Informace

26.9.
M - PS s.47/1,2 + kontrola/doplnění/oprava celé strany 5
PŘV - vybarvit si obrázky, komu chybí nějaké zápisy, doplní si do středy 4.10.

21.9.
PŘV - kdo nestihl, dopíše si zápis Země - modrá planeta 21.9..pdf

20.9.
VL - do sešitu si přepište Důsledky bitvy na Bílé hoře.pdf

19.9.
Zítra matematiku i geometrii...
INF - podívat se s rodiči (doporučuji i prarodičům) na stránku Kraje pro bezpečný internet a videa o bezpečnosti na internetu a o heslech, která používáme.
INF - na stránce Bobříka informatiky najít zelené políčko "Přejít na test z archivu" a zkoušet testové úlohy z minulých let v kategorii "Mini".

18.9.
V ŽK podepsat třídní schůzky, které proběhnou tento čtvrtek 21.9. od 17:00 (kdo ještě nemá)
ČJ 2 - brožurka VS, str. 28/2, 4
ČJ - str. 10/1 - doplnit slova a určit pád podstatných jmen na F
M (všichni) - písemné násobení 1/2/3 cif. činitelem + celou desítkou/stovkou/tisícovkou uč. str. 11 + PS str. 5/2 (PS vypočítat do čtvrtka 21.9.)
Tuto středu a čtvrtek bude dohromady M a MGeo - brát si vše do M i do geometrie
Ve čtvrtek minutka z M: diktát čísel do 1M, číselné řády, zaokrouhlování, porovnávání, názvy členů, počítání s/bez závorek, písemné +/-
VL (chybějící): přečíst si v učebnici stranu 7

15.9.
M5_15.9..pdf - pro chybějící
Info pro všechny
Příští pátek 22. 9. jedeme na výukový program Lesárium ekologického střediska Rychta - Krásensko.
Sraz v 7:00 pod školou v parku
Návrat kolem 14:30 ke škole.
Jedeme autobusem od školy, cesta bude trvat přibližně hodinu. Komu bývá nevolno, vezměte se léky předem.
Cena je 470,-. (kdo byl na ŠVP, má akci hrazenou ze zbylých peněz).
S sebou: přezůvky, svačinu, která vykryje i oběd (obědy ve škole jsme odhlásili), pití, psací potřeby. Peníze si neberte, nebude, kdy byste si něco koupili.
Výukový program probíhá uvnitř - v simulační hře se z žáků stanou vlastníci lesa a lesní hospodáři. Jejich úkolem je upravit hospodaření tak, aby vedlo ke stabilnější skladbě lesa, bylo přívětivé pro návštěvníky a zároveň prosperovalo ekonomicky.

14.9.
M: písemné sčítání a odčítáni - PS 3/3,4,6 + výhodné počítání 3/2
MGeo (13.9.) - chybějící si pročtou uč. s. 2 - 5 a na volný list papíru si mohou procvičovat rýsování uč. 3/3abcd, 4/3abcd + 5/2,3,4ab
Zítra přinést návratku Cesta za poznáním
PŘV - dnešní zápis PŘV5_čtvrtek 14.9..pdf - kdo chyběl, doplní si
HV - kdo ještě neodevzdal, zítra přinese p.uč. Del Favero složku do HV

ČT - do 18.9. najít jazykolamy jiné než v čítance, napsat na papír

13.9.
Zítra si, prosím, přineste, kromě matematiky, také rýsovací sešit + dnešní pracovní listy
VL: dokončení opakování VL5_Souhrn dějin 4. ročníku.pdf - kdo chyběl, dopíše si, co mu v sešitě chybí (kromě stavebních stylů - ty neopisujte, dostanete vytištěné)

11.9.
VL - kdo nestihl něco dopsat ve škole, doplní si: VL5_souhrn dějin 4. tř..pdf, příští středu 20.9. si z tohoto přehledu napíšeme testík
M - DÚ: PS 4/3; do M1 přepsat a vypočítat uč. 9/4ab; M1 - vypočítat lísteček

8.9.
ČJ - opakovat z Pamatováčku po "Větu jednoduchou"
M5 8.9..pdf
V ŽK podepsat lísteček na str. 23;
Děti, které byli v červnu na tř. výletě přinesou v pondělí lísteček, který jsem jim dnes dala.
Plán akcí.pdf

7.9.
M: sudá a lichá čísla, porovnávání čísel (<, >, =), rozvinutý zápis čísla; SP/DÚ: PS 1/2, 4, 5
Logická olympiáda 2023 - registrace
Milí rodiče,
máte možnost registrovat vaše děti do Logické olympiády. Termín registrace je do 30. září. Účast je dobrovolná.
Více informací zde: Logická olympiáda 2023

ČJ - opakovat z Pamatováčku po "Vyjmenovaná slova"
ČT - zpaměni báseň str. 3 do 14.9.

6.9.
M
čísla od 0 - 1 000 000 (diktát 11 čísel), číselné řády (jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce, miliony), n-ciferná čísla; SP/DÚ: PS 1/3
AJ - prosím o dokoupení ještě jednoho sešitu 523, děti budou používat dva sešity

5.9.
Prosím, obalit ŽK, učebnice, sešity.
Rozvrh 23.24.pdf
ŽK – podepsat poslední stranu pod rozvrhy s datem 4.9.2023 - seznámení rodičů s vybranou dokumentací školy
Zítra (tj. středa 6.9.) jen 4 hodiny podle rozvrhu (M, ČJ, AJ, VL), s sebou sešity.
Nosit 70 Kč na výkresy.

31.8.
Informace o zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy, všechny vás srdečně zveme na zahájení školního roku 2022/2023 v pondělí 4. září 2023 od 8.00 hodin u vchodu do školy.
Žáci 1. tříd si s sebou vezmou aktovky a s rodiči počkají před školou na příchod paní učitelek třídních.
Žáci 2. až 5. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby, nemusejí si brát přezůvky.
Po slavnostním zahájení přejdou žáci se svými třídními učiteli do svých tříd.

V pondělí 4. 9. 2023 končí první třídy v 8.45 hodin, ostatní třídy v 9.40 hodin, žáci zapsaní ve školní družině zůstávají po vyučování ve škole.
Školní jídelna vaří již od pondělí 4. 9., obědy se žákům vydávají v tento den od 9.40 hodin.
Tento první školní den je také možné zapsat žáky do školní družiny.
Noví strávníci se mohou přihlásit u paní vedoucí Divišové do 12 hodin – vchod je ze zásobovací rampy.

V úterý 5. 9. 2023 končí 1. třídy v 9.40 hodin a ostatní třídy v 11.40 hodin.
Ve středu 6. 9. 2023 končí 1. třídy v 10.45 hodin a ostatní třídy v 11. 40 hodin.
Od středy 6. 9. 2023 již probíhá výuka podle platného rozvrhu hodin ve všech třídách.

Provoz školní družiny je v době od 6.30 do 17.30 hodin.
Přihlašování žáků do školní družiny a do školní jídelny probíhá podle již dříve zveřejněného harmonogramu.

Informace o stravování a školní družině od 4. 9. 2023

Vážení rodiče, na příslušných záložkách najdete informace o stravování v základní i mateřské škole a také o školní družině od nového školního roku.
Věnujte prosím pozornost vypsaným termínům pro přihlašování vašich dětí do školní družiny - kapacita je omezena.
Věnujte prosím také pozornost změnám v částkách za stravné v mateřské i základní škole. Stále se stává, že někteří občas platí stravné na staré již nefunkční účty. Vy, kteří využíváte trvalých příkazů, zvažte, zda neupravit limit pro zasílání plateb. Veškeré informace o zůstatku na vašem kontu stravy získáte od vedoucí školní jídelny Dariny Divišové.

Přejeme všem příjemný začátek nového školního roku.

Propustka z vyučování
Vážení rodiče, pokud potřebujete, aby vaše dítě odešlo ze školy během vyučování, používejte prosím k tomu tuto naši propustku. Děkujeme.

Pomůcky pro 5. ročník.pdf