Probrané učivo

26.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 17
M - po s. 13, cv. 2

25.9.
ČJ - Živá abeceda po s. 16, cv. 2
"malá" Živá abeceda - po s. 3
Uvolňovací cviky - po s. 11
M - po s. 11, malý Matýsek po s. 5, cv. 2

22.9.
ČJ - Živá abeceda po s. 13, cv.2
M - po s. 10
PRV - po s. 5

21.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 11
"malá" Živá abeceda - po s. 2
Uvolňovací cviky - po s. 10
M - po s. 8

20.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 11, cv.1
Amos - po s. 2, cv.3
AJ - učebnice po s.6, pracovní sešit po s. 2
PRV - po s. 4

19.9.
ČJ - Amos k Živé abecedě - po s. 1
"malá" Živá abeceda - po s.1
Uvolňovací cviky po s. 9

M - po s. 7, "malý" Matýsek po s. 3

18.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 10
Uvolňovací cviky - po s. 8
M - po s. 6

15.9.

ČJ - Živá abeceda - po s. 9
Uvolňovací cviky - po s. 7
M - po s. 6. cv.1, procvičování s Matýskem po s. 2, cv.1,2
PRV - po s. 3

14.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 9, cv. 1
Uvolňovací cviky - po s. 6
M - po s.5, cv. 2

13.9.
ČJ - živá abeceda po s. 7
AJ - učebnice po s.5 - představení - Hello, I am....+ Hello song.
PRV- po s. 2

12.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 6
Uvolňovací cviky - po s. 5
M - po s. 5, cv. 1
procvičujeme s Matýskem - s. 1 po cv. 2

11.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 5
uvolňovací cviky - po s. 4 (po hrnce)
M - po s. 4, cv.1
procvičujeme s Matýskem po s.1, cv. 1

Probrané učivo za týden 4.-8.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 4, uvolňovací cviky - po s. 3
M - po s. 3