Informace

22.2.
Kontrola a doplnění ŽK.
Zítra si nezapomenout jehlu do PČ.
M (chybějící):
do M2 vypočítat 74 953 : 36 = + zk; 43 964 : 58 = + zk; uč. str. 54 - porovnávání desetinných čísel + PS s. 42/1, 4
uč. str. 56 + 57 - přečíst si úvod ke sčítání a odčítání desetinných čísel + PS 43/2 první sloupec

21.2.
ČJ - str. 103 na folii

20.2.
INF - dokončit úlohy v code.org v Kurzu C do 10. části.

19.2.
INF - zítra budu kontrolovat vypracované lekce v code.org - 5 lekcí v Kurzu C.

16.2.
M - Diagramy a grafy: PS 26/1, 2, 3 + 27//1

15.2
PČ (pátek): přinést si jehlu vodnou na vyšívání
VL - středa 21.2. SPTx Komunismus, Rozpad Československa
M
po+út: obvod a obsah čtverce (vzorečky, výpočty), rýsování čtverce známe-li jeho obvod nebo obsah
st: desetinná čísla - čtení, zápis, desetinná místa, desetinné zlomky; PS 41/2,3,5,6 + SÚ 35/3 (Z+V+O)
čt: desetinná čísla: zápis, porovnávání, řady - PS 42/1, 2, 3, 4, 6 + SP/DÚ: PS 30/4 (Z+V+O), 35/2 (JEN 134 812 : 36)

12.12.
Zítra budeme mít ještě geometrii, tak si ji nezapomeňte ;o)

1.2.
INF - připojit se na www.code.org, přihlásit se do sekce a vypracovat 5 lekcí v Kurzu C.

31.1.
ČJ - procvičovat po str. 98 + z Pamatováčku

30.1.
ŽK: doplnit omluvenky; na str. 28 napsat sebehodnocení (k 15.1.), 3-4 smysluplné věty + podpis
M - procvičujte si písemné dělení 2cif. dělitelem + výpočty obvodu a obsahu čtverce a obdélníku ;o)

29.1.
ČJ 2 - str. 94/5 dokončit, každé slovní spojení na nový řádek, do závorky napsat vzor přídavného jména v příslušném tvaru
ČJ - procvičit skloňování příd.jmen měkkých str. 96 + Pamatováček HV - odkaz na hudební ukázky k testu - strunné nástroje

26.1
ČJ 2 - str. 93/4, stránku v sešitu přeložit na poloviny, na 1. polovinu 7. pád, vzor přídavného jména do závorky, na 2. polovinu 1. pád, vzor přídavného jména do závorky př. : se dřevěným (mladým) stolem ......

25.1.
ČTENÍ - referát z knihy odevzdat do 29.2.
M5_Desetinné zlomky.pdf
PŘV - Opěrná soustava

24.1.
M (út+st): MGeo5_obvody+obsahy.pdf, PS 36/1 (jen příklady 937 : 28, 2638 : 13), procvčovat čtení a zápis desetinných čísel
čt 1.2. VP Lipka - přinést 170 Kč
út 13.2. PrPrimPrevence Emoce a my - přinést 70 Kč
V únoru budou děti psát logickou soutěž Pangea, zde mohou děti procvičovat

ČJ 1 - 91/3a, pouze přídavná jména tvrdá, napsat věty a do závorky vzor přídavného jména ve správném tvaru, každou větu na nový řádek

23.1.
ČJ 1 - str. 53/4 (pražský - pražští) , každé slovní spojení na nový řádek
str. 51/ 6
naučit: přídavná jména str. 90, skloňování str. 92

průběžné opakování:
procvičovat z Pamatováčku : přípony nalepené, přípony -ský, mě/mně, zdvojené souhlásky, alternace, podstatná jména procvičovat z učebnice: vyjmenovaná slova str. 61, slovní druhy str. 64,67, u podstatných jmen mluvnické kategorie (pád str. 70, číslo str. 72, rod, vzor str. 75) , přídavná jména str. 90, 92 - skloňování

22.1
ČJ 2 - 52/2a - každé slovní spojení napsat na nový řádek
53/3a - každou větu na nový řádek
M - obdélník (charakteristika, popis, rýsování) - uč. str. 23 - PL dostanete po návratu do školy; prava testu do M2
VL - Mapy (druhy a obsah map - barvy, směrová růžice, legenda, měřítko): VL5_Mapy.pdf

19.1.
ČJ - str. 90, skloňovat přídavná jména tvrdá a měkká - ústně procvičovat
ŽK str. 28 - sebehodnocení (k 15.1.), 3-4 smysluplné věty
M - PS str.40/2

18.1.
M: PS 40/4, 1 + kontrola PS str. 29 - 34

17.1.
M
nové učivo: M5_Desetinná čísla.pdf - chybějící si přepíší do sešitu M1
DÚ: PS str. 33/1 - 2. řádek; str. 54 - jen si přečíst všechna desetinná čísla na stránce (nikam nic nezapisovat)
čt - test: písemné nás. 1cif., 2cif. a 3cif. činitelem, rovnice + zk, zaokrouhlování
pá - test: písem. dělení 1 cif. dělitelem, zlomky (výpočet části z celku a výpočet celku z části)

16.1.
ČJ 2 - str. 74/8 a, b, c, d, e
INFO: čtvrtek 1.2. výukový program Aby klima bylo prima (LIPKA - Lipová, Brno) - přinést 170 Kč
MGeo: kdo si ještě nepřipomněl, jak se rýsuje čtverec a obdélník, shlédne odkazy, které jsem vkládala včera 15.1.; dnešní zápis MGeo5_ČTVEREC_16.1..pdf
VL - pročítat si zápisy o komunistické totalitě, Sametovou revoluci a vznik ČR
Informatika - děti dostaly přístupové údaje do webové stránky s kódováním www.code.org. Dobrovolný DÚ je splnit 5 lekcí Kurzu C (2021).

Příjímačky 2024 - informační web
MŠMT - příjímací řízení info, od 1.1.2024

15.1.
VL_INFO: ZÍTRA BUDE VLASTIVĚDA, kdo nepsal závěrečnou práci se sešitem, napíše si...
MGeo (chybějící): připomeňte si, jak rýsujeme čtverec a obdélník , MGeo5_15.1..pdf - vytisknout, vypracovat a vlepit do MGeo-rýsování; do MGeo teorie vypracovat z učebnice str. 21/4, 5

12.1.
V pondělí 15.1. bude od 8:45 divadlo; s sebou 1. PŘ, 2.divadlo, 3.ČJ, 4.MGeo, 5.HV
V úterý si vezměte VLASTIVĚDU!!! (přírodovědu nechte doma), čtvrteční chybějící budou psát práci se sešitem.
M (chybějící): PS s.33/1-první řádek příkladů (4 příklady)

11.1.
ČJ - průběžné opakování:
procvičovat z Pamatováčku : přípony nalepené, přípony -ský, mě/mně, zdvojené souhlásky, alternace
procvičovat z učebnice: vyjmenovaná slova str. 61, slovní druhy str. 64,67, u podstatných jmen mluvnické kategorie (pád str. 70, číslo str. 72, rod, vzor str. 75)
ČJ 1 - str. 54/1
VL - kdo dnes nepsal souhrnnou práci se sešitem, bude počítat s tím, že si ji napíše hned v hodině VL, ve které bude přítomen...
M (chybějící): PS str. 34/3; 14/5
M (všichni): kontrola, opravy a doplnění PS str. 29/celá, 31/celá a 32/celá - do pondělí 15.1.!

Konzultační hodiny - čtvrtek 11.1.2024 - od 16:00

10.1.
Zítra, tj. ve čtvrtek 11.1. máme VLASTIVĚDU a píšeme závěrečnou samostatnou práci se sešitem (od PZ Habsburkové na č. trůnu až po konec 2. světové války)!!!!

9.1.
M (za po + út)
1/ Mnohoúhelníky - obvod a obsah, PL
2/ do MGeo teorie vypracovat z uč. str.16, 22/ celé - zapsat vždy jen čísla úkolu + písmeno/písmena označující správnou odpověď
3/ do M2 vypočítejte: 74 563 : 61 = + zk, 93 704 : 46 = + zk
Info:
zítra jedeme na dopravní hřiště, sraz 7:15 na konečné 69 v Bosonohách
přinést 60 Kč na pondělní divadelní představení
kdo ještě nemá v ŽK podespsané konz. hodiny, prosím, podepsat

5.1.
BIOMY - instrukce.pdf
Připomínám změnu hodin VL a PŘ příští týden: VL bude v pondělí a ve čtvrtek (ve čtvrtek si ve VL napíšeme souhrnnou práci se sešitem), PŘV bude v úterý a ve středu (prezentace plakátů)
ČJ - opakovat z Pamatováčku
ústně po str. 59
MGeo - v pondělí testík z kružnice a vzájemné polohy kružnic

4.1.
Podepsat ŽK - konzultační hodiny čt 11.1.2024 od 16:00.
Podepsat lísteček ohledně srazu 10.1. (vložen v ŽK nebo úkolníčku).
Středa 10.1. - DH Riviéra, sraz na konečné autobusu 69 v Bosonohách v 7:15 (odjezd busem v 7:24), s sebou: 2 jízdenky (2x90 minut) nebo platná šalinkarta, batoh, PŘEZŮVKY!!! (z domu), pití, svačina, pouzdro, ŽK; návrat kolem/po 11. hodině, tzn. proběhne část přírodovědy a celý tělocvik (převlečení do TV si v úterý nechat ve skříňce)
M - PS s. 31/dokončit cv. 1 (2 příklady) + SÚ cv. 4 (jen V+O); do M2 vypočítat 67 852 : 36 + zk; procvičovat převody všech jednotek

3.1.
1_V ŽK podepsat konzultační hodiny 11.1.
2Info: už ve středu 10.1. pojedeme na DH Riviéra na program Bezpečně na kole (v úkolníčku máme pátek 12.1., ale nakonec bude změna) - bližší info do tohoto pátku, program proběhne od 8:30 do 10:00, odjíždět tak budeme muset už kolem 7:15 ze smyčky...
3
M5_POLOLETNÍ OPAKOVÁNÍ.pdf - co si připomenout do opakovacích testíků
4_VL + PŘ - dát si do pořádku sešity, budou rozhodovat nerozhodné známky
5_VL a PŘ příští týden: VL bude v po + čt, ve čtvrtek 11.1. si napíšeme slíbenou souhrnnou práci se sešitem; PŘV bude jen v út – prezentace biomů, ve středu budeme na dopravním hřišti

22.12.
Všem dětem a rodičům přeji krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku 2024 ;o)

21.12.
Zítra 22.12. bude vyučování zkrácené do 11:40 - tuto informaci podepsat v ŽK (str. 23, 24) - kdo ještě nemá, nezapomene podepsat, jinak tu se mnou bude do 12:35.
Zítra nebude výuka - budeme mít třídní vánoční besídku - děti si přinesou něco dobrého na zub, deskové hry, budeme tvořit, rozdáme si dárky...
M (všichni): SP/DÚ: PS 31/příklady v prvním sloupci ze cv.1, 2, 3 (5 příkladů - 695:21, 631:55, 352:26, 759:34, SÚ - rozbité okno), druhý sloupec nepočítáte...; kdo nemá, dopočítá si chybějící příklady v M2 (úkoly z tohoto týdne)
MGeo - přes vánoční volno si všichni zkontrolují sešit teorie a rýsovací sešit a doplní si vše, co jim chybí!!!

20.12.
pro všechny: M5_20.12..pdf
MGeo5_Mnohoúhelníky.pdf - chybějící si vytisknou, obstřihnou a vlepí si do rýsovacího sešitu
VL5_20.12..pdf - chybějící si vytisknou, obstřihnou a vlepí do vlastivědného sešitu nebo si jen přečtou a lístečky dostanou po návratu do školy

19.12.
M (všichni): do M2 vypočítej 3 748 : 53 = + zk
PŘV - zpracování zadaného biomu ve dvojicích

18.12.
M (všichni): do M2 vypočítej 7 519 : 37 = + zk

15.12.
V pondělí si vzít tělocvik.
Příští po + út budeme mít geometrii.
M5_15.12. - pís. děl. 2cif. děl..pdf - chybějící si přepíší do M1 a vypracují DÚ na pondělí

14.12.
M5_14.12._Pís. dělení 2cif. dělitelem.pdf - do M1
PČ - kdo si ještě nepřinesl, zítra bude v PČ potřebovat skleničku...

13.12.
Info - pátek 22.12.
Příští týden v pátek 22.12. bude vyučování zkrácené do 11:40 - tuto informaci podepsat v ŽK (str. 23, 24).
Tento den nebude výuka - budeme mít třídní vánoční besídku - děti si přinesou něco dobrého na zub, deskové hry, budeme tvořit, rozdáme si dárky... M
M5_13.12. - pro chybějící.pdf
M5_13.12. - pro všechny.pdf
VL:
PŘV - úterní chybějící si přepíší do sešitu nebo vytisknou, obstřihnou a vlepí do sešitu následující zápis: PŘV5Podnebné pásy 12.12..pdf

11.12.
MGeo - střed a osa úsečky (uč. s. 14), zápisy: MGeo5_11.12..pdf, zítra testík grafický součet a rozdíl úseček
VL - po 18.11. práce se sešitem Mnichov 1938, Protektorát Čechy a Morava, 2. světová válka; středa 10. ledna 2024 souhrnná závěrečná práce se sešitem (od zápisu Habsburkové na č. trůnu po 2. světovou válku)

8.12.
Všichni, kteří už zase mají ŽK - na straně 2 doplňte omluvenky, máte předepsáno ;-)
MGeo (chybějící - buď si vytiskněte, narýsujte a vlepte do daného sešitu nebo dostanete ve škole):
MGeo5_8.12. - MGeo teorie.pdf
MGeo5_8.12. - MGeo rýsování.pdf - usečky rýsujte doprostřed, pak rýsujte kružnice; při rýsování budou kružnice přesahovat přes plochu určenou k rýsování, což Vám nevadí, protože to, zda se kružnice dotýkají, protínají nebo se nedotýkají, z narýsovaného poznáte ;-) k narýsovaným kružnicím uveďte, zda se protínají/dotýkají/nedotýkají ani neprotínají + žlutým puntíkem vyznačte, kde se kružnice protínají nebo dotýkají

7.12.
ČT - str. 40-41, písemně odpovědět na otázky v modrých rámeččích
do sešitů z ČJ budou hotové opravy i s odůvodněním + podpisy rodičů
PŘV - PŘV5_7.12..pdf
M - procvičujte převody jednotek obsahu/plochy; M5_PÍSEMNÉ DĚLENÍ CELOU DESÍTKOU.pdf
Zítra s sebou geometrii!

6.12.
PČ - příští pátek budeme v prac. činnostech potřebovat sklenici, kdo si ještě nepřinesl, myslí na to...

5.12.
M - převody plošných jednotek, do M1 zapiš (jen to pod obrázky): M5_5.12..pdf, PS s.18/1,2,4,6
PŘV - pro chybějící a kdo nestihl ve škole PŘV5_5.12..pdf + DÚ lísteček Ekosystémy ČR (chybějící dostanou po návratu do školy); tento čtvrtek 7.12. test Voda, vzduch, Slunce
VL - slibovaná práce s textem (Československo) v pondělí 11.12.

28.11.
MGeo: rýsování kružnic
procvičuj do M2: M5_Procvičování.pdf

24.11.
M (všichni): zopakujte si základní převody jednotek času (uč. s. 31) - jen si projděte, nikam nic nezapisujte; připoměňte si Jak se rýsuje kružnice
M (chybějící): do M2 procvičuj převody jednotek (uč. 22/1ab, 24/1a, 26/1a) + procvičuj M5_Počítání se zlomky.pdf

Konzultační hodiny - čtvrtek 23.11.2023

23.11.
M (chybějící): PS 12/4 + 13/1
PŘV - zápis 23.11..pdf, příští čtvrtek 30.11. test - voda, vzduch, Slunce

22.11.
Oznámení ředitele školy o stávce v pondělí 27. 11. 2023
Vážení rodiče, přijměte prosím stanovisko k plánované stávce a k uzavření základní školy v pondělí 27. 11. 2023

21.11.
Zítra jdeme navštívit ZŠ Bosonožskou.
sraz před školou: 7:20, odchod v 7:25 na smyčku 69
s sebou: platná šalinkarta nebo 2x jízdenku na 15 minut, batoh, přezůvky (vhodné i do tělocvičny), oblečení do TV, svačinu, pití, pouzdro, ŽK, deštník/pláštěnku
návrat: kolem 12:35, do školy se vrátíme na oběd
ČJ - předložky s, z - str. 41, 42 ústně
M - (pro všechny): DÚ PS 12/5, 14/4, 16/4; ve čtvrtek testík: výpočet části z celku, výpočet celku z části, převod smíšeného čísla na nepravý zlomek a opačně
VL - info: příští středu 29.11. si znovu napíšeme První československá republika + Život za první republiky - tentokrát jako samostatnou práci s textem
PŘV - třídení organismů (PL) - chybějící dostanou po návratu do školy

20.11.
VL5_zápis 20.11..pdf
MGeo5_20.11..pdf

Ve středu 22. 11. jdeme na ZŠ Bosonožská, kde se zúčastníme programu Učíme se spolu
sraz před školou: 7:20, odchod v 7:25 na smyčku 69
s sebou: platná šalinkarta nebo 2x jízdenku na 15 minut, batoh, přezůvky (vhodné i do tělocvičny), oblečení do TV, svačinu, pití, pouzdro, ŽK, deštník/pláštěnku
návrat: kolem 12:35, do školy se vrátíme na oběd

16.11.
PČ - přinést si menší sklenici od dětské výživy nebo jogurtu (bez etikety)
M - DÚ: PS str. 13/2, 15/2, 17/2
pro chybějící: do pátku 24.11. si vypracujte: PS 12/2, 13/5, 14/2, 15/5, 16/2, 17/5
PŘV5_Půda2_zápis 16.11..pdf

15.11.
M - M5_Převody jednotek hmotnosti a objemu.pdf, DÚ: PS 12/1, 14/1, 16/1
ČJ 1 - str. 40/10

14.11.
PŘIPOMÍNÁM ZÍTŘEJŠÍ VÁNOČNÍ FOCENÍ.
M - Grafický rozdíl úseček - uč. s. 13; kružnice, kruh - uč. s. 11 - přečíst žluté rámečky - zápisy dostanou chybějící ve škole
PŘV5_PŮDA_zápis 14.11..pdf

13.11.
Zítra ještě geometrie.
MGeo - kdo dnes neměl v pořádku sešit do geometrie, dá si ho do zítřka do pořádku.
VL - pondělí 20.11. test: První Československá republika + Život za první republiky; komu v sešitě chybí nějaké zápisy (od září), do pondělí 20.11. si doplní!
Do středy přínést návratku Vánoční dílničky.
Příští týden ve středu pojedeme na ZŠ Bosonožská a budeme mít společný program - koupit lístky na 15 minut nebo mít šalinkartu.

9.11.
ŽK - podepsat sebehodnocení (str. 28), podepsat konzultační hodiny (str. 27).
PROCVIČIT ZÁKLADNÍ PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY (sešit M1) + PS 12/1 (dokončit, opravit)
M5_Převody jednotek délky.pdf
Zítra, tj. v pátek 10.11. se vydáme s celou školou vysadit strom.
Ráno proběhne nácvik na zpěv, od 10 - 11:45 jdeme ven; poslední hodinu, pokud to stihneme, budeme ve škole.
S sebou si vezměte oblečení na ven, batoh, pouzdro, ŽK, úkolníček, pití, svačinu, složka HV.

8.11.
M:
učivo: porovnávání zlomků s stejným čitatelem, porovnávání smíšených čísel: M5_Porovnávání zlomků 8.11..pdf
SP/DÚ1: do M2 procvičuj 374 x 68 (písemně), 374 096 : 7 = + zk (písemně), x + 356 = 700 + zk, y - 3 700 = 7 543 + zk
DÚ2: PS 10/1, 4 + 38/3
ČJ 1 - 39/8 - první sloupeček

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNY
Všechny vás zveme na Vánoční dílny v základní škole, které se budou konat ve čtvrtek 14. prosince.
Více informací naleznete v přiložené pozvánce: vánoční_dílny_velké 2023.pdf
Prosíme vás o včasné přihlášení (do 15.11.), abychom mohli nakoupit potřebný materiál na tvoření.
Těšíme se na Vás, LSi.

6.11. DÚ:
MGeo: PL Grafický součet úseček - vypracovat a vlepit do sešitu MGeo-rýsování - postup
M: do zítřka lísteček Zlomky - procvičování
Zítra přínést (kdo nepřinesl dnes): lísteček sebehodnocení, přihlášku na školu v přírodě, lísteček focení

3.11.
ČJ - z Pamatováčku procvičovat předpony s-/se- ČT - kod ještě nedonesl referát, donese v pondělí

2.11.
Zítra přinést návratku ke škole v přírodě + lísteček focení.
V ŽK podepsat konzultační hodiny, které se uskuteční ve čtvrtek 23.11.
M: PS 10/5, 38/2
PŘV5_zápis_2.11..pdf

1.11.
M (chybějící):
do M2 vypracuj písemně: 743 283 : 6 + zk, 502 030 - 247 358 + zk, 524 x 234
do M1 si zapiš dnešní zápis a procvičuj převádění smíšených čísel na napravé zlomky a opačně: M5_Smíšená čísla, nepravé zlomky.pdf - v pátek z toho bude testík
VL
VL5_zápis 1.11..pdf
videa Dějiny udatného českého národa:
První světová válka
První odboj legie
Vznik Československa
Rozvoj průmyslu v Československu
Kultura za první republiky
Hospodářská krize
Mnichovská zrada
Protektorát Čechy a Morava

31.10.
INF - procvičovat úlohy z archivu testů na stránkách soutěže Bobřík informatiky - přejít na test z archivu.
Promyslete si účast na škole v přírodě, co nejříve přinést návratky.
Dnes rozdány lístečky se zájmem o vánoční focení (kdo by měl o focení zájem, lze uhradit celé nebo částečně ze zůstatku z loňského výletu).
pro chybějící: PŘV5_zápis 31.10..pdf - nestihli jsme celé, jen po žulu

27.10.
Nabídka a informace ke škole v přírodě: ŠKOLA V PŘÍRODĚ 5. ročník.pdf - pokud souhlasíte s účastí svého dítěte na ŠVP, prosím o odevzdání vyplněné přihlášku (pokud nemáte možnost tisku, dám dětem tištěnou po prázdninách) a uhrazení zálohy na účet školy.

25.10.
M - PS s. 10/2, 3, 6, 7 + s.11/4 + 38/1, 7
Příští týden po + út - geometrie, v úterý testík z geometrie: kolmice, rovnoběžky, opačné polopřímky
ČJ - opakovat ústně po str. 35

24.10.
M5_24.10..pdf
Zítra s sebou VL + sešit do přírodovědy

23.10
ČJ 2 - 33/1, stránku rozdělit na polovinu, tučně vytištěná slova: 1. sloupeček - slova s předponou, 2. sloupeček slova s předložkou

20.10.
Čj - dú z papíru, otázka č. 2, vybereš si 1 oblast a napíšeš role v týmu

19.10. Pozvánka od ZŠ Bosonožská - prohlídka školy a informace o 6. třídách v příštím školním roce.

Informační schůzka - pozvánka Bosonohy

18.10.
M5_18.10..pdf

16.10.
AJ - project "My life" - viz uč. str.15, A3, obrázky + minimálně 9 vět, donést v pátek 20.10.
PŘV - příští týden v úterý testík Země-modrá planeta, pohyby Země, Měsíc; dnešní zápis: PŘV5_zápis 17.10..pdf

13.10.
V pondělí a v úterý bude geometrie, nezapoměňte. Na pondělní geometrii si zopakujte, jak se rýsují kolmice a rovnoběžky. Nezapomeňte na potřebná pravítka.
M - probrané učivo s.9/2,4 + 47/5,3;
DÚ (do středy 18.10.): kontrola/opravy/doplnění: s.9/1,2,3,4 / 47/1,2,3, 5 // 24/1 // str. 8 jen opravit (nic dalšího nedoplňujte)

11.10.
M - učivo: Rovnice s násobením a dělením (vysvětlení si), do M1 vypracovat uč. 17/2a,4a + 18/2a,5a
Zítra si neberte M, ale jen češtinu + čtení.
Zítra nezapoměňte na šalinkatru nebo na dva 90min. lístky na mhd.
Kdo ještě nepřinesl, zítra přínese návratku Erasmus+ (týká se 7 dětí)
VL VL5_zápis 11.10..pdf; středa 18.10. samostatná práce se sešitem (myšlenky osvícenství, reformy Marie Terezie, patenty Josefa II., průmyslová revoluce - manufaktury, továrny, vynálezci, národní obrození)

10.10.
zítra přínést návratku Erasmus+ (všichni) a návratku do planetária (týká se těch, kteří dnes neodevzdali)
Info - PLANETÁRIUM BRNO 12. 10. 2023
program: Vesmír 3D, 11:30
ráno proběhnou první dvě hodiny: M a část ČJ
odchod na smyčku 69 v 9:40 (odjezd 10:01)
začátek promítání v 11:30
předpokládaný návrat ke škole mezi 13:45 – 14:15 (podle návaznosti spojů)
s sebou: batoh, ČJ, M, pouzdro, ŽK, svačinu (i za oběd), pití, 2 jízdenky na 90 minut (nebo šalinkarta), přiměřené kapesné, deštník/pláštěnku

6.10.
Zveme Vás na Turistický pochod v sobotu 7. 10. 2023 (více info zde)
V pondělí přinést návratku - Planetárium.
V pondělí bude geometrie, od úterý matematika.
Příští pátek ve VV a PČ bude téma Bezpečná cesta do školy - promyslete si, jak téma výtvarně zpracujete.
ČJ - procvičovat kořen slova - str. 23
ČJ - opravy + podpisy v sešitech

5.10.
M (středa): Aritmetický průměr (uč. s. 35) - PS str. 24/1, do M1 vypracovat uč. s. 34/1, + 63/2abcd
M (čtvrtek): pamětné nás. a děl. pomocí rozkladu - uč. s 14 + PS 7/1,3 + 5 (do pátku); slovní úlohy v PS 3/5, 4/2, 7/2,4 (zápis+výp.+odp., SÚ vypracovat do 10.10.)
MGeo - v pondělí 9.10. minutka - rýsování: bod, přímka, polopřímka, úsečka, shodné úsečky, základní převody jednotek délky - mm/cm/dm (viz rýsovací sešit)
PŘV - úterý 10.10. testík: Vesmír, Slun. soustava, planety sl. soustavy

4.10.
ČJ 2 - str. 17/2 - prvních 5 řádků, do závorky napsat vzor podst. jm.
VL5_zápis_4.10..pdf

2.10.
VL: pro chybějící VL5_zápis 2.10. 5A.pdf
MGeo: zítra bude ještě geometrie + geometrický diktát (symboly, zápisy - procvičovali jsme dnes v hodině)

27.9.
VL - středa 4.10. samostatná práce bez sešitu (přečíst si zápisy Habsburkové na č. trůnu, Bitva na Bílé hoře, Život v době pobělohorské, Vzdělání v č. zemích, Baroko; zaměřit se na roky 1618/1620/1621/1648, pojmy: habsburská říše, česká šlechta, nekatolík, Staroměstské náměstí, poddaní, robota x nevolnictví, (ne)gramotný člověk, baroko - stav. styl 17. a 18. století); zápis pro chybějící: VL5_zápis 27.9..pdf
M - DÚ: PS str. 6 celá do pondělí 2.10. (v pondělí přinést ke kontrole); příští týden v pondělí a úterý bude geometrie
V pátek 29.9. se neučíme - Cvičení v přírodě. Ráno se sejdeme ve třídě, pořešíme docházku atd. S sebou: vhodné oblečení a obuv do terénu, batoh, svačinu, pití, deku, repelent, pláštěnku, pouzdro. V případě nepříznivého počasí bude výuka podle rozvrhu.
ČJ 1 - str. 14/5 dokončit

26.9.
M - PS s.47/1,2 + kontrola/doplnění/oprava celé strany 5
PŘV - vybarvit si obrázky, komu chybí nějaké zápisy, doplní si do středy 4.10.

21.9.
PŘV - kdo nestihl, dopíše si zápis Země - modrá planeta 21.9..pdf

20.9.
VL - do sešitu si přepište Důsledky bitvy na Bílé hoře.pdf

19.9.
Zítra matematiku i geometrii...
INF - podívat se s rodiči (doporučuji i prarodičům) na stránku Kraje pro bezpečný internet a videa o bezpečnosti na internetu a o heslech, která používáme.
INF - na stránce Bobříka informatiky najít zelené políčko "Přejít na test z archivu" a zkoušet testové úlohy z minulých let v kategorii "Mini".

18.9.
V ŽK podepsat třídní schůzky, které proběhnou tento čtvrtek 21.9. od 17:00 (kdo ještě nemá)
ČJ 2 - brožurka VS, str. 28/2, 4
ČJ - str. 10/1 - doplnit slova a určit pád podstatných jmen na F
M (všichni) - písemné násobení 1/2/3 cif. činitelem + celou desítkou/stovkou/tisícovkou uč. str. 11 + PS str. 5/2 (PS vypočítat do čtvrtka 21.9.)
Tuto středu a čtvrtek bude dohromady M a MGeo - brát si vše do M i do geometrie
Ve čtvrtek minutka z M: diktát čísel do 1M, číselné řády, zaokrouhlování, porovnávání, názvy členů, počítání s/bez závorek, písemné +/-
VL (chybějící): přečíst si v učebnici stranu 7

15.9.
M5_15.9..pdf - pro chybějící
Info pro všechny
Příští pátek 22. 9. jedeme na výukový program Lesárium ekologického střediska Rychta - Krásensko.
Sraz v 7:00 pod školou v parku
Návrat kolem 14:30 ke škole.
Jedeme autobusem od školy, cesta bude trvat přibližně hodinu. Komu bývá nevolno, vezměte se léky předem.
Cena je 470,-. (kdo byl na ŠVP, má akci hrazenou ze zbylých peněz).
S sebou: přezůvky, svačinu, která vykryje i oběd (obědy ve škole jsme odhlásili), pití, psací potřeby. Peníze si neberte, nebude, kdy byste si něco koupili.
Výukový program probíhá uvnitř - v simulační hře se z žáků stanou vlastníci lesa a lesní hospodáři. Jejich úkolem je upravit hospodaření tak, aby vedlo ke stabilnější skladbě lesa, bylo přívětivé pro návštěvníky a zároveň prosperovalo ekonomicky.

14.9.
M: písemné sčítání a odčítáni - PS 3/3,4,6 + výhodné počítání 3/2
MGeo (13.9.) - chybějící si pročtou uč. s. 2 - 5 a na volný list papíru si mohou procvičovat rýsování uč. 3/3abcd, 4/3abcd + 5/2,3,4ab
Zítra přinést návratku Cesta za poznáním
PŘV - dnešní zápis PŘV5_čtvrtek 14.9..pdf - kdo chyběl, doplní si
HV - kdo ještě neodevzdal, zítra přinese p.uč. Del Favero složku do HV

ČT - do 18.9. najít jazykolamy jiné než v čítance, napsat na papír

13.9.
Zítra si, prosím, přineste, kromě matematiky, také rýsovací sešit + dnešní pracovní listy
VL: dokončení opakování VL5_Souhrn dějin 4. ročníku.pdf - kdo chyběl, dopíše si, co mu v sešitě chybí (kromě stavebních stylů - ty neopisujte, dostanete vytištěné)

11.9.
VL - kdo nestihl něco dopsat ve škole, doplní si: VL5_souhrn dějin 4. tř..pdf, příští středu 20.9. si z tohoto přehledu napíšeme testík
M - DÚ: PS 4/3; do M1 přepsat a vypočítat uč. 9/4ab; M1 - vypočítat lísteček

8.9.
ČJ - opakovat z Pamatováčku po "Větu jednoduchou"
M5 8.9..pdf
V ŽK podepsat lísteček na str. 23;
Děti, které byli v červnu na tř. výletě přinesou v pondělí lísteček, který jsem jim dnes dala.
Plán akcí.pdf

7.9.
M: sudá a lichá čísla, porovnávání čísel (<, >, =), rozvinutý zápis čísla; SP/DÚ: PS 1/2, 4, 5
Logická olympiáda 2023 - registrace
Milí rodiče,
máte možnost registrovat vaše děti do Logické olympiády. Termín registrace je do 30. září. Účast je dobrovolná.
Více informací zde: Logická olympiáda 2023

ČJ - opakovat z Pamatováčku po "Vyjmenovaná slova"
ČT - zpaměni báseň str. 3 do 14.9.

6.9.
M
čísla od 0 - 1 000 000 (diktát 11 čísel), číselné řády (jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce, miliony), n-ciferná čísla; SP/DÚ: PS 1/3
AJ - prosím o dokoupení ještě jednoho sešitu 523, děti budou používat dva sešity

5.9.
Prosím, obalit ŽK, učebnice, sešity.
Rozvrh 23.24.pdf
ŽK – podepsat poslední stranu pod rozvrhy s datem 4.9.2023 - seznámení rodičů s vybranou dokumentací školy
Zítra (tj. středa 6.9.) jen 4 hodiny podle rozvrhu (M, ČJ, AJ, VL), s sebou sešity.
Nosit 70 Kč na výkresy.

31.8.
Informace o zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy, všechny vás srdečně zveme na zahájení školního roku 2022/2023 v pondělí 4. září 2023 od 8.00 hodin u vchodu do školy.
Žáci 1. tříd si s sebou vezmou aktovky a s rodiči počkají před školou na příchod paní učitelek třídních.
Žáci 2. až 5. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby, nemusejí si brát přezůvky.
Po slavnostním zahájení přejdou žáci se svými třídními učiteli do svých tříd.

V pondělí 4. 9. 2023 končí první třídy v 8.45 hodin, ostatní třídy v 9.40 hodin, žáci zapsaní ve školní družině zůstávají po vyučování ve škole.
Školní jídelna vaří již od pondělí 4. 9., obědy se žákům vydávají v tento den od 9.40 hodin.
Tento první školní den je také možné zapsat žáky do školní družiny.
Noví strávníci se mohou přihlásit u paní vedoucí Divišové do 12 hodin – vchod je ze zásobovací rampy.

V úterý 5. 9. 2023 končí 1. třídy v 9.40 hodin a ostatní třídy v 11.40 hodin.
Ve středu 6. 9. 2023 končí 1. třídy v 10.45 hodin a ostatní třídy v 11. 40 hodin.
Od středy 6. 9. 2023 již probíhá výuka podle platného rozvrhu hodin ve všech třídách.

Provoz školní družiny je v době od 6.30 do 17.30 hodin.
Přihlašování žáků do školní družiny a do školní jídelny probíhá podle již dříve zveřejněného harmonogramu.

Informace o stravování a školní družině od 4. 9. 2023

Vážení rodiče, na příslušných záložkách najdete informace o stravování v základní i mateřské škole a také o školní družině od nového školního roku.
Věnujte prosím pozornost vypsaným termínům pro přihlašování vašich dětí do školní družiny - kapacita je omezena.
Věnujte prosím také pozornost změnám v částkách za stravné v mateřské i základní škole. Stále se stává, že někteří občas platí stravné na staré již nefunkční účty. Vy, kteří využíváte trvalých příkazů, zvažte, zda neupravit limit pro zasílání plateb. Veškeré informace o zůstatku na vašem kontu stravy získáte od vedoucí školní jídelny Dariny Divišové.

Přejeme všem příjemný začátek nového školního roku.

Propustka z vyučování
Vážení rodiče, pokud potřebujete, aby vaše dítě odešlo ze školy během vyučování, používejte prosím k tomu tuto naši propustku. Děkujeme.

Pomůcky pro 5. ročník.pdf