Probrané učivo

ČJ -str.29, procvičujeme rod a číslo u podstatných jmen, věta -souvětí
M - str.30, opakujeme numerace do 100, přímka, polopřímka, jednotky délky
AJ - abeceda, čísla, barvy,představování, otázky What's your name? Who's this? How are you? /str.15/