Informace

3. týden 18. - 22. září
ČESKÝ JAZYK
po - do čj1 - 14/4a)b) - základní skladební dvojice, 17/2a)c) - koncovky podst. jmen, procvič sl. druhů
út - čj 2 - shoda přísudku s podmětem, čj 1 - pracovní list, DÚ - příprava na diktát

SLOH

MATEMATIKA
po - uč. 11-12 - žluté rámečky, PS str. 5 (celá)
út - uč. 13 - žluté rámečky, PS str. 6 (celá)

INFORMATIKA

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA
26.9. vybarvit si obrázky; komu chybí zápisy, doplní si...

HUDEBNÍ VÝCHOVA
Zvon - zpěv, flétna

Ve čtvrtek je státní svátek. V pátek máme projektový den. Dokončíme celé téma Biodiverzita, budeme bojovat v závěrečné hře, nalosujeme nové skupiny a udělíme první odznaky s nálepkami.

3. týden 18. - 22. září
INFORMATIKA

  • podívat se s rodiči (doporučuji i prarodičům) na stránku Kraje pro bezpečný internet a videa o bezpečnosti na internetu a o heslech, která používáme.
  • na stránce Bobříka informatiky najít zelené políčko "Přejít na test z archivu" a zkoušet testové úlohy z minulých let v kategorii "Mini".

ČESKÝ JAZYK
po - uč. 12 - slovesa, písemně 12/1 (vypsat ze 2 vět všechna slovesa a podst. jména a určit u nich všechny mluvnické kategorie)
st - str. 14 / 5 (písemně), zopakovat podle čj2 - způsob rozkazovací a podmiňovací (téma 37, 38)

SLOH
Dokument Vznik Země - čas 16:30 - 20:30 - do cvič sešitu vypsat všechna vyjmenovaná a příbuzná slova z text, obsah zapsat 5 větami.
Část 3 a 4 (vše po 20. minutu) přepsat do ekosložky.

MATEMATIKA
po - uč. 9 - násobení a dělení, PS 4 / 1 - 4
út - geom. uč. 2 - rovina, prostor, PS 1 / 1, 2
st - uč. 10, písemně 10 / 3, pracovní sešit str. 4 (dokončit)

VLASTIVĚDA
VL (chybějící): přečíst si v učebnici stranu 7

PŘÍRODOVĚDA
21.9. kdo nestihl, dopíše si zápis Země - modrá planeta 21.9..pdf

HUDEBNÍ VÝCHOVA
stupnice C dur (nahoru i dolů)
Stromy (celé)

18. 9. 2023 Pozvánka na třídní schůzky ve čtvrtek 21. 9. 2023
Vážení rodiče, zveme vás do školy na společné setkání ve třídách od 2. do 5. ročníku.
Třídní schůzky začínají v 17 hodin.
Pokud byste chtěli využít služeb výchovné poradkyně (paní učitelka Hladká) a školní metodičky prevence (paní učitelka Smejkalová), budou vám k dispozici od 15 od 17 hodin.

V pátek 22. 9. jedeme na výukový program ekologického střediska Rychta - Krásensko.
Sraz v 7:00 pod školou v parku
Návrat kolem 14:30 tamtéž Jedeme autobusem od školy, cesta bude trvat přibližně hodinu. Komu bývá nevolno, vezměte se léky předem.
Cena je 470,-. Kdo byl na ŠVP, má akci hrazenuo ze zbylých peněz.
S sebou si vezměte přezůvky, svačinu, která vykryje i oběd (obědy ve škole jsme odhlásili), pití, psací potřeby. Peníze si neberte, nebude, kdy byste si něco koupili.

Výukový program - probíhá uvnitř. V simulační hře se z žáků stanou vlastníci lesa a lesní hospodáři. Jejich úkolem je upravit hospodaření tak, aby vedlo ke stabilnější skladbě lesa, bylo přívětivé pro návštěvníky a zároveň prosperovalo ekonomicky.

2. týden 11. - 15. září
ČESKÝ JAZYK
uč. 9 - Stavba slova, písemně 9 / 4a)
uč. 10 - 11 - Podstatná jména, písemně 11 / 6 a)b) sloh - Práce s videodokumentem Vznik Země (6 - 12 min) - doplnit tabulku Význam slov a popsat 5 větami, dále 12 - 16 min - popis 5 větami.

MATEMATIKA
UČ. 4 - 8 - zaokrouhlování, sčítání a odčítání do 1 000 000
písemně - 4/2,3 + 6/1, 4a + 7/1, 2, 3, 4 + 8/4, 5, 6
PS - str. 2 - 3

VLASTIVĚDA
11.9. - kdo nestihl něco dopsat ve škole, doplní si: VL5_souhrn dějin 4. tř..pdf, příští středu 20.9.si z tohoto přehledu napíšeme testík
13.9. - dokončení opakování VL5_Souhrn dějin 4. ročníku.pdf - kdo chyběl, dopíše si, co mu v sešitě chybí (kromě stavebních stylů - ty neopisujte, dostanete vytištěné)

PŘÍRODOVĚDA
14.9. - dnešní zápis PŘV5_čtvrtek 14.9..pdf - kdo chyběl, doplní si

HUDEBNÍ VÝCHOVA
Zopakovat noty a hmaty na flétnu c1 - d2. Flétna - Stromy.

PROJEKTOVÝ DEN PLÁN POZEMKU
Pracovní list - PL - čj (opravy), M (obsah, měřítko), plán pozemku. Kdo chyběl, dostanš pracovní list po návratu.

1. týden 4. - 8. září
V úterý končí vyučování v 11.40. Čeká nás rozdávání a podepisování sešitů, učebnic, práce s úkolníčkem (připravila jsem vám náš třídní), povídání o celoroční hře, výtvarné ztvárnění ekosložky, rozdělení třídních úkolů. Přineste si:

  • aktovku (dostanete všechny sešity, učebnice). Učebnice si můžete odnést domů a obalit, nebo je rovnou nechat ve škole a obaly přinést později.
  • Box s pomůckami do VV a PČ (budeme potřebovat už v úterý)

Ve středu probíhá výuka podle rozvrhu a končív v 11.40 (vlastivěda není).

  • Tělesná výchova bude potřeba už bud probíhat. Pokud si ji přinesete už v úterý, nevadí.

Ve čtvrtek pracujeme podle rozvrhu - konec výuky 12.35.

V pátek je 1. hodina AJ ve škole.
Další výuka bude probíhat venku. Půjdeme k prameni Leskavy. Děti si vezmou psací potřeby, pevnou podložku na psaní, menší deku na sednutí, svačinu, pití, příp. pláštěnku dle počasí.

ČJ

  • uč. 7 - 8, do ČJ 1 - 8/1
  • Vyprávění - pět vět z dokumentu VZNIK ZEMĚ (prvních 7 minut dokumentu)

M

  • PS str. 1 (celá)

Pomůcky pro 5. třídu

30. 8. 2023 Informace o zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy,
všechny vás srdečně zveme na zahájení školního roku 2022/2023 v pondělí 4. září 2023 od 8.00 hodin u vchodu do školy.
Žáci 1. tříd si s sebou vezmou aktovky a s rodiči počkají před školou na příchod paní učitelek třídních.
Žáci 2. až 5. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby, nemusejí si brát přezůvky. Po slavnostním zahájení přejdou žáci se svými třídními učiteli do svých tříd.

V pondělí 4. 9. 2023 končí první třídy v 8.45 hodin, ostatní třídy v 9.40 hodin, žáci zapsaní ve školní družině zůstávají po vyučování ve škole. Pro rodiče prvňáčků bude hned následovat první třídní schůzka a o jejich děti bude postaráno.
Školní jídelna vaří již od pondělí 4. 9., obědy se žákům vydávají v tento den od 9.40 hodin.
Tento první školní den je také možné zapsat žáky do školní družiny.
Noví strávníci se mohou přihlásit u paní vedoucí Divišové do 12 hodin – vchod je ze zásobovací rampy.

V úterý 5. 9. 2023 končí 1. třídy v 9.40 hodin a ostatní třídy v 11.40 hodin.
V středu 6. 9. 2023 končí 1. třídy v 10.45 hodin a ostatní třídy v 11. 40 hodin.
Od středy 6. 9. 2023 již probíhá výuka podle platného rozvrhu hodin ve všech třídách.

Provoz školní družiny je v době od 6.30 do 17.30 hodin.
Přihlašování žáků do školní družiny a do školní jídelny probíhá podle již dříve zveřejněného harmonogramu.

Přejeme všem příjemný začátek nového školního roku.

3. 8. 2023 Informace o stravování a školní družině od 4. 9. 2023

Vážení rodiče,
na příslušných záložkách najdete informace o stravování v základní i mateřské škole a také o školní družině od nového školního roku.
Věnujte prosím pozornost vypsaným termínům pro přihlašování vašich dětí do školní družiny - kapacita je omezena.
Věnujte prosím také pozornost změnám v částkách za stravné v mateřské i základní škole. Stále se stává, že někteří občas platí stravné na staré již nefunkční účty. Vy, kteří využíváte trvalých příkazů, zvažte, zda neupravit limit pro zasílání plateb. Veškeré informace o zůstatku na vašem kontu stravy získáte od vedoucí školní jídelny Dariny Divišové.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Propustka z vyučování
Vážení rodiče, pokud potřebujete, aby vaše dítě odešlo ze školy během vyučování, používejte prosím k tomu tuto naši propustku. Děkujeme.

Procvičujeme zde
www.umimeto.org - český jazyk, matematika
www.skolakov.eu - český jazyk, matematika
www.rysava.websnadno.cz - český jazyk, matematika
www.matika.in - pyramidy, autobusy, tabulky, krychle

Důležité stránky
www.mediacreator.cz - učebnice ČJ a M
www.matyskova-matematika.cz - videa k výuce matematiky