Probrané učivo

22.9.
AJ - uč.12, PS 11

14.9.
ČJ : U str.7
PS str.7
M : str. 7
HV: píseň Na tý louce zelený

10.9.
ČJ : str. str.6
M : str. 5

9.9.
ČJ : U str.6/3,4
PS: str.6/1,2 ČT: str. 6 - 7
písanka str.3
M : str.4