Vzkazy

20.10.
Jazyková učebna je z důvodu instalace nových programů dočasně nedostupná. Jakmile bude otevřená, napíši na stránky. P.Beneš

15.10.
Do jazykové učebny se děti dostanou stejnými hesly jako loni,tedy křestními jmény /vše bez znamének a malým písmem/, jen za křestní jméno přidají 1 bez mezery.

14.10.
Vyučovací bloky přes skype: každý den 3 bloky 8:30-8:50, 9:30-9:50, 10:30-10:50, plus v úterý ještě PRV 12:00-12:20 Žáci si připraví věci do ČJ, M a AJ. Záložka 3.třída
Paní učitelku z PRV najdete na skypu pod Lenka Simandlová ZŠBoso

Odkaz pro procvičování učiva.
Web České televize ČT edu

13.10.
Vážení rodiče, distanční výuka bude probíhat jako na jaře /web stránky, jazyková učebna, skype/, od čtvrtka budou každý den vyučovací bloky přes skype, čas bude upřesněn. Petr Beneš

9.10.
Vážení rodiče,
vzhledem k novým opatřením je zatím na 14 dní zrušeno plavání a všechny kroužky. Plavání bude nahrazeno tělesnou výchovou. Další opatření jsou na stránkách školy.
Petr Beneš

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že na konci školního roku nebylo možné udělat společné foto celé třídy, vyfotili jsme se teď na začátku školního roku. V elektronické podobě je možné foto poslat zájemcům mailem. P. Beneš

Vážení rodiče,
přeplatek za dopravu z plavání 539,50 Kč Vám byl vrácen na Váš účet.
Petr Beneš

Platby za školní družinu ve výši 1000,- Kč/rok posílejte na účet pod VS žáka, stejně jako platbu za prac.sešity.

Prosím rodiče, kteří nebyli na třídních schůzkách, aby přišli do školy podepsat souhlas s nákupem pracovních sešitů. Děkuji.
Petr Beneš

V ŽK jsou informace o schůzkách - 10.9. jsou třídní schůzky v 17.00 h

Plavání začíná 8.9. 2020. Budeme odjíždět vždy 9.23 h autobusem 69. Děti budou mít do plavání vše potřebné jako v minulém školním roce. Kdo nemá šalinkartu, přinese si jízdenky.

Dobrý den,
zdravím všechny děti a rodiče. Nástup do školy je bez roušek. Ať si děti zkontrolují, zda mají připraveny všechny pomůcky podle seznamu. První den si přinesou něco na psaní, budou 2 vyučovací hodiny. Kromě uvítání a sdělování prázdninových zážitků, si zapíšeme některé informace. V prvním pololetí bude plavání. Vzhledem k tomu, že autobus zajíždí ke škole, budeme jezdit MHD. Provedeme vyučtování předlaceného autobusu z loňského školního roku a nedočerpaná částka bude vrácena. Jsou objednané pracovní sešity do ČJ a AJ. Plaťte prosím převodem na účet školy se stejnými variabilními čísly, jako v loňském roce. Je to 351,- Kč na žáka.Přeji všem dětem dobrý start do nového školního roku a hodně úspěchů. : )
S pozdravem
Petr Beneš

ROZVRH PRO 3. ROČNÍK.docx