24.4.
ČJ - Slabikář - po s. 45
Písanka - po s. 43
AJ - učebnice - po s. 45
pracovní sešit - po s. 43
PRV - po s. 58, cv. 2

23.4.
ČJ - Slabikář - po s. 44
malý Slabikář - po s. 40
Písanka - po s. 42
M - opakování

22.4.
ČJ - Den Země
M - Matýsek - po s. 16
malý Matýsek - po s. 10

19.4.
ČJ - Slabikář - po s. 43
malý Slabikář - po s. 38
Písanka - po s. 41
M - Matýsek - po s. 15
malý Matýsek - po s. 9
PRV - po s. 57

18.4.
ČJ - Slabikář - po s. 42
malý Slabikář - po s. 37
Písanka - po s. 40
M - po s. 14
malý Matýsek - po s. 9, cv. 1

17.4.
ČJ - Písanka - po s. 39
AJ . učebnice - po s. 44
pracovní sešit - po s. 41
PRV - po s. 56

16.4.
ČJ - Slabikář - po s. 41
M - Matýsek - po s. 13
malý Matýsek - po s. 8, cv. 1

15.4.
ČJ - Slabikář - po s. 40, cv. 2
malý Slabikář - po s. 36
Písanka - po s. 37
M - Matýsek - po s. 12
malý Matýsek - po s. 7

12.4.
ČJ - Slabikář - po s. 38
malý Slabikář - po s. 35
Písanka - po s. 36
M - po s. 11
malý Matýsek - po s. 7, cv. 1
PRV - po s. 56, cv. 2

11. 4.
ČJ - Slabikář - po s. 37
Písanka - po s. 35
M - po s. 10
malý Matýsek - po s. 6

10.4.
ČJ - Slabikář - po s. 36
malý Slabikář - po s. 33
Písanka - po s. 34
AJ - učebnice - po s. 43
pracovní sešit - po s. 38
PRV - po s. 54

9.4.
ČJ - Slabikář - po s. 35
malý Slabikář - po s. 31
Písanka - po s. 33
M - po s. 9

8.4.
ČJ - Slabikář - po s. 34
malý Slabikář - po s. 30
Písanka - po s. 32
M - po s. 8

5.4.
ČJ - Slabikář - po s. 33
malý Slabikář - po s. 29
Písanka - po s. 31
M - po s. 6
PRV - po s. 53

4.4.
ČJ - Slabikář - po s. 32
malý Slabikář - po s. 27
Písanka - po s. 29
M - po s. 5
malý Matýsek - po s. 5

3.4.
ČJ - Slabikář - po s. 29
Písanka - po s. 28
AJ - učebnice - po s. 41
pracovní sešit - po s. 37
PRV - po s. 52

2.4.
ČJ - Slabikář - po s. 27
malý Slabikář - po s. 25
Písanka - po s. 27
M - Matýsek - po s. 4
malý Matýsek - po s. 4

27.3.
ČJ - Slabikář - po s. 26
malý Slabikář - po s. 23
Písanka - po s. 26
AJ učebnice - po s. 39
pracovní sešit - po s. 36
PRV - po s. 50

26.3.
ČJ - Slabikář - po s. 25
Písanka - po s. 25
M - po s. 3
malý Matýsek - po s. 3

25.3.
ČJ - Slabikář - po s. 24
malý Slabikář - po s. 22
Písanka - po s. 24
M - Matýsek - po s. 2
malý Matýsek - po s. 2

22.3.
ČJ - Slabikář - po s. 23
malý Slabikář - po s. 21
Písanka - po s. 22
M - Matýsek - 3. díl - po s. 1
malý Matýsek - 3. díl - po s. 1
PRV - po s. 49

21.3.
ČJ - Slabikář - po s. 22
Písanka - po s. 21 - tři řádky
M - po s. 60

20.3.
ČJ - Slabikář - po s. 21
malý Slabikář - po s. 19
AJ - pracovní sešit po s. 35
PRV - po s. 48

19.3.
ČJ - Slabikář - po s. 19
Písanka - po s. 19
M - po s. 58

18.3.
M - po s. 56

15.3.
ČJ - Slabikář - po s. 18
malý Slabikář - po s. 18
Písanka - po s. 17
M - po s. 55
PRV - po s. 48, cv. 3

14.3.
ČJ - Slabikář - po s. 17
malý Slabikář - po s. 17
Písanka - po s. 16
M - po s. 53

13.3.
ČJ - Slabikář - po s. 16
AJ - učebnice - po s. 37
pracovní sešit - po s. 33
PRV - po s. 48, cv. 1

12.3.
ČJ - Slabikář - po s. 15
malý Slabikář - po s. 14
Písanka - po s. 15
M - po s. 52
malý Matýsek - po s. 48

11.3.
ČJ - Slabikář - po s. 14
Písanka - po s. 14
malý Slabikář - po s. 13
M - po s. 51
malý Matýsek - po s. 47

8.3.
ČJ - Slabikář - po s. 13
Písanka - po s. 13
M - po s. 50
PRV - po s. 47

7.3.
ČJ - Slabikář - po s. 11
malý Slabikář - po s. 10
Písanka - po s. 12
M - Matýsek - po s. 49
malý Matýsek - po s. 46

6.3.
ČJ - Slabikář - po s. 10, cv. 3
Písanka - po s. 10
AJ - učebnice - po s. 36
PRV - po s. 47, cv. 1

5.3.
ČJ - Slabikář - po s. 9
malý Slabikář - po s. 9
Písanka - po s. 9 - čtyři řádky
M - Matýsek - po s. 48
malý Matýsek - po s. 45

4.3.
ČJ - opakování
Písanka - po s. 8 - čtyři řádky
M - po s. 47

1.3.
ČJ - Slabikář - po s. 8
malý Slabikář - po s. 4
Písanka - po s. 6
M - po s. 46
PRV - po s. 45

29.2.
ČJ - Slabikář - po s. 7
Písanka - po s. 5
M - Matýsek - po s. 45
malý Matýsek - po s. 44

28. 2.
ČJ - Slabikář - po s. 5
malý Slabikář - po s. 3
Písanka - po s. 4
AJ - učebnice po s. 35
pracovní sešit - po s. 32
PRV - po s. 44

27.2.
ČJ - Slabikář po s. 4
Písanka - po s. 3
M - po s. 44
malý Matýsek - po s. 43

26.2.
ČJ - Slabikář 2.díl - po s. 3
malý Slabikář - po s. 56
Písanka - 2. díl - po s. 1
M - po s. 42

23.2.
ČJ - Slabikář 2.díl - po s. 2
malý slabikář - po s. 54
Písanka - po s. 55
M - po s. 41
malý Matýsek - po s. 42

22.2.
ČJ - opakování
Písanka - po s. 53
M - po s. 40
malý Matýsek - po s. 41 - celá strana

21.2.
ČJ - Slabikář po s. 56
Písanka - po s. 52
AJ - učebnice po s. 34
pracovní sešit - po s. 31
PRV - po s. 42

20.2.
ČJ - Slabikář - po s. 54
malý Slabikář - po s. 50
Písanka - po s. 51
M - po s. 39

19.2.
ČJ - Slabikář - po s. 53
malý Slabikář - po s. 46
Písanka - po s. 50
M - po s. 38
malý Matýsek po s. 41, cv. 1

16.2.
ČJ - Slabikář - po s. 52
Písanka - po s. 49
M - po s. 37
malý Matýsek - po s. 40
PRV - po s. 41

15.2.
ČJ - Slabikář - po s. 51
Písanka - po s. 48
M - po s- 36
malý Matýsek - po s. 39

14.2.
ČJ - po s. 49 - celá strana
PRV - po s. 40

13.2.
ČJ - Slabikář - po s. 49, cv. 1
Písanka - po s. 46

12.2.
ČJ - Slabikář - po s. 47
malý Slabikář - po s. 44
M - po s. 35

1.2.
ČJ - Slabikář - po s. 46
Písanka - po s. 45

30.1.
ČJ - Slabikář - po s. 45
malý Slabikář - po s. 43
Písanka - po s. 44
M - po s. 34

29.1.
ČJ - Slabikář - po s. 44, cv. 2
Písanka - po s. 41
M - po s. 32

26.1.
ČJ - Slabikář - po s. 43, cv. 2
malý Slabikář - po s. 40
Písanka - po s. 39
M - po s. 30
PRV - po s. 39,cv. 1

24.1.
CJ - Slabikář - po s. 41
malý Slabikář - po s. 39
Písanka - po s. 37
AJ - pracovní sešit - po s. 30
PRV - po s. 38

23.1.
ČJ - Slabikář - po s. 40
malý Slabikář - po s. 37
Písanka - po s. 35
M - po s. 29

22.1.
ČJ - Slabikář - po s. 39, cv. 2
malý Slabikář - po s. 36
Písanka - po s. 34
M - po s. 27
malý Matýsek - po s. 38

19.1.
ČJ - Slabikář - po s. 37
malý Slabikář - po s. 35
Písanka - po s. 33
M - opakování
PRV - po s. 37

18.1.
ČJ - Slabikář - po s. 36
malý Slabikář - po s. 33
Písanka - po s. 32
M - po s. 25
malý Matýsek - po s. 36

17.1.
ČJ - Slabikář - po s. 35
malý Slabikář - po s. 31
AJ - učebnice - po s. 32
pracovní sešit po s. 29
PRV - po s. 36, cv. 2

16.1.
ČJ - Slabikář - po s. 35 - cv. 1
malý Slabikář - po s. 29
Písanka - po s. 31
M - po s. 23
malý Matýsek - po s. 35

12.1.
ČJ - Slabikář - po s. 33
malý Slabikář - po s. 27
Písanka - po s. 30 - pouze tři řádky
M - po s. 21
PRV - po s. 35 - cv. 1

11.1.
ČJ - Slabikář - po s. 32
Písanka - po s. 28
malý Slabikář - po s. 26
M - po s. 20
malý Matýsek - po s. 33

10.1.
ČJ - Slabikář - po s. 31
písanka - po s. 27
AJ - učebnice - po s. 31
pracovní sešit - po s. 28
PRV - po s. 34

9.1.
ČJ - Slabikář - po s. 31, cv. 1
malý Slabikář - po s. 23
Písanka - po s. 25
M - po s. 19
malý Matýsek - po s. 31

8.1.
ČJ - Slabikář - po s. 29
Písanka - po s. 23
malý Slabikář - po s. 21
M - po s. 18
malý Matýsek - po s. 29

5.1.
ČJ - Slabikář - po s. 27 - celá
Písanka - po s. 22
M - po s. 16
PRV - po s. 32

4.1.
ČJ - Slabikář - po s. 27, cv. 1
malý Slabikář - po s. 20
Písanka - po s. 19
M - po s. 14
malý Matýsek - po s. 28

3.1.
ČJ - Slabikář - po s. 25
malý Slabikář - po s. 17
Písanka - po s. 18
AJ - učebnice - po s. 29
pracovní sešit - po s. 26
PRV - po s. 31, cv. 1

21.12.
ČJ - Slabikář - po s. 24
malý Slabikář - po s. 16
Písanka - po s. 17
M - po s. 13
malý Matýsek - po s. 26

20.12.
ČJ - Slabikář - po s. 23
Písanka - po s. 16
AJ - učebnice - po s. 27
pracovní sešit - po s. 24

19.12.
ČJ - Slabikář - po s. 21
malý Slabikář - po s. 15
Písanka po s. 14
M - po s. 11
malý Matýsek - po s. 25

18.12.
ČJ - Slabikář - po s. 19
malý Slabikář - po s. 14
písanka - po s. 12
M - po s. 10
malý Matýsek - po s. 23

15.12.
ČJ - Slabikář - po s. 17
malý Slabikář - po s. 13
Písanka - po s. 11
M - po s. 8
malý Matýsek - po s. 21

14.12.
ČJ - Slabikář - po s. 16
malý Slabikář - po s. 12
Písanka - po s. 13
M - po s. 6
malý Matýsek - po. s. 19

13.12.
ČJ - Slabikář - po s.14
malý Slabikář - po s. 11
Písanka - po s. 9
AJ - učebnice - po s. 26 , pracovní sešit - po s. 23
PRV - po s. 29

12.12.
ČJ - Slabikář - po s. 13
malý Slabikář - po s. 10
Písanka - po s. 8
M - po s. 3
malý Matýsek - po . 18

11.12.
ČJ - Slabikář - po s. 11
malý Slabikář - po s. 9
Amos - po s. 31
Písanka - po s. 7
M - po s. 2
malý Matýsek - po s. 17

8.12.
ČJ - slabikář - po s. 10
malý Slabikář - po s. 8
písanka - po s. 6
M - po s. 60
PRV - po s. 28

7.12.
ČJ - Slabikář po s. 9, cv. 1
malý Slabikář - po s. 7
Amos - po s. 30
M - po s. 56

6.12.
ČJ - malý Slabikář po s. 6
AJ - učebnice - po s. 25
pracovní sešit po s. 21
PRV - po s. 26

5.12.
ČJ - Slabikář - po s. 7
Psaní číslic - po s. 9
malý Slabikář - po s. 5
Amos - po s. 28
Písanka - po s. 4
M - po s. 55

4.12.
ČJ - Slabikář - po s. 7, cv. 1
malý Slabikář - po s. 3
Amos - po s. 27 Psaní číslic - po s. 9 - pouze 3 řádky
písanka - po s. 3
M - malý Matýsek po s. 16

1.12.
ČJ - Slabikář po s. 6
malý Slabikář po s. 2
M - po s. 54
PRV - po s. 26 cv. 2

30.11.
ČJ - Slabikář - po s. 5, cv. 1
malý Slabikář - po s. 1
Psaní číslic - po s. 8 - celé
Písanka - po s. 2
M - po s. 53

29.11.
ČJ - Slabikář po s. 3
malá Živá abeceda po s. 40
Amos - po s. 24
AJ - učebnice - po s. 24, pracovní sešit po s. 20
PRV - po s. 23

24.11.
ČJ - Slabikář - po s. 2
malá Živá abeceda - po s. 39
Psaní číslic - po s. 8 - 3 řádky
Amos - po s. 23
písanka - po s. 1
M - po s. 52
PRV - po s. 21

23.11.
ČJ - Slabikář po s. 2, cv. 1
malá Živá abeceda - po s. 37
Amos - po s. 23, cv. 2
Psaní číslic - po s. 7
M - po s. 51

22.11.
ČJ - Živá abeceda po s. 56
malá Živá abeceda po s. 36
AJ - učebnice - po s. 22 , pracovní sešit po s. 18
PRV - po s. 20

21.11.
ČJ - Živá abeceda po s. 55
Amos - po s. 23, cv. 1
Uvolňovací cviky po s. 29
Psaní číslic - po s. 7 (3 řádky)
M - po s. 49

20.11.
ČJ - Živá abeceda - po s. 53
malá Živá abeceda - po s. 35
Uvolňovací cviky - po s. 29 - pouze 3 řádky
Psaní číslic - po s. 6

M - po s. 48

16.11.
ČJ - opakování
Amos - po s. 22
M - po s. 47

15.11.
ČJ - malá živá abeceda po s. 25
AJ - uč. - po s. 21, ps. po s. 17
PRV - po s. 19

14.11.
ČJ - Živá abeceda - po s. 51
Uvolňovací cviky - po s. 27
Amos - po s. 20
M - po s. 45

13.11.
ČJ - Živá abeceda - po s. 50
malá Živá abeceda - po s. 23
Amos - po s. 20, cv. 2
Psaní číslic - po s. 6 (3 řádky)
Uvolňovací cviky - po s. 27 (2 řádky)
M - po s. 43

10.11.
ČJ - Amos - po s. 19

9.11.
ČJ - Živá abeceda - po s. 48
Amos - po s. 18 (17 vynechat)
Uvolňovací cviky po s. 25 - pouze 3 řádky
M - opakování

8.11.
ČJ - Amos po s. 16
malá Živá abeceda - po s. 21
AJ - učebnice - po s.19, pracovní sešit po s. 16
PRV - po s. 18

7.11.
ČJ - Živá abeceda - po s. 47
Amos - po s. 16, cv. 1
Uvolňovací cviky - po s. 23
M - po s. 41 (s. 40 zatím ne)

6.11.
ČJ - Živá abeceda po s. 45
malá Živá abeceda po s. 20
Amos po s. 15
Psaní číslic po s. 5 - 3 řádky
M - opakování

3.11.
ČJ - Živá abeceda - po s. 31 malá Živá abeceda - po s. 19
Amos - po s. 14
M - po s. 39
PRV - po s. 17

2.11.
ČJ - Živá abeceda po s. 42
Amos - po s. 14, cv. 3
Uvolňovací cviky - po s. 21
M - po s. 38

1.11.
ČJ - Živá abeceda - po s. 41
malá Živá abeceda - po s. 18
AJ - učebnice po s. 17, prac. sešit - po s. 15
PRV - po s. 15

31.10.
ČJ - Psaní číslic po s. 4, Uvolňovací cviky - po s. 19 Živá abeceda - po s. 41, cv. 2
M - po s. 36

30.10.
ČJ - Živá abeceda - po s.39
malá Živá abeceda - po s. 17
Amos - po s. 13
Psaní číslic po s. 4
M - po s. 35
malý Matýsek - po s. 14, cv. 2

25.10.
ČJ - malá Živá abeceda po s. 16
Amos - po s. 13, cv. 2
AJ - uč. po s. 16 , pracovní sešit po s. 12
PRV - po s. 13

24.10
ČJ - Živá abeceda po s. 36
Amos po s. 12, cv. 3
M - malý Matýsek po s. 13

23.10.
ČJ - Živá abeceda - po s. 34
Amos - po s. 12, cv. 2
malá Živá abeceda po s. 15
Uvolňovací cviky - po s. 15 - celé
M - po s. 33
malý Matýsek - po s. 12

20.10.
ČJ - Živá abeceda po s. 33
Amos - po s. 11
Uvolňovací cviky po s. 15
M - po s. 33
PRV - po s. 12

19.10.
ČJ - Živá abeceda po s. 30, cv. 1
malá živá abeceda - po s. 13
Psaní číslic - po s. 3 - první tři řádky

M - po s. 31, malý Matýsek po s. 11

18.10.
ČJ - Živá abeceda po s. 29., cv. 3
Amos - po s. 10, cv.2
AJ - učebnice po s.13, PS. - po s. 10
PRV - po s. 11

17.10.
ČJ - Živá abeceda po s. 28
malá Živá abeceda po s. 12
Amos po s. 9
M - Matýsek po s. 30
malý Matýsek - po s. 10

13.10.
ČJ - Živá abeceda po s. 28, cv.2
malá Živá abeceda po s. 11
Amos po s. 9, cv.3
M - po s. 29
PRV - po s. 10

12.10.
ČJ - Živá abeceda po s. 27
Amos po s. 8
Psaní číslic po s. 2
M - po s. 28

11.10.
ČJ - Živá abeceda - po s. 25
AJ - uč. po s. 11, PS po s. 9
PRV - po s. 8

10.10.
ČJ - Živá abeceda - s.23
Amos - po s. 7
Uvolňovací cviky - po s. 13

M -po s. 27

9.10.
ČJ - Živá abeceda po s. 22
malá Živá abeceda po s. 7
Amos - po s. 7, cv.2
M - po s. 25
malý Matýsek po s. 9, cv.2

6.10.
M - po s. 23

5.10.
ČJ - Živá abeceda - po s. 21
malá ŽIvá abeceda - po s. 6
Amos - po s. 7, cv. 1
M -po s. 22, malý Matýsek po s. 8

4.10.
ČJ - opakování
AJ - uč. po s.10, PS po s. 6
PRV - po s. 7

3.10.
M - po s. 20, malý Matýsek po s. 7
ČJ - Živá abeceda po s. 19
Amos - po s. 5
Psaní číslic po s. 1

2.10.
ČJ - Živá abeceda - po s. 19, cv. 2
Amos po s. 4, cv. 5
malá Živá abeceda po s. 5
Uvolňovací cviky - po s. 12

M - po s.17, malý Matýsek po s. 6

27.9.
ČJ - Amos - po s. 4, cv. 4
M - po s. 16, cv. 2
AJ - učebnice po s. 8
pracovní sešit po s. 5

26.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 17
M - po s. 13, cv. 2

25.9.
ČJ - Živá abeceda po s. 16, cv. 2
"malá" Živá abeceda - po s. 3
Uvolňovací cviky - po s. 11
M - po s. 11, malý Matýsek po s. 5, cv. 2

22.9.
ČJ - Živá abeceda po s. 13, cv.2
M - po s. 10
PRV - po s. 5

21.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 11
"malá" Živá abeceda - po s. 2
Uvolňovací cviky - po s. 10
M - po s. 8

20.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 11, cv.1
Amos - po s. 2, cv.3
AJ - učebnice po s.6, pracovní sešit po s. 2
PRV - po s. 4

19.9.
ČJ - Amos k Živé abecedě - po s. 1
"malá" Živá abeceda - po s.1
Uvolňovací cviky po s. 9

M - po s. 7, "malý" Matýsek po s. 3

18.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 10
Uvolňovací cviky - po s. 8
M - po s. 6

15.9.

ČJ - Živá abeceda - po s. 9
Uvolňovací cviky - po s. 7
M - po s. 6. cv.1, procvičování s Matýskem po s. 2, cv.1,2
PRV - po s. 3

14.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 9, cv. 1
Uvolňovací cviky - po s. 6
M - po s.5, cv. 2

13.9.
ČJ - živá abeceda po s. 7
AJ - učebnice po s.5 - představení - Hello, I am....+ Hello song.
PRV- po s. 2

12.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 6
Uvolňovací cviky - po s. 5
M - po s. 5, cv. 1
procvičujeme s Matýskem - s. 1 po cv. 2

11.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 5
uvolňovací cviky - po s. 4 (po hrnce)
M - po s. 4, cv.1
procvičujeme s Matýskem po s.1, cv. 1

Probrané učivo za týden 4.-8.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 4, uvolňovací cviky - po s. 3
M - po s. 3