Probrané učivo

ČJ - uč.61 vzory podstat. jmen rodu středního M - písemné nás. dvojciferným číslem, písemné dělení, počítání se závorkami, převody jednotek - uč.54 , obvod, obsah, čtyřúhelníky G str.25
VL - členění ČR, modrá učebnice str.5
AJ - uč. str.28, PS str.34 , slov. PS 95 unit 4 , Animals, Where..?, next to, opposite, between
HV - rytmus můžete procvičit zde: rytmus 1, rytmus 2, rytmus 3, rytmus opakování

  • Poslechněte si tuto písničku, budeme ji zpívat.