Probrané učivo

ČJ - opakování - hláska, slabika, slovo, hláskový rozbor, slovní druhy, vyjmenovaná slova
M - sčítání a odčítání do 1000, násobilka,zaokrouhlování, bod, úsečka, polopřímka, přímka
VL - uč. str.9 Příchod Slovanů
AJ - Unit 1: uč. str.7, PS str.6