Informace

4.6.
PŘV - út 11.6. poslední test rozmnožovací soustava
VL - st 12.6. poslední test Státy Evropy a jejich hlavní města.

17.5.
VL - plakát STÁTY EVROPY - příští po + st
obsah plakátu:
• název státu, hlavní město, vlajka
• obrázek s vyznačeným státem na mapě
• rozloha, počet obyvatel, státní zřízení, úřední jazyk (překlad vybraných slov), měna (přepočet na Kč)
• 7 zajímavostí (významné stavby, přírodní památky, oblíbená jídla, významné osobnosti, členění státu...) + obrázky
ZAPLNIT CO NEJVÍCE PROSTOR NA VÝKRESU!!!

16.5.
PŘV - 28. 5. test NervS + smysly

15.5.
VL - STÁTY EVROPY_15_5_dokončení.pdf - v pondělí kontrola v sešitě; příští týden proběhnou prezentace Vašich států

14.5.
INF - dne 16. 4. dostaly děti za úkol dokončit 11 lekcí z www.code.org Kurz D (2021). Dnes někteří nezbedníci konečně dokončili kurz C.
INF - postupně dokončovat Kurz D - je otevřen celý, děti jej mohou splnit.
PŘV - test dýchací + oběh. soustava nás čeká ve čtvrtek

VL - státy Evropy a jejich hlavní města; od 13.5. prezentace prací Stát Evropy, dnešní zápis: STÁTY EVROPY_65.pdf
přv: čtvrtek 10.5. test dýchací a oběhová soustava

příští týden:
Pondělí 6.5. výuka podle rozvrhu.
Úterý 7.5. ředitelské volno.
Středa 8.5. státní svátek.
ČT + PÁ výuka podle rozvrhu.

Středa 15.5. focení tříd, příp. skupinek a jednotlivců
třídní foto: 35 Kč
skupinky: 30 Kč za každého žáka na fotografii
foto jednotlivců (2 fotografie): 60 Kč

týden 29.4. - 3. 5.
ČESKÝ JAZYK
po - test SLOVESA - opakování - PL 64
čt -

MATEMATIKA
po - dokončení projektu Doprava
čt - výpočet části z celku - PS 26

V úterý jedeme do Prahy. Všechny informace děti obdržely na lístku v úkolníčku. Cena 750,-.
Ve středu je státní svátek.
V pátek je Branný den. Strávíme opět celé dopoledne na hřišti pod myslivnou. Další info doplním v průběhu týdne.

týden 22.4. - 26.4.
ČESKÝ JAZYK
po - shoda přísudku s několikanásobným podmětem, zápis do čj 2 (Whats App), PL 67
út - Erasmus
st - přísudek jmenný se sponou, zápis do čj2 (Whats App), PL 65
čt - projekt Doprava

MATEMATIKA
po - osová souměrnost, PS geometrie 32
út - test PS 25
st - osová souměrnost PS 32/4, konstrukce trojúhelníka, šestiúhelníka, osy souměrnosti - práce s papírem a nůžkami
čt - projekt Doprava

VL
9.4. test Světadíly + oceány, hranice Evropy, ostrovy a poloostrovy Evropy
zápisy pro kontrolu a doplnění (hlavně chybějícími): VL5_Evropa_zápisy1.pdf - doplní si zejména chybějící a ti, kteří si soustavně nenosí sešit!!!

PŘV
zítra dozkouším kostru

BOSOBĚH z 5.B běží Ondra J., Stella, Ellenka, náhradník Ondra B.
Sraz ráno před školou v 7:45. Dětí odchází s p. as. Katkou. Ondrové, Matěj P. a Stellča mají sraz v 8:00 přímo na hřišti pod myslivnou - budou pomáhat stavět.
Návrat ve 12:35 ke škole - oběd. Děti přijdou s p. uč. Simandlovou. S sebou svačinu, pití, sportovní oblečení dle počasí.

týden 15.4. - 19.4.
ČESKÝ JAZYK
po - opakování, diktát
út - opakování
st - shoda přísudku, procvičování, opakování

MATEMATIKA
po - jednotky s desetinnými čísly, PS 22 út - jednotky času, PS 23 st - část z celku, PS 24

VL

PŘV
PŘV - termíny testů: 2.5. dýchací s. + oběhová s. // 14.5. nervová a smyslová s. // 28.5. trávicí a vylučovací s. - kdo test psát nebude, bude zkoušet ústně...

INF - některé děti nemají stále hotový Kurz C na www.code.org.
INF - Kurz D - otevřeno 11 lekcí - dokončit.

týden 8.4. - 12.4.

ČESKÝ JAZYK
po - koncovky přídavných jmen, několikanásobný podmět, uč. 160/1, korekturovník - vnitřní kruh
út - shoda přísudku s několikanásobným podmětem, uč. 164, korekturovník Shoda - vnější kruh
st - shoda přísudku s několikanásobným podmětem, PL 67

MATEMATIKA
po - PS 18/5,5
út - jednotky délky - PS 19 (z každého cvičení první šedý rámeček)
st - násobení desetinných čísel (např. 3 x 7,6), boj o pirátský poklad - únikovka s desetinnými čísly

GEOMETRIE
po - soustava souřadná, uč. 40-41, PS 29
út - soustava souřadná, PS 30/1,3

VL

PŘV
9.4. ve čtvrtek 11.4. test svalová soustava

9.4.
INF - Stále některé děti nemají hotové úlohy na www.code.org - Kurz C.
INF - Příští týden budu kontrolovat splnění úloh v Kurzu D (2021) - je otevřeno 11 úloh.

týden 2.4. - 5.4.

ČESKÝ JAZYK
út - slovní druhy - opakování, mluvnické kategorie podst. jmen - opakování, podmět a přísudek - uč. 154/2
st - podmět a přísudek PL 26/1, diktát, mluvnické kategorie podst. jmen, hrátky s jazykem, korekturovník Shoda (1/2 listu)
čt -

MATEMATIKA
út - písemné dělení - opakování, desetinná čísla uč. 21/2,4,5, geometrie PS 28/1
st - písemné dělení - opakování, desetinná čísla PS 18/3,4, geometrie PS 28/2

ČTENÍ - přijímací zkoušky - práce s textem

VL

PŘV
čtvrtek 11.4. test svalová soustava
INF

týden 25.3. - 27.3.

ČESKÝ JAZYK
po - mluvnické kategorie sloves, uč. 133-135 pročíst info o slovesech v čj2, procvičit určování sloves, slovesná osoba, slovesný čas, koncovky přídavných jmen (Whats App)
út - slovesný způsob - opakování, pročíst čj 2 - témata 35 - 37, procvičit na umimeto, další procvičování
st - oprava diktátu, do čj1 137/3, opakování

SLOH
Kam směřuji, co očekávám od dalšího vzdělání

MATEMATIKA
po - násobení a dělení v oboru velkých čísel - pokračování v tématu PS str. 9 - 13, slovní úlohy se zlomky
út - násobení a dělení v oboru velkých čísel - pokračování v tématu PS str. 9 - 13, nepravé zlomky a smíšená čísla
st - test - násobení a dělení v oboru velkých čísel (Whats App)

VL - středa 27.3. test Kraje + kraj.města + povrch a vodstvo ČR

28.3. - 1. 4. Jsou Velikonoční prázdniny
Uvidíme se opět v úterý.

20.3. Možnost zapojit se do Dne otevřených dveří
Ve čtvrtek 21. 3. odpoledne od 14.00 do 14.30 hodin zveme děti, aby návštěvníkům ukázaly práci s roboty v informatice.

týden 18.3. - 22.3.
ČESKÝ JAZYK
po - projekt Paro do škol - skupinová tvorba projektů
út - opakování ský/ští, ký/tí, čj2 zájmena neurčitá, uč. 112/18. 112/19 (písemně)
st - zájmena záporná, zápis čj 2, uč. 112 celé, PL zájmena dokončit, ČTENÍ - doplňování věty z textu, práce s abecedou, PL Kamarádi (č. 7) dokončit
čt - opakování - umimeto - nástěnka - procvičování různých témat dle vlastní potřeby

MATEMATIKA
po - násobení velkých čísel PS 9/1a, 3a, nás. a děl. čísel zakončených nulou PS 11/1,2, násobení a dělení des. čísel PS 18/1
út - násobení velkých čísel PS 9/1,3,4, násobení a dělení des. čísel PL
st - výpočet části z celku, slovní úlohy se zlomky, záznam desetinného čísla zlomkem a jeho znázornění, procenta
čt - geom: uč. 36, PS 27

VL
18.3. - test Vodstvo až ve středu 20.3.

PŘV

INF

týden 11.3. - 15.3.
ČESKÝ JAZYK
po - zájmena - uč. 107/4 (do sešitu), zájmena přivlastňovací - zápis do čj2 (Whats App), koncovky přídavných jmen - Koumák 82/4A, 4B
út - písemně 109/10, zájmena ukazovací - zápis čj2 (Whats App), PL přídavná jména 81/4A, 4B, 5
st - zájmena tázací, uč. 110, zápis čj2, PL přídavná jména - 6A, 6B
čt - zájmena vztažná, uč. 111, zápis čj2, PL 6/2, 5/3, PL 24/1,2

MATEMATIKA
po - zlomky - sl. úlohy a převádění nepravých zlomků, dokončení tématu - PS po str. 8
út - geometrie: trojúhelníky - uč. 34-35, PS 25
st - test PS 16/3,4,5, desetinná čísla PS 17 (dokončit)
čt - zlomky/procenta/desetinná čísla, geometrie - obvod trojúhelníka, uč 35, PS 26 (celá)

VL
VL - nerostné suroviny a průmysl ČR (uč. 6-7), přečíst Plzeňský a Karlovarský kraj (uč. s. 14 - 17); pondělí 18.3. test Vodstvo - práce s mapou (slepá mapa s vybranými řekami, povodí, úmoří, vodní nádrže)

PŘV

INF - znovu připomínám úkol - dokončit Kurz C (2021) na www.code.org.

týden 4.3. - 8.3.
ČESKÝ JAZYK
po - zájmena ji/jí, ni/ní vyznačit v čj2, PL 18/4, opakování mě/mně, sebou/s sebou
út - zájmena mi/my vyznačit v čj2, přijímací zkoušky TEST 2 (dokončit)
čt - diktát, oprava diktátu, projekt voda - doplňovačky a zdůvodnění, koloběh vody v přírodě - popis do obrázku
pá - dokončení projektu vody, doplnit pojmy gravitace, Golfský proud, koloběh, kondenzace, nákres zapojení jezírka se slovním popisem

SLOH
st - Hrdinové a draci - tvoření příběhu, osnova, kapitola, práce s textem - dvojlist 80 (celá), 81/1

MATEMATIKA
po - obor velkých čísel, PS 5
út - obor velkých čísel, PS 6
st - projekt - spotřeba vody, moje výzva
čt - obor velkých čísel, PS 7
pá - opakování - písemné dělení zkrácený zápis, slovní úlohy, obor velkých čísel

HV
projekt - Bedřich Smetana a Vltava (doplnit podle videí)

VL
4.3. všichni: ve středu minutka Kraje, krajská města, povrch ČR (při minutce budete mít k dispozici mapu)
chybějící: v učebnici si přečíst Hl. město Praha (s. 8-9) + Jihomoravský kraj (s- 28-29)

PŘV

INF
Dokončit celý Kurz C na www.code.org. Všechny děti dostaly přístupové údaje, takže by se měly bez problému přihlásit.

Dokončete si celý projekt, doplňte vše, upravte. Ocenění tentokrát získáte za vzorně dokončený projekt (dvojlist). Nemocní získají informace v pondělí a mohou si projekt doplnit do 15. 3.

týden 26.2. - 1,3.
ČESKÝ JAZYK
po - opakování, přídavná jména PL 6/1
út - zájmena, druhy zájmen, zájmena osobní, zápis do čj2 (Whats App)
st - zájmena mě / mně, PL 18/2 (Whats App)
čt - zájmena sebou / s sebou, zápis dp čj 2, PL 18/3

SLOH
čt - inzerát - Projekt kamarád (modrá složka)

MATEMATIKA
po - písemné dělení - zkrácený zápis PS1 37/1, opakování desetinná čísla PS2 17/1-6 (vždy jen první dva sloupce, dvojka celá)
út - pís. dělení PS1 37/2,3, sl. úlohy se zlomky
st - pís dělení 37/4, geometrie - opakování konstrukce čtverce a obdélníka, obvod a obsah, PS 22/4,5
čt, pís. dělení 37/5, geometrie - trojúhelník, uč. 32 - 33, PS 24/1,3,4

VL+PŘV

INF

týden 19.2. - 23.2.
ČESKÝ JAZYK
po - přídavná jména přivlastňovací, PL 17/5a,b, umimeto - koncovky přídavných jmen, chybovník, PL 10/8a,b
út - opakování vyjmenovaná slova, přídavná jm. přivl - PL 17/5c, korekturovník VS
st - test př. jm., stupňování příd. jmen - zápis čj2, korekturovník - 2. část
čt - přídavná jména - shrnutí, souhrnné opakování v PL

SLOH
čt - reklamační formulář

MATEMATIKA
po - test desetinná čísla, převody jednotek, písemné dělení - zkrácený zápis - PS1 37/1
út - Téma - obor čísel do miliardy - PS str. 1 - 4, uč. str. 2 - 5 (z učebnice písemně pouze 4/1,3 a 5/1,3), téma je do 26. 2., test 26. 2.
st - matematická soutěž Pangea
čt - Téma - obor čísel do miliardy

VL+PŘV

INF
19.2. - zítra budu kontrolovat vypracované lekce v code.org - 5 lekcí v Kurzu C.
20.2. - dokončit úlohy v code.org v Kurzu C do 10. části.

týden 12.2. - 16.2.
ČESKÝ JAZYK
po - opakování př. jm. tvrdá a měkká, koncovky přídavných jmen - umimeto, opakování - slovní druhy, PL 32 (Whats App)
út - koncovky příd. jmen, přídavná jména přivlastňovací - určování, PL 13 (Whats App), opakování s, z, vz + korekturovník (Whats App), opakování VS
st -

MATEMATIKA
po - úvodní opakování, téma Desetinná čísla do 15. 2. - PS 41 - 44 (dokončit)
út - preventivní program Emoce a my
st -

VL+PŘV
Kdo nemá, dokoupí si lepidlo

INF
1.2. - připojit se na www.code.org, přihlásit se do sekce a vypracovat 5 lekcí v Kurzu C.

V úterý bude ve škole v 10:00 - 11:40 probíhat preventivní program Emoce a my.

týden 26.1. - 1.2.
ČESKÝ JAZYK
po - přídavná jména měkká, PL 5/1,2
út - chybovník, opakování tvarosloví předpony, přídavná jména - PL 5/4,5
st - nové pojmy, tvarosloví, hra - uzavření měsíčního tématu Energie

MATEMATIKA
po - uzavření tématu grafy a diagramy, opakovací test, desetinná čísla - PS 41/4,5,6
út - písemné dělení - PS 36/1, desetinná čísla se setinami - PS 40/3b, porovnávání desetinných čísel uč. 53, PS 42/1,4,6
st - dokončení projektu Energie - výpočet spotřeby el. eng. v běžné domácnosti

Ve čtvrtek jdeme na výukový program v ekologickém centru Lipka - Aby klima bylo prima. Sraz v 7.20 před školou, návrat ve 13.00. S sebou přezůvky, 2 jízdenky (asi 40 min) a teplé oblečení. Část programu bude probíhat venku.

týden 22.1. - 26.1.
ČESKÝ JAZYK
po - přídavná jména - křížovka Whats App (PL 3/1), uč. 89/2, zápis čj2
út - druhy přídavných jmen umimeto, uš. 91/3, PL 3/1 (Whats App)
st - chybovník (Whats App), čj2 - nalepit skloňování příd. jmen tvrdých (Whats App nebo uč. str. 92), písemně 93/5, PL 4/2 (WA)
čt - PL 4/3,4,5,6, opakování slovní druhy

MATEMATIKA
po - desetinná čísla, uč. 56/1, grafy a diagramy - práce s cílem - uč. 37-38 (vše do sešitu), PS 26 - 27 (vše) - vše do pátku, DÚ tabulka se zlomky (WA)
út - desetinn čísla, uč. 56/3, grafy a diagramy - práce s cílem, DÚ tabulka výpočet části z celku (WA)
čt - desetinná čísla, uč. 56/4, grrafy a diagamy - práce s cílem, DÚ slovní úlohy se zlomky

GEOM.
st - PS - 19 (celá) + 17/2,3

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA

V pátek je projektový den - Montáž solárních panelů. S prací nám budou pomáhat elektrikáři. Vyučování se protáhne do 14:00. Děti půjdou na oběd klasicky ve 12,35. Pokud by po obědě někdo potřeboval odejít, dejte mu prosím lísteček.

týden 8.1. - 12.1.
ČESKÝ JAZYK
út - opakování slovní druhy - uč. 63 - 67, DÚ - 55
st - opakování podstatná jména - uč. 69 - 74, nové - podst. jm. POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ (zápis Whats App), umimeto, U - 73/4,5
čt - skloňování podstatných jmen - uč. 75 - 85, opakování POMN., HROM., LÁTKOVÁ, do čj1 str. 85
pá - sloh - K čemu potřebuji elektřinu, zpracování informací z textu (projekt)

MATEMATIKA
út - pololetní písemná práce
čt - desetinná čísla - úvod, uč. 51/žlutý rámeček, PS 40/1, uč. 52/rámeček přečíst + 1,2,3 (do m1), DÚ - výpočet části z celku (Whats App)
pá - desetinná čísla - uč. 56 žlutý rámeček, PS 41/1,2,3 + 43/1,2 , opakování staletí a římské číslice

GEOM.
st - PS - 10/3, 11 (celá), 14/5, 18/3, 4

VLASTIVĚDA
15.1. ZÍTRA 16.1. BUDE VLASTIVĚDA, kdo nepsal závěrečnou práci se sešitem, napíše si...

PŘÍRODOVĚDA

16.1.
Informatika - děti dostaly přístupové údaje do webové stránky s kódováním www.code.org. Dobrovolný DÚ je splnit 5 lekcí Kurzu C (2021).

týden 8.1. - 12.1.
ČESKÝ JAZYK
po - opakování - řady vyjmenovaných slov, čj2 přípony -stvo, -ství, -ský, -ští, pracovní list - cvičení 2, 3, 2
út - opakování - vyjmenovaná slova, čj2 - přípony -ký, -tí, pracovní list - cvičení 4
čt - diktát předpony (Whats App), změny na rozhraní kořene a přípony (dokončení tabulky v čj2), PL 17/1,3
pá - opakování podle čj2, přijímací zkoušky - máme vše po úkol 18

ČTENÍ
čt - Projekt Co nezvládneme sami (modrá složka) - 2. část

MATEMATIKA
po - poznávání zlomků, uč. 48/1,2,3 (projít), PS 38/1,2,3
út - zlomky na číselné ose, uč. 48/4,5,6, PS 38/4,5,6
čt - zlomky na číselné ose, převody zlomků na smíšená čísla, slovní úlohy se zlomky

GEOM.
pá - obsah čtverce a obdélníka, PS 18/1,2 + 16/1

VLASTIVĚDA
INFO VL+PŘV: v pondělí 15.1. si vezměte PŘV; v úterý 16.1. si vezměte VLASTIVĚDU!!! - přírodovědu nechte doma, čtvrteční chybějící si napíší závěrečnou práci s VL sešitem.
11.1. VL - kdo dnes nepsal souhrnnou práci se sešitem, bude počítat s tím, že si ji napíše hned v hodině VL, ve které bude přítomen...

PŘÍRODOVĚDA
INFO VL+PŘV: v pondělí 15.1. si vezměte PŘV; v úterý 16.1. si vezměte VLASTIVĚDU!!! - přírodovědu nechte doma, čtvrteční chybějící si napíší závěrečnou práci s VL sešitem.

Ve středu jdeme na Výukový program dopravní výchovy na Rivieru. S sebou svačinu, 2 jízdenky 60 min, VL.
INFO VL+PŘV: v pondělí 15.1. si vezměte PŘV; v úterý 16.1. si vezměte VLASTIVĚDU!!! - přírodovědu nechte doma, čtvrteční chybějící si napíší závěrečnou práci s VL sešitem.

5.1.
BIOMY - instrukce.pdf
Připomínám změnu hodin VL a PŘ příští týden: VL bude v pondělí a ve čtvrtek (ve čtvrtek si ve VL napíšeme souhrnnou práci se sešitem), PŘV bude v úterý a ve středu (prezentace plakátů)

20.12.
VL5_20.12..pdf - chybějící si vytisknou, obstřihnou a vlepí do vlastivědného sešitu nebo si jen přečtou a lístečky dostanou po návratu do školy

19.12.
PŘV - zpracování zadaného biomu ve dvojicích

týden 11.12. - 15.12..
ČESKÝ JAZYK
po - opakování vlastní jména, čj2 - zápis Zdvojené hlásky (-nn-) Whats App
út - diktát (Whats App), čj2 - zápis Zdvojené hlásky - zvířata a výjimky (Whats App)
st - opakování stavba slova, PL 10, někteří PZ (přij. zkoušky)
čt - opakování stavba slova, PL 11, někteří PZ

ČTENÍ
Hubert - 24 - 25, prezentace knih
Hubert - 26 - 27

MATEMATIKA
po - písemné dělení - PS 32/1,3
čt - písemné dělení PS 32 (dokončit), převody plošných jednotek - matýskova matematika, PS 18 / 1, 2
pá - převody plošných jednotek PS 18/4, opakování PS 25 (celá)

GEOM.
út - opakování od začátku roku - příklady z učebnice
st - test - PS 11 + uč. 15/1,2,3,5,6
pá - mnohoúhelníky - uč. 17-18 (Projít teorii a všechna cvičení)

VLASTIVĚDA
11.12. - po 18.11. práce se sešitem Mnichov 1938, Protektorát Čechy a Morava, 2. světová válka; středa 10. ledna 2024 souhrnná závěrečná práce se sešitem (od zápisu Habsburkové na č. trůnu po 2. světovou válku)

PŘÍRODOVĚDA
13.12. - úterní chybějící si přepíší do sešitu nebo vytisknou, obstřihnou a vlepí do sešitu následující zápis: PŘV5Podnebné pásy 12.12..pdf

týden 4.12. - 8.12..
ČESKÝ JAZYK
po - opakování - slovní druhy, chybovník, diktát vlastní jména
út - opakování předpony, čj2 - alternace
čt - alternace - 47/1,2 (písemně), pády, bje, vje - 48/2 (písemně)

ČTENÍ
Práce s chybou - opravy se zdůvodněním - čj2 (vlepit) - PL Najdi 7 chyb

MATEMATIKA
po - písemné dělení - PS 29/1,2, opakování aritmetický průměr
út - písemné dělení - 29/3-6, 28/1, převody jednotek času
čt - stavby z kostek, písemné dělení PS 30/1,2,4, jednotky času
pá - dělení dvojciferným dělitelem, uč. 43, PS 31

GEOM.
pá - sestrojení kolmice pomocí kružítka, uč. 14, PS 10, Matýskova matematika

VLASTIVĚDA
VL - slibovaná práce s textem (Československo) v pondělí 11.12.

PŘÍRODOVĚDA
7.12. PŘV5_7.12..pdf
5.12. - pro chybějící a kdo nestihl ve škole PŘV5_5.12..pdf + DÚ lísteček Ekosystémy ČR (chybějící dostanou po návratu do školy); tento čtvrtek 7.12. test Voda, vzduch, Slunce

týden 20.11. - 24.11..
ČESKÝ JAZYK
út - vlastní jména - zápis do čj2 (Whats App), DÚ - PL - přepsat do sešitu (Whats App)
st - vlastní jména - opakování PL 9 (Whats App) - přepsat, test učebnice str. 44, DÚ - Vlastní jména PL 5

MATEMATIKA
út - opakování písemné + - * /, aritmetický průměr - uč. 35, PS 24/1,2,4, DÚ 35/2 (jen výpočet, odpověď)
st - opakování - převody jednotek (hmotnost, objem, délka), nově jednotky času, uč. 31, PS 20/1,2,3,5

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA

Ve středu je nácvik na Živý betlém 16.00 - 19.00 ve třídě.

týden 20.11. - 24.11..
ČESKÝ JAZYK
po - rozcvička předponys/z (Whats App), diktát, slovní druhy, chybovník, nové učivo - Předložky s/z (zápis na Whats App), DÚ umimeto
út - rozcvička předložky s/z (Whats App), oprava diktátu, Vlastní jména, DÚ PL (Whats App)

MATEMATIKA
po - test (Whats App), převody jednotek - PS 16 / 1-3
út - oprava testu, zlomky, grafy - PS 16 / 4-5, DÚ PS 17 / 1,4

VLASTIVĚDA
21.11. - info: příští středu 29.11. si znovu napíšeme První československá republika + Život za první republiky - tentokrát jako samostatnou práci s textem

PŘÍRODOVĚDA
PŘV - příští čtvrtek 30.11. test - voda, vzduch, Slunce
21.11. - třídení organismů (PL) - chybějící dostanou po návratu do školy

Ve středu jdeme na ZŠ Bosonožská. Sraz v 7:20 před školou. S sebou jízdenky (2 x 15 min), svačinu, pití, prezůvky. Návrat do školy během 5. vyuč. hodiny.

Ve čtvrtek ráno předáváme prvňáčkům slabikáře. Na sebe sváteční oblečení.

PŘV - 20.11.
VL5_zápis 20.11..pdf

16.11.
PŘV5_Půda2_zápis 16.11..pdf

týden 30.10. - 3.11..
ČESKÝ JAZYK
po - čt - Předpony s/z - pracovní listy, opakování koncovky podst. jm. - korekturovník

MATEMATIKA
po - st - Výpočet jednoho a více dílů, uč. 33 - 34, PS 22 - 23 (celé)
čt - slovní úlohy - přijímací zkoušky test 2 - nákresy a grafy ve slovních úlohách

VLASTIVĚDA
13.11.
VL - VL - pondělí 20.11. test: První Československá republika + Život za první republiky; komu v sešitě chybí nějaké zápisy (od září), do pondělí 20.11. si doplní!

PŘÍRODOVĚDA
14.11. - PŘV5_PŮDA_zápis 14.11..pdf

V pátek je státní svátek.

10. týden 30.10. - 3.11..
ČESKÝ JAZYK
po - předpony s-, z- opakování podle čj2, PL s/z - uč. 38 - 39
út - diktát, opakování koncovky sloves v přít. čase (opakování podle čj2 - 34) + PL, procvičování předpon s/z
st - zápis do čj 2 (tabulka str. 40), procvičování s/z, sloh

ČTENÍ
vysvětlení pojmů, tvarosloví, hry se slovním kořenem

SLOH
Vznik Země - 36:40 - 41:30 - zápis obsahu v pěti větách - do cvičného sešitu

MATEMATIKA
po - opakování, PS 15 / 1, PZ test 2/3, 4
út - opakování písemné dělení, převody jednotek, rovnice, převody smíšených čísel na zlomky, PZ test 2/5, umimeto - DÚ
st - opakování písemné násobení, rovnice, zlomky, uč. 24/3 (do m1) - obrázek místo zípisu

VLASTIVĚDA
6.11. VL5_zápis 6.11..pdf

V pátek se vydáme s celou školou vysadit strom. Děti mají ráno nácvik na zpěv, od 10 - 11:45 jdeme ven, poslední hodinu, pokud to stihneme, budeme ve škole. S sebou si vezměte oblečení na ven a domácí úkoly zadané ve čtvrtek. Nic víc.

Informace k Vánočním dílnám naleznete zde. Prosím o vrácení návratky.

9. týden 30.10. - 3.11..
ČESKÝ JAZYK
Předpony s-, z- učebnice 37 - 39
čj2 - zápis 2x
pracovní listy - opakování - 8. řádek na každé straně

ČTENÍ
Hubert - str. 22 - 23

SLOH
Vznik Země - 31:30 - 36:40 - zápis obsahu v pěti větách - do cvičného sešitu a do ekosložky

MATEMATIKA
Převody jednotek - PS 12 - 14 (v každém cvičení první šedou část)
Římské číslice, rovnice - opakování

GEOM. - uč. 11 - 12
PS 7 - 8

PROJEKTOVÝ DEN
Pracovní list - slovní úlohy 3 a 4 (pravá modrá strana), slovní úlohy 1a 2 (levá modrá strana), Zapiš 3 věty podle zadaných pravidel (žlutá část)

INFORMATIKA
31.10. INF - procvičovat úlohy z archivu testů na stránkách soutěže Bobřík informatiky - přejít na test z archivu.
pro chybějící: PŘV5_zápis 31.10..pdf

VLASTIVĚDA
1.11. VL: VL5_zápis 1.11..pdf
videa Dějiny udatného českého národa:
První světová válka
První odboj legie
Vznik Československa
Rozvoj průmyslu v Československu
Kultura za první republiky
Hospodářská krize
Mnichovská zrada
Protektorát Čechy a Morava

PŘÍRODOVĚDA
2.11. PŘV5_zápis_2.11..pdf

V pátek je projektový den - Stavba domu. Vezměte si geometrii, hrací figurku a kostku.

24.10.
PŘV -zítra s sebou VL + sešit do přírodovědy

Pozvánka od ZŠ Bosonožská - prohlídka školy a informace o 6. třídách v příštím školním roce.**
Informační schůzka - pozvánka Bosonohy.pdf

5. týden 2. - 6. 10.
ČESKÝ JAZYK
po - uč. 34 (předpony od-, nad, pod. před-), čj 2 - téma 11, do čj1 34/3, 4
út - uč. 35 (předpony roz-, bez-, vz-), čj 2 - téma 11, nalepit nové téma 45, do čj 1 35 / 2, 4
st - opakování - stavba slova, diktát, dokončení PS modrá sloha - Proč je dobré umět táhnout za jeden provaz

ČTENÍ
Proč je dobré umět táhnout za jeden provaz- modrá složka čtení - dokončení 2. strany, podepsat
Hubert - str. 20 - 21

SLOH
Vznik Země - 27:05 - 31:36 - zápis obsahu v pěti větách - do cvičného sešitu

MATEMATIKA
po - rovnice uč. 17/1, písemně do m1 17/2 a) b), PS 9/1,2 (jen rovnice se sčítáním)
út - rovnice opakování, písemně do m1 17/2 c) d), test
st - rovnice uč. 17 / 3, písemně do m1 - 17 / 4 a) b), slovní úlohy se zlomyky
čt - rovnice uč. 18/1, PS 9 (všechno kromě rovnic na dělení), římské číslice - 47 / 1, 2
Pracovní protokol - doplnit vyznačené
GEOM. - PS 6 (celá), uč. str. 8
V pondělí test z geometrie - učivo opakování od začátku roku.

INFORMATIKA

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA

V pátek je projektový den - Stavba domu. Vezměte si jen AJ.

19.10. Pozvánka od ZŠ Bosonožská - prohlídka školy a informace o 6. třídách v příštím školním roce.
Informační schůzka - pozvánka Bosonohy.pdf

11.10.
Zítra nezapoměňte na šalinkatru nebo na dva 90min. lístky na mhd.
Kdo ještě nepřinesl, zítra přínese návratku Erasmus+
VL VL5_zápis 11.10..pdf; středa 18.10. samostatná práce se sešitem (myšlenky osvícenství, reformy Marie Terezie, patenty Josefa II., průmyslová revoluce - manufaktury, továrny, vynálezci, národní obrození)

10.10.
zítra přínést návratku Erasmus+ (všichni) a návratku do planetária (týká se těch, kteří dnes neodevzdali)
Info - PLANETÁRIUM BRNO 12. 10. 2023
program: Vesmír 3D, 11:30
ráno proběhnou první dvě hodiny: M a část ČJ
odchod na smyčku 69 v 9:40 (odjezd 10:01)
začátek promítání v 11:30
předpokládaný návrat ke škole mezi 13:45 – 14:15 (podle návaznosti spojů)
s sebou: batoh, ČJ, M, pouzdro, ŽK, svačinu (i za oběd), pití, 2 jízdenky na 90 minut (nebo šalinkarta), přiměřené kapesné, deštník/pláštěnku

5. týden 2. - 6. 10.
ČESKÝ JAZYK
po - uč. 17 (Co umíme z pravopisu)
út - uč. 22 (Tvoření slov), do čj1 22/2 + slovotvorný rozbor, DÚ - Vznik Země 20:30 - 27:05
st - kořen, předpona, přípona, koncovka, zápis čj2, do čj1 23/3, 4, DÚ - rozbor slov ohradník a podrážka
čt - uč. 24 (příbuzná slova)

MATEMATIKA
po - uč. 15 (opakování), příprava na test
út - test PS 8
st - geom: uč. 5, PS 4
čt - uč. 16

INFORMATIKA

VLASTIVĚDA
2.10. zápis pro chybějící: VL5_zápis 2.10. 5B.pdf

PŘÍRODOVĚDA
5.10. PŘV - úterý 10.10. testík: Vesmír, Slun. soustava, planety sl. soustavy

Ve čtvrtek je Cesta za poznáním.

V pátek si vezměte všechny sešity a AJ.

3. týden 18. - 22. září
ČESKÝ JAZYK
po - do čj1 - 14/4a)b) - základní skladební dvojice, 17/2a)c) - koncovky podst. jmen, procvič sl. druhů
út - čj 2 - shoda přísudku s podmětem, čj 1 - pracovní list, DÚ - příprava na diktát
st - shoda, koncovky PJ - opakování, diktát S

MATEMATIKA
po - uč. 11-12 - žluté rámečky, PS str. 5 (celá)
út - uč. 13 - žluté rámečky, PS str. 6 (celá)
st - uč. 13 - rámečky, PS str. 7 (celá)

INFORMATIKA

VLASTIVĚDA
27.9. pro chybějící VL5_zápis 27.9. 5B.pdf
VL - středa 4.10. samostatná práce bez sešitu (přečíst si zápisy Habsburkové na č. trůnu, Bitva na Bílé hoře, Život v době pobělohorské, Vzdělání v č. zemích, Baroko; zaměřit se na roky 1618/1620/1621/1648, pojmy: habsburská říše, česká šlechta, nekatolík, Staroměstské náměstí, poddaní, robota x nevolnictví, (ne)gramotný člověk, baroko - stav. styl 17. a 18. století);

PŘÍRODOVĚDA
26.9. vybarvit si obrázky; komu chybí zápisy, doplní si...

HUDEBNÍ VÝCHOVA
Zvon - zpěv, flétna

Ve čtvrtek je státní svátek. V pátek máme projektový den. Dokončíme celé téma Biodiverzita, budeme bojovat v závěrečné hře, nalosujeme nové skupiny a udělíme první odznaky s nálepkami. S sebou AJ, Geom.
Kdo bude chybět, dokončí si projekt.

3. týden 18. - 22. září
INFORMATIKA

  • podívat se s rodiči (doporučuji i prarodičům) na stránku Kraje pro bezpečný internet a videa o bezpečnosti na internetu a o heslech, která používáme.
  • na stránce Bobříka informatiky najít zelené políčko "Přejít na test z archivu" a zkoušet testové úlohy z minulých let v kategorii "Mini".

ČESKÝ JAZYK
po - uč. 12 - slovesa, písemně 12/1 (vypsat ze 2 vět všechna slovesa a podst. jména a určit u nich všechny mluvnické kategorie)
st - str. 14 / 5 (písemně), zopakovat podle čj2 - způsob rozkazovací a podmiňovací (téma 37, 38)

SLOH
Dokument Vznik Země - čas 16:30 - 20:30 - do cvič sešitu vypsat všechna vyjmenovaná a příbuzná slova z text, obsah zapsat 5 větami.
Část 3 a 4 (vše po 20. minutu) přepsat do ekosložky.

MATEMATIKA
po - uč. 9 - násobení a dělení, PS 4 / 1 - 4
út - geom. uč. 2 - rovina, prostor, PS 1 / 1, 2
st - uč. 10, písemně 10 / 3, pracovní sešit str. 4 (dokončit)

VLASTIVĚDA
VL (chybějící): přečíst si v učebnici stranu 7

PŘÍRODOVĚDA
21.9. kdo nestihl, dopíše si zápis Země - modrá planeta 21.9..pdf

HUDEBNÍ VÝCHOVA
stupnice C dur (nahoru i dolů)
Stromy (celé)

18. 9. 2023 Pozvánka na třídní schůzky ve čtvrtek 21. 9. 2023
Vážení rodiče, zveme vás do školy na společné setkání ve třídách od 2. do 5. ročníku.
Třídní schůzky začínají v 17 hodin.
Pokud byste chtěli využít služeb výchovné poradkyně (paní učitelka Hladká) a školní metodičky prevence (paní učitelka Smejkalová), budou vám k dispozici od 15 od 17 hodin.

V pátek 22. 9. jedeme na výukový program ekologického střediska Rychta - Krásensko.
Sraz v 7:00 pod školou v parku
Návrat kolem 14:30 tamtéž Jedeme autobusem od školy, cesta bude trvat přibližně hodinu. Komu bývá nevolno, vezměte se léky předem.
Cena je 470,-. Kdo byl na ŠVP, má akci hrazenuo ze zbylých peněz.
S sebou si vezměte přezůvky, svačinu, která vykryje i oběd (obědy ve škole jsme odhlásili), pití, psací potřeby. Peníze si neberte, nebude, kdy byste si něco koupili.

Výukový program - probíhá uvnitř. V simulační hře se z žáků stanou vlastníci lesa a lesní hospodáři. Jejich úkolem je upravit hospodaření tak, aby vedlo ke stabilnější skladbě lesa, bylo přívětivé pro návštěvníky a zároveň prosperovalo ekonomicky.

2. týden 11. - 15. září
ČESKÝ JAZYK
uč. 9 - Stavba slova, písemně 9 / 4a)
uč. 10 - 11 - Podstatná jména, písemně 11 / 6 a)b) sloh - Práce s videodokumentem Vznik Země (6 - 12 min) - doplnit tabulku Význam slov a popsat 5 větami, dále 12 - 16 min - popis 5 větami.

MATEMATIKA
UČ. 4 - 8 - zaokrouhlování, sčítání a odčítání do 1 000 000
písemně - 4/2,3 + 6/1, 4a + 7/1, 2, 3, 4 + 8/4, 5, 6
PS - str. 2 - 3

VLASTIVĚDA
11.9. - kdo nestihl něco dopsat ve škole, doplní si: VL5_souhrn dějin 4. tř..pdf, příští středu 20.9.si z tohoto přehledu napíšeme testík
13.9. - dokončení opakování VL5_Souhrn dějin 4. ročníku.pdf - kdo chyběl, dopíše si, co mu v sešitě chybí (kromě stavebních stylů - ty neopisujte, dostanete vytištěné)

PŘÍRODOVĚDA
14.9. - dnešní zápis PŘV5_čtvrtek 14.9..pdf - kdo chyběl, doplní si

HUDEBNÍ VÝCHOVA
Zopakovat noty a hmaty na flétnu c1 - d2. Flétna - Stromy.

PROJEKTOVÝ DEN PLÁN POZEMKU
Pracovní list - PL - čj (opravy), M (obsah, měřítko), plán pozemku. Kdo chyběl, dostanš pracovní list po návratu.

1. týden 4. - 8. září
V úterý končí vyučování v 11.40. Čeká nás rozdávání a podepisování sešitů, učebnic, práce s úkolníčkem (připravila jsem vám náš třídní), povídání o celoroční hře, výtvarné ztvárnění ekosložky, rozdělení třídních úkolů. Přineste si:

  • aktovku (dostanete všechny sešity, učebnice). Učebnice si můžete odnést domů a obalit, nebo je rovnou nechat ve škole a obaly přinést později.
  • Box s pomůckami do VV a PČ (budeme potřebovat už v úterý)

Ve středu probíhá výuka podle rozvrhu a končív v 11.40 (vlastivěda není).

  • Tělesná výchova bude potřeba už bud probíhat. Pokud si ji přinesete už v úterý, nevadí.

Ve čtvrtek pracujeme podle rozvrhu - konec výuky 12.35.

V pátek je 1. hodina AJ ve škole.
Další výuka bude probíhat venku. Půjdeme k prameni Leskavy. Děti si vezmou psací potřeby, pevnou podložku na psaní, menší deku na sednutí, svačinu, pití, příp. pláštěnku dle počasí.

ČJ

  • uč. 7 - 8, do ČJ 1 - 8/1
  • Vyprávění - pět vět z dokumentu VZNIK ZEMĚ (prvních 7 minut dokumentu)

M

  • PS str. 1 (celá)

Pomůcky pro 5. třídu

30. 8. 2023 Informace o zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy,
všechny vás srdečně zveme na zahájení školního roku 2022/2023 v pondělí 4. září 2023 od 8.00 hodin u vchodu do školy.
Žáci 1. tříd si s sebou vezmou aktovky a s rodiči počkají před školou na příchod paní učitelek třídních.
Žáci 2. až 5. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby, nemusejí si brát přezůvky. Po slavnostním zahájení přejdou žáci se svými třídními učiteli do svých tříd.

V pondělí 4. 9. 2023 končí první třídy v 8.45 hodin, ostatní třídy v 9.40 hodin, žáci zapsaní ve školní družině zůstávají po vyučování ve škole. Pro rodiče prvňáčků bude hned následovat první třídní schůzka a o jejich děti bude postaráno.
Školní jídelna vaří již od pondělí 4. 9., obědy se žákům vydávají v tento den od 9.40 hodin.
Tento první školní den je také možné zapsat žáky do školní družiny.
Noví strávníci se mohou přihlásit u paní vedoucí Divišové do 12 hodin – vchod je ze zásobovací rampy.

V úterý 5. 9. 2023 končí 1. třídy v 9.40 hodin a ostatní třídy v 11.40 hodin.
V středu 6. 9. 2023 končí 1. třídy v 10.45 hodin a ostatní třídy v 11. 40 hodin.
Od středy 6. 9. 2023 již probíhá výuka podle platného rozvrhu hodin ve všech třídách.

Provoz školní družiny je v době od 6.30 do 17.30 hodin.
Přihlašování žáků do školní družiny a do školní jídelny probíhá podle již dříve zveřejněného harmonogramu.

Přejeme všem příjemný začátek nového školního roku.

3. 8. 2023 Informace o stravování a školní družině od 4. 9. 2023

Vážení rodiče,
na příslušných záložkách najdete informace o stravování v základní i mateřské škole a také o školní družině od nového školního roku.
Věnujte prosím pozornost vypsaným termínům pro přihlašování vašich dětí do školní družiny - kapacita je omezena.
Věnujte prosím také pozornost změnám v částkách za stravné v mateřské i základní škole. Stále se stává, že někteří občas platí stravné na staré již nefunkční účty. Vy, kteří využíváte trvalých příkazů, zvažte, zda neupravit limit pro zasílání plateb. Veškeré informace o zůstatku na vašem kontu stravy získáte od vedoucí školní jídelny Dariny Divišové.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Propustka z vyučování
Vážení rodiče, pokud potřebujete, aby vaše dítě odešlo ze školy během vyučování, používejte prosím k tomu tuto naši propustku. Děkujeme.

Procvičujeme zde
www.umimeto.org - český jazyk, matematika
www.skolakov.eu - český jazyk, matematika
www.rysava.websnadno.cz - český jazyk, matematika
www.matika.in - pyramidy, autobusy, tabulky, krychle

Důležité stránky
www.mediacreator.cz - učebnice ČJ a M
www.matyskova-matematika.cz - videa k výuce matematiky